Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPiacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI)
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
Meghirdetés dátuma: 2020. május 29.
Módosítás:
 2020. október 12.
Verzió: 4
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2020. szeptember 25. 12:00
2020. szeptember 25.
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
59 060 000 000 Ft
106%
106%
Beérkezett igény:
106 496 millió Ft
Benyújtható igény:
100 000 millió Ft
Pályaművek száma
130-150 db
Beérkezett pályázatok száma:
300
Igényelhető támogatás
A: 100-400 MFt, B: 400-800 MFt
Pályázat futamideje
A: 12-36 hónap, B: 24-48 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával, az alábbi konstrukciókban:

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.


A pályázat benyújtása

A szakmai vélemény iránti kérelmet a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kell kitölteni.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2020. június 12-én 12:00-ig lehetséges.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a felhívásra beérkezett támogatási igények összesített értéke meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeg két és félszeresét, ezért az NKFI Hivatal a szakmai vélemény iránti kérelmek beadási lehetőségét – a felhívásban közölt információknak megfelelően – 2020. június 6-án 10.25 órakor lezárta.

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. szeptember 25. 12:00-ig lehetséges.


A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá
 • államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
 • a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Az „A” alprogramban csak az első pontban megjelölt kör pályázhat, önállóan vagy konzorciumban, amely legfeljebb 2 tagú lehet.

A „B” alprogramban kizárólag konzorciumi formában lehet pályázni úgy, hogy a konzorciumvezető az első pontban megjelölt körbe tartozik, és a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet. emellett a konzorciumban legalább egy pályázónak a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében foglalt feltételek szerinti közép- vagy nagyvállalkozásnak kell lennie.


A támogatható célkitűzések köre

 • Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének min. 50%-a).
 • Önállóan nem támogatható: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközök és immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció, közbeszerzés, piacra jutás, iparjogvédelem.

További lényeges feltételek

 • A pályázó kötelezően vállalja, hogy a projekt során piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő; a támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétele a projekt befejezése utáni 3 üzleti évben eléri az elnyert támogatás legalább 30%-át.
 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén 12-36 hónap, a „B” alprogram esetén 24-48 hónap.
 • A pályázónak 3 év – nagyvállalat esetén, amennyiben „Regionális beruházási támogatás” jogcímen igényel támogatást, 5 év – fenntartási kötelezettsége van.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 59,06 milliárd forint keretösszeget biztosít az alábbi megoszlásban:

 • „A” alprogram: 27,78 milliárd forint keretösszegből önálló pályázó esetén projektenként 100-400 millió forint, konzorciumban benyújtott támogatási kérelem esetén projektenként 150-500 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás 100%-ának profitorientált gazdasági társasághoz kell kerülnie.
 • „B” alprogram: 31,28 milliárd forint keretösszegből projektenként 400-800 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás legalább 65%-ának profitorientált gazdasági társasághoz kell kerülnie.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Megjelent a 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból meghirdetett 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás kitöltőprogramja megjelent, elérhető a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén.

A támogatási kérelmek 2020. szeptember 9-én 8.00 órától nyújthatók be, a végső beadási határidő 2020. szeptember 21., 16.00 óra.

Tovább a felhíváshoz: Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 09.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a Piacvezérelt KFI pályázati felhívás

Az NKFI Alapból 2020. május 29-én meghirdetett 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás kapcsán módosításra került a támogatási kérelmek benyújtási határideje: az új határidő 2020. szeptember 21. 16.00 óra.

A fentieken túl a Felhívás 8. pontjában pontosítás történt a döntési javaslat előterjesztésére vonatkozó szöveg kapcsán, illetve a döntési típusok (technikai) kiegészítésre kerültek az „Elutasítás” kategóriával.

Tovább a felhíváshoz: Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2020. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Több mint 100 milliárd forintnyi pályázati igény érkezett, ezért a Piacvezérelt KFI pályázat lezárult

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az NKFI Alapból meghirdetett Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) című pályázati felhívásra benyújtott támogatási igények összesített értéke meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeg – két alprogramra összesen 40,88 milliárd forint – két és félszeresét, ezért az NKFI Hivatal a beadás lehetőségét a felhívásban, valamint a pályázati oldalon közölt információknak megfelelően a végső benyújtási határidő lejárta előtt, 2020. június 6-án 10.25 órakor lezárta.

A beérkezett pályázatok feldolgozása és értékelése hamarosan megkezdődik. Támogatási döntés az ütemterv szerint 2020 novemberében várható.

 

Utolsó módosítás: 2020. június 09.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Pályázható a piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projekteknek kiírt felhívás
Az NKFI Alapból 2020. május 28-án meghirdetett 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás kitöltőprogramja elérhető a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén. A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje 2020. június 12., 12.00 óra. A végső beadási határidő 2020. augusztus 31., 16.00 óra.

A már benyújtott támogatási kérelmek mennyisége és támogatási igénye folyamatosan követhető a pályázati felhívás oldalán. Kérjük a pályázókat, hogy kísérjék figyelemmel az információkat, mert ha a beérkezett támogatási igények összege eléri a 100 milliárd forintot, az NKFI Hivatal a benyújtás lehetőségét a végső beadási határidő előtt lezárja, és erről a honlapon tájékoztatást ad.

Tovább a felhíváshoz: Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2020. május 31.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Támogatott projektek a „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI)” pályázati felhívás keretében
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján meghirdetett pályázati felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával.

A projektekkel szembeni elvárások:

 1. jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak,
 2. a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

A 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívásra a beadási határidőig 177 db támogatási kérelem érkezett mintegy 65 797 654 238 forint finanszírozási igénnyel. Ezek közül 171 db bizonyult formai szempontból megfelelőnek. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnökének döntési javaslata alapján 156 pályázatot ajánlott támogatásra a Támogató részére 59 048 685 844 forint értékben.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. december 1.

Alprogram
Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő/ konzorciumvezető neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00001 CLB Packaging Csomagolástechnikai Kft. Élelmiszerbiztonság és polcidő növelése - Cellulóz alapú termékek fejlesztése aktív és intelligens élelmiszer-csomagolástechnológiai alkalmazásokhoz 129 112 000 213 770 000 1222 Budapest, Gyár utca 15.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00002 Fermentia Mikrobiológiai Korlátolt Felelősségű Társaság Antibiotikumok felhasználását csökkentő probiotikus állatgyógyászati termék fejlesztése tehenek ellést követő méhgyulladásának (metritis) megelőzésére 115 654 048 168 171 310 1045 Budapest, Berlni utca 47-49.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00003 DLM Solutions Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Magas hozzáadott értékű járműipari alkatrészek gyártástechnológiáját Mesterséges Intelligencia eszközökkel támogatott MES rendszer 155 283 823 269 870 117 5000 Szolnok, Szigligeti utca 2.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00005 T.E.T.T.  Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Vibrációs feszültség mentesítési eljárások és a kapcsolódó diagnosztika kifejlesztése precíziós öntvény alkatrészek kezelésére 334 689 221 587 825 673 6500 Baja,Teller Ede utca 10.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00006 HASLE Zöld Projekt Fejlesztő Kft. Talajszondás hőszivattyús rendszer vezérlése gépi tanulási algoritmusokkal 187 492 966 271 487 746 1037 Budapest, Csillaghegyi út 24.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00007 VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Komplex, automatizált, autonóm vízminőség–monitorozó és early-warning rendszer fejlesztése halas- és horgásztavak termelésbiztonságának növelésére 284 122 594 458 250 665 7400 Kaposvár, Kenyérgyár utca 1.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00008 BELUX CSOPORT Korlátolt Felelősségű Társaság Currens fog egészségi állapotának vizsgálatára szolgáló innovatív noninvazív diagnosztikai módszer és Dentprosave

eszköz fejlesztése
119 033 380 185 176 567 1122 Budapest, Városmajor utca 13.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00009 KVINT-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Korlátolt Felelősségű Társaság Nagy kapacitású, 3D fém nyomtató hulladék fémport, valamint por technológiájú 3D műanyag nyomtató hulladék port újra felhasználható alapanyaggá regeneráló berendezés kifejlesztése és piacra vitele 361 654 942 520 750 282 1089 Budapest, Delej utca 41.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00010 DATALOGIC Számítástechnikai Kft. Integrált (felhőből is szolgáltatható), intelligens gyártástervezés támogatása az Ipar 4.0 technológiát használó alumínium ipari vagy hasonló típusú gyártó cégek részére 167 377 185 249 976 975 1132 Budapest, Visegrádi utca 64. 1. em. 8.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00011 Kereken-Pálya Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Eszközfejlesztés fájdalomérzet detektálására biológiai jelek alapján 102 161 420 153 962 440 6000 Kecskemét, Szent István király körút 23.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00013 Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság KIOSZK alapú automatikus ügyfélazonosítási és minősített mobil e-aláírás megoldás 181 844 468 324 815 685 1033v Budapest, Ángel Sanz Briz út 13.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00014 MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Élelmiszerbiztonság növelése automatikusan öntisztító, higiénikus anyagmozgató berendezés rendszer létrehozásával 189 386 450 281 184 762 6758 Röszke, II. kerület 107 . 
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00015 HW STÚDIÓ Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Innovatív Fizetési Kérelem – InnoPayRequest (IPR) – kifejlesztése a „HW STÚDIÓ” Kft-nél 298 719 923 562 345 650 6000 Kecskemét, Izsáki út 4/H. fszt. 1.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00016 INSIRON INFORMATIKA Korlátolt Felelősségű Társaság Personalised életmódváltást támogató applikáció fejlesztése mesterséges intelligencia algoritmus segítségével, a hypertónia (magas vérnyomás) preventív folyamataiban  172 217 600 251 272 000 1117 Budapest, Alíz utca 1/A. 7. em.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00017 EverIT Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligenciával támogatott szkriptelhető szemiautomatikus munkaidő-menedzsment rendszer létrehozása. 138 879 000 200 940 000 1137 Budapest, Katona József utca 17. III. em. 2.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00018 Csiha Elektronikai és Szoftverfejlesztő Kft. Mesterséges intelligencián alapuló, jármű forgalom terhelés detektáló szenzor és decentralizált döntéshozó hálózattal

megvalósított közlekedési csomópont döntéstámogató rendszer
232 505 228 351 243 305 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 52.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00019 ADATKÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság Inhomogén módon monitorozott infrastruktúrára illeszthető, öntanuló menedzsment és automatizációs rendszert hasznosító üzemeltetéstámogatási szolgáltatás (szoftver és technológia) kialakítása 226 069 059 379 511 216 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00020 SEQOMICS Kft. Kombinált rizoszféra-diagnosztika és növény-specifikus mikrobiológiai gyökérkolonizáló termékcsalád fejlesztése és piacra vitele stressztűrés maximalizálásra 211 877 780 307 158 800 6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 7.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00021 "TOXI - COOP" Toxikológiai Kutató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biomarkerek fejlesztése toxikológiai és biztonsági vizsgálatokhoz 668 230 030 944 380 031 1045 Budapest, Berlini utca 47-49.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00022 H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft. Energia-, nyersanyag- és költséghatékony fenntartható adatközpontok létrehozását és üzemeltetését támogató eszköz fejlesztése (Digital twin for DC energetics) 373 500 000 600 000 000 1117 Budapest, Budafoki út 64.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00023 Zengo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Multi-szenzor alapú, az emberi interakciókat valós időben kezelő, komplex 3D interaktív terek kialakítását és egyedi alkalmazások készítését lehetővé tevő szoftver platform fejlesztése 201 056 250 327 277 000 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00024 NITROTERV Kft. Innovatív, ipari tervezést támogató rendszer 115 921 710 177 745 300 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 19. 1. em. 6.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00025 Smartus Szerszámgépkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Új generációs, tervezhető tulajdonságú ötvözetek kutatás-fejlesztése különleges magashőmérsékletű alkalmazásokhoz, valamint a 3D fémnyomtatáshoz  341 123 730 493 409 679 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00026 Ipsum-Tech Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. SMART GREEN-BOX - Intelligens szélvédőmosó-rendszer fejlesztése 201 000 000 290 000 000 7030 Paks, Vasút utca 1.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00027 CAPRIOVUS Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. Funkcionális, a táplálkozási trendeknek megfelelő tojáskészítmények fejlesztése 131 148 023 215 034 675 2317 Szigetcsép, Tojásporító Üzem 0116/10.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00028 Appaloosa Communication Group Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság Komplex, a human vesztibuláris rendszer diagnosztikáját segítő berendezés fejlesztése 135 265 000 202 150 000 1143 Budapest, Szobránc köz 8.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00029 SKC-Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság Speciális növénykivonatokra alapozott, in vivo és in vitro kísérletekkel igazoltan jótékony hatású italféleségek kifejlesztése, újonnan kidolgozott biotechnológiai és ipari eljárásokkal 194 585 784 284 323 676 8693 Lengyeltóti, hrsz.: 193/2.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00030 CS-PROCESS Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság Ipari méretű mikrohullámú reaktor fejlesztése gyógyszeripari és élelmiszeripari szerves preparatív anyagok előállításához 361 524 972 523 648 550 2030 Érd, Fehérvári út 63-65.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00031 ELPUMPS Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A nemzetközi piacon is versenyképes, továbbfejlesztett, háztartási felhasználásra alkalmas, csőbúvár vízszivattyú és a specifikus előállítási technológia kialakítása. 226 669 424 377 307 177 4900 Fehérgyarmat, Szatmári utca 21.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00032 SESSIONBASE Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság A HORECA és az általános retail szektor digitális edukációját és transzformációját elősegítő, a vásárlási élményt fokozó integrált, modulrendszerű smartshop platform kifejlesztése 114 800 000 164 000 000 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00034 EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság Középtávú optikai elven működő energiaátviteli rendszer fejlesztése 266 056 940 382 929 200 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00036 ADORJÁN-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Talajhorgony termékcsalád kifejlesztése az ADORJÁN-BAU Kft-nél 196 185 200 300 292 000 3895 Gönc, Rákóczi utca 159.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00037 Andrews IT Engineering Mérnöki, Információtechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges Intelligencia Alapú Ipari Biztonsági Értékelő és Műveleti Központ 310 628 400 453 035 300 1138 Budapest, Tomori utca 34. 2. ép. 1. em.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00038 Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „ProCont” projekt kockázat előrejelző és elemző projektcontrolling alkalmazás fejlesztése és integrációja nagyvállalati

környezetbe
280 044 990 474 799 200 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. I. torony 6. em
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00039 Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Innovatív, nagy hozzáadott értékű onkológiai gyógyszerkészítmények fejlesztése személyre szabott terápiákhoz 798 000 000 1 437 822 630 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00040 DIAGNOSTICUM Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Objektív minősítési rendszer kidolgozása a tokaji borkülönlegességek megkülönböztethetőségére 399 706 219 645 891 125 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00041 NAVI - GATE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Valós idejű eszköz- és személykövetést, nagy pontosságú beltéri helymeghatározást támogató, széles körben hozzáférhető technológiára épített komplex SensoDoc megoldás kifejlesztése egészségügyi intézmények részére 378 866 120 601 767 488 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89/A A. lház. fszt.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00042 Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lokális genetikai erőforrások felhasználása a globális kihívásokra 743 974 633 1 247 333 206 5200 Törökszentmiklós, Vetőmag-feldolgozó Üzem, hrsz: 087/9
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00043 AGRI-CORN Malomipari és Gabonaforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Speciális fogyasztói igények alapján tervezett, komplettált gabonaital-készítmények kutatás-fejlesztése egyedi enzimkémiai és mikrobiológiai fermentációs eszközrendszerrel 796 139 798 1 273 219 948 4275 Monostorpályi, Szalmás tanya
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00044 CAPSYS Informatikai Kft. Azonnali fizetési infrastruktúrán alapuló egységes digitális fizetési platform létrehozása a magyarországi és az egységes európai fizetési ökoszisztéma kiszolgálására, és a fizetéskezdeményezési lehetőségek összefogása egy rendszerbe 249 078 400 402 696 000 1133 Budapest, Váci út 80.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00045 ASSECO Central Europe Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOLLABORATÍV KÓRHÁZI INFORMÁCIÓS PLATFORM Folyamat-orientált fekvőbeteg-szakellátást támogató medikai rendszer létrehozása  700 658 663 1 156 685 119 1138 Budapest, Váci út 144-150.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00046 PREMIER G. MED CARDIO Kereskedelmi Kft. A rosszindulatú pajzsmirigy rák termoablációs kezelésének kifejlesztése 167 566 871 291 277 401 1037 Budapest, Virág Benedek utca 26.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00047 Medikai Innováció Kutató Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Spinotron kezelőfej pozicionálás kutatás-fejlesztése érzékeny agyi területek sugársebészeti kezelésének megvalósítására 189 225 093 281 720 799 4026 Debrecen, Bethlen utca 11-17.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00048 METAL SHREDDER HUNGARY Kft. Nikkel tartalom kinyerése az E+E termékek gyártásából és hulladékkezeléséből származó réztartalmú kábel-, vezeték- csatlakozó hulladékok korszerű feldolgozásával 121 853 366 202 633 415 1238 Budapest, Nap utca 7.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00049 MONTANA Tudásmenedzsment Rendszerintegrátor és Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Jogi adatelemző platform mesterséges intelligenciára épülő technológiával 139 000 000 200 000 000 1111 Budapest, Lágymányosi utca 11. 5. em. 517.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00050 mcule.com Korlátolt Felelősségű Társaság ULTIMATE 2.0 - INFINITY adatbázis: új vegyületek a gyógyszerkutatásban 120 726 122 176 047 444 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00052 BUDAMOBIL-CARGO Járműipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Haszonjárművek felépítményének és alvázának tömegcsökkentése hibrid anyagpárosításokkal 616 563 683 920 880 210 6300 Kalocsa, Homokgyőr 33/A.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00055 SMP Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság Okosiroda integrációs platform fejlesztés – az irodaházi „okos” szolgáltatások egységes működtetése és kezelése, az irodai és otthoni munkavégzés mesterséges intelligencia vezérelt támogatásával 297 062 790 485 000 473 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 2. ép.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00056 DAMIT INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges Intelligencia és Big Data elemzéssel támogatott, Moduláris felépítésű, IT Üzemeltetési Döntéstámogató Szolgáltatási Rendszer kidolgozása 231 775 500 384 926 500 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00057 MEDI-RADIOPHARMA Egésszségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  Új, zárt-rendszerű aszeptikus technológia kifejlesztése a tüdő megbetegedéseinek kimutatására alkalmasa új összetételű, hHSA alapú radioaktív gyógyszer biztonságos és gazdaságos előállítására  397 640 284 603 456 500 2030 Érd, Szamos utca 10-12.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00058 Paulinyi & Partners Digital Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság Digitális beruházás támogatás - integrált építőipari szolgáltatás az üzleti tervezéstől a megvalósulásig – szolgáltatás kifejlesztése 214 500 000 310 000 000 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. II. em
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00059 RAMIRIS EUROPE Korlátolt Felelősségű Társaság LOGISTIC4SME –Platform független logisztikai folyamatirányítási optimalizáló rendszer kkv-k számára 331 064 600 621 302 800 1151 Budapest, Harsányi Kálmán utca 85.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00060 Hódút Freeway Aszfaltkeverék Gyártó és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság Pályaszerkezetből visszanyert aszfalt aszfaltkeverékbe történő visszaadagolásának fejlesztése keverőtelepen a Hódút Freeway Kft.-nél 799 334 989 1 745 412 083 6065 Lakitelek, külterület hrsz: 0115/32.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00061 OTP Bank Nyrt. Következő generációs Banki megoldások kifejlesztése 398 858 000 787 860 000 1138 Budapest, Váci út 135-139.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00062 NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Kft. Ipar 4.0-ra épülő moduláris felépítésű, ipari csomagológép fejlesztése integrált adatelemzéssel és mesterséges intelligenciára épülő optimalizálással, hibaanalízissel 683 000 000 980 000 000 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00063 "EMIKA" ELEKTROMECHANIKAI IPARI ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Kerékpárokban alkalmazható elektromos hibrid kerékagy technológia kutatás-fejlesztése 252 000 263 408 593 209 6300 Kalocsa, Miskei út 21.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00064 IRRIFARM Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Win-win technológia a healthy food csemegekukorica termesztésben 799 497 014 1 189 097 583 4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél utca 0339/230.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00065 GAMMA Műszaki Zrt. Modulrendszerű, önvezérlésre alkalmas, távvezérelhető, könnyű páncélvédettségű félplatós terepjáró katonai és katasztrófavédelmi célú terepjáró bázisjármű és kapcsolódó cserefelépítmények fejlesztése 783 600 000 1 168 000 000 1097 Budapest, Illatos út 11/b.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00067 CodeCool Korlátolt Felelősségű Társaság Integrált digitális kompetencia fejlesztő és felmérő valamint munkaerő-közvetítő platform fejlesztése 800 000 000 1 175 000 000 1065 Budapest, Nagymező utca 44.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00068 LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság LiiSA – LIBRA Integrált Intelligens Szolgáltatás Architektúra 210 700 425 385 050 615 1113 Budapest, Karolina út 65.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00069 NEXOGEN Informatikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligenciával támogatott árstratégiai döntéstámogatói rendszer kifejlesztése és piacra vitele közúti fuvarozási munkákhoz 221 781 354 330 580 304 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. A. ép. 6.em.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00070 TORMÁSI Márkakereskedés és Szervíz Korlátolt Felelősségű Társaság Hatékonyságot és ügyfélbizalmat javító digitalizációs megoldások fejlesztése a Tormási Kft-nél 487 500 000 670 000 000 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00071 FLEX-PS 93 Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Folyadék alapú moduláris temperáló egység (FAMOTE) kutatás-fejlesztése elektromos meghajtású közúti járművek számára 289 183 300 453 664 000 4625 Záhony, hrsz: 041/10.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00072 Budai Egészségközpont Kft. „AUTORAD” intelligens automatizált gerinc MR leletező és vizualizált leletértelmező rendszer kutatás-fejlesztése és integrációja a betegellátási folyamatba 718 487 035 1 179 068 583 1126 Budapest, Királyhágó utca 1-3.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00073 DATA-PRESS Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mezőgazdasági pótkocsikra szerelhető, flottában menedzselhető, hasznosteher-mérő berendezés kifejlesztése 356 576 520 513 206 600 1196 Budapest, Kisfaludy u. 183.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00074 ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Korlátolt Felelősségü Társaság Automatizált energiapontok csatolásával létesített, a környezeti terhelést lényegesen csökkentő energiahálózat kifejlesztése - EnergoSAVE  760 766 180 1 100 180 832 2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00075 LIGHTWARE Vetítéstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Lightware Taurus  extender család: új generációs tárgyalótermekbe szánt multimédiás rendszer kifejlesztése és piacra vitele 362 060 314 641 106 350 1071 Budapest, Peterdy utca 15. 
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00076 Silver Frog Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság HIBRID CLUSTER: vertikális, műszaki folyamat-alapú, ellátási lánc rövidülését támogató vállalatirányítási rendszer fejlesztése barnamezős ipari digitalizációs struktúrában 103 926 999 153 962 843 8200 Veszprém, Füredi utca 49.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00077 Mitter és Társa Szerszámkészítő és Fröccsöntő Korlátolt Felelősségű Társaság Speciális fröccsöntött alapú innovatív kompakt tárolórendszer létrehozása mechanikailag ellenálló alapanyag felhasználásával 593 971 210 877 742 410 2531 Tokod, Vájár utca 2.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00078 Ante P92 Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szoftverforráskód minőségének gépi tanuláson alapuló javítását támogató mérő és elemző felhőszolgáltatás fejlesztése 214 749 668 379 749 413 1038 Budapest, Fürdő utca 2. 
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00079 MAB Pharma Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Új multiomikai diagnosztikai platform kiépítése ismeretlen eredetű meddőséggel küzdő nők vizsgálatára és terápiás

lehetőségeinek feltárására
474 277 723 710 650 290 2045 Törökbálint, Torbágy utca 20.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00080 CRAFTUNIQUE Kft. Szelektív réteg szinterzésű 3D nyomtató és ökoszisztéma kutatás-fejlesztése 261 762 748 408 019 481 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00081 SZALAI-BUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Fémalapú kompozitok és habok fejlesztése, valamint ezen anyagok hagyományos illetve új konstrukciójú karosszériaelemekbe integrálása járművek ütközésbiztonságának növelése céljából 436 054 681 679 967 490 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út (VIII. ker.) 99/a.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00082 HandInScan Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság SEMMELWEIS SOLUTION – ÚJ GENERÁCIÓS AUTOMATIZÁLT KOMPLEX KÉZHIGIÉNÉ KONTROLL RENDSZER

FEJLESZTÉSE
116 903 408 170 917 970 1117 Budapest, Fehérvári út 44. A. ép. IV. em. 405.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00083 CTS-INFORMATIKA Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Smart megoldások a Szálláshely szolgáltatásban LORA eszközök kutatás-fejlesztésével 149 502 269 226 598 886 4029 Debrecen, Maróthy György utca 5.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00084 SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZRT. “Retail4.0” - kutatás-fejlesztési projekt 235 841 600 429 233 260 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00085 LÍRA KÖNYV Zrt. Mesterséges intelligencia beépítése a könyvkiadás és értékesítés optimalizálására adatbányászati eszközök felhasználásával 282 434 000 557 140 000 1086 Budapest, Dankó u. 4-8. 
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00086 MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft. Új generációs energiaelosztó- és elszámoló rendszer kifejlesztése 314 035 203 486 368 770 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00087 Belfry PE Korlátolt Felelősségű Társaság BIM technológiába integrált folyamatirányítási rendszer kidolgozása a digitális átállás implementálása érdekében 334 348 560 636 854 400 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. 2. em.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00088 INTEGRA Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság WATER2FARM öntözési vízkezelő megoldás nagyüzemi alkalmazásának és a támogató felhőalapú precíziós mezőgazdasági szolgáltatás fejlesztése 348 557 026 509 259 443 2092 Budakeszi, Erkel Ferenc u. 16.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00089 KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Gyorsépítésű szerkezeti elemek vágókobot rendszerének fejlesztése egyedi tömeggyártáshoz 377 371 584 550 126 652 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00090 TERVÁN Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  Fenntartható geotermikus energiatermeléshez kapcsolódó kritikus elem kutatás-módszertani protokollrendszer kidolgozása termálkutak komplex vizsgálata alapján 397 898 770 584 044 233 2045 Törökbálint, Jókai u. 3.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00091 Green Team Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Megújuló energia-termelés rövid távú előrejelzése és vezérlése 246 629 360 367 454 040 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 21.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00092 CYCLOLAB, Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Autofágia indukáló cyclodextrin származékok fejlesztése időskori patológiák kezelésére 351 890 800 513 950 482 1097 Budapest, Illatos út 7.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00093 MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság TravelSec - Mesterséges intelligenciával támogatott komplex utazásbiztonsági kockázatkezelő és szolgáltatási rendszer fejlesztése 155 213 980 258 068 400 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00094 STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Előregyártás és integrált gyártásirányítási rendszer fejlesztése a lakóépület-építés, a hídgerenda-gyártás és az acélfeldolgozás terén 399 810 001 1 033 290 347 2360 Gyál, Bem József utca 25.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00095 E-Consult 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság Nagy felbontású MMWAVE technológián alapuló centiméter pontosságú trianguláció ipari környezetben 294 972 040 422 960 000 1119 Budapest, Andor utca21. C. ép. fszt. 1.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00097 InnovITech Kft. Precíziós metszőrobot és intelligens mezőgazdasági platform kialakítása képfeldolgozási és gépi tanulási eljárásokra alapozva 618 130 379 854 500 072 1037 Budapest, Montevideo utca 7.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00099 Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság Tanulási profil alapú, digitális készségfejlesztő módszertanok és oktatói eszközrendszerek fejlesztése 793 873 908 1 069 285 280 1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. em.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00100 MAGYAR GOMBA KERTÉSZ KFT. Maillard-reakción alapuló innovatív élelmiszer alapanyagok kidolgozása hagyományos és egzotikus gombák funkcionális átalakításával élelmiszeripari és gyógyászati célra  371 487 235 589 990 194 3395 Demjén, hrsz: 0170/26/F/5
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00101 MOON42 RDI Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mini vízerőművek tervezéséhez új eljárások és megoldások kidolgozása 398 578 454 593 796 320 1036 Budapest, Perc utca 8.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00102 Cooptech Vállalkozási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft SleekBot – Gépi látással támogatott új, automata csiszolórobot és szolgáltatás kifejlesztése, gyógyszeripari nemesacél tartályok gyártásához 388 595 652 655 663 788 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00103 AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Autonóm mobil moduláris felépítésű smart funkciókkal felruházott mélységi vízminőségmérő és mintázó robothajó fejlesztése és kapcsolódó kutatásainak elvégzése 158 030 210 242 388 354 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1/2.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00104 Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Integrált repedezett kőzettest elemző és modellező rendszer - Infress 2.0 - fejlesztése 346 759 030 602 618 808 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00105 KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Precíziós öntözési szaktanácsadás kidolgozása a talaj-növény-atmoszféra modell alapján, és beintegrálása a PGR-be (precíziós gazdálkodási rendszerbe) 386 173 700 739 787 107 4181 Nádudvar, Bem József utca 1.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00106 KELLYS HEALTHY LIFE Korlátolt Felelősségű Társaság Egyedi összetételű, fokozott biológiai értékű és felvehetőségű, garantáltan pozitív élettani hatású, fehérjedús étrendkiegészítők és tápszerek kifejlesztése új biokémiai modellkísérletekre és humánklinikai vizsgálatokra alapozva 239 201 476 369 576 456 1174 Budapest, Orgoványi utca 4. 
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00107 HEALTHWARE Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság e-Xpert egészségügyi kutatási keretrendszer 235 250 573 367 191 614 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32. 7. em.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00108 TRANS LEX WORK Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Forgógép Karbantartás Tudásbázis és Karbantartási Stratégia Támogató Rendszer (SMART Uptime) létrehozása, az IPAR 4.0 irányelvei és a nemzeti KFI Stratégia célkitűzései szerint 158 268 966 239 918 732 1138 Budapest, Váci út 152-156.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00109 ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft LPWAN kommunikációs technológiára épülő szarvasmarha bendőszonda kifejlesztése 672 943 690 1 080 540 690 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00110 BIROPHARMA Első Magyar Biotechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság In vitro enzimatikus reakció-mentes DNS auto-klónozó rendszerek kifejlesztése és piaci bevezetése 204 140 375 327 984 600 6413 Kunfehértó IV. körzet 6. 
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00111 Új Champignons Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Új, kiváló vízmegtartó képességű takaróföld előállítására szolgáló innovatív technológia kifejlesztése csiperketermesztés céljára a letermett gombakomposzt mikrobiális rekomposztálása útján 414 587 140 595 786 382 3395 Demjén, külterület hrsz: 0203/7.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00112 PATELLA-96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Preeclampsia diagnosztikai és monitorozó rendszer illetve veszélyeztetett várandós anyák számára speciális funkcionális élelmiszer kifejlesztése 398 505 480 637 245 650 1026 Budapest, Pasaréti út 173.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00113 OSG HUNGARY Kft. Új, FMCG termékkínáló, VITO polcrendszer termékcsalád kifejlesztése, automata készletjelző szolgáltatás kialakításával 251 359 338 411 150 940 1044 Budapest, Íves út 8. 
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00114 BalaSys IT Kft. CyGWICS - Ipari környezetre optimalizált kiberbiztonsági feladatokat ellátó hálózati átjáró eszköz fejlesztése 765 164 389 1 058 471 629 1117 Budapest, Alíz utca 4.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00115 Martin Metal Product Fémkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligenciával támogatott, gépi látáson alapuló, MOBOT automata raktárleltározó rendszer kifejlesztése 574 512 576 964 222 070 1106 Budapest, Jászberényi út 57.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00116 FX SOFTWARE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Innovatív treasury szoftvermegoldások szolgáltatása SaaS jelleggel. 327 438 600 539 096 500 1066 Budapest, Weiner Leó utca 16. 7. em.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00117  PILZE-NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mezőgazdasági- és erdészeti melléktermékekből álló biomassza értéknövelt hasznosítási technológia kifejlesztése a

laskagomba-biogáz komplex rendszerben
650 374 436 987 009 197 6000 Kecskemét, Talfája utca 47/B.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00118 Naturtrade Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Naturtrade Hungary Kft. K+F fejlesztése 199 375 000 319 000 000 6725 Szeged, Szabad Sajtó u. 54. 
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00119 KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság Bioexplóziós technológia kifejlesztése talajok ásványi olaj eredetű szénhidrogén

szennyezéseinek in situ kármentesítésére
617 248 398 873 968 820 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00120 Balogh Tészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt. Lebomló tésztaszívószál gyártásának kiépítése a Baloght Tészta Zrt tiszakécskei üzemében 331 322 600 567 610 000 6060 Tiszakécske, belterület hrsz: 9131/2.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00122 MEDICOR Elektronika Zrt. A MEDICOR Zrt újszülött-gyógyászati műszerei rendszerszintű digitalizációjának megvalósítása,  mesterséges intelligenciával támogatott adatkoncentrátor és lázlap rendszer létrehozása az újszülöttek, koraszülöttek halálozásának csökkentése érdekében 342 701 802 508 358 240 1097 Budapest, Illatos út 9.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00124 "RÓNA" Mezőgazdasági és Kereskedelmi Export-Import Korlátolt Felelősségű Társaság MBB – Mezőgazdasági bioprotekciós hatóanyagok, ipari mennyiségű előállítására képes berendezés fejlesztése 338 820 871 491 301 244 7212 Kocsola, Külterület hrsz: 033/18.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00125 Dunamenti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rugalmas aggregátori platform fejlesztése és optimalizációja a villamosenergia-rendszerben 399 280 564 712 366 303 2440 Százhalombatta, Erőmű út 2. 
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00127 F&R Partner Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Hosszú minőség-megőrzési idejű (minimum 180 nap) pékáru család receptúráinak, gyártástechnológiájának és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése  178 021 666 301 036 020 2040 Budaörs, Raktár út 1.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00129 SP HUNGARY Gyártó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nem összeférhető, újrahasznosított polimer darálékok, alapanyagrendszerek és azok feldolgozhatóságának, felhasználhatósági szempontból való fejlesztése fröccsöntési technológiákhoz és szálerősítésű polimer-beton kompozithoz való fe használására 635 689 364 1 039 029 200 7200 Dombóvár, Kórház u.7. 
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00130 HILLTOP Neszmély Szőlészeti Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság Ökológiai rendszerben termesztett szőlőültetvények szüret előtti rothadását megelőző, HBGP bioprotekciós növényvédőszer család kifejlesztése 591 183 461 875 577 576 2897 Dunaszentmiklós, hrsz: 072/2.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00131 NAGYKUN-HÚS Húsipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Hypoallergén hús-termékcsalád és gyártástechnológiájának fejlesztése immunszupresszált fogyasztók részére 729 771 367 1 212 891 498 5340 Kunhegyes, Kisér út 1.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00132 TEKINVEST HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Azonnali fizetési rendszer terminál kifejlesztése kártyaelfogadással és integrált online pénztárgép funkcionalitással 351 621 047 586 035 078 1125 Budapest, Istenhegyi út 97/A.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00133 AsiaNet Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Több nyomásfokozatú hurkolt gázelosztó hálózat nyomás és tömegáramlási viszonyainak kutatása online nyomásmérő eszközök felhasználásával 398 741 180 679 819 900 1033 Budapest, Tanuló utca 1.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00134 LogSol Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Customer Oriented Demand-Driven Manufacturing (CODDM) eljárás kifejlesztése és meghonosítása az aggregátorgyártásban 144 890 235 315 978 300 8151 Szabadbattyán, Ipar u. 098/6.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00135 Tradíció Manufaktúra Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Elektromos árammal üzemeltethető energiatakarékos fűtődoboz 178 503 006 288 591 439 5000 Szolnok, Nagy Sándor József utca 29. 1. ép.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00137 HUNGARO-FOOD 2009 Kft. Funkcionális hústermékek fejlesztése az elhízás problémájának kezelésére, megelőzésére 375 870 000 631 914 000 5561 Békésszentandrás, Batthyány utca 30/A.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00138 PowerQuattro Egyesült Teljesítményelektronikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamosenergia-felhasználást optimalizáló innovatív rendszer fejlesztése ipari-, lakossági fogyasztók és elektromos járművek számára 794 547 020 1 127 726 343 1161 Budapest, János utca 175.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00139 Rimóczi és Társa Szűrőbetéteket Gyártó, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Additív gyártás felhasználása zománcozott berendezések javítási technológiájának fejlesztéséhez 245 127 830 362 320 825 1181 Budapest, Vasvári Pál utca 16.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00140 INVENTURE Autóelektronikai Kutató és Fejlesztő Zrt. Az Inventure Zrt. ZalaZone járműipari tesztpálya-projekthez kapcsolódó szolgáltatásnyújtásához, illetve további külpiaci

növekedéséhez szükséges technológiafejlesztése
150 953 756 235 005 803 1113 Budapest, Tarcali utca 11. fszt. 2.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00141 Flextronics International Termelő és Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt Felelősségű Társaság Folyasztószer-minimalizált forrasztás nagyfeszültségű autóipari termékekhez 799 362 392 1 339 723 068 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 38.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00142 "HÓDAGRO" Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság Innovatív tenyésztéstechnológiát szolgáló korszerű biotechnikai (embriótranszfer, ET), biotechnológiai és takarmányozási megoldások fejlesztése a tej- és a hústermelés hatékonyságának javítása érdekében  737 323 926 1 319 611 399 6800 Hódmezővásárhely, Csókási Puszta 63.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00143 VITAL MANAGEMENT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság BioLog SmartBox: Labordiagnosztikai és genetikai vizsgálatok megbízhatóságának növelése a biológiai minták kontrollált és ellenőrizhető szállítását és ideiglenes tárolását biztosító eszköz és informatikai felügyeleti rendszer kifejlesztésével. 151 310 000 219 700 000 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00144 Continental Automotive Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Autonóm járművekben is alkalmazható biztonságkritikus brake-by-wire  fékrendszerek és intelligens software szenzorainak kutatása és fejlesztése 757 961 800 2 109 872 000 8200 Veszprém, Házgyári út 6-8.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00146 ZÖLDSÉGMAG Termelő és Kereskedelmi Kft. Innovatív nemesítési-, organikus vetőmag kezelési és növénykondicionálási eljárások kidolgozása 210 842 359 317 768 851 6000v Kecskemét, Felsőcsalános 59.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00147 B-Omega-T PFMS Korlátolt Felelősségű Társaság OmegaSys – Élettartam tervező és meghibásodás előrejelző komplex döntéstámogató rendszer, facility management szolgáltatás kialakításához 798 311 360 1 189 162 260 1084 Budapest, Fecske utca 39. tetőszint 19.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00148 HILTI Szerszám Korlátolt Felelősségű Társaság Új innovatív vésőgenerációk fejlesztése 564 253 987 958 660 133 6000 Kecskemét, Szent István körút 17.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00149 STRABAG Vasútépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Az automatizáció és digitalizáció integrálási lehetőségei a vasútépítésben, komplex eljárások kidolgozása a transzparencia növelése érdekében 799 208 903 1 873 373 875 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D. épület
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00150 GET Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság UV-C fénnyel helységcsírátlanító és színhőmérsékletvezérléssel eredményességet fokozó  Speciális Sportvilágítási Rendszer 233 108 302 425 956 510 8640 Fonyód, Béke utca 4.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00151 HELIT Kereskedelmi, Korlátolt Felelősségű Társaság Növelt hatékonyágú FHPP, nagy hidrosztatikus nyomáskezelési technológia kifejlesztése, prémium nyerstermékek tartósításához, íz értékének, vitamin- és flavonoid-tartalmának megőrzéséhez 794 297 818 1 425 131 450 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00152 IRF Szoftverház Kft. IRF RealVisitorCount –„Mesterséges intelligencia alapú kültéri média látogató számláló- és elemző rendszer” 101 152 498 160 057 290 1027 Budapest, Ganz utca 12-14.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00153 AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság AQUAZen – Biológiai szennyvíztisztító telepek túlterhelésére figyelmeztető, monitorozó és előrejelző rendszer kifejlesztése 309 226 744 445 323 920 4200 Hajdúszoboszló, Ipartelep 1.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00154 KEL-FEDER Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pecsenyekacsák immun- és kardiovaszkuláris rendszerének erősítésére szolgáló tápkeverék termékcsalád kutatás-fejlesztése 359 976 310 610 078 020 6422 Tompa, Katonaföld 23. A. ép.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00155 LUMINOCHEM Kutató-Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Új típusú, műszeres úton detektálható, egyedi optikai-spektrális jelek alkalmazásán alapuló termékbiztonsági rendszer kifejlesztése 291 624 542 429 206 486 1222 Budapest, Háros utca 7. A. épület
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00156 SATRAX Elektronic Telekommunikációs Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság Redundáns KIF hálózati adatgyűjtő és elemző rendszer létrehozása 353 681 291 512 917 052 4024 Debrecen, Vigkedvü M u. 41.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00157 BOX PRINT – FSD PACKAGING Korlátolt Felelősségű Társaság PEEL-OFF BLISTER CARD PRO 214 595 532 369 571 813 5516 Körösladány, Lenkei utca 1-1.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00158 SENTIMENTO Kft. Antivirális multiplatform technológia kifejlesztése és a hatóanyag gyártáshoz kapcsolódó automatizált harvesting rendszer kifejlesztése 799 971 576 1 093 026 245 2030 Érd, Kossuth Lajos utca 105-107. 
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00159 Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Smart Retail System gyártófüggetlen, automatizálásra és adatvagyon elemzésre épülő döntéstámogató szoftver fejlesztése áruházi rendszer szintű működés és virtuális mérlegkör optimalizációra, új innovatív technológiák és szolgáltatások bevezetésére 394 391 760 654 078 611 1138 Budapest, Váci út 117-119.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00161 SZEGEDFISH Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Egészségvédő pontyhús gazdaságos előállítása algával dúsított takarmánnyal 418 810 500 578 980 000 6728 Szeged, Nádvágó út 2.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00163 metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mobilizált Gyors Reagálású Határvédelmi Rendszer 800 000 000 1 255 000 000 6600 Szentes, Vásárhelyi út 173.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00164 GIF MODUL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Multifunkcionális, intelligens felépítmény fejlesztése speciális célú járművekhez 582 523 067 976 173 320 2170 Aszód, Falujárók útja 40.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00165 MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERPA – Elemző és robotizált folyamatautomatizálási rendszer kifejlesztése, nagyterhelésű ügyfélszolgálatok számára 794 368 542 1 439 662 360 1031Budapest, Szentendrei út 207-209.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00166 ELEKTRO-SOL GLOBAL Energetikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezeték nélküli elektromos jármű (EV) töltő rendszer „after market” célú fejlesztése 172 455 996 288 107 295 2230 Gyömrő, Szent István út 31.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00167 Drem Innovációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Hipertiszta klór-dioxid előállításának és azt tartalmazó univerzális fertőtlenítő folyadék kutatás-fejlesztése 398 403 650 574 674 750 1033 Budapest, Szentendrei út 95.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00169 QUICK 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Innovatív flexibilis gyógyszeripari granuláló gépsor fejlesztése 127 976 350 210 666 900 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 29.E.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00170 IncepTech Üzleti és Technológiai Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság "RoboManager" - a szolgáltató szektor operációs hatékonyságát növelő innovatív szoftver megoldás fejlesztése mesterséges intelligencia alapokon 389 693 417 606 474 594 1074 Budapest, Dohany utca 14.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00172 Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság Komplex és integrált Biztosításközvetítő és -nyilvántartó Rendszer 798 650 000 1 177 000 000 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. C ép. 7. em.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00173 GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Elektromos gépjárművek automatikus töltését megvalósító töltő robot kutatási fejlesztési projekt 796 972 150 1 125 149 099 1101 Budapest, Kőbányai út 41/c.
B alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00174 TETRABBIT Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Nyúlhústermelő vertikum teljes digitalizációja 673 529 764 1 010 706 164 6500 Baja, Bokodi út78.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00176 ALADDIN MEDICAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alvásdiagnosztikai eszköz fejlesztése 301 839 600 620 864 000 2040 Budaörs, Neumann János 3. B/b.
A alprogram 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00177 MKB Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mesterséges Intelligenciával Támogatott Felhő Alapú Közösségi Folyamatbányász és Optimalizációs Platform Fejlesztése Kis- és Középvállalkozások részére 133 096 228 286 498 840 1117 Budapest, Irinyi József u.4-20. B ép. III. em.
Utolsó módosítás: 2020. december 01.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?