Ön itt áll: PályázóknakPályázatokNemzeti Agykutatási Program támogatása (KTIA_NAP_13)
Nemzeti Agykutatási Program támogatása (KTIA_NAP_13)
Meghirdetés dátuma: 2013. november 01.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. március 28.
2017. március 28.
Postára adás határideje:
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
5 600 000 000 Ft
Igényelhető támogatás
A max.6400 MFt, B max.450 MFt
Pályázat futamideje
48 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett meg „Nemzeti Agykutatási Program támogatása” (KTIA_NAP_13) címmel

A támogatás célja az "A" alprogram keretében az agykutatás területén megvalósuló, stratégiai jelentőségű és nemzetközileg versenyképes kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, valamint a "B" alprogram keretében a hazai agykutatói állomány bővítése külföldről hazatérő kutatók beilleszkedésének támogatásával.

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében 2013-ban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére az NFÜ 12 milliárd forint keretösszeget biztosít.

A pályázatok benyújtása

  • Az "A" alprogram keretében 2013. július 17. napjától 2013. október 7. napjáig lehetséges.
  • A "B" alprogram keretében 2013. november 1. napjától folyamatosan a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2017.03.28 napjáig lehetséges.

A "B" alprogram pályázatainak benyújtása elektronikus kitöltő program segítségével lehetséges.

A pályázat megjelenése: 2013. július 17.

NFÜ honlap
MAG Zrt. honlap

Meghosszabbodott a KTIA_NAP_13 pályázati felhívás határideje
A Nemzeti Agykutatási Program támogatása (KTIA_NAP_13) című felhívás benyújtási határideje 2017. január 31-re módosult. A pályázati felhívás módosított szövege letölthető a pályázati csomag részeként.

Tovább a pályázati felhívás oldalára: Nemzeti Agykutatási Program támogatása (KTIA_NAP_13)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a KTIA_NAP_13 pályázati felhívás
Módosult a Nemzeti Agykutatási Program támogatása (KTIA_NAP_13) című felhívás. A felhívás keretében újabb pályázatokat a módosított kitöltőprogram megjelenésétől lehet majd benyújtani, amiről az NKFI Hivatal honlapján közleményt jelentetünk meg.

A pályázati felhívás szövegében az alábbi változás történt.

„A. Pályázók köre

A 'B' alprogram esetében:

A jelen pályázati felhívásra pályázatot kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő köztestületi költségvetési szerv, valamint az 'A' Alprogramban konzorciumi tagként részt vevő szervezet nyújthat be. Konzorciumi pályázat nem adható be."

Tovább a pályázati felhívás oldalára: Nemzeti Agykutatási Program támogatása (KTIA_NAP_13)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Támogatott projektek a Nemzeti Agykutatási Program B alprogramjában

A 2013-ban 12 milliárd forintos keretösszegű támogatással indított Nemzeti Agykutatási Program (NAP) A alprogramja a már meglévő egyetemi és kutatóintézeti idegtudományi kutatócsoportok megerősítését és az akadémiai-ipari kapcsolatok fejlesztését célozta.

A B alprogram a Nemzeti Agykutatási Programhoz kapcsolódó kutatási kapacitások fejlesztését támogatja. A B alprogramon belül 2014-ben 20 projekt összesen 3,16 milliárd Ft, 2015-ben 11 projekt összesen 1, 46 milliárd Ft támogatást nyert.

A B alprogram keretében a 2017. július 26-i döntéssel további 12 projekt nyert el összességében 921 millió forintos támogatást.

A 2017. március 28-ig beérkezett pályázatokat pályázati kiírásban rögzített tartalmi ellenőrzési és értékelési szempontok alapján először a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti anonim szakértők véleményezték, értékelték. A felhívásra 15 pályázat érkezett mintegy 980 millió forintos támogatási igénnyel. A 15 pályázatból 3 nem felelt meg a befogadási feltételeknek.

Az értékelések összesítését követően szakértői csoport tagjai értékelték és rangsorolták a pályaműveket a pályázati kiírásban foglalt követelmények figyelembe vételével. A pályaművekre vonatkozóan – az értékelések és a felállított rangsor ismeretében – az Innovációs Testület meghozta döntési javaslatát, amely a szakértői csoport előterjesztésétől nem tért el.

2017-BEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. július 26.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

KTIA_NAP_13-2-2017-0001
Semmelweis Egyetem
Multifunkciós automatizált moduláris kognitív tesztapparátus beszerzése
33 974 532
33 974 532
KTIA_NAP_13-2-2017-0002
Pécsi Tudományegyetem
Live cell 3D N-STORM rendszer kiépítése Pécsen
99 999 998
99 999 998
KTIA_NAP_13-2-2017-0003
Semmelweis Egyetem
A secretagogin kálcium szenzorfehérje sejt- és fejlődésbiológiai szerepe az agyvelőben.
22 999 700
22 999 700
KTIA_NAP_13-2-2017-0007
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Juxtacelluláris unit fiziológiai mérőrendszer és a hozzá szükséges műtéttani és hisztológia műszerek beszerzése
24 908 492
24 908 492
KTIA_NAP_13-2-2017-0008
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Mikro- és nanomegmunkáláshoz szükséges infrastruktúra és minősítő eszközök beszerzése
23 732 994
23 732 994
KTIA_NAP_13-2-2017-0009
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája
A frontostriatális rendszer neurokognitív zavarai: alkalmazások a terápia és a patomechanizmus feltárásában és követésében.
7 911 040
7 911 040
KTIA_NAP_13-2-2017-0010
Semmelweis Egyetem
Multimodális klinikai képalkotó infrastruktúra kialakítása pszichiátriai és neurológiai megbetegedések neurobiológiai alapjainak vizsgálata céljából
33 000 000
33 000 000
KTIA_NAP_13-2-2017-0011
Szegedi Tudományegyetem
Idegtudományi kutatásokat segítő infrastruktúra fejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen
99 963 059
99 963 059
KTIA_NAP_13-2-2017-0012
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Két-Foton mikroszkóp központi infrastrukturális fejlesztése infobionikai kutatásokban 
24 173 599
24 173 599
KTIA_NAP_13-2-2017-0013
Debreceni Egyetem
A NAP A pályázat keretében beszerzett 2-foton mikroszkóp továbbfejlesztése elektrofiziológiával kombinált Ca2+-imaging és optogenetikai kísérletek céljára
110 000 000
110 000 000
KTIA_NAP_13-2-2017-0014
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Neurobiológiai eszközpark fejlesztése az MTA KOKI-ban 
312 742 374
392 742 374
KTIA_NAP_13-2-2017-0015
MTA Természettudományi Kutatóközpont
MTA-TTK NAP-infrastruktúrális fejlesztése 
127 758 418
127 758 418

Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
KTIA_NAP_13 támogatott projektek
Nemzeti Agykutatási Program támogatása "B" alprogram pályázati kiírás keretén belül támogatott projektek listája.

Támogató: NKFI Hivatal
Döntés dátuma: 2015.07.09.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás 
Projekt Elszámolható összköltsége
KTIA_NAP_13-2-2015-0001
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodjája
Funkcionális MR és genetikai biomarker vizsgálatok migrénben
120 738 000
120 738 000
KTIA_NAP_13-2-2015-0002
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Cooperative and competitive neurocognitive networks underlying habit formation and habil change
151 900 000
151 900 000
KTIA_NAP_13-2-2015-0003
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoport Irodája
MS Neuroproteomics Group
158 828 700
158 828 700
KTIA_NAP_13-2-2015-0004
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Hippokampális és mélyagyi struktúrák optikai stimulációja és leképezése újszerű nanotechnológiai megoldásokkal
90 741 000
90 741 000
KTIA_NAP_13-2-2015-0005
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Metabotróp glumát receptorok (mGluRI) szerepe rágcsáló és humán kérgi GABAerg interneuronok plaszticitásában
199 978 000
199 978 000
KTIA_NAP_13-2-2015-0006
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
A mozgó agy neuronhálózatai aktiválásának mérése sejt nyúlvány színtű felbontás megtartásával szabadon viselkedő kisérleti állatokban, a technológiai továbbfejlesztése humán diagnosztikai és terápiás 
159 050 400
159 050 400
KTIA_NAP_13-2-2015-0007
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Neurális mintázatok és kölcsönhatási szabályaik elemzése eltérő dinamikájú agykérgi állapotokban
120 570 000
120 570 000
KTIA_NAP_13-2-2015-0008
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
A modern neurobiológiai kutatások alapvető kérdéseinek vizsgálata elektromos szinapszisokat tartalmazó retinális neurohálózatok segítségével
90 000 000
90 000 000
KTIA_NAP_13-2-2015-0009
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Ioncsatorna funkciónális szerkezetvizsgáló laboratórium létrehozása
115 524 000
115 524 000
KTIA_NAP_13-2-2015-0010
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
A medialis spinothalamocorticalis idegsejthálózat anatómiai és funkcionális vizsgálata
160 000 000
160 000 000
Összesen:
1 367 330 100
1 367 330 100
Utolsó módosítás: 2018. március 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
KTIA_NAP_13 támogatott projektek
Nemzeti Agykutatási Program támogatása, "A" és "B" alprogram pályázati kiírás keretén belül támogatott projektek listája.

    

(A alprogram)

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium
Döntés dátuma: 2014.02.24


Projekt azonosítószáma
A pályázó neve
OT*: Odaítélt támogatás (Ft)
EÖ*: Elszámolható összköltség (Ft)
Projekt címe
Projekt Elszámolható összköltsége
(Ft)

Odaítélt támogatás összesen
(Ft)

KTIA_NAP_13-1-2013-0001
1. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
OT: 750 036 000 Ft
EÖ: 750 036 000 Ft
Agykutatási Kiválósági Központok fejlesztése
6 951 371 151
6 399 948 136
2. MTA Természettudományi Kutatóközpont
OT: 925 000 000 Ft
EÖ: 1 398 500 000 Ft
3. MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája
OT: 49 964 000 Ft
EÖ: 49 964 000 Ft
4. Semmelweis Egyetem
OT: 875 000 000 Ft
EÖ: 875 000 000 Ft
5. Pécsi Tudományegyetem
OT: 800 000 000 Ft
EÖ: 800 000 000 Ft
6. Debreceni Egyetem
OT: 800 000 000 Ft
EÖ: 877 923 015 Ft
7. Szegedi Tudományegyetem
OT: 800 000 000 FtEÖ: 800 000 000 Ft
8. Pázmány Péter Katolikus Egyetem
OT: 399 948 136 Ft
EÖ: 399 948 136 Ft
9. Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
OT: 600 000 000 Ft
EÖ: 600 000 000 Ft
10. Richter Gedeon NyRt.
OT: 400 000 000 Ft
EÖ: 400 000 000 Ft

(B alprogram)

Támogató: Miniszterelnökség
Döntés dátuma: 2014.11.26.


Projekt azonosítószáma
A pályázó neve
Projekt címe
Projekt Elszámolható összköltsége
(Ft)

Odaítélt támogatás összesen
(Ft)

KTIA_NAP_13-2-2014-0002
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Neuronhálózat gravírozás in vivo
154 000 000
154 000 000
KTIA_NAP_13-2-2014-0003
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Entorhinális kérgi neuronhálózatok
141 830 399
141 830 399
KTIA_NAP_13-2-2014-0004
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Az utógondozás neurobiológiája rendszerbiológiai megközelítésben
173 455 719
173 455 719
KTIA_NAP_13-2-2014-0005
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Gerincvelői szintű fájdalom-kontroll mechanizmusok multidiszciplináris vizsgálata
92 192 007
92 192 007
KTIA_NAP_13-2-2014-0006
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Egyszerű neuron-hálózatok celluláris és szinaptikus változásai adaptációs válaszokban.
160 785 513
160 785 513
KTIA_NAP_13-2-2014-0007
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Az axon növekedés és regeneráció szabályozásának vizsgálata az ecetmuslica idegrendszerében
196 163 454
196 163 454
KTIA_NAP_13-2-2014-0009
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Gyógyszerjelölt vegyületek rendezetlen fehérjékhez (tau és ?-synuclein) való kötődés mechanizmusának  és biofizikai alapjainak a vizsgálata, és e vegyületek  hatása e fehérjék aggregációjára.
135 698 824
135 698 824
KTIA_NAP_13-2-2014-0010
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Automatizált egy-cellás extrakciós technológia primer agyszövetekből 3D jelzés-mentes mikroszkópiával: gépi tanulás és lipidomika
193 342 453
193 342 453
KTIA_NAP_13-2-2014-0011
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Molekuláris és celluláris szintű eltérések vizsgálata szkizofréniában újabb generációs szekvenálási módszerek és indukált pluripotens őssejt alapú betegségmodellezés révén
158 468 805
158 468 805
KTIA_NAP_13-2-2014-0012
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Komplex funkcionális és képalkotó vizsgálatok a peripheriás idegrendszer kórfolyamataiban.
142 003 238
142 003 238
KTIA_NAP_13-2-2014-0013
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
A secretagogin kálcium szenzorfehérje sejt- és fejlődésbiológiai szerepe az agyvelőben.
90 849 986
90 849 986
KTIA_NAP_13-2-2014-0014
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Azonosított interneuronok szerepe az alvási oszcillációkban in vivo
129 058 356
129 058 356
KTIA_NAP_13-2-2014-0015
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Kognitív transzlációs viselkedésfarmakológiai kutatások
159 593 573
159 593 573
KTIA_NAP_13-2-2014-0016
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
A talamokortikális rendszer populációs vizsgálata alvási orsó oszcillációk alatt
168 066 000
168 066 000
KTIA_NAP_13-2-2014-0017
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
A komplement rendszer szerepe az agyban, a komplement kötés molekuláris és funkcionális vizsgálata
159 274 300
159 274 300
KTIA_NAP_13-2-2014-0018
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Az idegi sejtműködés dinamikáját és plaszticitását szabályozó új molekuláris folyamatok vizsgálata
123 567 612
123 567 612
KTIA_NAP_13-2-2014-0019
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Stressz okozta funkcionális-neuroanatómiai elváltozások vizsgálata in vivo és post mortem képalkotó eljárásokkal kisérleti állatokban és emberben
143 730 235
143 730 235
KTIA_NAP_13-2-2014-0020
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
A frontostriatalis rendszer neurokonitív zavarai: alkalmazások a terápia és a patomechanizmus feltárásában és követésében
152 719 000
152 719 000
KTIA_NAP_13-2-2014-0021
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Agyi áttétek genomikai elemzése, klonális eredet, szervi specificitás
158 710 000
158 710 000
KTIA_NAP_13-2-2014-0022
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Neuro-immun interakciók szerepe
162 437 175
162 437 175
Utolsó módosítás: 2018. március 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív programok (GINOP, VEKOP) vissza nem térítendő és visszatérítendő KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal mint az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

Az alábbi táblázat a 2015-2020 közötti felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

A 2020. évi programstratégia szerkezetében eltér az előző programstratégiáktól, a korábbi jogcímekkel ellentétben két új jogcímre tagolódik: Innovációs Alaprészre valamint Kutatási Alaprészre. Ezt a versenypályázati portfólió táblázatának felépítése is tükrözi. A Programstratégia készítése során a kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatos tapasztalatokat is figyelembe vettük az intézkedések kialakítása során.

Az NKFI Alap 2020. évi felhívásokat tartalmazó programstratégiáját a Kormány 1489/2020. (VIII. 11.) számú határozattal hagyta jóvá.

Forrás
Megjegyzés
Keret-
összeg
2015
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2016 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2017 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2018 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2019 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2020 (Mrd Ft)

VNT VNT VT
VNT VT
VNT VT VNT VT
VNT VT
GINOP
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a Közép-Magyarország régió kivételével az egész országból pályázható
382,533 56,035
87,58
34,164
67,89
17,525
-
- -
27 -
VEKOP
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kizárólag a Közép-Magyarországi régió számára biztosít forrásokat
-
42,48
-
-
5,49
-
-
-
-
-
-
NKFI Alap
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a hazai gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulékból képzett pályázati alap
11,29
69,93
-
94,35 -
76,53
-
77,44 -
137,46
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. - - - - - - - 24,2 - 12 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Cél
Pályázatok
Keret-
összeg
2015
[Mrd]

Keretösszeg
2016
[Mrd]

Keretösszeg
2017
[Mrd]

Keretösszeg
2018
[Mrd]

Keretösszeg
2019
[Mrd]

Keretösszeg
2020
[Mrd]


Vállalati KFI
2015-2019
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.1-15
67,19

 

    
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
VEKOP-2.1.1-15
  19,97


   
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
KFI_16

21
 
35,44
   
Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása
2018-1.1.2-KFI
          20          
Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása
2018-1.1.1-MKI


10


   
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2019-1.1.1-PIACI_KFI
              45      
Nyílt innováció
2019-1.4.1-NYÍLT
                  1  
Vállalati K+F+I, hitel
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása-hitel
GINOP-8.1.1-1615,69
   
Vállalati K+F+I, hitellel kombinált
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-2.1.2-8.1.4-16


54,81
40,76

   
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/A-1631,13

   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17
67,89   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
VEKOP 2.1.2-17
5,49   
Iparjog
Iparjog
GINOP-2.1.3-15
0,202


   
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
IPARJOG_15
0,3


0,1

0,2

0,11
   
Innovációs voucher
Innovációs voucher
GINOP-2.1.4-15
0,128   
Innovációs ökoszisztéma
Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.5-15
4,714   
Innovációs ökoszisztéma (startup)
ÖKO_16

1,5


   
Exportképes innovatív termékfejlesztés
Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében
GINOP-2.1.6-16


1,225


   
Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása
Export_17
10
   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15
46,46   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
VEKOP-2.1.7-15

10,2


   
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17
      34,164
             
Energetikai innovációs mintaprojektek
Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével
2020-3.1.3-ZFR-TEFH
                  3  
A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.1-ZFR-VHF
                  3  
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása
2020-3.1.2-ZFR-KVG

                  4  
Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása
2020-3.1.4-ZFR-EKM

  2
Intézményi kiválósági programok
2015-2019
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15
93,24   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VEKOP-2.2.1-16

2,29


   
Nemzeti versenyképességi és kiválósági program
NVKP_16

28


   
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-18
          17,525          
Nemzeti Kiválósági Program
2018.1.2.1-NKP


5


   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VKE_17
      17              
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
2018-1.3.1-VKE


26


   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.3.4-15
38,86   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
FIEK_16

8


   
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
2019-1.3.1-KK
              8,5   7,5  
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
              1,5      
Intézményi kiválósági programok
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2019               15      
Tématerületi Kiválósági Program 2019               9,2      5,4    
Infrastruktúra
2015-2019
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.2-15
64,2   
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
VEKOP-2.3.2-16

4,015


   
Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15
25,29   
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
VEKOP-2.3.3-15

6,005


   
ELI lézer kutatóközpont
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
GINOP-2.3.6-15
45,459


   
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
GINOP-2.3.1-20

                  27  
Kutatói kiválósági programok
2015-2019
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_15; K_16; K_17

5,98
7

6,5
   
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_18

Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_18


9,4


   
Kutatási témapályázatok és nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_19; ANN_19; SNN_195,8    
Posztdoktori pályázatok
Posztdoktori pályázatok
PD 2015/1,2,3

1,57   
Posztdoktori kiválósági program
Posztdoktori kiválósági program
PD_16; PD_17; PD_18; PD_19


1,8

1,5

1,5

4
   
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok      
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_17; FK_19
3   
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
KH_17; KH_18;
1

1,2


   
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
KKP_17, KKP_19;
3


3
   
Nemzeti Kiválósági Program
Nemzeti Kiválósági Program
NKP_17
10
   
Nemzetközi együttműködés
2015-2019
Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások
ERC_HU_15 (450 MFt); ERC_16_MOBIL (200 MFt);
0,45
0,45

0,1

0,1


   
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
NN_17, ANN_17, SNN_17; V4-Japán Közös Kutatási Program (2015: 45,5 MFt); KNN_16 (2016: 72 MFt); NN_18, ANN_18, SNN_181

1


   
A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös programokban és közös technológiai kezdeményezésekben
KKV_15 (2015-16: 60 MFt, 2017: 100 MFt); 2018-2.1.4-KKV (2018: 100 MFt); EU_KP_16 (2017 84,7 MFt); 2018-2.1.2-EU_KP_16 (230 MFt, 2018: 80 MFt); NEMZ_15 (1 380 MFt);  NEMZ_16 (2016: 710 MFt, 2017: 697,5 MFt); 2018-2.1.5-NEMZ (2018: 442 MFt); 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL (2018: 760 MFt); ERA-NET Infect-ERA (2015: 40 MFt, 2016: 40 MFt); ERA-NET E-Rare-3 (2015: 45 MFt, 2016: 45 MFt, 2017: 45 MFt, 2018: 46,5 MFt); M-ERA.NET-2 (2015: 90 MFt, 2016: 90 MFt, 2017: 90 MFt); JPND (2017: 190 MFt, 2018: 200 MFt); FLAG-ERA JTC (2015: 200 MFt, 2017: 155 MFt); Quant-ERA (2017: 90 MFt, 2018: 93 MFt); ERA PerMed (2017: 100 MFt); EUREKA_15 (400 MFt); EUREKA_16 (2016: 400 MFt, 2017: 400 MFt); 2018-2.1.3-EUREKA (2018: 75 MFt); 2019-2.1.2-NEMZ (2019: 395 MFt), 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2019: 707 MFt), 2019-2.1.6-NEMZ_KI (2019: 100 MFt), 2019-2.1.4_KKV (2019: 100 MFt), 2019-2.1.5-EU_KP (2019: 80 MFt), 2019-2.1.1-EUREKA (2019: 500 MFt), 2019-2.1.7-ERA-NET (2019: 832,5 MFt);
2,2
1,5

1,97

1,46

2,41
   
H2020 Teaming
H2020 Teaming1,91
   
Programalapú bilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések
TÉT_1517_IN (2017: 300 MFt); TÉT_1517_IL (310,932017: 311 MFt); TÉT_1617_CN (2017: 200 MFt); TNN_16 (2017: 150 MFt); INN_16 (2017: 150 MFt); TÉT_17_VN (2017: 200 MFt); KRP (2017: 154 MFt); TÉT_17_RU (2017: 150 MFt); TR-NN_17 (2017: 150 MFt); 2018-2.1.17-TÉT-KR (2018: 200 MFt); 2018-2.1.16-TÉT-IL (2018: 310 MFt); 2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ (2019: 100 MFt), vietnami TéT (200 MFt), indiai TéT (300 MFt) 0,79
0,68

1,83

0,67

1,72
   
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés támogatása


   
TÉT_1517_AT (2017: 20 MFt); TÉT_15_TR (30 MFt); TÉT_15_AR (50 MFt); TÉT_15_MN (20 MFt); 2018-2.1.13-TÉT-FR (2018: 20 MFt), 2018-2.1.14-TÉT_15_-CN (2018: 40 MFt); 2018-2.1.12-TÉT-_16_HR (2018: 20 MFt); 2018-2.1.11-TÉT_16_-SI (2018: 20 MFt); 2018-2.1.15-TÉT_16_-PT (2018: 20 MFt); TÉT_16_RS (20 MFt);2018-2.1.10- TÉT_16_-MC (2018: 20 MFt); TÉT_16_FR (30 MFt); TÉT_16_JP (50 MFt); TÉT_17_AT (20 Mft); TÉT_17_FR (20 MFt); 2019-2.1.10-TÉT-IL (930 MFt), 2019-2.1.11-TÉT (2019: 160 MFt), UK_GYAK_17 (2017: 25 MFt); 2018-2.1.1-UK_GYAK (2018: 25 MFt), 2018-2.1.7-UK_GYAK (2019: 30 MFt),   
 
Innovációs Alaprész
2020
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI

                  40,88  
KKV Start program
KKV START Innováció
2020-1.1.1-KKV START

                  12  
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV

                  2  
Startup Factory program
Startup Factory
2020-1.1.4-STARTUP

                  2  
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG

                  0,08  
Nemzetközi programok
NEMZ (400 MFt), NEMZ_ECSEL (891 MFt), Horizont 2020 KKV (100 MFt), EUREKA (500 MFt), TéT (200 MFt), UK_gyak (50 MFt), TéT (200-200 MFt), ERA-NET COFUND (832,5 MFt), EIT-KIC (500 MFt).
                  3,8  
COVID Alap
COVID Alap                   3  
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ

                  7  
Kutatási Alaprész
2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
Tématerületi Kiválósági Program 2020
2020-4.1.1.-TKP2020

                  47,3  
Új Nemzeti Kiválóság Program
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-1

                  0,6  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-2

                   
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-3

                  1  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-4

                  0,832  
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-5

                  1,4  
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-20-6

                  0,168  
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
Kooperatív Doktori Program
Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2020

                  0,3  
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program
PD_20; FK_20
                  4,8  
Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázat; nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_20; ANN_20; SNN_20
                  6,6  
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
KKP_20
                  3  
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Nemzeti Agykutatási Program támogatása (KTIA_NAP_13) pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?