Ön itt áll: PályázóknakPályázatokMikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása (2018-1.1.1-MKI)
Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása (2018-1.1.1-MKI)
Meghirdetés dátuma: 2018. január 09.
Módosítás:
 2018. szeptember 07.
Verzió: 1
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2018. március 12.
2018. március 12.
Postára adás határideje: Az elektronikus benyújtástól számított 3 nap.
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
10 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
100-300
Igényelhető támogatás
30 MFt-100 MFt
Pályázat futamideje
max. 24 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Kísérleti fejlesztés, Innováció, Iparjogvédelem, Piacravitel
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A felhívás a hazai mikro- és kisvállalkozásokat ösztönzi innovatív, gyorsan piacosítható termékek, szolgáltatások és eljárások kifejlesztésére. Kizárólag olyan projektek támogathatók, amelyek újdonságot tartalmaznak, üzletileg hasznosíthatók, és hozzásegítik a mikro- és kisvállalkozásokat ahhoz, hogy innovatív vállalkozássá váljanak. Az NKFI Alapból meghirdetett felhívás a Közép-Magyarország régióból (Budapest és Pest megye) pályázható.

 

MÓDOSÍTÁS

2018.01.15: Változások a mikro- és kisvállalkozások innovációját ösztönző felhívásban

2018.01.19: Pontosítás a Pályázati útmutató 7.2 pontjában

2018.01.31: Változások a mikro- és kisvállalkozások innovációs felhívásában

--------------------------------------------------------------------

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történik. A kitöltő programban véglegesített pályázathoz csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. március 12-én 14.00 óráig lehetséges.

A pályázók köre

Pályázhatnak a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyek, illetve EGT-beli székhelyű jogi személyek közép-magyarországi fióktelepei, amelyek a kiírás szerinti GFO-kategóriák valamelyikébe tartoznak, rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek megvalósításának helyszíne a pályázó – a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzett – közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):

 • kísérleti fejlesztés
 • eszközök és immateriális javak beszerzése
 • a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység
 • a nyilvánosság biztosítása
 • a projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés
 • piacra jutás, marketing, iparjogvédelem.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke

Pályázónként minimum 30 millió, maximum 100 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt költségeinek elszámolása a projektkezdésnek a támogatási szerződésben meghatározott napjától lehetséges. A kedvezményezettnek a projekt eredményeire vonatkozóan 1 év fenntartási kötelezettsége van.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Megjelent a mikro- és kisvállalkozások innovációs felhívásának kitöltőprogramja

Az NKFI Alapból meghirdetett 2018-1.1.1-MKI pályázati felhívás kitöltőprogramja megjelent, a palyazat.gov.hu oldalról elérhető „Pályázati e-ügyintézés” felületen. A beadás határideje 2018. március 12.

Tovább a felhíváshoz: Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása (2018-1.1.1-MKI)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2018. február 01.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Változások a kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységét ösztönző felhívásnál

Az NKFI Alapból meghirdetett 2018-1.1.2-KFI pályázati felhívás és az útmutató szövege az alábbiak szerint módosult:

 • Felhívás 6. pontja: a 2. értékelési szempont címe egyértelműsíti, hogy az ide tartozó alpontok konzorcium esetén a konzorciumvezető gazdálkodási adataira vonatkoznak
 • Felhívás 6. pontja: a 3.4 értékelési szempont szövege kiegészült a „szolgáltatás” kategóriával
 • Útmutató 7.1. pontja kiegészült: „A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben foglalt feltételeknek megfelelő mikrovállalkozás kizárólag konzorciumi tag lehet.”  
 • Útmutató 19. pontja: a csatolandó mellékletek listájából kikerült: „Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság esetén a Kormány előzetes hozzájáruló nyilatkozata”.

A frissített dokumentumok letölthetők a pályázati csomagból. A változások miatt a kitöltőprogram módosítása is szükséges, ezért annak élesítése 2018. február 22-én várható.

Tovább a felhíváshoz: Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI)

Utolsó módosítás: 2018. január 31.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Változások a mikro- és kisvállalkozások innovációs felhívásában

Az NKFI Alapból meghirdetett 2018-1.1.1-MKI pályázati felhívás és az útmutató szövege az alábbiak szerint módosult: 

 • Felhívás 6. pontja: a 3.4 értékelési szempont szövege kiegészült a „szolgáltatás” kategóriával
 • Útmutató 19. pontja: a csatolandó mellékletek listájából kikerült: „Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság esetén a Kormány előzetes hozzájáruló nyilatkozata”.

A frissített dokumentumok letölthetők a pályázati csomagból.

Tovább a felhíváshoz: Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása (2018-1.1.1-MKI)

Utolsó módosítás: 2018. január 31.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Változások a mikro- és kisvállalkozások innovációját ösztönző felhívásban

Az NKFI Alapból meghirdetett 2018-1.1.1-MKI pályázati felhívás kiválasztási kritériumai (6. pont) a saját tőke arányos saját forrás értékelésének tekintetében változtak:

2.3.
Saját tőke arányos saját forrás érték (projekt összes saját forrása / utolsó lezárt év saját tőke) *100
20

45%<x<=50%
5

40%<x<=45%
10

35%<x<=40%
15

x<=35%
20

A pályázati felhívás módosított szövege letölthető a pályázati csomagból.

Tovább a felhíváshoz: Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása (2018-1.1.1-MKI)

Utolsó módosítás: 2018. január 31.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Változás a Nemzeti kiválósági program Pályázati útmutatójában
Az NKFI Alapból meghirdetett 2018-1.2.1-NKP felhívás Pályázati útmutatójának két pontja módosult. A frissített verzió letölthető a pályázati csomagból.

A változások az alábbiak:

 • 8.1 pont (Az elszámolható költségek köre) és 8.3 pont (Az elszámolható költségek mértékére, és arányára vonatkozó elvárások): törölve lett a személyi kiadásokra vonatkozó 40%-os korlát.
 • 9.2 pont (A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése): a korábbi 5. alpont törölve lett.

Tovább a felhíváshoz: Nemzeti kiválósági program (2018.1.2.1-NKP) 

Utolsó módosítás: 2018. január 31.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása (2018-1.1.1-MKI) felhívás nyertes projektjei
A 2018 januárjában meghirdetett felhívás a gyorsan hasznosítható, innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások fejlesztését, piacra vitelét, szellemitulajdon-védelmét ösztönzi a Közép-Magyarország régió legkisebb vállalkozásai körében. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.

A program 2018. március 12-i beadási határidejéig 276 pályázat érkezett, összesen csaknem 20 milliárd forint támogatási igénnyel. Ezek közül 257 pályázat bizonyult formai szempontból megfelelőnek és szakmai értékelésre alkalmasnak. A kiírásban rögzített tartalmi ellenőrzési és értékelési szempontok alapján a pályázatokat először anonim szakértők véleményezték, bírálataik összesítését követően a kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta a pályázatokat.

Az NKFIH által felállított szakmai értékelési rangsor alapján – a rendelkezésre álló teljes keretösszeget kihasználva – összesen 144 mikro- és kisvállalkozás jut közel 10 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz az NKFI Alapból. 

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. október 19.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
2018-1.1.1-MKI-2018-00001
WIDENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív többfázisú 3D műtéti és fogpótlástani protokoll kifejlesztése előrehaladott lokalizált fog- és állcsont hiányok helyreállítására
1053 Budapest, Veres Pálné utca 7. 3. em. 2. 
99 550 242
131 337 714
2018-1.1.1-MKI-2018-00003
CLB Packaging Csomagolástechnikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Innovatív indikációs papírtermékek - Biológiailag reszponzív anyagok előállítása cellulózból
1222 Budapest, Gyár utca 15.
93 755 325
150 592 208
2018-1.1.1-MKI-2018-00007
DATA-PRESS Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
RESERVIRIS - Elszigetelten működő helyfoglaló rendszerek integrálása a nemzetközi rendszerbe
1196 Budapest, Kisfaludy utca 183.
91 237 800
142 068 360
2018-1.1.1-MKI-2018-00008
FitBite Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Magas antioxidáns tartalmú-, hozzáadott cukrot nem tartalmazó édesség termékek fejlesztése
2750 Nagykőrös, Béke utca 3.
44 204 020
56 274 260
2018-1.1.1-MKI-2018-00009
INVENT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
UFFV (univerzális futó forgóváz) prototípusának kifejlesztése a kisvasúti járműfejlesztések elősegítéséhez
1086 Budapest, Csobánc utca 11. VI. em. 3.
77 393 162
117 431 322
2018-1.1.1-MKI-2018-00010
GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
Komplex sekélygeofizikai módszerfejlesztés, integrált szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai technológiával
1145 Budapest, Szugló utca 54.
90 632 943
122 088 943
2018-1.1.1-MKI-2018-00011
VPI Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Smart utcabútor rendszer kifejlesztése, megvalósítása és piaci bevezetése 
1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.
30 546 724
42 261 580
2018-1.1.1-MKI-2018-00012
MeDoc Egészségközpont Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Denz emlőn végzett CTLM® Lézer Mammográfiai szolgáltatást támogató CTLM-HU szoftver fejlesztése a MeDoc Egészségközpont Kft.-nél
1133 Budapest, Kárpát utca 7/b.
99 754 781
127 786 381
2018-1.1.1-MKI-2018-00013
CASHFUND Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Könyvtári ajánló és tudományos vállalati adatbányász szoftver kifejlesztése mesterséges intelligencián alapuló kereső támogatásával
1188 Budapest, Damjanich utca 15.
99 737 765
162 296 275
2018-1.1.1-MKI-2018-00015
BIOrganik Online Élelmiszerkereskedelmi és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Allergén-, laktóz-, és gluténmentes tej-, és sajthelyettesitő termékek fejlesztése elsősorban hazai alapanyagok felhasználásával, egyedi, növényi alapú fermentációs eljárás kutatása révén
1097 Budapest, Gubacsi út 47.
99 376 846
130 473 006
2018-1.1.1-MKI-2018-00017
Appaloosa Communication Group Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Változtatható hullám-amplitudóval, változtatható frekvenciával és változtatható hullám karakterisztikával rendelkező hullámgép és medence, valamint ennek nyíltvízi mobil verziójának kifejlesztése
1143 Budapest, Szobránc köz 8.
99 149 600
146 516 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00019
FLOAT SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kutatás és fejlesztés Hidrogén Peroxid (H2O2) mérő és adagoló műszer kifejlesztésére uszodák és spak részére
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11.
35 564 201
58 301 897
2018-1.1.1-MKI-2018-00020
PROFIKOMP KÖRNYEZETTECHNIKA Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kisméretű, automatizált, membrántakarásos, zárt komposztálási technológiák fejlesztése
2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7.
98 804 153
151 266 484
2018-1.1.1-MKI-2018-00024
KÁRÁSZY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Új konstrukciójú lengéscsillapító típuscsalád kifejlesztése és adaptálása a vasút számára
1033 Budapest, Szőlőkert utca 11.
39 695 276
53 620 716
2018-1.1.1-MKI-2018-00025
eSpirit Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Munkafolyamat vezérlési megoldás továbbfejlesztése „mobil / kiterjesztett valóság” modullal, illetve funkcionalitással
1138 Budapest, Turóc utca 11.
40 411 183
61 008 399
2018-1.1.1-MKI-2018-00026
HUNGAROTEX Külkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
UAV fedélzetére telepíthető és ott üzemeltethető komplex levegőanalitikai rendszer fejlesztése
1044 Budapest, Ipari park utca 10.
100 000 000
152 689 172
2018-1.1.1-MKI-2018-00027
Mollia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intuitív felhasználói felület humanoid robotok tanításához
2100 Gödöllő, Knézich Károly utca 35.
40 783 112
52 013 511
2018-1.1.1-MKI-2018-00028
FORNAX 2002. Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nagy látómezejű, nagy pontosságú, gyorsreagálású automata csillagászati obszervatórium kifejlesztése a Fronax 2002 Kft-nél
2119 Pécel, Ady Endre u. 1.
64 989 766
89 785 452
2018-1.1.1-MKI-2018-00029
Fermentia Mikrobiológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Inaktivált Lactobacillust tartalmazó étrendkiegészítő készítmény fejlesztése a kemoterápia gyulladásos szövődményeinek csökkentése céljából
1045 Budapest, Berlini utca 47-49.
57 434 579
77 556 592
2018-1.1.1-MKI-2018-00031
F&R Partner Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Egészségtudatos sütőipari termékek fejlesztése - és termelés technológiai innováció az F&R Partner Kft.-nél Budaörsön
2040 Budaörs, Raktár út 1.
94 440 808
132 863 128
2018-1.1.1-MKI-2018-00032
MediPhone Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Mesterséges intelligencián alapuló komplex ügyfélszolgálati és értékesítési rendszer kifejlesztése
2120 Dunakeszi, Bagoly utca 12.
52 286 808
72 813 480
2018-1.1.1-MKI-2018-00034
ALBITECH Biotechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Új típusú brasszinoszteroid hormont termelő, valamint biofilm kérget képző és speciális alga biomasszát előállító élő talajalga oltóanyag kifejlesztése mezőgazdasági talajok javítására és a termesztett növények növekedésének serkentésére. 
1045 Budapest, Berlini utca 47-49.
40 312 453
58 383 619
2018-1.1.1-MKI-2018-00035
Csepeli Szerszámgépgyár Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Radiál fúrógép korszerűsítése NC fúrószán kialakítása
1211 Budapest, Építőüzem utca 3.
53 518 906
74 154 931
2018-1.1.1-MKI-2018-00036
OPENNETWORKS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Platform független video hívás technológia optimalizált illesztése az ügyfélszolgálati rendszerek gyakorlati működési folyamataihoz, felhő alapú, több csatornás (omnichannel) ügyfélközpont megoldás fejlesztésével.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
35 156 900
47 886 500
2018-1.1.1-MKI-2018-00037
BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Környezetbarát fluoreszcens orvoslaboratóriumi diagnosztikai reagensek emberi és állat teljes vérkép áramlási citometriás módszerrel történő meghatározáshoz
1155 Budapest, Wysocki utca 1.
99 229 142
129 744 703
2018-1.1.1-MKI-2018-00038
GDi Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Farm management platform és szolgáltatáscsomag (GDi Ensemble for Smart Agriculture) kialakítása és nemzetközi piacra juttatása
1134 Budapest, Váci út 33. 9. em.
81 396 720
124 409 200
2018-1.1.1-MKI-2018-00039
GYÚRÓI Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív kombinált kormányzási módszerre épülő mezőgazdasági erőgép prototípusának kifejlesztése a GYÚRÓI Kft-nél
2030 Érd, Varjú utca 4.
59 644 800
99 408 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00040
TECHNOORG-LINDA Tudományos Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Új generációs mechanikai megmunkáló termékcsalád fejlesztése elektronmikroszkópos minták előkészítéséhez
1044 Budapest, Ipari Park utca 10.
98 396 564
135 348 942
2018-1.1.1-MKI-2018-00042
Zoosh Magyarország Kft.
K+F fejlesztés a Zoosh Magyarország Kft-nél
1092 Budapest, Ráday utca 51.
39 954 845
64 626 720
2018-1.1.1-MKI-2018-00043
"MULLIT" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Speciális felhasználás igényekre és tulajdonságokkal bíró gyógyszeripari szelepcsalád fejlesztése
2113 Erdőkertes, Fő út 231.
52 308 760
68 000 360
2018-1.1.1-MKI-2018-00045
AV-CONTROL Hangtechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Versenyképes digitalizált oktatás, integrált és innovatív technológiai rendszerfejlesztéssel a felsőoktatási intézmények számára
1044 Budapest, Óradna utca 11.
96 065 184
143 948 640
2018-1.1.1-MKI-2018-00046
ChemPass Korlátolt Felelősségű Társaság
Automatikus, szabadalmaztatható molekulaváz és szintetizálható virtuális vegyülettár tervező, mesterséges intelligenciába beépíthető technológia és szoftver prototípus kifejlesztése
1031 Budapest, Záhony utca 7.
73 245 138
111 011 834
2018-1.1.1-MKI-2018-00048
ORENT Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AK-UH-TRAINER: alacsony költségű manikin alapú, UH-fej szimulátor több szabadságfokú pozíciókövetésével támogatott, nyílt forráskódú UH diagnosztikai oktató rendszer fejlesztése elvben végtelen számú patológia megjelenítésére
1097 Budapest, Illatos út 9.
65 790 372
106 290 620
2018-1.1.1-MKI-2018-00051
Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Műholdalapú térképes geoinformáció szolgáltató rendszer fejlesztése
1118 Budapest, Zólyomi út 23.
60 000 000
110 707 225
2018-1.1.1-MKI-2018-00052
NOREG Információvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Biztonságos hozzáférésvédelem megvalósítása Ipar 4.0 kiber-fizikai rendszer környezetben
1118 Budapest, Rétköz utca 5.
81 561 648
127 186 080
2018-1.1.1-MKI-2018-00054
S.G.S. International Orvosi Eszközöket Gyártó és Forgalmazó Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Bioaktív és hidrofil felületkezelési technológiával ellátott innovatív fogászati implantátum kifejlesztése
1047 Budapest, Károlyi István utca 1-3.
96 572 038
127 191 264
2018-1.1.1-MKI-2018-00057
METAL SHREDDER HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemesfémtartalmú hulladékok új feldolgozási eljárásának kifejlesztése az alapfém és a nemes-fémek elkülönített visszanyerésének céljából
1238 Budapest Nap u. 7.
95 303 692
131 044 892
2018-1.1.1-MKI-2018-00058
ECOMED-CONSULTING Befektetési és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Mikrofluidikai chip alapú hematológiai mérőfej fejlesztése
1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.
99 235 356
131 323 516
2018-1.1.1-MKI-2018-00059
DATALOGIC Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Folyamatvezérelt öntanuló virtuális iroda szolgáltatás
1132 Budapest, Visegrádi utca 64. I. em 8.
93 146 889
127 732 489
2018-1.1.1-MKI-2018-00063
KEREX-Óbuda Uszodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Vízmegtakarítást eredményező biológiai „téliesítési” technológia fejlesztés az úszómedencék üzemeltetésében
1037 Budapest, Bojtár utca 36.
51 408 512
76 782 400
2018-1.1.1-MKI-2018-00064
Compliance Data Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Mikro-, kis- és középvállalatok GDPR, azaz adatvédelmi rendeletnek megfelelését támogató, innovatív informatikai rendszer fejlesztése
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
80 491 128
120 959 732
2018-1.1.1-MKI-2018-00066
INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nagyfokú felhasználói szabadságot biztosító, iparág-független blockchain alapú egyenlegkezelő-rendszer kifejlesztése
1139 Budapest, Váci út 99. 6. em.
98 509 603
145 345 728
2018-1.1.1-MKI-2018-00068
ASSONO Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ipari riasztási rendszerek rádiós lefedettségének vizsgálata
1142 Budapest, Rákos tér 34.
39 104 000
56 298 729
2018-1.1.1-MKI-2018-00072
VIA CREDIT Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság
MUNKABÉREK AZONNALI ÉS AUTOMATIZÁLT KIFIZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.
44 928 000
72 480 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00073
CellSorter Műszaki Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Kompakt, robotizált sejtválogató mikropipetta fejlesztése orvosi diagnosztikai célra
1037 Budapest, Erdőalja út 174.
43 603 010
55 457 208
2018-1.1.1-MKI-2018-00074
FH Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Extrém üzemi körülmények között működő anyagtovábbító rendszer fejlesztése
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1. E. ép.
99 572 600
139 021 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00075
Médialab Infokommunikációs Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Tömegsport támogató szenzor eszköz és analitikai szolgáltatás fejlesztése
2097 Pilisborosjenő, Kert köz 6.
99 762 800
166 238 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00076
Psoft Informatikai, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Webes szolgáltatás nyomtatható geokódok előállítására
1141 Budapest, Bonyhádi út 109. II. em 3.
30 011 149
38 242 516
2018-1.1.1-MKI-2018-00078
Filamania Korlátolt Felelősségű Társaság
Bio-kompozit anyagok a 3D nyomtatás számára
2310 Szigetszentmiklós, Fenyőfa utca 23. A. ép.
67 527 516
97 773 838
2018-1.1.1-MKI-2018-00079
MEDICOR Elektronika Zrt.
Újszülöttek, koraszülött csecsemők gyógyítását szolgáló új terápiás kékfénylámpa változatok kísérleti kifejlesztése, prototípusok készítése, exportképessé tétele.
1097 Budapest, Illatos út 9.
98 074 412
153 827 353
2018-1.1.1-MKI-2018-00081
Gene Design Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyedi géntechnológiai szolgáltatás kifejlesztése
1117 Budapest, Tudósok körútja 2.
99 352 560
160 187 600
2018-1.1.1-MKI-2018-00082
eGOV Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Jogi anyagok feldolgozását segítő alkalmazás kifejlesztése
1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.
89 445 927
129 822 777
2018-1.1.1-MKI-2018-00085
ecoMIM Precíziós Fémalkatrész Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Természetbarát fémfröccsöntési kötőanyag kifejlesztése
2600 Vác, Avar utca 5.
78 709 824
127 134 512
2018-1.1.1-MKI-2018-00086
Sagax Informatikai, Szervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A project célkitűzése egy szállítható, telepíthető VHF/UHF sávú RF felderítő és követő berendezés kifejlesztése drón (UAV)detektálás céljára.
1092 Budapest, Bakáts tér 8. IV/5.
66 638 635
101 068 196
2018-1.1.1-MKI-2018-00088
Data Solutions Informatikai és Szolgáltató Kft.
Előrejelzési és optimalizációs módszertanok, illetve statisztikai, mesterséges intelligencián alapuló adatbányászati (data mining) és operációkutatási modellek kidolgozásával megvalósuló intelligens, felhő alapú készpénzgazdálkodás-támogató rendszer 
1118 Budapest, Számadó utca 19.
70 822 601
107 956 402
2018-1.1.1-MKI-2018-00092
KICZ&CO Korlátolt Felelősségű Társaság
Kollaboratív robotfejlesztés a KiczandCo Kft-nél
1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 5-6.
71 677 061
91 797 565
2018-1.1.1-MKI-2018-00093
OK GÉP Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Lemezfeldolgozó gépsor innováció az OK GÉP KFT-nél.
2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 77.
66 991 173
113 651 956
2018-1.1.1-MKI-2018-00097
IMPLANTCENTER Szájsebészeti és Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív, azonnal terhelhető implantátum
1024 Budapest, Margit körút 67.
95 682 223
123 214 399
2018-1.1.1-MKI-2018-00098
SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság
Új kóroki génmutációk azonosítása ioncsatorna betegségekben és ioncsatorna specifikus génpanel fejlesztése
1116 Budapest, Temesvár utca 20.
99 027 796
145 434 196
2018-1.1.1-MKI-2018-00099
ATGandCo Biotechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Legyen rózsa tüske (tövis) nélkül
1116 Budapest, Temesvár utca 20.
99 491 879
134 511 079
2018-1.1.1-MKI-2018-00101
RiverRide Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyolc méter hosszú, tisztán elektromos hajtású kétéltű jármű fejlesztése 
2100 Gödöllő, Pattanytús Ábrahám körút 10.
62 930 702
83 950 503
2018-1.1.1-MKI-2018-00106
TargetEx Kutató-Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Piackész, innovatív RNáz inhibitorok fejlesztése molekuláris biológiai, diagnosztikai célokra 
1113 Budapest, Karolina út 29-31.
75 298 398
111 948 413
2018-1.1.1-MKI-2018-00107
BioBlocks Magyarország Gyógyszerkémiai és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Folyamatos áramlású fotoredox reaktor kifejlesztése és segítségével átfogó fragmens könyvtár kiterjesztése
1045 Budapest, Berlini út 47-49.
36 642 858
55 836 070
2018-1.1.1-MKI-2018-00108
XAX Kereskedelmi és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság
A benignus prosztata hiperplázia (BPH) népbetegség urológiai vagy andrológiai traktust érintő terápiájának fejlesztése, ehhez prototípus készülék kialakítása
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
41 090 453
109 091 463
2018-1.1.1-MKI-2018-00109
AionNEXT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A Dock-C rendszer prototípusának kialakítása
1047 Budapest, Váci út 19.
95 039 000
142 865 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00111
CollMot Robotikai Kutató-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Kültéri önellátó drón munkaállomás
1024 Budapest, Lövőház utca 28.
50 753 062
65 920 902
2018-1.1.1-MKI-2018-00114
DEXTER Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Smart Content (SmartCON) –  Szenzor alapú, adaptív tartalom technológia
1095 Budapest, Ipar u. 5.
67 932 000
105 740 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00115
USER RENDSZERHÁZ Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Bankkártya tranzakciók valós idejű felügyelete
1039 Budapest, Zöld utca 2.
52 576 920
84 985 560
2018-1.1.1-MKI-2018-00117
C3D Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Aktív irodai szék prototípusának kifejlesztése, szabadalmi védelmének elindítása és a piacra vezetés előkészítése
1106 Budapest, Fehér út 10.
39 290 690
57 820 690
2018-1.1.1-MKI-2018-00120
SILICON DREAMS Számítástechnikai, Informatikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ipar 4.0 szabványú adatgyűjtő berendezés prototípus fejlesztése felhő alapú rendszerekhez
1195 Budapest, Ady Endre út 176.
64 636 300
93 052 300
2018-1.1.1-MKI-2018-00123
CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Bakteriális inhibíció eljáráson alapuló költséghatékony tesztrendszer létrehozása méz antibiotikum tartalmának kimutatására
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
67 825 600
112 976 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00124
AKTOGEN Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Aktogen Hungary Kft új szolgáltatást fejleszt
1113 Budapest, Karolina út 31.
99 352 560
160 187 600
2018-1.1.1-MKI-2018-00126
GLOBOMAX Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljes körű videomegoldás események, rendezvények internetes közvetítésére, rögzítésére, videokonferencia kapcsolat létrehozására, egyedülálló hardver és szoftver termékek kifejlesztésével.
1155 Budapest, Wysocki utca 1.
99 469 357
153 482 155
2018-1.1.1-MKI-2018-00129
GEOMENSURA Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Optimális pontfelhőkezelés innováció a Geomensura Kf-nél
1122 Budapest, Bíró utca 9/b.
35 622 395
54 630 395
2018-1.1.1-MKI-2018-00130
Mining Support Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
WeHEAT Projekt - Meddő és termelésből kivont mélyfúrások mélygeotermikus hőtermelő rendszerré alakítása
2040 Budaörs, Budafoki utca 31.
81 849 220
129 134 020
2018-1.1.1-MKI-2018-00132
ICCS Fővállalkozó, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
BI-box ipari számítógépes egység kifejlesztése, avagy kapcsolódási lehetőség az Ipar 4.0-hoz.
1119 Budapest, Hadak útja 7-9.
35 726 350
53 277 390
2018-1.1.1-MKI-2018-00135
EFT Szerszámok és Technológiák Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Forgácsoló szerszám fejlesztése az EFT Szerszámok Kft-nél
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
80 304 120
130 440 200
2018-1.1.1-MKI-2018-00138
NRC Marketingkutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 NRC FRS – Facial Recognition Software
1034 Budapest, Kenyeres utca 28.
72 946 881
103 708 328
2018-1.1.1-MKI-2018-00140
DesignSoft Számítástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
LabXplorer II - PC alapú, nagysebességű, szélessávú, többfunkciós, hálózatba köthető elektronikai mérőműszer kifejlesztése
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.
49 072 200
68 342 200
2018-1.1.1-MKI-2018-00145
Consortix Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Mesterséges intelligencia alapú pénzmosás detektálási rendszer kifejlesztése
1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
74 485 500
95 066 900
2018-1.1.1-MKI-2018-00148
ENTIS-NET Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Alkalmazás-modernizáció támogatása a forráskód automatikus elemzése útján
1118 Budapest, Villányi út 113. I/2.
45 284 221
63 230 941
2018-1.1.1-MKI-2018-00151
RUBIN INFORMATIKAI "ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ" Rt.
Mesterséges intelligencián alapuló költséghatékony villamos mérési hálózat kialakításával energiafogyasztás-monitorozó rendszer kifejlesztése
1149 Budapest, Egressy út 17-21.
48 339 629
77 727 389
2018-1.1.1-MKI-2018-00152
K.K.K. 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Moduláris felépítésű, robotkarokban univerzálisan használható nagy teljesítménysűrűségű precíziós hajtásrendszer kifejlesztése a K.K.K. 99 Kft-nél
1033 Budapest, Hévizi utca 6.
44 894 770
61 406 770
2018-1.1.1-MKI-2018-00153
AK-S Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzemanyag gőz szivárgását monitorozó rendszer és szervizfelület fejlesztése
1115 Budapest, Kelenföldi út 2.
60 296 629
91 939 829
2018-1.1.1-MKI-2018-00157
BiFarma Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
SPECToMetrX - SPECT alapú döntéstámogató rendszer prototípusának kifejlesztése modern adatbányászati és gépi tanulási módszerek segítségével neurodegeneratív betegségek korai felismerésére és elkülönítésére
1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 1. fszt. 3.
94 918 637
140 158 235
2018-1.1.1-MKI-2018-00161
H-ION Kutató, Fejlesztő és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Új, automatizált, kompakt, laborfülkébe telepíthető, folyamatos szűrő prototípus berendezés 
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 6. ép. 1. em. 127.
95 292 105
143 879 513
2018-1.1.1-MKI-2018-00165
INVENTURE Autóelektronikai Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Inventure Kft. CAN busz alapú kommunikációs protokoll adatbázisának bővítése, illetve az adatbázis hatékony bővítéséhez szükséges felmérő eszközök fejlesztése
1124 Budapest, Fürj utca 2. B. épület 1. em.
73 096 600
110 093 200
2018-1.1.1-MKI-2018-00167
Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovációs tevékenységek fejlesztése a Biospirál Kft-nél
1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.
99 706 080
160 776 800
2018-1.1.1-MKI-2018-00168
Ignis Computer Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Chameleon Smart Home öntanuló, adaptív fűtőalgoritmus gyakorlati implementálása és vezeték nélküli moduljainak fejlesztése
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
50 820 025
71 050 293
2018-1.1.1-MKI-2018-00169
Passed Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A viselkedés alapú fejlesztési megközelítést (BDD) alkalmazó szoftverfejlesztő cégek által használt formalizált szoftverjellemző-leírások nyilvántartását támogató szoftverfejlesztés
1092 Budapest, Ráday utca 30.
61 850 636
99 675 192
2018-1.1.1-MKI-2018-00171
EnergoSys Energiahatékonysági, Fejlesztési és Finanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
UNIHARD ICON - Univerzális hardver épületenergetikai és gépészeti rendszerek integrált vezérléséhez
1068 Budapest, Benczúr utca 45.
55 811 673
88 508 791
2018-1.1.1-MKI-2018-00172
AITIA INTERNATIONAL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intelligens szolgáltatásnyújtás beltéri rádiós helymeghatározó rendszerek felhasználásával
1039 Budapest, Czetz János utca 48-50.
88 076 490
135 949 950
2018-1.1.1-MKI-2018-00175
SIGNUM Számitástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Gyártásban résztvevő automatizált rendszereket összekötő gyártástámogató és dokumentáló rendszer kifejlesztése a SIGNUM Kft.-nél
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
39 966 324
57 711 924
2018-1.1.1-MKI-2018-00177
ROYAL PRESS HUNGARY Nyomdaipari és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Hologram nyomtató inputját képező 3D adatbázis létrehozására alkalmas nagyméretű optikai szkenner fejlesztése és megvalósítása
2600 Vác Nádas utca 2.
99 878 400
166 464 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00179
SoReCa Korlátolt Felelősségű Társaság
Vendéglátóipari késztermékek fejlesztése mikrobiológiai ellenőrző rendszer támogatásával
1118 Budapest, Beregszász út 10.
69 704 673
95 080 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00182
Neumann Projekt és Szervezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Mesterséges intelligencián alapuló szöveges radiológiai leletek strukturált  feldolgozására.
1082 Budapest, Corvin sétány 1. A. ép. 9. em. 1.
99 803 110
142 400 442
2018-1.1.1-MKI-2018-00183
Késmárki Szoftverfejlesztő és Rendszerszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös műszaki alapokra épülő, a kintlévőség-kezelési irodaautomatizálást szolgáló programrendszer - Web Portál Család kifejlesztése
1068 Budapest, Benczúr utca 47.
31 510 895
45 403 215
2018-1.1.1-MKI-2018-00186
Knot Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Vízben az erő!" -Water Utility Power (W-UP)  - Új generációs innovatív vízgenerátor prototípusfejlesztése a Knot Kft.
1151 Budapest, Bogáncs utca 27.
96 498 400
143 264 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00187
DBX Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Moduláris Biztosítói Rendszer kialakítása teljesen automatizált működés lehetőségével 
1027 Budapest, Bem rakpart 56.  fszt. 6.
99 892 790
154 538 030
2018-1.1.1-MKI-2018-00190
NÁDLAND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Bee House prototípusház kifejlesztése a Nádland Kft-nél
1106 Budapest, Jászberényi u. 47/B.
64 441 551
86 056 339
2018-1.1.1-MKI-2018-00191
KL-SYSTEM Környezet- és Légtechnikai Kft.
Hegesztők viselhető munkavédelmi levegőszűrő eszközéhez tartozó ózon-lebontó szűrőbetét fejlesztése
2700 Cegléd, Törteli út 24.
33 028 370
46 388 370
2018-1.1.1-MKI-2018-00192
RADOSYS Méréstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Optikai elven működő, három dimenziós dóziseloszlást megjelenítő tomográf készülék és doziméter termékek kifejlesztése, radiológiai daganatterápiás eljárások minőségbiztosítását célzó kutatásokhoz.
1116 Budapest, Vegyész utca 17-25.
54 834 270
72 223 102
2018-1.1.1-MKI-2018-00196
Organochem Kutatási és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Komplex áramlásos kémiai reaktorrendszer megvalósítása
1045 Budapest, Berlini út 47-49.
30 068 080
38 222 800
2018-1.1.1-MKI-2018-00198
Medifood Hungary Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
Sebészeti (surgery) klinikai tápszer kifejlesztése a Medifood Hungary Innovation Kft-nél.
2045 Törökbálint, Tó park utca 3.
60 232 523
94 649 675
2018-1.1.1-MKI-2018-00200
InnovITech Korlátolt Felelősségű Társaság
Automatizált minőségbiztosítási szolgáltatás kialakítása informatikai rendszerekhez forráskód döntésszerkezet elemző és szakértői rendszeren alapuló refaktoring megoldásokkal
1036 Budapest, Perc utca 2.
81 648 200
125 821 800
2018-1.1.1-MKI-2018-00201
CRS Közép-Európai Hitelbiztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Digital Credit Broker
1118 Budapest, Rétköz utca 5.
47 856 960
77 695 560
2018-1.1.1-MKI-2018-00207
OptoForce Kft.
Innovatív, ipari automatizálási megoldások kollaboratív robotikai alkalmazásokhoz
1043 Budapest, Aradi utca 16.
76 624 950
123 712 950
2018-1.1.1-MKI-2018-00208
ECON Consulting Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
DumAPP: Digitális medertérkép applikáció fejlesztése horgászoknak
1095 Budapest, Soroksári út 48.
71 969 502
93 159 742
2018-1.1.1-MKI-2018-00209
VONALKÓD RENDSZERHÁZ Rendszerfejlesztő, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Integrált szigetrendszer technológiával megvalósított innovatív robosztus ipari megoldások
1047 Budapest, Fóti út 56.
77 882 385
116 703 739
2018-1.1.1-MKI-2018-00210
Pannon Solar Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság 
PannonRider 3.0 a zéró emissziós közlekedési eszköz
1147 Budapest, Istvánffy u. 11/a.
32 136 149
40 113 597
2018-1.1.1-MKI-2018-00214
Myproducts Korlátolt Felelősségű Társaság
Otthon kivitelezhető DNS diagnosztika kifejlesztése
1037 Budapest, Montevideo utca 7. 1. em.
95 417 717
140 614 477
2018-1.1.1-MKI-2018-00217
Optimum Mérnökiroda Kft.
20’ Integrált vizesblokkos összecsukható konténer fejlesztése
2000 Szentendre, Bükkös part 20.
69 935 657
100 919 657
2018-1.1.1-MKI-2018-00219
ARTIFEX DENTIS Fogtechnikai szolgálató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Élettani, csonttani adatok alapján megalapozott biokompatibilis artikulációs rendszer és artikulátor készülék létrehozása
1065 Budapest, Révay utca 12. 1 em.
29 449 273
37 467 273
2018-1.1.1-MKI-2018-00220
REST-LAND Korlátolt felelősségű Társaság
Szájsebészeti döntéstámogató szoftver fejlesztése, különös tekintettel az implantátumok kihordási idejének meghosszabbítására
1131 Budapest, Béke út 120.
67 409 410
90 871 690
2018-1.1.1-MKI-2018-00222
ALLWIN Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Intelligens képi objektum annotátor
1111 Budapest, Zenta utca 1. I/1.
99 722 508
158 250 508
2018-1.1.1-MKI-2018-00223
CALMED INVEST Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Humán egészségügyi és állatgyógyászati célra szolgáló vízkezelő és szolgáltató rendszer prototípusának fejlesztése
1191 Budapest, Attila utca 34.
37 662 152
50 034 920
2018-1.1.1-MKI-2018-00224
DLM Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Mesterséges intelligenciára épülő  új kis- és középvállalati pénzügyi és számviteli rendszer kifejlesztése
1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/B.
94 024 905
140 524 791
2018-1.1.1-MKI-2018-00225
IncQuery Labs Kutatás-Fejlesztési Kft.
Az InstaCoverage egységtesztelő eszköz továbbfejlesztése
1072 Budapest, Rákóczi út 36.
29 993 704
50 842 104
2018-1.1.1-MKI-2018-00226
HÓD Industrial Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Szerszámgépekhez használt meghajtott szerszámbefogó prototípusok fejlesztése sincroll golyós hajtómű technológia alkalmazásával
2092 Budakeszi, Présház utca 5.
98 920 235
133 251 066
2018-1.1.1-MKI-2018-00227
EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Áruféleségek és azok csomagolásának terhelését vizsgáló berendezés kifejlesztése
2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám körút 10.
99 112 362
165 187 270
2018-1.1.1-MKI-2018-00228
ArgonSoft Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rugalmas, adaptív eszközintegrációs keretrendszer nukleáris medicina laboratóriumi információs rendszerekhez
1133 Budapest, Váci út 76. 1. torony
64 724 440
96 844 440
2018-1.1.1-MKI-2018-00229
DARPAMotion Korlátolt Felelősségű Társaság
1-20 kW teljesítmény tartományú egyenáramú villanymotor hajtás- és szabályozóelektronika fejlesztés szerszámgépek fő- és mellékhajtásaihoz
1111 Budapest, Egry József utca 1.
30 101 478
38 022 463
2018-1.1.1-MKI-2018-00230
SMART BUSINESS SOLUTION Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Belső mag nélküli forgás- és nem forgástest alakú kompozit tartályok fejlesztése és prototípus gyártása
1021 Budapest, Széher út 69.
36 573 351
57 318 951
2018-1.1.1-MKI-2018-00233
Q&C Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyedülállóan kisméretű, automata szódagép kifejlesztése felhőalapú IoT támogatással
2100 Gödöllő, Köztársaság u. 30.
36 643 633
47 248 805
2018-1.1.1-MKI-2018-00235
BEXEI WATCHES Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Hibrid meghajtású mechanikus karóra kifejlesztése.
1126 Budapest, Ördögorom lejtő 7.
67 043 953
84 983 393
2018-1.1.1-MKI-2018-00236
KONZORCIA Kereskedelmi, Szolgáltató és Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségü Társaság
Központi Sorszámozó rendszer kifejlesztése és piacra vitele.
1012 Budapest, Pálya utca 9. 2. em.
59 484 215
83 252 720
2018-1.1.1-MKI-2018-00238
BERVINA Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Három féle új fogasszíj gyártási technológia kidolgozása a Bervina Kft-nél
2151 Fót, Bánki Donát utca 3.
58 167 896
126 939 769
2018-1.1.1-MKI-2018-00241
Dolphio Technologies Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Moduláris gépi látás megoldások fejlesztése ipari felhasználásra
1095 Budapest, Soroksári út 56.
72 782 185
109 913 896
2018-1.1.1-MKI-2018-00243
MOHAnet Mobilsystems Műszaki-Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Beltéri pozicionálási képességek kifejlesztése ultra-wide band technológia alkalmazásával ipari környezetben és intézményi felhasználásra
1152 Budapest, Telek utca 7-9.
98 955 400
171 859 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00244
KRL KONTROL Műszaki, Fejlesztő, Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A KRL Watchdog fázisjavító kiegészítő kifejlesztése
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 81.
68 747 786
101 798 604
2018-1.1.1-MKI-2018-00245
ACKERMANN Market Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Intelligens bőr-hőmérsékletet és izzadást mérő és monitorozó baba alsóruházat fejlesztése és piaci bevezetése.
1214 Budapest, Rákóczi Ferenc utca 277.
66 390 200
98 629 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00246
TensioMed Tudományos, Informatikai és Orvos-elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A kórházi terápia forradalmi innovációja az első nem invazív, hitelesen kalibrált folyamatos hemodinamikai monitor eszközzel
1181 Budapest, Kossuth Lajos utca 97.
87 897 600
116 776 000
2018-1.1.1-MKI-2018-00248
GB-GANZ Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Az AMR ipari égőfej család jelentős továbbfejlesztése a szennyezőanyag kibocsátás radikális csökkentése érdekében, prototípusfejlesztés számítógépes szimulációs módszerek igénybe vételével
1103 Budapest, Szlávy u. 22-30.
99 795 701
156 672 303
2018-1.1.1-MKI-2018-00249
DeriCom Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Háziorvos és pacientúrája közötti intelligens kapcsolatot támogató applikáció kifejlesztése egészségmegőrzés, prevenció és a betegellátás hatékonyságának növelése céljából
1095 Budapest, Ipar u. 2/b. 2. em. 13.
31 068 970
46 864 810
2018-1.1.1-MKI-2018-00250
LÉPTÉK-TERV Tájépítész Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Új, növény-kompozit alapú prototípus termékek tervezése, gyártása és gyártási, alkalmazási feltételek megteremtése technológiai kísérletekkel 
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15. 47. alb.
47 133 248
60 705 808
2018-1.1.1-MKI-2018-00252
Mobilsofa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
MODULAR EVENT SYSTEM – fém profilrendszer és sarokcsomóponti kötőelem prototípusának fejlesztése és gyártásra előkészítése
1134 Budapest, Lehel utca 9.
47 278 204
69 525 495
2018-1.1.1-MKI-2018-00256
ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Akusztikai szakértői rendszer létrehozása, és a hozzá tartozó szoftver vezérelt iránykarakterisztikájú pontszerű hangsugárzó megalkotása az Animative Kft.-nél.
1135 Budapest, Hun utca 2. 3. em. 1.
96 154 565
138 454 565
2018-1.1.1-MKI-2018-00257
ProDSP Technologies Mérnökiroda, Fejlesztő és Gyártó Kft
SpaceNC - Térbeli pozíció érzékelésére alkalmas újgenerációs ipari szenzor fejlesztése
1035 Budapest, Raktár utca 25-31.
94 473 895
132 292 565
2018-1.1.1-MKI-2018-00261
"LAMBDA-ELAN" Elektroanalitikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Különösen nagy stabilitású folyamatos üzemű elektrokémiai direkt potenciometriás víz-analizátorok pH-érték, vagy olyan ionos összetevők koncentrációjának meghatározására, mint sók-, savak- és lúgok
1041 Budapest, Nyár utca 130.
40 533 946
57 662 544
2018-1.1.1-MKI-2018-00262
M.A.H. FOOD-CONTROLL Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szarvasmarha fertőző betegségeinek felmérésére és mentesítésére vonatkozó prototípus kifejlesztése
1211 Budapest, Déli Bekötő út 8.
95 847 891
138 399 983
2018-1.1.1-MKI-2018-00263
STIEFEL EUROCART Térképkiadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Virtuális oktatási programcsomag kifejlesztése a Stiefel Eurocart Kft.-nél
1141 Budapest, Fogarasi út 127.
40 183 195
61 098 904
2018-1.1.1-MKI-2018-00266
DO3D Innovations Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltatás nyújtása egyénspecifikus anatómiai modellek gyártására műtéti előtervezéshez
1113 Budapest, Fehérvári út 132-144.
20 571 428
28 571 428
2018-1.1.1-MKI-2018-00270
ProteoScientia Kft.
Prototípus fejlesztés a ProteoScientia Kft-nél
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
99 706 080
160 776 800
2018-1.1.1-MKI-2018-00275
HUNGARO LUX LIGHT Világítóeszköz-gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Igényes alkalmazásokat célzó, hangolható színképű LED világítás a művészeti értékek védelme érdekében
1171 Budapest, Strázsahegyi dűlő 7.
56 301 000
97 285 001
Utolsó módosítás: 2018. október 24.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?