Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKétoldalú tudományos és technológiai (TÉT) együttműködés támogatása (2019-2.1.11-TÉT)
Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatására
Meghirdetés dátuma: 2019. április 15.
Módosítás:
 2020. szeptember 17.
Verzió: 3
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2020. szeptember 24. 16:00
2020. szeptember 24.
Postára adás határideje: Az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
200 000 000 Ft
Beérkezett igény:
305 millió Ft
Pályaművek száma
2019: 60-80 db, 2020: 52-65 db
Beérkezett pályázatok száma:
108
Igényelhető támogatás
Európán belül: max. 2 MFt, Európán kívül: max. 5 MFt
Pályázat futamideje
max: 36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés, Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás a résztvevők mobilitása és a szakembercsere támogatásával segíti a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés keretében folytatott kutatási projektek elindítását vagy a már létező együttműködés elmélyítését.

A felhívás két alprogramból áll:

 • 2019-ben a francia és osztrák relációkra vonatkozóan, 2020-ban a francia, horvát, szerb, szlovén és kínai relációkra vonatkozóan az NKFI Hivatal és a külföldi célország támogató szervezete által kiírt pályázatra a partnerek közös projektet dolgoznak ki, melyet a magyar pályázók az NKFI Hivatalhoz, a külföldi partnerek a saját országuk finanszírozó intézményéhez nyújtanak be. Ezekben a relációkban a felhívás célzott tématerületeket nevesít. 
 • Bármely más európai, illetve Európán kívüli ország partnerintézményének fogadó nyilatkozata birtokában a magyar pályázó egyoldalúan az NKFI Hivatalhoz adja be a pályázatát.  

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutató 9. pontjában leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A pályázatok benyújtása folyamatos.

2019-ben az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 • 2019. június 26., 16.00 óra
 • 2019. szeptember 26., 16.00 óra
 • Francia és osztrák relációban pályázat kizárólag az első beadási határidőre adható be.

2020-ban a támogatási kérelmek benyújtására 2020. június 30-tól van lehetőség, a beadási határidő:

 • Francia relációban 2020. július 23., 16.00 óra
 • Horváth, szerb, szlovén és kínai relációban 2020. szeptember 24., 16.00 óra
 • Általános TéT relációban 2020. szeptember 24., 16.00 óra

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak a KATA hatálya alá 
 • államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
 • a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Az elszámolható költségek köre

 • kiutazó magyar kutató vagy PhD hallgató kiutazása
 • kiutazó magyar kutató vagy PhD hallgató külföldi tartózkodása
 • kiutazó magyar kutató vagy PhD hallgató adott országon belüli, projekttel kapcsolatos utazása
 • a projektben elért eredmények elterjesztése
 • nemzetközi konferencián történő részvétel

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 24 hónap.

2019-ben benyújtott pályázatok esetében a projekt legkorábbi kezdési időpontja a francia és osztrák relációban 2020. január 1. Egyéb relációkban a projekt a pályázat beadását követő naptól megkezdhető.

2020-ban benyújtott pályázatok esetén a francia, horvát, szerb, szlovén és kínai relációban a projekt legkorábbi kezdési időpontja 2021. január 1. Egyéb relációkban a projekt a pályázat beadását követő naptól megkezdhető.

 

A rendelkezésre álló forrás

2019-ben az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseit a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 160 millió forint keretösszeggel támogatja. Ebből a francia és osztrák relációra tervezett keret 20-20 millió forint. Az Európán belüli együttműködésekre projektenként 2 millió forint, az Európán kívüliekre projektenként 5 millió forint támogatás igényelhető a 24 hónapos futamidőre.

2020-ban a pályázat célkitűzéseire a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 200 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre. Ebből a francia, horvát, szerb, és szlovén relációkra tervezett keret 20-20 millió forint, a kínai relációra tervezett keret 40 millió forint. Az Európán belüli együttműködésekre projektenként 2 millió forint, az Európán kívüliekre projektenként 5 millió forint támogatás igényelhető a 24 hónapos futamidőre. 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Megjelent a kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból a kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatására kiírt 2019-2.1.11-TÉT pályázati felhívás kitöltőprogramja megnyílt, a pályázatok folyamatosan beadhatók a www.palyazat.gov.hu oldalról elérhető „Pályázati e-ügyintézés” felületen.

A beadási határidő: 2020. szeptember 24. 16:00

Tovább a felhíváshoz: Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatására (2019-2.1.11-TÉT)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2020. június 19.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Újra megnyílt a TéT-felhívás, amely idén 200 millió forinttal támogatja a kutatói mobilitást

Idén is pályázható a kutatók nemzetközi együttműködéseit ösztönző, 200 millió forint keretösszegű felhívás: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázat a résztvevők mobilitása és a szakembercsere támogatásával segíti a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében folytatott kutatások elindítását és a már létező együttműködések elmélyítését.

A globális kihívásokra adható válaszok, a legnagyobb horderejű tudományos eredmények egyre inkább nemzetközi összefogásban születhetnek meg. Az államközi tudományos és technológiai együttműködések éppen ezen a stratégiai területen, a kutatás-fejlesztés és az innováció területén segítik elő a partnerországok közti kapcsolatok erősítését.

„Fontos célunk hozzásegíteni a magyar kutatókat, ezen belül is a fiatal generációt, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi tudományos vérkeringésbe” – mondta el Dr. Birkner Zoltán, a pályázatot kiíró Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke a pályázat meghirdetése kapcsán. „A közös projektekben való személyes részvételt több kiemelt célországgal – idén Franciaországgal, Horvátországgal, Kínával, Szerbiával és Szlovéniával – a közösen meghatározott tématerületek mentén, dedikált költségvetéssel, kölcsönösségi alapon támogatjuk. De a hazai pályázók bármely más európai vagy Európán kívüli ország  partnerintézményének fogadó nyilatkozata birtokában benyújthatnak támogatási igényt a Hivatalhoz, és projektenként akár 5 millió forintot is nyerhetnek erre a célra.”

Magyarország eddig 36 országgal írt alá kormányközi, további 10 országgal pedig intézményközi tudományos és technológiai együttműködési megállapodást, amelyek gyakorlati végrehajtásáért az NKFIH felel. Ezek a megállapodások az aláíró partnerországok kutatóinak, innovációs közösségeinek kapcsolatépítését, hálózatépítését, tapasztalatcseréjét és a közös projektekben való részvételét támogatják. A mobilitási támogatások ösztönzik a nagyobb léptékű, projektalapú együttműködések megalapozását és elindítását is, ami hozzájárulhat az uniós keretprogramokban nyújtott hazai teljesítmény javulásához. 

Budapest, 2020. június 11. 

 

Utolsó módosítás: 2020. július 16.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelent a TéT pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból meghirdetett 2019-2.1.11-TÉT pályázati felhívás kitöltőprogramja megjelent, a palyazat.gov.hu oldalról elérhető „Pályázati e-ügyintézés” felületen. Az első beadási határidő 2019. június 26.

Tovább a felhíváshoz: Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatására

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2019. június 03.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázati kiírás kínai relációjának nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2020-ban újranyitott 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás kínai relációjára 2020.06.30 és 2020.09.24 között 38 pályázat érkezett több mint 174 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi Vegyes Bizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 11 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 49 281 644 forint értékben.

A Támogató döntése alapján 11 projekt részesül több mint 49,2 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. november 22.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2019-2.1.11-TÉT-2020-00171 ÓBUDAI EGYETEM Felszíni alakzatok vizsgálata vidéki környezetben pontfelhők és távérzékelési adatok alapján 5 000 000 5 000 000 8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00174  KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Cholinergic control of synaptic, neuronal and network plasticity in auditory conditioning 4 379 000 4 379 000 1083 Budapest, Szigony utca 43.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00176 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közúti elektromos járművek energiahasználatát optimalizáló módszerek 3 773 392 3 773 392 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00180 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Hordalékvándorlás vizsgálata növényzettel borított folyómedrekben 4 821 120 4 821 120 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00191 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Eljárás fejlesztése az autóvezetők érzelmi állapotának multimodális felimerésére az okos járművek biztonságának növelése érdekében. 4 991 140 4 991 140 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00203 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Újrahasznosított és hagyományos CFRP kompozitok összehasonlító forgácsolhatósági vizsgálata 4 991 980 4 991 980 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00233 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Szerves szennyezők lebontása ZnO/TiO2/Cu kompozitok segítségével, valamint ezek felületi tulajdonságainak finomhangolása 4 255 584 4 255 584 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00248 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Városi zöld infrastruktúra klímaadaptációs képességének vizsgálata és tervezési módszertana 4 933 800 4 933 800 1118 Budapest, Villányi út 35-43.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00252 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Dinamikus mérlegmodellekkel támogatott oldott oxigén és megvilágítás szabályozás a precíziós akvakultúrában 4 612 400 4 612 400 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00255 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET A jégben megbúvó múlt: klímakutatás a tibeti gleccserek jégrétegeinek kormeghatározásával 2 823 260 2 823 260 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00261 PANNON EGYETEM H2 előállítása biomassza pirolízis és alacsony hőmérsékletű plazma eljárás társításával 4 699 968 4 699 968 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Utolsó módosítás: 2021. november 25.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázati kiírás horvát relációjának nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2020-ban újranyitott 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás horvát relációjára 2020.06.30 és 2020.09.24 között 17 pályázat érkezett több mint 31 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi Vegyes Bizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 10 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 19 486 583 forint értékben.

A Támogató döntése alapján 10 projekt részesül összesen mintegy 19,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. szeptember 3.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2019-2.1.11-TÉT-2020-00125 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI  KUTATÓINTÉZET Kritikus helyzetek kezelésére alkalmas automatizált járműirányítási rendszerek tervezése a kerék-talaj kapcsolat állapotának figyelembe vételével 1 990 000 1 990 000 1111 Budapest, Kende utca 13-17.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00247 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdasági és természetvédelmi szempontból fontos tengeri kagylófajok ivarsejtjeinek és lárváinak mélyhűtése 1 998 880 1 998 880 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00150 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Funkcionális oxidok előállítása és jellemzése 1 913 722 1 913 722 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00207 MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM Letűnt világok romjain - Élet és halál a Gepida Királyság peremvidékein 1 978 380 1 978 380 1088 Budapest, Baross utca 13.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00146 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Élelmiszeripari maradvány nyersanyagból nyert polifenolban gazdag extraktumok kapszulázása és a kapszulázott részecskék jellemzése 1 991 553 1 991 553 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00179 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Dehidroepiandroszteron, mint az Alzheimer kór lehetséges terápiája, in vitro és in vivo modellek 2 000 000 2 000 000 7624 Pécs, Szigeti út 12.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00181 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Görgetett hordalékvándorlás vizsgálata a Dunában 1 913 664 1 913 664 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00165 Soproni Egyetem Lineáris rekurziók alkalmazása a számelméletben és a kombinatorikában 1 952 384 1 952 384 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00258 MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM ÉS MŰEMLÉKVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT Horvát – magyar építészeti kapcsolatok: a szakmai tudásmegosztás csatornái, 1900–1945 1 998 000 1 998 000 1135 Budapest, Jász utca 33-35.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00221 ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Platinával adalékolt vas-ón-oxid hidrogén szenzorok előállítása és minősítése 1 750 000 1 750 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Utolsó módosítás: 2021. szeptember 07.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázat általános relációjának nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2020-ban újranyitott 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás általános relációjára 2020.07.22. és 2020.09.24. között 36 pályázat érkezett több mint 115 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi vegyesbizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 33 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 103 419 281 forint értékben.

A Támogató döntése alapján 33 projekt részesül összesen mintegy 103,4 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. augusztus 2.


Projekt azonosító száma A pályázók neve Projekt címe Odaítélt támogatás (Ft)  Projekt elszámolható összköltsége (Ft) Megvalósítási helyszínek
2019-2.1.11-TÉT-2020-00126 PANNON EGYETEM Szarvasmarha-termékek transzfer faktorainak vizsgálata különböző radionuklidok esetén 4 998 596 Ft 4 998 596 Ft 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00224 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Sokszálas nyomkövető detektor alkalmazás az Etna vulkán müografikus vizsgálatához 1 916 572 Ft 1 916 572 Ft 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00135 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Újszerű takarmány kiegészítők keresése és alkalmazásának lehetőségei a toktenyésztésben 1 987 316 Ft 1 987 316 Ft 5540 Szarvas, Anna-liget utca 35.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00201 DEBRECENI EGYETEM Növénybetegségek elleni integrált védekezési módszerek közös kutatása és fejlesztése Magyarországon és Nepálban 4 898 752 Ft 4 898 752 Ft 4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00106 MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM Keveredés vagy népességcsere az őskori Szardínián? - Pranu Siara megalitikus sírjának biológiai rekonstrukciója 1 999 950 Ft 1 999 950 Ft 1088 Budapest, Baross utca 13.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00110 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Természetes mozaikos élőhelyek fragmentációjának hatása a biodiverzitásra az északi és déli féltekén 4 318 272 Ft 4 318 272 Ft 2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00111 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT A Nabis pseudoferus kannibalizmusára vonatkozó vizsgálatok táplálékválasztási és szaporodási időkényszerekkel 1 966 136 Ft 1 966 136 Ft 1113 Budapest, Karolina út 29.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00167 ÓBUDAI EGYETEM A változáskezelési módszerek bilaterális vizsgálata lengyel és magyar vállalkozások működésében a digitalizációval és a koronavírus járvánnyal összefüggésben 1 961 195 Ft 1 961 195 Ft 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00173 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Mikronos skálájú kristályos anyagok plasztikus deformációjának kísérleti és elméleti vizsgálata 1 973 482 Ft 1 973 482 Ft 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00199 Széchenyi István Egyetem 3D képfeldolgozás és nyomtatás orvostechnikai alkalmazás számára 1 400 000 Ft 1 400 000 Ft 9026 Győr, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00242 SEMMELWEIS EGYETEM Standardizált protokollok beállítása a nemzetközi ANNIEGene pályázathoz, az anorexia nervosa biológiai hátterének kutatásához agyi képalkotó, immunológiai, epigenetikai és genetikai módszerekkel 3 067 952 Ft 3 067 952 Ft 1085 Budapest, Üllői út 26.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00109 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT A kutyafajták evolúciós történetének rekonstrukciója modern filogenetikai módszerekkel 1 981 016 Ft 1 981 016 Ft 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00158 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT A szójazsizsik (Callosobruchus maculatus) evolúciós ökológiája  1 958 100 Ft 1 958 100 Ft 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00159 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Kisvizek, mint ökológiai és evolúciós modellrendszerek 1 960 462 Ft 1 960 462 Ft 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00183 TÁMOGATOTT KUTATÓCSOPORTOK IRODÁJA Biztonságos Ködszámítási Platform: Önvezető Járművek Támogatása a Peremfelhőből 4 762 768 Ft 4 762 768 Ft 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00204 ÓBUDAI EGYETEM Autóipari alkatrészek additív gyártástechnológiájának támogatásához in-situ minőségellenőrző eljárás fejlesztése 3 132 064 Ft 3 132 064 Ft 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00141 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem  Antibiotikum-rezisztens Enterobacteriaceae törzsek előfordulásának felmérése és az általuk hordozott szerzett antibiotikum rezisztencia gének vizsgálata mezőgazdasági haszonállatok székletében 1 991 304 Ft 1 991 304 Ft 2100 Gödöllő, Szent- Györgyi Albert utca 4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00244 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Régészeti geofizika Dácia keleti limese mentén 1 806 506 Ft 1 806 506 Ft 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00102 DEBRECENI EGYETEM A kannabinoidok szerepének vizsgálata az mdx egerek kalcium fluxusainak javításában vázizmokon 4 946 526 Ft 4 946 526 Ft 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00148 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Tradicionális mongol gyógynövényekből izolált endofiton gombák biodiverzitásának és természetes vegyületeinek vizsgálata 4 620 000 Ft 4 620 000 Ft 6726 Szeged, Közép fasor 52.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00170 ÓBUDAI EGYETEM A magyar és a román kis- és középvállalkozások kihívásai és válaszai a digitális világban a projekt- és válságmenedzselés terén 1 990 080 Ft 1 990 080 Ft 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00202 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET Rendkívül gyors dinamikai folyamatok vizsgálata fotonok és a töltött részecskék ütközéseiben atomokkal, molekulákkal és felületekkel  5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00137 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Folyóvízi busaállományok populációdinamikai vizsgálata 4 957 720 Ft 4 957 720 Ft 5540 Szarvas, Anna-liget utca 35.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00123 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET Magas szintű radioaktív nukleáris hulladékok tárolására használt anyagok optikai és egyéb tulajdonságainak vizsgálat 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00193 Miskolci Egyetem Kubai-Magyar Logisztikai Kutatás 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 3515 Miskolc (Egyetemváros), Egyetemváros 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00217 ÓBUDAI EGYETEM Folytonos logika az átláthatóbb gépi tanulás szolgálatában: új típusú neurális hálók implementációja képfelismerésben 4 938 780 Ft 4 938 780 Ft 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00114 Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Az Arktisz és a grönlandi jégtakaró légköri cirkulációs kényszereinek újragondolása 4 248 376 Ft 4 248 376 Ft 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00194 Széchenyi István Egyetem Jármű-gyalogos interakciók konfliktus elemzése 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 9026 Győr, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00184 Szolvegy Vegyipari Kft.  Vizes bázisú diszperziós faragasztók gazdaságos formulázása víz- és időjárás-állóság növelő adalékanyagokkal 970 000 Ft 970 000 Ft 5000 Szolnok, Téglagyári út 8.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00185 Szolvegy Vegyipari Kft. Új típusú szálas adalékanyagokkal formulázott, magas vízállóságú faipari ragasztók fejlesztése 950 000 Ft 950 000 Ft 5000 Szolnok, Téglagyári út 8.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00195 Miskolci Egyetem Ausztriai-Magyar Logisztikai Kutatás 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 3515 Miskolc (Egyetemváros), Egyetemváros 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00198 Miskolci Egyetem Kirgiz-Magyar Logisztikai Kutatás 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 3515 Miskolc (Egyetemváros), Egyetemváros 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00134 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Elővizsgálatok a "Szuperelasztikus, kettős tekercselésű CNT/RGO fonalszuperkapacitások" című magyar-vietnámi bilaterális projekthez 3 717 356 Ft 3 717 356 Ft 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Utolsó módosítás: 2021. augusztus 04.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A kétoldalú TéT-együttműködési pályázat nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás szlovén relációjára 2020.06.19 és 2020.09.24 között 24 pályázat érkezett több mint 44 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi vegyesbizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 12 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 22 975 040 forint értékben.

A Támogató döntése alapján 12 projekt részesül összesen mintegy 22,9 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. március 29.

Projekt azonosító száma A pályázók neve Projekt címe Odaítélt támogatás (Ft)  Projekt elszámolható összköltsége (Ft) Megvalósítási helyszínek
2019-2.1.11-TÉT-2020-00113 PANNON EGYETEM Optimalizálás és hibaelőrejelzés kikötői logisztikai folyamatokban a mesterséges intelligencia, a folyamatbányászat és az operációkutatás eszközeivel 1 995 470 1 995 470 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00115 AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Solidago diterpének és mikrobiális metabolitjaiknak vizsgálata 1 991 590 1 991 590 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00124 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábbi név: NAIK) Bogyósokat fertőző vírusok azonosítása és vizsgálata nagy-áteresztőképességű szekvenáláson alapuló és hagyományos módszerekkel 1 964 143 1 964 143 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00147 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Nanoformulációk fejlesztése gyenge vízoldékonyságú hatóanyagok esetében 1 999 151 1 999 151 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00172 Budapesti Corvinus Egyetem A COVID világjárvány hatása a KKV-k digitális átalakulási kezdeményezéseire 2 000 000 2 000 000 1093 Budapest, Fővám tér 13-15.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00175 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM A vidékről városba és városból vidékre irányuló közép-európai migráció néprajzi és kulturális antropológiai vizsgálata: Szlovénia és Magyarország példája 1 999 968 1 999 968 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00188 Energiatudományi Kutatóközpont A metán száraz reformálása szén-dioxiddal nanostruktúrált vagy promóveált CeO2 hordozós kétfémes Ni katalizátorokon: az aktív katalizátor in situ/operando vizsgálata 1 917 691 1 917 691 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00189 Energiatudományi Kutatóközpont VO2 vékonyrétegek atomi rétegleválasztása és karakterizációja 1 948 572 1 948 572 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00219 ÓBUDAI EGYETEM Fonal keresztcsévéről való nagy sebességű lefejtésének szimulációja 2 000 000 2 000 000 1034 Budapest, Doberdó út 6.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00239 Természettudományi Kutatóközpont Új SARS-CoV-2 fő proteáz gátlószerek azonosítása 1 955 140 1 955 140 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00243 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Szólásszabadság a digitális világban, Szlovéniában és Magyarországon 1 910 029 1 910 029 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00256 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Különböző funkciójú épületek tervezéséhez testreszabott többcélű optimalizáló algoritmusok fejlesztése 1 293 286 1 293 286 7624 Pécs, Boszorkány utca 2.
Utolsó módosítás: 2021. március 31.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A kétoldalú TéT-együttműködési pályázat nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2019-2.1.11-TÉT pályázati felhívás francia relációjára 2020.06.19 és 2020.07.23 között 10 pályázat érkezett több mint 19,8 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi vegyesbizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 5 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 9 934 786 forint értékben.

A Támogató döntése alapján 5 projekt részesül összesen mintegy 9,9 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. december 9.

Projekt azonosító száma
A pályázók neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2019-2.1.11-TÉT-2020-00096 SEMMELWEIS EGYETEM Szulfotranszferázok gyógyszer-gyógyszer interakcióinak feltérképezése 2 000 000 2 000 000 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47
2019-2.1.11-TÉT-2020-00098 DEBRECENI EGYETEM Kináz –inhibitor nanopartikulumok formulálása glioblastoma agytumor terápiában. 1 999 396 1 999 396 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98
2019-2.1.11-TÉT-2020-00100 Atommagkutató Intézet Molekuláris gyökök és kationjaik elektron-indukált reaktivitása nem-egyensúlyi plazmákban 1 940 000 1 940 000 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
2019-2.1.11-TÉT-2020-00101 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Módszerfejlesztés nukleinsavak és nukleinsav-fehérje kölcsönhatások szerkezetvizsgálatára SRCD spektroszkópia alkalmazásával 1 995 390 1 995 390 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00104 Szegedi Biológiai Kutatóközpont A PARP1 DNS kötésének molekuláris szabályozó mechanizmusai 2 000 000 2 000 000 6726 Szeged, Temesvári körút 62
Utolsó módosítás: 2020. december 14.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A kétoldalú TéT-együttműködési pályázat nyertes projektjei, 2. forduló
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás általános relációjának 2. fordulójára a beadási határidőig 51 pályázat érkezett több mint 167,01 millió forint támogatási igénnyel. Ezek közül 47 bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd annak előterjesztése alapján az Innovációs Testület 31 pályázat támogatására tett javaslatot az NKFI Hivatal elnökének.

A Támogató döntése alapján 31 projekt részesül összesen mintegy 99,1 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. december 12.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2019-2.1.11-TÉT-2019-00045 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT Dr. Sándor Zsolt Különböző ökológiai és geográfiai körülmények között képződött ecuadori és magyar talajok tulajdonságainak értékelése hagyományos és új módszerekkel, felkészülés a klímaváltozás következményeire 4 871 441 4 871 441 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00046 PANNON EGYETEM Ozmózis nyomással vezérelt és a direkt ozmózis eljárások anyagátadási folyamatainak kutatása 1 367 859 1 367 859 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00048 "GROUP DENTAL-SPIRIT" Fogászati Korlátolt Felelősségü Társaság Szájszkennerek pontosságának fejlesztése a digitális fogászatban 4 258 000 4 258 000 2071 Páty, Füzespatak 8.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00049 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek 2 000 000 2 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00050 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Mesterséges intelligencia alapú részecskefizikai Monte Carlo eseménygenerátor fejlesztése a megnövelt luminozitású LHC adatok szimulációjához 4 949 300 4 949 300 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00052 PANNON EGYETEM Kazah-Magyar Energiastratégia kutatás 4 062 740 4 062 740 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00053 DEBRECENI EGYETEM A Castanea fajok genetikai és ökológiai variabilitásának, valamint védelmének tanulmányozása, új védekezési technológia fejlesztése Magyarországon és Kinában 4 868 392 4 868 392 4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00054 NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT Egyes hazai és kínai rovarfajták takarmányozási célú felhasználását befolyásoló molekuláris biológiai és biokémiai tényezők vizsgálata 4 620 271 4 620 271 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00055 DEBRECENI EGYETEM A fémionok szerepe a neurodegeneratív megbetegedésekben 2 000 000 2 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00056 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT A kapcsolat a csillagfoltok és -flerek között a TESS űrtávcső mérései alapján 3 664 112 3 664 112 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00058 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Magnézium alapú szintaktikus habok mechanikai tulajdonságai 2 000 000 2 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00059 DEBRECENI EGYETEM A Hv1 protoncsatorna farmakológiai vizsgálata és gátlószereinek fejlesztése 4 873 520 4 873 520 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00061 DEBRECENI EGYETEM Technológiailag fontos anyagokban lejátszódó transzportjelenségek és fázisátalakulások sík és hengeres geometriában 1 873 000 1 873 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00063 DEBRECENI EGYETEM A vázizom endokannabinoid rendszer szerepe egészséges és kóros körülmények között 4 493 621 4 493 621 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00065 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT - Szegedi István: A Willis-kör transzkraniális Doppler vizsgálata és az MRI/ultrahang fúziós képalkotás 1 369 664 1 369 664 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00066 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Félvezető szerkezetek előállítása, jellemzése és fejlesztése energiaátalakítási, szenzorikai, és elektronikai célra 1 980 000 1 980 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00067 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Inhomogén felületi tulajdonságú nanorudak hatása száradási törésvonalak morfológiájára 3 236 000 3 236 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00068 PANNON EGYETEM Bioszimiláris terápiás készítmények glikoszimilaritás indexének meghatározása glikánok kapilláris elektroforézis és kapilláris elektrokromatográfiás elválasztása alapján 1 580 424 1 580 424 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00069 PANNON EGYETEM A döntéshozatal fundamentális agyi folyamatainak izolálása nagyfelbontású humán EEG adatokból 1 998 512 1 998 512 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00071 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Molekuláris interakciók vizsgálata a DWARF14 és SMXL fehérjecsalád tagjai között Arabidopsisban 2 032 170 2 032 170 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00074 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Kromoszóma-alapú genomikai kutatások a termesztett búzával rokon vad fajokban 2 000 000 2 000 000 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00075 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Szilicium nanorészecskék vizsgálata hidrogének fotokatalitikus keltésére 4 461 000 4 461 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00078 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Kollektív jelenségek vizsgálata kis rendszerekben a CERN LHC nagyenergiás ütközéseiben 4 975 440 4 975 440 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00079 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Nemzetközi együttműködés folytatása a fehérjék kóros aggregációjának vizsgálatára 4 582 928 4 582 928 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
2019-2.1.11-TÉT-2019-00080 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Az erősen kölcsönható anyag fázisainak vizsgálata 4 368 000 4 368 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00081 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Hálózati sztochasztikus blokmodellek MDL alapú kiválasztása 2 000 000 2 000 000 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00084 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT Gyógyászati alkalmazások tekintetében értékes fémkomplexek fizikokémiai paraméterinek a finombeállítása koordinációs kémiai módszerekkel 2 000 000 2 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00089 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Fémion-kötő peptidek fejlesztése - vírusellenes szerek alapja 4 640 000 4 640 000 6720 Szeged, Dóm tér 7-8.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00090 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Nem szokványos katalízátor hordozókkal egy Zöldebb jövőért: Hangolható hierarchikus pórusú polimerek alkalmazása kontrollált méretű fém nanorészecskék hordozójaként CO aktiválási és C-C formálási reakciókban 2 341 352 2 341 352 6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00091 Természettudományi Kutatóközpont Nem természetes aminosavakat tartalmazó antimikrobiális peptidek complex vizsgálata 1 987 464 1 987 464 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00093 ÓBUDAI EGYETEM Felületkezelés és PVD bevonatok fejlesztése szerszámacélok kopásállóságának és korrózióállóságának növelésére 3 632 820 3 632 820 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Utolsó módosítás: 2020. június 15.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A kétoldalú TéT-együttműködési pályázat nyertes projektjei, 1. forduló
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2019-2.1.11-TÉT pályázati felhívás általános relációjára a beadási határidőig 17 pályázat érkezett több mint 54,1 millió forint támogatási igénnyel. Ezek közül 15 bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd annak előterjesztése alapján az Innovációs Testület 12 pályázat támogatására tett javaslatot az NKFI Hivatal elnökének.

A Támogató döntése alapján így 8 egyetemi, három akadémiai és egy országos kutatóintézeti projekt részesül összesen mintegy 36,289 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 19.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
2019-2.1.11-TÉT-2019-00001 DEBRECENI EGYETEM Potenciálisan pathogén élesztő-szerű gombák molekuláris diverzitása: a szaprofita és invazív növekedés közti váltások mechanizmusa 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 2 996 440 2 996 440
2019-2.1.11-TÉT-2019-00002 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hőre lágyuló polimerek alkalmazása agykérgi aktivitás térképezéséhez 1083 Budapest, Práter utca 80/A 2 960 000 2 960 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00006 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT A Hv1 szerkezetének és funkciójának kutatása a VCF (Voltage Clamp Fluorometry) technika segítségével 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4 873 520 4 873 520
2019-2.1.11-TÉT-2019-00007 ÓBUDAI EGYETEM Gradiens anyagtulajdonságú autóipari alkatrészek additív gyártástechnológiájának fejlesztése 1034 Budapest, Bécsi út 96/B  3 164 000 3 164 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00010 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Beltéri PM2.5 oxidatív potenciáljának becslése mesterséges tüdőfolyadék antioxidáns koncentrációjának csökkenésével 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A  1 440 000 1 440 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00021 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT Acinetobacter baumanni külső membrán proteinjeinek szerepe a törzsek karbapenem rezisztenciájának eltéréseiben 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 1 974 675 1 974 675
2019-2.1.11-TÉT-2019-00026 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Kétéltű stresszhormonvizsgálat mint természetvédelmi indikátor módszer 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30. 3 420 000 3 420 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00027 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Atka diverzitás alapkutatási és alkalmazott kutatási megközelítésben 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30. 2 197 988 2 197 988
2019-2.1.11-TÉT-2019-00030 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Nagy termőképességű és kiváló agronómia tulajdonságokkal rendelkező, új genetikai hátterű, nem GMO-s, közös kísérleti kukorica kombinációk kutatása és fejlesztése. 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. 4 999 933 4 999 933
2019-2.1.11-TÉT-2019-00034 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Árvaszúnyog alapú őskörnyezet és paleoklíma rekonstrukció a Kárpáti Régióban 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c 1 800 000 1 800 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00037 SEMMELWEIS EGYETEM A poliploidia szerepe az elhízáshoz kapcsolódó kórképek patomechanizmusában 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47. 4 470 400 4 470 400
2019-2.1.11-TÉT-2019-00038 NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT Az autizmus spektrum zavar genetikai hátterének vizsgálata egérmodellben. 2100 Gödöllő, Szent- Györgyi Albert utca 4. 1 992 834 1 992 834
Utolsó módosítás: 2019. november 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A magyar-osztrák kétoldalú TéT-együttműködési pályázat nyertes projektjei
Magyar-osztrák kooperációban megvalósuló kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás magyar-osztrák relációjára a beadási határidőig 11 pályázat érkezett több mint 21,4 millió forint támogatási igénnyel. Ezek közül 9 bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi vegyesbizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület 8 pályázat támogatására tett javaslatot az NKFI Hivatal elnökének.

A Támogató döntése alapján így 7 egyetemi és egy akadémiai projekt részesül összesen mintegy 15,4 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 19.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
2019-2.1.11-TÉT-2019-00043 DEBRECENI EGYETEM A stresszkezelési képesség fiziológiai és viselkedési hátterének vizsgálata egy énekesmadár fajon 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 1 999 131 1 999 131
2019-2.1.11-TÉT-2019-00016 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Kriogén barlangi karbonátok: a permafroszt olvadási eseményeinek egyik kulcsontosságú üledéke 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. 1 998 960 1 998 960
2019-2.1.11-TÉT-2019-00029 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Nemrelativisztikus optikai magneto-elektromos csatolás multiferroikus kristályokban 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 1 999 747 1 999 747
2019-2.1.11-TÉT-2019-00011 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Talajmodellek paramétereinek meghatározása 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 1 720 720 1 720 720
2019-2.1.11-TÉT-2019-00003 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Tioszemikarbazonok és tirozin-kináz inhibitorok összehasonlító vizsgálata: szerkezet, oldatkémiai tulajdonságok és rákellenes hatás 6720 Szeged, Dóm tér 7. 1 990 140 1 990 140
2019-2.1.11-TÉT-2019-00014 SZENT ISTVÁN EGYETEM Az aranysakál (Canis aureus) állományának monitorozása különböző módszerekkel 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 2 000 000 2 000 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00024 SZENT ISTVÁN EGYETEM Talajművelési módok hatásának vizsgálata a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaira 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 1 960 000 1 960 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00042 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Vízmolekulák királis klasztereivel körülvett királis metotrexát molekula hatásosságának vizsgálata  7624 Pécs, Honvéd u. 1. 1 809 520 1 809 520
Utolsó módosítás: 2019. november 25.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A magyar-francia kétoldalú TéT-együttműködési pályázat nyertes projektjei
Magyar-francia kooperációban megvalósuló kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás magyar-francia relációjára a beadási határidőig 16 pályázat érkezett több mint 30,9 millió forint támogatási igénnyel. Ezek közül 12 bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi vegyesbizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület 8 pályázat támogatására tett javaslatot az NKFI Hivatal elnökének.

A Támogató döntése alapján így négy egyetemi, három akadémiai és egy országos kutatóintézeti projekt részesül összesen mintegy 15,4 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 14.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
2019-2.1.11-TÉT-2019-00035 Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Fény indukált kölcsönhatások vizsgálata szén-nanocső és szerves perovszkit között infravörös spektroszkópiával extrém körülmények között 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 1 966 000 1 966 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00004 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Szilícium nanoszerkezetek optikai bioszenzorikához 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 1 653 150 1 653 150
2019-2.1.11-TÉT-2019-00017 ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM Gyógyszerhatóanyagok adott polimorf módosulatának szelektív előállítása szuperkritikus illetve ionos fluidumokkal: határfelületi és kritikus tulajdonságok 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 1 944 184 1 944 184
2019-2.1.11-TÉT-2019-00020 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT Antibiotikum fogyasztás és rezisztencia kapcsolatának vizsgálata idősoranalízissel: módszertani kutatások 4032 Debrecen, Nagyeredei krt. 98. 1 914 825 1 914 825
2019-2.1.11-TÉT-2019-00033 PANNON EGYETEM Hideg plazma, fotokatalízis (napsugárzással) és Fenton-reakció szinergikus kombinációja egy új hibrid  eljárásban biológiailag nem vagy nehezen lebomló vegyületeket tartalmazó, koncentrált szennyvizek előkezelésére 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 2 000 000 2 000 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00005 PANNON EGYETEM Numerikus módszerek fejlesztése izocianát mentes polimerek optimális előállítására 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 1 992 968 1 992 968
2019-2.1.11-TÉT-2019-00031 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Szántóföldi-és gyepmodellek kapacitásának növelése a növényi biodiverzitás és biokémiai ciklusok leírására 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 1 999 977 1 999 977
2019-2.1.11-TÉT-2019-00036 NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT A hőkezelés ivarsejtekre kifejtett hatásának vizsgálata tyúk esetében 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4. 1 990 000 1 990 000
Utolsó módosítás: 2019. november 25.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?