Pályázatok
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Innovációs ökoszisztéma (startup) – ÖKO_16
A felhívás a közép-magyarországi startup vállalkozások alapítását, mentorálását és képzését ösztönző környezet megerősítését célozza a kezdeti, inkubációs fázis támogatása, a már működő, tapasztalattal rendelkező, piaci inkubátorok megerősítése, és új inkubátorok létrehozásának ösztönzése révén.

A felhívás célja

A felhívás célja, hogy a magvető (pre-seed és seed) befektetési szakaszt támogató inkubátorok kockázatvállalási hajlandósága és pénzügyi forrása növekedjen, ezzel még több lehetőséget biztosíthassanak az innovatív ötletek felszínre kerülésének és megvalósításának.

A jelen felhívás kizárólag az Első Projekt Elemre – az inkubátorok kiválasztásának folyamatára és feltételrendszerére – vonatkozik, továbbá tartalmazza a Második Projekt Elemre – az inkubálandó startupok tevékenységére – vonatkozó azon feltételeket, amelyek az inkubátor pályázatának összeállítása szempontjából mérvadóak. A Második Projektelem során a támogatásban részesült inkubátorok hirdetik meg felhívásaikat az általuk támogatni kívánt startup ötletek kiválasztására, ezután önállóan végzik a startup támogatási kérelmek folyamatos elbírálását és a tevékenységeik támogatását.  

A pályázók köre

Az Első Projekt Elem keretében pályázatot Magyarországon székhellyel rendelkező vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, üzletszerűen inkubációval foglalkozó gazdasági társaság nyújthat be, amennyiben rendelkezik az igényelt teljes támogatási összeg legalább 20%-ának megfelelő összegű saját tőkével.

A támogatást elnyerő inkubátorok a Második Projekt Elem során kizárólag olyan startup vállalkozásokat mentorálhatnak, amelyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a központi régióban található, és tevékenységüket is ott fogják végezni.

A pályázat benyújtásának határideje

Projektjavaslatok a kitöltőprogram megjelenésétől kezdődően legkésőbb 2017. január 31-ig nyújthatók be.

A támogatható célkitűzések köre

 • az Első Projekt Elem keretében az inkubátor működésével közvetlenül összefüggő tevékenységek (a továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó projektkoordinációs tevékenységek, inkubációhoz kapcsolódó tevékenységek)
 • a Második Projekt Elem keretében a címzettek (startupok), mint végső kedvezményezettek részére továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó tevékenységek

A támogatás főbb feltételei

 • Kizárólag a Közép-Magyarország régióban megvalósuló projekt támogatható.
 • A projektet legalább a pályázatban leírt tartalommal kell megvalósítani. A pályázatnak tartalmaznia kell a kitűzött célt.
 • Az inkubátor által elnyert támogatás legfeljebb 20%-a számolható el az inkubátor közvetlen működési költségeire, legalább 80%-a pedig a címzetteknek (startupoknak) kötelezően továbbutalandó támogatás.
 • Az inkubátor a megvalósítási és – adott esetben – a fenntartási időszakban is folyamatosan biztosítja, hogy menedzsmentjében a megadott szakmai tapasztalatokkal, kompetenciákkal rendelkező vezetők vegyenek részt.
 • Az inkubátor köteles a startup projektek megvalósulása során folyamatosan tájékoztatni az NKFI Hivatalt a rendezvényekről, projektek előrehaladásáról, a startupok által elért eredményekről, fejlődésükről.
 • Az inkubátor közvetlen felelősséget vállal mind a saját, mind a kiválasztott startupok projektjeinek szabályszerű megvalósításáért.
 • A projekt futamideje legfeljebb 42 hónap lehet.

Az igényelhető támogatás mértéke

A felhíváson az NKFI Alapból rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5 milliárd forint. Pályázónként minimum 300 millió Ft, maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Maximális támogatási intenzitás az inkubátori tevékenységek (első Projekt Elem) esetében 50%, a startupok által végzett tevékenységek (Második Projekt Elem) esetében 80%.

2018. február 20.
Innovációs ökoszisztéma (startup) – ÖKO_16
Program meghirdetése:
2016. november 30.
Végső beadási határidő:
2017. január 31.
PDF
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Innovációs ökoszisztéma (startup) – ÖKO_16
A felhívás a közép-magyarországi startup vállalkozások alapítását, mentorálását és képzését ösztönző környezet megerősítését célozza a kezdeti, inkubációs fázis támogatása, a már működő, tapasztalattal rendelkező, piaci inkubátorok megerősítése, és új inkubátorok létrehozásának ösztönzése révén.

A felhívás célja

A felhívás célja, hogy a magvető (pre-seed és seed) befektetési szakaszt támogató inkubátorok kockázatvállalási hajlandósága és pénzügyi forrása növekedjen, ezzel még több lehetőséget biztosíthassanak az innovatív ötletek felszínre kerülésének és megvalósításának.

A jelen felhívás kizárólag az Első Projekt Elemre – az inkubátorok kiválasztásának folyamatára és feltételrendszerére – vonatkozik, továbbá tartalmazza a Második Projekt Elemre – az inkubálandó startupok tevékenységére – vonatkozó azon feltételeket, amelyek az inkubátor pályázatának összeállítása szempontjából mérvadóak. A Második Projektelem során a támogatásban részesült inkubátorok hirdetik meg felhívásaikat az általuk támogatni kívánt startup ötletek kiválasztására, ezután önállóan végzik a startup támogatási kérelmek folyamatos elbírálását és a tevékenységeik támogatását.  

A pályázók köre

Az Első Projekt Elem keretében pályázatot Magyarországon székhellyel rendelkező vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, üzletszerűen inkubációval foglalkozó gazdasági társaság nyújthat be, amennyiben rendelkezik az igényelt teljes támogatási összeg legalább 20%-ának megfelelő összegű saját tőkével.

A támogatást elnyerő inkubátorok a Második Projekt Elem során kizárólag olyan startup vállalkozásokat mentorálhatnak, amelyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a központi régióban található, és tevékenységüket is ott fogják végezni.

A pályázat benyújtásának határideje

Projektjavaslatok a kitöltőprogram megjelenésétől kezdődően legkésőbb 2017. január 31-ig nyújthatók be.

A támogatható célkitűzések köre

 • az Első Projekt Elem keretében az inkubátor működésével közvetlenül összefüggő tevékenységek (a továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó projektkoordinációs tevékenységek, inkubációhoz kapcsolódó tevékenységek)
 • a Második Projekt Elem keretében a címzettek (startupok), mint végső kedvezményezettek részére továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó tevékenységek

A támogatás főbb feltételei

 • Kizárólag a Közép-Magyarország régióban megvalósuló projekt támogatható.
 • A projektet legalább a pályázatban leírt tartalommal kell megvalósítani. A pályázatnak tartalmaznia kell a kitűzött célt.
 • Az inkubátor által elnyert támogatás legfeljebb 20%-a számolható el az inkubátor közvetlen működési költségeire, legalább 80%-a pedig a címzetteknek (startupoknak) kötelezően továbbutalandó támogatás.
 • Az inkubátor a megvalósítási és – adott esetben – a fenntartási időszakban is folyamatosan biztosítja, hogy menedzsmentjében a megadott szakmai tapasztalatokkal, kompetenciákkal rendelkező vezetők vegyenek részt.
 • Az inkubátor köteles a startup projektek megvalósulása során folyamatosan tájékoztatni az NKFI Hivatalt a rendezvényekről, projektek előrehaladásáról, a startupok által elért eredményekről, fejlődésükről.
 • Az inkubátor közvetlen felelősséget vállal mind a saját, mind a kiválasztott startupok projektjeinek szabályszerű megvalósításáért.
 • A projekt futamideje legfeljebb 42 hónap lehet.

Az igényelhető támogatás mértéke

A felhíváson az NKFI Alapból rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5 milliárd forint. Pályázónként minimum 300 millió Ft, maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Maximális támogatási intenzitás az inkubátori tevékenységek (első Projekt Elem) esetében 50%, a startupok által végzett tevékenységek (Második Projekt Elem) esetében 80%.

2018. február 20.
Kapcsolat
RSS-hírcsatorna
Partner szervezeteink
© Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Bp, Kéthly Anna tér 1., Telefon: (+361) 795 9500