Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKétoldalú tudományos és technológiai (TÉT) együttműködés támogatása (2019-2.1.11-TÉT)
Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatására
Meghirdetés dátuma: 2019. április 15.
Módosítás:
 2020. szeptember 17.
Verzió: 3
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2020. szeptember 24. 16:00
2020. szeptember 24.
Postára adás határideje: Az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
200 000 000 Ft
Beérkezett igény:
305 millió Ft
Pályaművek száma
2019: 60-80 db, 2020: 52-65 db
Beérkezett pályázatok száma:
108
Igényelhető támogatás
Európán belül: max. 2 MFt, Európán kívül: max. 5 MFt
Pályázat futamideje
max: 36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés, Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás a résztvevők mobilitása és a szakembercsere támogatásával segíti a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés keretében folytatott kutatási projektek elindítását vagy a már létező együttműködés elmélyítését.

A felhívás két alprogramból áll:

 • 2019-ben a francia és osztrák relációkra vonatkozóan, 2020-ban a francia, horvát, szerb, szlovén és kínai relációkra vonatkozóan az NKFI Hivatal és a külföldi célország támogató szervezete által kiírt pályázatra a partnerek közös projektet dolgoznak ki, melyet a magyar pályázók az NKFI Hivatalhoz, a külföldi partnerek a saját országuk finanszírozó intézményéhez nyújtanak be. Ezekben a relációkban a felhívás célzott tématerületeket nevesít. 
 • Bármely más európai, illetve Európán kívüli ország partnerintézményének fogadó nyilatkozata birtokában a magyar pályázó egyoldalúan az NKFI Hivatalhoz adja be a pályázatát.  

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutató 9. pontjában leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A pályázatok benyújtása folyamatos.

2019-ben az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 • 2019. június 26., 16.00 óra
 • 2019. szeptember 26., 16.00 óra
 • Francia és osztrák relációban pályázat kizárólag az első beadási határidőre adható be.

2020-ban a támogatási kérelmek benyújtására 2020. június 30-tól van lehetőség, a beadási határidő:

 • Francia relációban 2020. július 23., 16.00 óra
 • Horváth, szerb, szlovén és kínai relációban 2020. szeptember 24., 16.00 óra
 • Általános TéT relációban 2020. szeptember 24., 16.00 óra

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak a KATA hatálya alá 
 • államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
 • a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Az elszámolható költségek köre

 • kiutazó magyar kutató vagy PhD hallgató kiutazása
 • kiutazó magyar kutató vagy PhD hallgató külföldi tartózkodása
 • kiutazó magyar kutató vagy PhD hallgató adott országon belüli, projekttel kapcsolatos utazása
 • a projektben elért eredmények elterjesztése
 • nemzetközi konferencián történő részvétel

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 24 hónap.

2019-ben benyújtott pályázatok esetében a projekt legkorábbi kezdési időpontja a francia és osztrák relációban 2020. január 1. Egyéb relációkban a projekt a pályázat beadását követő naptól megkezdhető.

2020-ban benyújtott pályázatok esetén a francia, horvát, szerb, szlovén és kínai relációban a projekt legkorábbi kezdési időpontja 2021. január 1. Egyéb relációkban a projekt a pályázat beadását követő naptól megkezdhető.

 

A rendelkezésre álló forrás

2019-ben az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseit a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 160 millió forint keretösszeggel támogatja. Ebből a francia és osztrák relációra tervezett keret 20-20 millió forint. Az Európán belüli együttműködésekre projektenként 2 millió forint, az Európán kívüliekre projektenként 5 millió forint támogatás igényelhető a 24 hónapos futamidőre.

2020-ban a pályázat célkitűzéseire a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 200 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre. Ebből a francia, horvát, szerb, és szlovén relációkra tervezett keret 20-20 millió forint, a kínai relációra tervezett keret 40 millió forint. Az Európán belüli együttműködésekre projektenként 2 millió forint, az Európán kívüliekre projektenként 5 millió forint támogatás igényelhető a 24 hónapos futamidőre. 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Megjelent a kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból a kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatására kiírt 2019-2.1.11-TÉT pályázati felhívás kitöltőprogramja megnyílt, a pályázatok folyamatosan beadhatók a www.palyazat.gov.hu oldalról elérhető „Pályázati e-ügyintézés” felületen.

A beadási határidő: 2020. szeptember 24. 16:00

Tovább a felhíváshoz: Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatására (2019-2.1.11-TÉT)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2020. június 19.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Újra megnyílt a TéT-felhívás, amely idén 200 millió forinttal támogatja a kutatói mobilitást

Idén is pályázható a kutatók nemzetközi együttműködéseit ösztönző, 200 millió forint keretösszegű felhívás: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázat a résztvevők mobilitása és a szakembercsere támogatásával segíti a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében folytatott kutatások elindítását és a már létező együttműködések elmélyítését.

A globális kihívásokra adható válaszok, a legnagyobb horderejű tudományos eredmények egyre inkább nemzetközi összefogásban születhetnek meg. Az államközi tudományos és technológiai együttműködések éppen ezen a stratégiai területen, a kutatás-fejlesztés és az innováció területén segítik elő a partnerországok közti kapcsolatok erősítését.

„Fontos célunk hozzásegíteni a magyar kutatókat, ezen belül is a fiatal generációt, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi tudományos vérkeringésbe” – mondta el Dr. Birkner Zoltán, a pályázatot kiíró Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke a pályázat meghirdetése kapcsán. „A közös projektekben való személyes részvételt több kiemelt célországgal – idén Franciaországgal, Horvátországgal, Kínával, Szerbiával és Szlovéniával – a közösen meghatározott tématerületek mentén, dedikált költségvetéssel, kölcsönösségi alapon támogatjuk. De a hazai pályázók bármely más európai vagy Európán kívüli ország  partnerintézményének fogadó nyilatkozata birtokában benyújthatnak támogatási igényt a Hivatalhoz, és projektenként akár 5 millió forintot is nyerhetnek erre a célra.”

Magyarország eddig 36 országgal írt alá kormányközi, további 10 országgal pedig intézményközi tudományos és technológiai együttműködési megállapodást, amelyek gyakorlati végrehajtásáért az NKFIH felel. Ezek a megállapodások az aláíró partnerországok kutatóinak, innovációs közösségeinek kapcsolatépítését, hálózatépítését, tapasztalatcseréjét és a közös projektekben való részvételét támogatják. A mobilitási támogatások ösztönzik a nagyobb léptékű, projektalapú együttműködések megalapozását és elindítását is, ami hozzájárulhat az uniós keretprogramokban nyújtott hazai teljesítmény javulásához. 

Budapest, 2020. június 11. 

 

Utolsó módosítás: 2020. július 16.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelent a TéT pályázati felhívás kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból meghirdetett 2019-2.1.11-TÉT pályázati felhívás kitöltőprogramja megjelent, a palyazat.gov.hu oldalról elérhető „Pályázati e-ügyintézés” felületen. Az első beadási határidő 2019. június 26.

Tovább a felhíváshoz: Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatására

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2019. június 03.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázati kiírás kínai relációjának nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2020-ban újranyitott 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás kínai relációjára 2020.06.30 és 2020.09.24 között 38 pályázat érkezett több mint 174 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi Vegyes Bizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 11 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 49 281 644 forint értékben.

A Támogató döntése alapján 11 projekt részesül több mint 49,2 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. november 22.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2019-2.1.11-TÉT-2020-00171 ÓBUDAI EGYETEM Felszíni alakzatok vizsgálata vidéki környezetben pontfelhők és távérzékelési adatok alapján 5 000 000 5 000 000 8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00174  KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Cholinergic control of synaptic, neuronal and network plasticity in auditory conditioning 4 379 000 4 379 000 1083 Budapest, Szigony utca 43.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00176 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közúti elektromos járművek energiahasználatát optimalizáló módszerek 3 773 392 3 773 392 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00180 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Hordalékvándorlás vizsgálata növényzettel borított folyómedrekben 4 821 120 4 821 120 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00191 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Eljárás fejlesztése az autóvezetők érzelmi állapotának multimodális felimerésére az okos járművek biztonságának növelése érdekében. 4 991 140 4 991 140 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00203 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Újrahasznosított és hagyományos CFRP kompozitok összehasonlító forgácsolhatósági vizsgálata 4 991 980 4 991 980 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00233 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Szerves szennyezők lebontása ZnO/TiO2/Cu kompozitok segítségével, valamint ezek felületi tulajdonságainak finomhangolása 4 255 584 4 255 584 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00248 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Városi zöld infrastruktúra klímaadaptációs képességének vizsgálata és tervezési módszertana 4 933 800 4 933 800 1118 Budapest, Villányi út 35-43.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00252 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Dinamikus mérlegmodellekkel támogatott oldott oxigén és megvilágítás szabályozás a precíziós akvakultúrában 4 612 400 4 612 400 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00255 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET A jégben megbúvó múlt: klímakutatás a tibeti gleccserek jégrétegeinek kormeghatározásával 2 823 260 2 823 260 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00261 PANNON EGYETEM H2 előállítása biomassza pirolízis és alacsony hőmérsékletű plazma eljárás társításával 4 699 968 4 699 968 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Utolsó módosítás: 2021. november 25.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázati kiírás horvát relációjának nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2020-ban újranyitott 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás horvát relációjára 2020.06.30 és 2020.09.24 között 17 pályázat érkezett több mint 31 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi Vegyes Bizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 10 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 19 486 583 forint értékben.

A Támogató döntése alapján 10 projekt részesül összesen mintegy 19,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. szeptember 3.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2019-2.1.11-TÉT-2020-00125 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI  KUTATÓINTÉZET Kritikus helyzetek kezelésére alkalmas automatizált járműirányítási rendszerek tervezése a kerék-talaj kapcsolat állapotának figyelembe vételével 1 990 000 1 990 000 1111 Budapest, Kende utca 13-17.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00247 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdasági és természetvédelmi szempontból fontos tengeri kagylófajok ivarsejtjeinek és lárváinak mélyhűtése 1 998 880 1 998 880 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00150 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Funkcionális oxidok előállítása és jellemzése 1 913 722 1 913 722 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00207 MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM Letűnt világok romjain - Élet és halál a Gepida Királyság peremvidékein 1 978 380 1 978 380 1088 Budapest, Baross utca 13.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00146 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Élelmiszeripari maradvány nyersanyagból nyert polifenolban gazdag extraktumok kapszulázása és a kapszulázott részecskék jellemzése 1 991 553 1 991 553 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00179 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Dehidroepiandroszteron, mint az Alzheimer kór lehetséges terápiája, in vitro és in vivo modellek 2 000 000 2 000 000 7624 Pécs, Szigeti út 12.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00181 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Görgetett hordalékvándorlás vizsgálata a Dunában 1 913 664 1 913 664 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00165 Soproni Egyetem Lineáris rekurziók alkalmazása a számelméletben és a kombinatorikában 1 952 384 1 952 384 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00258 MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM ÉS MŰEMLÉKVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT Horvát – magyar építészeti kapcsolatok: a szakmai tudásmegosztás csatornái, 1900–1945 1 998 000 1 998 000 1135 Budapest, Jász utca 33-35.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00221 ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Platinával adalékolt vas-ón-oxid hidrogén szenzorok előállítása és minősítése 1 750 000 1 750 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Utolsó módosítás: 2021. szeptember 07.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása" című pályázat általános relációjának nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2020-ban újranyitott 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás általános relációjára 2020.07.22. és 2020.09.24. között 36 pályázat érkezett több mint 115 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi vegyesbizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 33 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 103 419 281 forint értékben.

A Támogató döntése alapján 33 projekt részesül összesen mintegy 103,4 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. augusztus 2.


Projekt azonosító száma A pályázók neve Projekt címe Odaítélt támogatás (Ft)  Projekt elszámolható összköltsége (Ft) Megvalósítási helyszínek
2019-2.1.11-TÉT-2020-00126 PANNON EGYETEM Szarvasmarha-termékek transzfer faktorainak vizsgálata különböző radionuklidok esetén 4 998 596 Ft 4 998 596 Ft 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00224 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Sokszálas nyomkövető detektor alkalmazás az Etna vulkán müografikus vizsgálatához 1 916 572 Ft 1 916 572 Ft 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00135 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Újszerű takarmány kiegészítők keresése és alkalmazásának lehetőségei a toktenyésztésben 1 987 316 Ft 1 987 316 Ft 5540 Szarvas, Anna-liget utca 35.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00201 DEBRECENI EGYETEM Növénybetegségek elleni integrált védekezési módszerek közös kutatása és fejlesztése Magyarországon és Nepálban 4 898 752 Ft 4 898 752 Ft 4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00106 MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM Keveredés vagy népességcsere az őskori Szardínián? - Pranu Siara megalitikus sírjának biológiai rekonstrukciója 1 999 950 Ft 1 999 950 Ft 1088 Budapest, Baross utca 13.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00110 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Természetes mozaikos élőhelyek fragmentációjának hatása a biodiverzitásra az északi és déli féltekén 4 318 272 Ft 4 318 272 Ft 2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00111 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT A Nabis pseudoferus kannibalizmusára vonatkozó vizsgálatok táplálékválasztási és szaporodási időkényszerekkel 1 966 136 Ft 1 966 136 Ft 1113 Budapest, Karolina út 29.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00167 ÓBUDAI EGYETEM A változáskezelési módszerek bilaterális vizsgálata lengyel és magyar vállalkozások működésében a digitalizációval és a koronavírus járvánnyal összefüggésben 1 961 195 Ft 1 961 195 Ft 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00173 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Mikronos skálájú kristályos anyagok plasztikus deformációjának kísérleti és elméleti vizsgálata 1 973 482 Ft 1 973 482 Ft 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00199 Széchenyi István Egyetem 3D képfeldolgozás és nyomtatás orvostechnikai alkalmazás számára 1 400 000 Ft 1 400 000 Ft 9026 Győr, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00242 SEMMELWEIS EGYETEM Standardizált protokollok beállítása a nemzetközi ANNIEGene pályázathoz, az anorexia nervosa biológiai hátterének kutatásához agyi képalkotó, immunológiai, epigenetikai és genetikai módszerekkel 3 067 952 Ft 3 067 952 Ft 1085 Budapest, Üllői út 26.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00109 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT A kutyafajták evolúciós történetének rekonstrukciója modern filogenetikai módszerekkel 1 981 016 Ft 1 981 016 Ft 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00158 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT A szójazsizsik (Callosobruchus maculatus) evolúciós ökológiája  1 958 100 Ft 1 958 100 Ft 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00159 ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Kisvizek, mint ökológiai és evolúciós modellrendszerek 1 960 462 Ft 1 960 462 Ft 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00183 TÁMOGATOTT KUTATÓCSOPORTOK IRODÁJA Biztonságos Ködszámítási Platform: Önvezető Járművek Támogatása a Peremfelhőből 4 762 768 Ft 4 762 768 Ft 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00204 ÓBUDAI EGYETEM Autóipari alkatrészek additív gyártástechnológiájának támogatásához in-situ minőségellenőrző eljárás fejlesztése 3 132 064 Ft 3 132 064 Ft 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00141 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem  Antibiotikum-rezisztens Enterobacteriaceae törzsek előfordulásának felmérése és az általuk hordozott szerzett antibiotikum rezisztencia gének vizsgálata mezőgazdasági haszonállatok székletében 1 991 304 Ft 1 991 304 Ft 2100 Gödöllő, Szent- Györgyi Albert utca 4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00244 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Régészeti geofizika Dácia keleti limese mentén 1 806 506 Ft 1 806 506 Ft 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00102 DEBRECENI EGYETEM A kannabinoidok szerepének vizsgálata az mdx egerek kalcium fluxusainak javításában vázizmokon 4 946 526 Ft 4 946 526 Ft 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00148 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Tradicionális mongol gyógynövényekből izolált endofiton gombák biodiverzitásának és természetes vegyületeinek vizsgálata 4 620 000 Ft 4 620 000 Ft 6726 Szeged, Közép fasor 52.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00170 ÓBUDAI EGYETEM A magyar és a román kis- és középvállalkozások kihívásai és válaszai a digitális világban a projekt- és válságmenedzselés terén 1 990 080 Ft 1 990 080 Ft 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00202 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET Rendkívül gyors dinamikai folyamatok vizsgálata fotonok és a töltött részecskék ütközéseiben atomokkal, molekulákkal és felületekkel  5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00137 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Folyóvízi busaállományok populációdinamikai vizsgálata 4 957 720 Ft 4 957 720 Ft 5540 Szarvas, Anna-liget utca 35.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00123 ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET Magas szintű radioaktív nukleáris hulladékok tárolására használt anyagok optikai és egyéb tulajdonságainak vizsgálat 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00193 Miskolci Egyetem Kubai-Magyar Logisztikai Kutatás 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 3515 Miskolc (Egyetemváros), Egyetemváros 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00217 ÓBUDAI EGYETEM Folytonos logika az átláthatóbb gépi tanulás szolgálatában: új típusú neurális hálók implementációja képfelismerésben 4 938 780 Ft 4 938 780 Ft 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00114 Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Az Arktisz és a grönlandi jégtakaró légköri cirkulációs kényszereinek újragondolása 4 248 376 Ft 4 248 376 Ft 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00194 Széchenyi István Egyetem Jármű-gyalogos interakciók konfliktus elemzése 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 9026 Győr, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00184 Szolvegy Vegyipari Kft.  Vizes bázisú diszperziós faragasztók gazdaságos formulázása víz- és időjárás-állóság növelő adalékanyagokkal 970 000 Ft 970 000 Ft 5000 Szolnok, Téglagyári út 8.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00185 Szolvegy Vegyipari Kft. Új típusú szálas adalékanyagokkal formulázott, magas vízállóságú faipari ragasztók fejlesztése 950 000 Ft 950 000 Ft 5000 Szolnok, Téglagyári út 8.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00195 Miskolci Egyetem Ausztriai-Magyar Logisztikai Kutatás 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 3515 Miskolc (Egyetemváros), Egyetemváros 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00198 Miskolci Egyetem Kirgiz-Magyar Logisztikai Kutatás 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 3515 Miskolc (Egyetemváros), Egyetemváros 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00134 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Elővizsgálatok a "Szuperelasztikus, kettős tekercselésű CNT/RGO fonalszuperkapacitások" című magyar-vietnámi bilaterális projekthez 3 717 356 Ft 3 717 356 Ft 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Utolsó módosítás: 2021. augusztus 04.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A kétoldalú TéT-együttműködési pályázat nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás szlovén relációjára 2020.06.19 és 2020.09.24 között 24 pályázat érkezett több mint 44 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi vegyesbizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 12 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 22 975 040 forint értékben.

A Támogató döntése alapján 12 projekt részesül összesen mintegy 22,9 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. március 29.

Projekt azonosító száma A pályázók neve Projekt címe Odaítélt támogatás (Ft)  Projekt elszámolható összköltsége (Ft) Megvalósítási helyszínek
2019-2.1.11-TÉT-2020-00113 PANNON EGYETEM Optimalizálás és hibaelőrejelzés kikötői logisztikai folyamatokban a mesterséges intelligencia, a folyamatbányászat és az operációkutatás eszközeivel 1 995 470 1 995 470 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00115 AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Solidago diterpének és mikrobiális metabolitjaiknak vizsgálata 1 991 590 1 991 590 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00124 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábbi név: NAIK) Bogyósokat fertőző vírusok azonosítása és vizsgálata nagy-áteresztőképességű szekvenáláson alapuló és hagyományos módszerekkel 1 964 143 1 964 143 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00147 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Nanoformulációk fejlesztése gyenge vízoldékonyságú hatóanyagok esetében 1 999 151 1 999 151 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00172 Budapesti Corvinus Egyetem A COVID világjárvány hatása a KKV-k digitális átalakulási kezdeményezéseire 2 000 000 2 000 000 1093 Budapest, Fővám tér 13-15.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00175 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM A vidékről városba és városból vidékre irányuló közép-európai migráció néprajzi és kulturális antropológiai vizsgálata: Szlovénia és Magyarország példája 1 999 968 1 999 968 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00188 Energiatudományi Kutatóközpont A metán száraz reformálása szén-dioxiddal nanostruktúrált vagy promóveált CeO2 hordozós kétfémes Ni katalizátorokon: az aktív katalizátor in situ/operando vizsgálata 1 917 691 1 917 691 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00189 Energiatudományi Kutatóközpont VO2 vékonyrétegek atomi rétegleválasztása és karakterizációja 1 948 572 1 948 572 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00219 ÓBUDAI EGYETEM Fonal keresztcsévéről való nagy sebességű lefejtésének szimulációja 2 000 000 2 000 000 1034 Budapest, Doberdó út 6.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00239 Természettudományi Kutatóközpont Új SARS-CoV-2 fő proteáz gátlószerek azonosítása 1 955 140 1 955 140 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00243 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Szólásszabadság a digitális világban, Szlovéniában és Magyarországon 1 910 029 1 910 029 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00256 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Különböző funkciójú épületek tervezéséhez testreszabott többcélű optimalizáló algoritmusok fejlesztése 1 293 286 1 293 286 7624 Pécs, Boszorkány utca 2.
Utolsó módosítás: 2021. március 31.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A kétoldalú TéT-együttműködési pályázat nyertes projektjei
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2019-2.1.11-TÉT pályázati felhívás francia relációjára 2020.06.19 és 2020.07.23 között 10 pályázat érkezett több mint 19,8 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi vegyesbizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal Elnöke 5 pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató részére 9 934 786 forint értékben.

A Támogató döntése alapján 5 projekt részesül összesen mintegy 9,9 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. december 9.

Projekt azonosító száma
A pályázók neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2019-2.1.11-TÉT-2020-00096 SEMMELWEIS EGYETEM Szulfotranszferázok gyógyszer-gyógyszer interakcióinak feltérképezése 2 000 000 2 000 000 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47
2019-2.1.11-TÉT-2020-00098 DEBRECENI EGYETEM Kináz –inhibitor nanopartikulumok formulálása glioblastoma agytumor terápiában. 1 999 396 1 999 396 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98
2019-2.1.11-TÉT-2020-00100 Atommagkutató Intézet Molekuláris gyökök és kationjaik elektron-indukált reaktivitása nem-egyensúlyi plazmákban 1 940 000 1 940 000 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
2019-2.1.11-TÉT-2020-00101 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Módszerfejlesztés nukleinsavak és nukleinsav-fehérje kölcsönhatások szerkezetvizsgálatára SRCD spektroszkópia alkalmazásával 1 995 390 1 995 390 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1.
2019-2.1.11-TÉT-2020-00104 Szegedi Biológiai Kutatóközpont A PARP1 DNS kötésének molekuláris szabályozó mechanizmusai 2 000 000 2 000 000 6726 Szeged, Temesvári körút 62
Utolsó módosítás: 2020. december 14.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A kétoldalú TéT-együttműködési pályázat nyertes projektjei, 2. forduló
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás általános relációjának 2. fordulójára a beadási határidőig 51 pályázat érkezett több mint 167,01 millió forint támogatási igénnyel. Ezek közül 47 bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd annak előterjesztése alapján az Innovációs Testület 31 pályázat támogatására tett javaslatot az NKFI Hivatal elnökének.

A Támogató döntése alapján 31 projekt részesül összesen mintegy 99,1 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. december 12.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2019-2.1.11-TÉT-2019-00045 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT Dr. Sándor Zsolt Különböző ökológiai és geográfiai körülmények között képződött ecuadori és magyar talajok tulajdonságainak értékelése hagyományos és új módszerekkel, felkészülés a klímaváltozás következményeire 4 871 441 4 871 441 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00046 PANNON EGYETEM Ozmózis nyomással vezérelt és a direkt ozmózis eljárások anyagátadási folyamatainak kutatása 1 367 859 1 367 859 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00048 "GROUP DENTAL-SPIRIT" Fogászati Korlátolt Felelősségü Társaság Szájszkennerek pontosságának fejlesztése a digitális fogászatban 4 258 000 4 258 000 2071 Páty, Füzespatak 8.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00049 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek 2 000 000 2 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00050 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Mesterséges intelligencia alapú részecskefizikai Monte Carlo eseménygenerátor fejlesztése a megnövelt luminozitású LHC adatok szimulációjához 4 949 300 4 949 300 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00052 PANNON EGYETEM Kazah-Magyar Energiastratégia kutatás 4 062 740 4 062 740 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00053 DEBRECENI EGYETEM A Castanea fajok genetikai és ökológiai variabilitásának, valamint védelmének tanulmányozása, új védekezési technológia fejlesztése Magyarországon és Kinában 4 868 392 4 868 392 4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00054 NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT Egyes hazai és kínai rovarfajták takarmányozási célú felhasználását befolyásoló molekuláris biológiai és biokémiai tényezők vizsgálata 4 620 271 4 620 271 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00055 DEBRECENI EGYETEM A fémionok szerepe a neurodegeneratív megbetegedésekben 2 000 000 2 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00056 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT A kapcsolat a csillagfoltok és -flerek között a TESS űrtávcső mérései alapján 3 664 112 3 664 112 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00058 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Magnézium alapú szintaktikus habok mechanikai tulajdonságai 2 000 000 2 000 000 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00059 DEBRECENI EGYETEM A Hv1 protoncsatorna farmakológiai vizsgálata és gátlószereinek fejlesztése 4 873 520 4 873 520 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00061 DEBRECENI EGYETEM Technológiailag fontos anyagokban lejátszódó transzportjelenségek és fázisátalakulások sík és hengeres geometriában 1 873 000 1 873 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00063 DEBRECENI EGYETEM A vázizom endokannabinoid rendszer szerepe egészséges és kóros körülmények között 4 493 621 4 493 621 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00065 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT - Szegedi István: A Willis-kör transzkraniális Doppler vizsgálata és az MRI/ultrahang fúziós képalkotás 1 369 664 1 369 664 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00066 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Félvezető szerkezetek előállítása, jellemzése és fejlesztése energiaátalakítási, szenzorikai, és elektronikai célra 1 980 000 1 980 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00067 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Inhomogén felületi tulajdonságú nanorudak hatása száradási törésvonalak morfológiájára 3 236 000 3 236 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00068 PANNON EGYETEM Bioszimiláris terápiás készítmények glikoszimilaritás indexének meghatározása glikánok kapilláris elektroforézis és kapilláris elektrokromatográfiás elválasztása alapján 1 580 424 1 580 424 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00069 PANNON EGYETEM A döntéshozatal fundamentális agyi folyamatainak izolálása nagyfelbontású humán EEG adatokból 1 998 512 1 998 512 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00071 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Molekuláris interakciók vizsgálata a DWARF14 és SMXL fehérjecsalád tagjai között Arabidopsisban 2 032 170 2 032 170 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00074 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Kromoszóma-alapú genomikai kutatások a termesztett búzával rokon vad fajokban 2 000 000 2 000 000 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00075 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Szilicium nanorészecskék vizsgálata hidrogének fotokatalitikus keltésére 4 461 000 4 461 000 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00078 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Kollektív jelenségek vizsgálata kis rendszerekben a CERN LHC nagyenergiás ütközéseiben 4 975 440 4 975 440 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00079 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Nemzetközi együttműködés folytatása a fehérjék kóros aggregációjának vizsgálatára 4 582 928 4 582 928 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
2019-2.1.11-TÉT-2019-00080 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Az erősen kölcsönható anyag fázisainak vizsgálata 4 368 000 4 368 000 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00081 WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT Hálózati sztochasztikus blokmodellek MDL alapú kiválasztása 2 000 000 2 000 000 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00084 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT Gyógyászati alkalmazások tekintetében értékes fémkomplexek fizikokémiai paraméterinek a finombeállítása koordinációs kémiai módszerekkel 2 000 000 2 000 000 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00089 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Fémion-kötő peptidek fejlesztése - vírusellenes szerek alapja 4 640 000 4 640 000 6720 Szeged, Dóm tér 7-8.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00090 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Nem szokványos katalízátor hordozókkal egy Zöldebb jövőért: Hangolható hierarchikus pórusú polimerek alkalmazása kontrollált méretű fém nanorészecskék hordozójaként CO aktiválási és C-C formálási reakciókban 2 341 352 2 341 352 6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00091 Természettudományi Kutatóközpont Nem természetes aminosavakat tartalmazó antimikrobiális peptidek complex vizsgálata 1 987 464 1 987 464 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
2019-2.1.11-TÉT-2019-00093 ÓBUDAI EGYETEM Felületkezelés és PVD bevonatok fejlesztése szerszámacélok kopásállóságának és korrózióállóságának növelésére 3 632 820 3 632 820 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Utolsó módosítás: 2020. június 15.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A kétoldalú TéT-együttműködési pályázat nyertes projektjei, 1. forduló
Kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2019-2.1.11-TÉT pályázati felhívás általános relációjára a beadási határidőig 17 pályázat érkezett több mint 54,1 millió forint támogatási igénnyel. Ezek közül 15 bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd annak előterjesztése alapján az Innovációs Testület 12 pályázat támogatására tett javaslatot az NKFI Hivatal elnökének.

A Támogató döntése alapján így 8 egyetemi, három akadémiai és egy országos kutatóintézeti projekt részesül összesen mintegy 36,289 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 19.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
2019-2.1.11-TÉT-2019-00001 DEBRECENI EGYETEM Potenciálisan pathogén élesztő-szerű gombák molekuláris diverzitása: a szaprofita és invazív növekedés közti váltások mechanizmusa 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 2 996 440 2 996 440
2019-2.1.11-TÉT-2019-00002 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hőre lágyuló polimerek alkalmazása agykérgi aktivitás térképezéséhez 1083 Budapest, Práter utca 80/A 2 960 000 2 960 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00006 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT A Hv1 szerkezetének és funkciójának kutatása a VCF (Voltage Clamp Fluorometry) technika segítségével 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4 873 520 4 873 520
2019-2.1.11-TÉT-2019-00007 ÓBUDAI EGYETEM Gradiens anyagtulajdonságú autóipari alkatrészek additív gyártástechnológiájának fejlesztése 1034 Budapest, Bécsi út 96/B  3 164 000 3 164 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00010 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Beltéri PM2.5 oxidatív potenciáljának becslése mesterséges tüdőfolyadék antioxidáns koncentrációjának csökkenésével 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A  1 440 000 1 440 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00021 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT Acinetobacter baumanni külső membrán proteinjeinek szerepe a törzsek karbapenem rezisztenciájának eltéréseiben 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 1 974 675 1 974 675
2019-2.1.11-TÉT-2019-00026 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Kétéltű stresszhormonvizsgálat mint természetvédelmi indikátor módszer 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30. 3 420 000 3 420 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00027 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Atka diverzitás alapkutatási és alkalmazott kutatási megközelítésben 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30. 2 197 988 2 197 988
2019-2.1.11-TÉT-2019-00030 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Nagy termőképességű és kiváló agronómia tulajdonságokkal rendelkező, új genetikai hátterű, nem GMO-s, közös kísérleti kukorica kombinációk kutatása és fejlesztése. 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. 4 999 933 4 999 933
2019-2.1.11-TÉT-2019-00034 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Árvaszúnyog alapú őskörnyezet és paleoklíma rekonstrukció a Kárpáti Régióban 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c 1 800 000 1 800 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00037 SEMMELWEIS EGYETEM A poliploidia szerepe az elhízáshoz kapcsolódó kórképek patomechanizmusában 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47. 4 470 400 4 470 400
2019-2.1.11-TÉT-2019-00038 NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT Az autizmus spektrum zavar genetikai hátterének vizsgálata egérmodellben. 2100 Gödöllő, Szent- Györgyi Albert utca 4. 1 992 834 1 992 834
Utolsó módosítás: 2019. november 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A magyar-osztrák kétoldalú TéT-együttműködési pályázat nyertes projektjei
Magyar-osztrák kooperációban megvalósuló kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás magyar-osztrák relációjára a beadási határidőig 11 pályázat érkezett több mint 21,4 millió forint támogatási igénnyel. Ezek közül 9 bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi vegyesbizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület 8 pályázat támogatására tett javaslatot az NKFI Hivatal elnökének.

A Támogató döntése alapján így 7 egyetemi és egy akadémiai projekt részesül összesen mintegy 15,4 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 19.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
2019-2.1.11-TÉT-2019-00043 DEBRECENI EGYETEM A stresszkezelési képesség fiziológiai és viselkedési hátterének vizsgálata egy énekesmadár fajon 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 1 999 131 1 999 131
2019-2.1.11-TÉT-2019-00016 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Kriogén barlangi karbonátok: a permafroszt olvadási eseményeinek egyik kulcsontosságú üledéke 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. 1 998 960 1 998 960
2019-2.1.11-TÉT-2019-00029 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Nemrelativisztikus optikai magneto-elektromos csatolás multiferroikus kristályokban 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 1 999 747 1 999 747
2019-2.1.11-TÉT-2019-00011 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Talajmodellek paramétereinek meghatározása 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 1 720 720 1 720 720
2019-2.1.11-TÉT-2019-00003 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Tioszemikarbazonok és tirozin-kináz inhibitorok összehasonlító vizsgálata: szerkezet, oldatkémiai tulajdonságok és rákellenes hatás 6720 Szeged, Dóm tér 7. 1 990 140 1 990 140
2019-2.1.11-TÉT-2019-00014 SZENT ISTVÁN EGYETEM Az aranysakál (Canis aureus) állományának monitorozása különböző módszerekkel 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 2 000 000 2 000 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00024 SZENT ISTVÁN EGYETEM Talajművelési módok hatásának vizsgálata a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaira 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 1 960 000 1 960 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00042 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Vízmolekulák királis klasztereivel körülvett királis metotrexát molekula hatásosságának vizsgálata  7624 Pécs, Honvéd u. 1. 1 809 520 1 809 520
Utolsó módosítás: 2019. november 25.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A magyar-francia kétoldalú TéT-együttműködési pályázat nyertes projektjei
Magyar-francia kooperációban megvalósuló kutatás-fejlesztési projektek hazai támogatásáról született döntés a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is.

A 2019.2.1.11-TÉT pályázati felhívás magyar-francia relációjára a beadási határidőig 16 pályázat érkezett több mint 30,9 millió forint támogatási igénnyel. Ezek közül 12 bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, majd a nemzetközi vegyesbizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján az Innovációs Testület 8 pályázat támogatására tett javaslatot az NKFI Hivatal elnökének.

A Támogató döntése alapján így négy egyetemi, három akadémiai és egy országos kutatóintézeti projekt részesül összesen mintegy 15,4 millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. november 14.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
2019-2.1.11-TÉT-2019-00035 Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Fény indukált kölcsönhatások vizsgálata szén-nanocső és szerves perovszkit között infravörös spektroszkópiával extrém körülmények között 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 1 966 000 1 966 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00004 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ENERGIATUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Szilícium nanoszerkezetek optikai bioszenzorikához 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 1 653 150 1 653 150
2019-2.1.11-TÉT-2019-00017 ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM Gyógyszerhatóanyagok adott polimorf módosulatának szelektív előállítása szuperkritikus illetve ionos fluidumokkal: határfelületi és kritikus tulajdonságok 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 1 944 184 1 944 184
2019-2.1.11-TÉT-2019-00020 DEBRECENI EGYETEM 2019-2.1.11-TÉT Antibiotikum fogyasztás és rezisztencia kapcsolatának vizsgálata idősoranalízissel: módszertani kutatások 4032 Debrecen, Nagyeredei krt. 98. 1 914 825 1 914 825
2019-2.1.11-TÉT-2019-00033 PANNON EGYETEM Hideg plazma, fotokatalízis (napsugárzással) és Fenton-reakció szinergikus kombinációja egy új hibrid  eljárásban biológiailag nem vagy nehezen lebomló vegyületeket tartalmazó, koncentrált szennyvizek előkezelésére 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 2 000 000 2 000 000
2019-2.1.11-TÉT-2019-00005 PANNON EGYETEM Numerikus módszerek fejlesztése izocianát mentes polimerek optimális előállítására 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 1 992 968 1 992 968
2019-2.1.11-TÉT-2019-00031 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT Szántóföldi-és gyepmodellek kapacitásának növelése a növényi biodiverzitás és biokémiai ciklusok leírására 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 1 999 977 1 999 977
2019-2.1.11-TÉT-2019-00036 NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT A hőkezelés ivarsejtekre kifejtett hatásának vizsgálata tyúk esetében 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4. 1 990 000 1 990 000
Utolsó módosítás: 2019. november 25.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2023. évi Programstratégiája Magyarország új innovációs stratégiáját, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2023. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, NKFI Alapból meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
191,384 143,829 78,670
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2023
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06 Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2021-1.1.3-PIACI KFI
50,00 Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
(Felhívás később jelenik meg)
2,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
6,10
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00 Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,70 Inkubátor támogatási program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06 Kutatási kiválósági Proof of Concept program
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
4,00        
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00        
Kutatási Alaprész
2021-2023
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75,00        
Új Nemzeti Kiválósági Program 0,600 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,710
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-1
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1,00 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-3
1,20 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-3
1,029
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-4
1,052 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-4
0,902
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-5
0,70 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-5
0,60
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-6
0,220 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-6
0,189
Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
2,832 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00 Élvonal Plusz - Kutatási Kiválósági Program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00 Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00    
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60    
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?