Ön itt áll: PályázóknakPályázatok„OTKA” posztdoktori kiválósági program (PD_23)
Felhívás „OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2023. március 28.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2023. május 03. 16:00
2023. május 03.
Postára adás határideje: 2023. május 10.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
13 500 000 000 Ft
Pályaművek száma
330-350
Igényelhető támogatás
30 MFt
Pályázat futamideje
Max. 3 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás a már tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók támogatásával erősíti a magyarországi tudományos kiválósági műhelyeket. A támogatást elnyerő, PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatók illetve posztdoktorok közül kerülhetnek ki a későbbiekben a hazai tudományos élet kiválóságai.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a kutatási témapályázati programra (K_23), a fiatal kutatói és posztdoktori kiválósági programokra (FK_23, PD_23), valamint a magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázati programra (SNN_23) a 2024-2027 közötti időszakban összesen 13,5 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

A projektek futamideje

A projektek 2024. január 1. napján indulnak, futamidejük legfeljebb 36 hónap.

Az igényelhető támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre

Projektenként legfeljebb 36 hónapra legfeljebb 30 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 10% általános költség (rezsi) számolható el, továbbá a közvetlen költségek 10%-a számolható el tudományos információk beszerzésére és Open Access költségekre. A munkabér mértéke legfeljebb bruttó 530 000 Ft havonta. A PD típusú pályázatban nem tervezhető résztvevő kutató, azonban technikai segédmunkatárs, illetve hallgató bevonása lehetséges. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatói okiratban meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás K. fejezetében postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a megadott módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2023. május 3-án (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy egységesen papíralapon, vagy egységesen elektronikusan és elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás K. fejezetében postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.

Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás K. fejezetében postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2023. április 14-ig – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be. Bölcsészet- és társadalomtudományi területen benyújtott K típusú pályázat esetén kétnyelvű kutatási terv benyújtása Hungarikum-engedélytől függetlenül lehetséges.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia. A nyertes posztdoktornak vállalnia kell, hogy munkaideje legalább 50%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2018. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet.

A felhívásra vezető kutatóként legfeljebb egy pályázat nyújtható be és emellett nem nyújtható be FK_23, K_23 vagy SNN_23 pályázat. Támogatott K_22, FK_22, PD_22, ANN_22, SNN_22 projekt, valamint korábban elnyert Élvonal (KKP) vagy MTA Lendület támogatás is kizáró oknak számít. „OTKA” típusú pályázat többször elnyerhető, azonban a PD_23 támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb „OTKA” témapályázat.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A 2023. évi "OTKA" Posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_23)

Az „OTKA” posztdoktori kiválósági program (PD_23) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 89 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást, összesen mintegy 2,6 milliárd forint keretösszegből.

Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

A posztdoktori kiválósági program felhívásra beérkezett pályázatok értékelési folyamata a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntés-előkészítő kollégiumok javaslatát – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 89 posztdoktori kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK) 84 23 2 289 848 664 707
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK) 88 25 2 571 385 743 678
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK) 62 20 1 812 584 578 150
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK) 72 21 2 045 817 607 783
Összesen 306 89 8 719 634 2 594 318


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2023. november 20.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Állam, Jog és Politika 146789 Nogel Mónika: A CRISPR/Cas9 genomszerkesztési technológia emberi sejtekben történő alkalmazásának jogi kérdései (Széchenyi István Egyetem) 36 21 903
Állam, Jog és Politika 146942 Kováts Eszter: Harc a valóságért. A kritikai elméletek és a progresszív viszonya a nyugaton. Esettanulmány: Németország (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 996
Gazdaság 146055 Petróczy Dóra Gréta: Méltányosság a sportban: kiegyensúlyozott verseny és szavazás (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 29 997
Gazdaság 146385 Bareith Tibor: Árupiaci árak, infláció és monetáris politika (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 29 991
Gazdaság 146507 Szabó John Jr.: Az európai hidrogénpiac épülése (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) 36 29 308
Gazdaság 146648 Kökény László: Végtelen világ, végtelen kihívás? Az online lehetőségek bővülése okozta fogyasztói aggályok és fogyasztóvédelem szerepe a turizmusban (Budapesti Corvinus Egyetem) 36 29 710
Irodalom 146626 Oláh Tamás: A kisebbségi identitás alakulástörténetei: Vajdasági magyar színháztörténet 1918–1995 (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 27 506
Irodalom 146766 Danyi Gábor: Irodalmi és politikai cserefolyamatok a lengyel és a magyar második nyilvánosságban 1976–1989 (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 995
Irodalom 146919 Mészáros Gábor: Vegyes tartalmú kötetek és folyóiratok a 18─19. századi irodalomban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 29 977
Nyelvészet 146415 Burukina Irina: A datívusz helye az esetrendszerben (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 36 29 980
Nyelvészet 147148 Georgieva Ekaterina Stefanova: A mondatszerkezet vizsgálata az ellipszis tükrében (Nyelvtudományi Kutatóközpont) 36 30 000
Pszichológia – Nevelés 146197 Arató Nikolett: Nevetni vagy jelenteni? - A cyber szemlélőkre ható faktorok és a cyberbullying prevenciójának vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 967
Pszichológia – Nevelés 146384 Vass Edit: Virtuális valóság alapú intervenció (AVATAR terápia), reziduális akusztikus hallucinációk kezelésére szkizofrénia spektrum zavarban (Semmelweis Egyetem) 36 27 432
Pszichológia – Nevelés 147001 Matuz András: A mentális fáradtság előrejelzése gépi tanulással: elektrofiziológiai vizsgálatok és módszertani fejlesztések (Pécsi Tudományegyetem) 36 29 232
Régészet 146223 Szabó Melinda: Nők a határon. A római kori Pannonia társadalmi viszonyai (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 529
Régészet 146612 Szeniczey Tamás: Ütköző világok – élet Kelet és Nyugat határvidékén az Avar korban (Kr. u. 6-9. sz.) (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 28 700
Társadalom 145881 Stojilovska Ana: Magyarország az energiaválságban: Az energiaszegénységtől az energiahiányig (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 901
Társadalom 146366 Simonovits Gábor: A romaellenes diszkrimináció csökkentése (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 906
Társadalom 146797 Metzgerné Kopcsó Krisztina: Szocioökonómiai státusz, digitális médiahasználat és kora gyermekkori fejlődés (KSH Népességtudományi Kutatóintézet) 36 21 747
Történelem 146412 László Szabolcs: A Kodály-módszer nemzetköziesítése és a magyar kultúrdiplomácia a Kádár-korszakban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 30 000
Történelem 146522 Kulcsár Beáta: A kivándorlás és beilleszkedés személyes történetei: magyarok Kanadában (Dégh Linda interjúgyűjteménye) (Társadalomtudományi Kutatóközpont) 36 29 960
Történelem 146688 Újlaki Nagy Réka: Kereszténység és zsidóság határán: Az erdélyi szombatosság európai kontextusban (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 29 999
Történelem 146928 Sánta Sára Nóra: Ókorkutatás a 16–18. századi Magyarországon (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) 36 29 971
Földtudományok 1 145853 Patkó Levente: Felsőköpeny olvadékok és felszíni kigázosodások kapcsolatának a vizsgálata a Nógrád-Gömör Vulkáni Területen (Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet) 36 27 884
Földtudományok 1 147116 Békési Eszter: Sziliciklasztos rezervoárok deformációja műholdas felszíni elmozdulások és korszerű modellezési technikák alapján (Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet) 36 26 618
Földtudományok 1 147180 Hrabovszki Ervin: Törések cementálódásának és reaktiválódásának fluidumáramlásban betöltött szerepe egy kis porozitású és permeabilitású kőzettestben (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 946
Földtudományok 2 146019 Bozóki Tamás: A globális villámtevékenység, mint alapvető klímajellemző tanulmányozásának új perspektívái (Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet) 36 29 211
Földtudományok 2 146498 Bartyik Tamás: Folyóvízi üledékek lumineszcens érzékenységének térbeli változása és az azt meghatározó tényezők a Duna vízgyűjtőjén (Szegedi Tudományegyetem) 36 25 426
Komplex agrártudomány 146042 Ambrózy Zsuzsanna: Korai betegség előrejelzés illékony biomarker vegyületek alapján (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 29 969
Komplex agrártudomány 146758 Kecskeméti Sándor: A GOMBASZÚNYOGOK SZAGLÓ ÉS LÁTÓRENDSZERÉNEK FELTÁRÁSA: SZELEKTÍV CSAPDAFEJLESZTÉS EGY FENNTARTHATÓ GOMBATERMESZTÉSÉRT (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 29 999
Komplex agrártudomány 146980 Czékus Zalán: A pipekolinsav hormonális- és fényfüggő szabályozásának vizsgálata a paradicsomnövények lokális és szisztemikus védekezési válaszainak kiváltása során (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 985
Komplex tértudományok 146375 Kovalcsik Tamás: Közép-Európa választási földrajza (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 279
Komplex tértudományok 147222 Pósfai Zsuzsanna: Háztartási adósság Magyarországon egy kibontakozó gazdasági és energiaválságban (PERIFÉRIA Közpolitikai és Kutatóközpont Kft.) 36 29 976
Növénytermesztés, állattenyésztés 145915 Farkas András: Automatizált Agrárcitogenetikai Diagnosztikai Rendszer létrehozása a gabonafélékbe történő hatékony fajidegen génátvitel érdekében (Agrártudományi Kutatóközpont) 36 29 922
Növénytermesztés, állattenyésztés 146030 Szűcs Zsolt: Borsó (Pisum sativum) csíranövények kémiai mintázatának vizsgálata metabolomikai módszerekkel (Debreceni Egyetem) 36 30 000
Növénytermesztés, állattenyésztés 146700 Marosi András: Vírusvakcinák új, hatékonyabb formulációs eljárásának kidolgozása biokompatibilis polimer alapú, vírushordozó nanorészecskék előállításával (Állatorvostudományi Egyetem) 36 29 835
Növénytermesztés, állattenyésztés 147156 Balázs Viktória Lilla: Illóolajok és komponenseik együtt hatásának vizsgálata az antibiotikum rezisztencia csökkentése érdekében (Pécsi Tudományegyetem) 36 21 000
Ökológia és evolúció 145938 Lovas-Kiss Ádám: Fitoplankton funkcionális tulajdonságok hatása a vízimadár terjedési hálózatokra (Ökológiai Kutatóközpont) 36 29 995
Ökológia és evolúció 146325 Kovács Bence: Gazdasági erdők mikroklíma-kiegyenlítő hatásának vizsgálata különböző erdészeti üzemmódok mellett (Ökológiai Kutatóközpont) 36 29 645
Ökológia és evolúció 146326 Fekete-Kertész Ildikó: Hogyan befolyásolja a környezeti szempontból reálisabb expozíció a grafén-oxid toxicitását a vízi ökoszisztémában? (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 30 000
Ökológia és evolúció 146480 Růžičková Jana: Egyedi mozgásmintázatok és a predációs nyomás okozta változások a futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) élőhelyhasználatában különböző erdészeti kezelésekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 812
Ökológia és evolúció 146621 Szabolcs István Márton: Biodiverzitási mintázatok és természetvédelmi prioritások a Balkán-félszigeten és a Kárpát-medencében (Ökológiai Kutatóközpont) 36 29 996
Ökológia és evolúció 147122 Fülöp Attila: Madarat tolláról? Csoportalkotás és a társas élet élettani következményei (Támogatott Kutatócsoportok Irodája) 36 29 652
Fizika 146479 Pálinkás András: Magasabb rendű szuperrácsok van der Waals heterostruktúrákban (Energiatudományi Kutatóközpont) 36 29 983
Fizika 146527 Péli Zoltán: Standard modellen túli fizika kutatása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 26 856
Fizika 146589 Kincses Dániel: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramjának feltérképezése femtoszkópiai korrelációk segítségével a STAR kísérletnél (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 30 000
Fizika 146795 Ugi Dávid: Különböző mechanizmusú képlékeny deformációk in situ kísérleti vizsgálata és nanoskálás jellemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 993
Fizika 146947 Fogasy Olimpia Judit: Aktív galaxismagok és környezetük a korai világegyetemben (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) 36 29 990
Fizika 147091 Barna Barnabás: Új extragalaktikus távolságmérési módszer Iax szupernóvákkal (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 777
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146109 Hlavicka Viktor: Újrahasznosított beton tűzállósága (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 29 990
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146135 Gere Dániel: A csomagolási műanyaghulladék és a mikroműanyagok mechanikai újrahasznosíthatóságának vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 30 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146259 Nagy-György Péter: Adaptív járműipari megoldások fejlesztése nemnewtoni folyadékok alkalmazásával (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 29 950
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki 146459 Sykora Henrik Tamás: Sztochasztikus nemsima dinamikai rendszerek fizika-alapú adatvezérelt modellezés (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 30 000
Informatikai–Villamosmérnöki 145832 Pejó Balázs: Hozzájárulási érték számítás a biztonságos és privát elosztott tanuláshoz (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 29 988
Informatikai–Villamosmérnöki 145902 Polcz Péter: Nemlineáris bizonytalan rendszerek számítási analízise alkalmazásokkal (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 36 30 000
Informatikai–Villamosmérnöki 146397 Szlobodnyik Gergely: Hálózatos struktúrával rendelkező dinamikus rendszerek kvantitatív analízise és identifikálhatóságának vizsgálata. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 36 30 000
Kémia 1 145972 Tóbiás Roland: Effektív kvantumkémiai modellek fejlesztése molekuláris klaszterekre és fluxionális molekulákra (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 30 000
Kémia 1 146145 Kőrösi Márton: Új mérőberendezés továbbfejlesztése innovatív nagynyomású folyamatok termoanalitikai támogatására (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 36 29 993
Kémia 1 146252 Csókás Dániel: A metatézis reakciók szelektivitása: az értelmezéstől a katalizátor tervezéséig. (Természettudományi Kutatóközpont) 36 30 000
Kémia 1 146265 Ganyecz Ádám: Sűrűségmátrix renormalizációs csoporton alapuló számítási protokollok fejlesztése kvantumkémiai alkalmazásokhoz (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 36 29 993
Kémia 1 146529 Kutus Bence: A vörösiszap reaktív komponenseinek oldódási és semlegesítési folyamatai (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 829
Kémia 1 146764 Sebák Fanni: Új látásmód célzott hatóanyagszállító rendszerek esetén: szerkezeti jellemzés modern NMR módszerekkel és in vitro internalizáció (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 29 994
Kémia 2 146027 Aradi Klára Tímea: Új fluorozási stratégiák átmenetifém-katalizált szelektív transzformációkkal (Természettudományi Kutatóközpont) 36 28 509
Kémia 2 146048 London-Kozma Eszter Erika: Fotoaktiválható ligandumok előállítása Ca2+ dinamika szelektív modulálására asztrocitákban (Természettudományi Kutatóközpont) 36 29 994
Kémia 2 146216 Gaál Anikó: Vörösvértest eredetű extracelluláris vezikulákban rejlő diagnosztikai és terápiás lehetőségek (Természettudományi Kutatóközpont) 36 29 826
Kémia 2 146805 Mező Erika: Potenciális glikozidáz enzim inhibitor O,N-heterociklusok előállítása szénhidrát prekurzorokból (Debreceni Egyetem) 36 29 880
Matematika–Számítástudomány 145995 Matszangosz Kyriakos Ákos: Fundamentális osztályok kohomológiaelméletekben (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) 36 29 850
Matematika–Számítástudomány 146210 Ibrahim Mahmoud Abdalla Ali: Stabilitás és küszöbdinamika nem autonóm dinamikus rendszerekben, alkalmazásokkal a matematikai biológiában (Szegedi Tudományegyetem) 36 29 283
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia 146235 Madácsy Tamara Éva: Új terápiás lehetőségek az alkohol indukált hasnyálmirigy- és májbetegségekben (Szegedi Tudományegyetem) 36 30 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146654 Koncz Balázs: A ritka káros genetikai variánsok számának hatása a tumorellenes immunválaszra (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 30 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146794 Shetty Prateek: Algafenotípusok megjósolható változása szintetikus alga mikrobiomok segítségével (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 27 600
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 146881 Moshkov Nikita: A sejtmorfológiai leírók tanítása és alkalmazása multimodális adatok perturbációs elemzésére, valamint a rák személyre szabott gyógyításában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 30 000
Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia 147127 Csapóné Miczán Vivien: A mitózis proteomikai térképe humán tumorszövetben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 30 000
Idegtudományok 146014 Eszlári Nóra: Különféle kognitív-érzelmi profilok feltárása, a genomikától a mentális egészséghez vezető útvonalakon (Semmelweis Egyetem) 36 29 791
Idegtudományok 146424 Farkas Kinga: Szociális kogníció és szelf-percepció eltéréseinek transzdiagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata autizmus spektrum zavarban és szkizofréniában (Semmelweis Egyetem) 36 29 640
Idegtudományok 146787 Fodor István: Szex szteroidok indukálta gyors sejtszintű változások egyszerűbb idegrendszerben (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet) 36 29 994
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146373 Krencz Ildikó: Metabolikus heterogenitás és plaszticitás vizsgálata kissejtes tüdődaganatokban: a tér- és időbeli változások, fenotípus tranzíció hatása a daganatsejtek anyagcseréjére (Semmelweis Egyetem) 36 28 800
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 146549 Scheich Bálint: Az EZH2 jellemzése terápiás célpontként, valamint a proliferáció és metabolikus plaszticitás szabályozójaként anaplasticus meningeomában (Semmelweis Egyetem) 36 27 648
Klinikai Orvostudományok 145889 Egyed Bálint: Szekvenálás alapú rizikóstratifikáció és a terápia-refrakteritás előrejelzése gyermekkori hematológiai kórképekben (Semmelweis Egyetem) 36 29 510
Klinikai Orvostudományok 146299 Mihály Zsuzsanna: A nyaki verőér szűkület áramlási modellezése és plakk analízis (Semmelweis Egyetem) 36 26 477
Klinikai Orvostudományok 147269 Kolossváry Márton: Adatvezérelt látens képalapú markerek kinyerésének optimalizációja radiológiai felvételeken (Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet) 36 29 976
Klinikai Orvostudományok 147276 Szabó Bálint Gergely: Az enterális mikrobiom manipulációja fekális mikrobióta transzplantációval malignus hematológiai kórképekben szenvedő felnőtt páciensek körében (Semmelweis Egyetem) 36 19 440
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146123 Ecsédi Péter: Fehérjekondenzátumok genomanyagcsere-funkcióit megalapozó multivalens kölcsönhatások feltárása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 36 30 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146202 Arianti Rini: Aminosav transzporterek, mint az aktív bézs adipociták energia metabolizmusának eddig nem ismert szabályozói (Debreceni Egyetem) 36 29 983
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146564 Dobson László: Characterization and identification of the attachment of eukaryotic pathogen proteins to host organisms (APP2HOST) (Természettudományi Kutatóközpont) 36 29 466
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia 146633 Tóth Róbert: A Rad5 központi szerepe a DNS-hibatolerancia útvonalak irányításában (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 29 466
Sejt- és Fejlődésbiológia 145868 Jipa András: Az ER-fágia mechanizmusa, élettani és patológiás jelentősége Drosophila-ban (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 30 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 146566 Gombos Magdolna: Az E2FB transzkripciós faktor nem hagyományos szerepkörben: az auxin-homeosztázis irányítása az efflux-csatornák (PIN proteinek) közvetlen szabályozásán keresztül (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 29 992
Sejt- és Fejlődésbiológia 146655 Kovács Szilárd: Infekcióra fel: Két szimbiotikus gén epidermisz-specifikus szabályozásának vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont) 36 30 000
Utolsó módosítás: 2024. február 15.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Felhívás „OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázathoz pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?