Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKutatási témapályázat (K_20)
Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz
Meghirdetés dátuma: 2019. december 20.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2020. február 24. 16:00
2020. február 24.
Postára adás határideje: 2020. március 2.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
6 600 000 000 Ft
Beérkezett igény:
24 millió Ft
Pályaművek száma
150-170
Beérkezett pályázatok száma:
667
Igényelhető támogatás
48 MFt
Pályázat futamideje
max. 4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni, kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon. A pályázati program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.

A pályázat keretösszege

Az NKFI Hivatal a kutatási témapályázati alprogramra (K_20) és a magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázati alprogramra (ANN_20, SNN_20) a 2020-2024 közötti időszakban összesen 6,6 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

A támogatás összege, mértéke

A kiírás alapján projektenként maximum 48 hónapra maximum 48 millió forint támogatás igényelhető. 48 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 48 hónap. A projekteknek 2020. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődniük. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a felhívás J. pontjában megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2020. február 24-én (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot egységesen vagy papíralapon, vagy elektronikusan és elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás J. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – legkésőbb 2020. január 30-áig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be. Bölcsészet- és társadalomtudományi területen benyújtott K típusú pályázat esetén kétnyelvű kutatási terv benyújtása Hungarikum-engedélytől függetlenül lehetséges.

A pályázók köre

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
  • magyarországi székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet;
  • nonprofit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be, és e mellett nem nyújtható be FK_20 vagy PD_20 pályázat, valamint korábban elnyert KKP támogatás is kizáró oknak számít. K típusú pályázat többször elnyerhető, azonban a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb kutatási témapályázat.

K típusú projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A 2020. évi OTKA pályázatok újabb keretemelésének eredményeként támogatott projektek (K_20)
Az „OTKA” pályázatok 2020-as keretösszege újabb 100 millió Ft-tal bővült, az Új Nemzeti Kiválóság Program 2020. évi maradványáról történő átcsoportosítással.
Az „OTKA” alapkutatási pályázatok bírálati eljárásában közreműködő tudományterületi kollégiumok elnökeinek előterjesztése alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium – a 2020. augusztus 26-ai támogatói döntést kiegészítve – a következő három, az „OTKA” kutatási témapályázat (K_20) c. felhívásra benyújtott pályázat támogatásáról döntött:

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. október 28.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Történelem 134301 Mészáros Tamás: Laonikos Chalkokondylés történeti művének kritikai szövegkiadása (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 8 820
Ökológia és evolúció 135252 Standovár Tibor: Természetvédelmi célú erdőállapot-értékelés (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 48 40 746
Idegtudományok 135837 Somogyvári Zoltán: Rejtett közös okok felderítése: új adatelemzési módszerek fejlesztése az idegtudomány számára (Wigner Fizikai Kutatóközpont) 48 47 719
Utolsó módosítás: 2020. október 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Az "OTKA" kutatási témapályázatok 2020. évi nyertesei (K_20)
Az "OTKA" kutatási témapályázat (K_20) c. felhívásra 2020. február 24-éig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 667 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 24,45 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 158 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 5,85 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. A szakmai testületek által összeállított tudományterületi rangsorok alapján és a pályázók korábbi években felmutatott tudományos teljesítményének, valamint a projektjavaslatok szakpolitikai jelentőségének figyelembevételével – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 158 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

 

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
195
48
5 928 856
1 343 430
Élettelen Természettudományok Kollégiuma (ÉTTK)
151
38
5 577 169
1 413 499
Komplex Környezettudományi Kollégium (KKTK)
127
28
4 821 512
1 143 596
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
194
44
8 126 637
1 946 256
Összesen
667
158
24 454 174
5 846 781


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. augusztus 26.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Kémia 2
135294
Abrankó László: Élelmiszeralkotók biológiai hozzáférhetőségének vizsgálata in vitro emésztésszimulációs modellben (Szent István Egyetem)
48
46 312
Nyelvészet
135359
Adamik Béla: Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 5. szakasz (Nyelvtudományi Intézet)
48
21 520
Klinikai Orvostudományok
135784
Ádány Róza: A kardiometabolikus betegségek genetikai és környezeti kockázati tényezői, s ezek kölcsönhatása, a magyar általános és roma populációban (Debreceni Egyetem)
48
47 760
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
135877
Andó István: Sokmagvú óriássejtek közreműködésével létrejött velszületett immunitás összehasonlító immunológiai és genetikai vizsgálata (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
36
36 000
Fizika
134946
Bajnok Zoltán: Integrálható kvantumtérelméletek alkalmazásai (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
45 782
Gazdaság
135387
Bakucs Lajos Zoltán: A klímaváltozás hatása  a magyar mezőgazdaságra: egy átfogó szemlélet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
21 168
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
135752
Balázs Margit: Humán malignus melanomák szervspecifikus metasztázis képzésének molekuláris háttere (Debreceni Egyetem)
36
31 378
Ökológia és evolúció
134329
Báldi András: Az ökoszisztéma szolgáltatások és állapot térbeli mintázatainak elemzése az antropogén terhelés és a klímaváltozás tükrében (Ökológiai Kutatóközpont)
48
46 920
Régészet
135932
Bálint Csanád: Kína, Bizánc és a sztyeppei népek a 6-10. században: a kapcsolatok néhány kulturális aspektusa (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
3 366
Állam, Jog és Politika
135732
Bankó Zoltán: INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK KOMPLEX KUTATÁSA – A MUNKAJOGI JOGALKOTÁS, JOGALKALMAZÁS ÉS A VÁLLALATI HATÉKONYSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEI (Pécsi Tudományegyetem)
48
26 400
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134334
Bari Ferenc: Hatékony nimodipin terápia az ischemiás agykárosodások mérséklésére nanopartikulumok alkalmazásával (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 917
Fizika
135515
Barnaföldi Gergely Gábor: Különleges nukleáris effektusok tanulmányozása nehézion ütközésekben a CERN LHC ALICE kísérletben (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
47 744
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135084
Bata-Csörgő Zsuzsanna: A bőr sejtjeinek szerepe a pikkelysömör etiológiájában (Szegedi Tudományegyetem)
48
41 976
Irodalom
134320
Bengi László: Konzorcium, társ p.: Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
12 000
Állam, Jog és Politika
135347
Bíró-Nagy András: Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói: a magyar közvélemény európaizációja (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
11 256
Informatikai–Villamosmérnöki
135224
Bognár György: Újszerű megoldások chiplet alapú System-on-Package eszközök termikus problémáira (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 796
Ökológia és evolúció
135016
Bókony Veronika: Az antropogén környezet-átalakítás evolúciós-ökológiai következményei: a stressztől az ivarig (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 768
Kémia 2
135712
Boldizsár Imre: Növények és endofiton gombáik másodlagos anyagcseretermékeinek vizsgálata – metabolikus diverzitás, új vegyületek (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 069
Régészet
134522
Borhy László: A Ripa Pannonica északi zónájának komplex régészeti kutatása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 991
Klinikai Orvostudományok
134555
Büki András: Koponya-agysérülések kimenetele- Nagy felbontású invazív neuromonitorozás, biomarkerek és navigált elektromágneses agyi stimuláció szerepe (Pécsi Tudományegyetem)
47
46 800
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
135027
Chinopoulos Christos: A mitokondriális nem-oxidatív foszforilációs energiatermelő utak szerepe a rák metabolizmusában (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Matematika–Számítástudomány
134851
Czédli Gábor: Hálóelmélet és hálókhoz kapcsolódó témák (Szegedi Tudományegyetem)
24
2 438
Informatikai–Villamosmérnöki
135729
Czúni László: Konzorcium, társ p.: Geometriai tulajdonságok kinyerése lényegi vizuális jellemzőkből (Pannon Egyetem)
48
23 436
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134489
Csikász-Nagy Attila: Élesztőközösségek rendszerszintű vizsgálata (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
44 131
Ökológia és evolúció
135795
Csősz Sándor: A nyugati palearktikus Temnothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae) hangyák a filogenomikus távolsággal és a reprodukciós akadályokkal összefüggésben zajló morfológiai evolúciója (Ökológiai Kutatóközpont)
48
45 614
Idegtudományok
134221
Dobolyi Árpád: Új thalamo-limbikus idegpályák szerepe szociális viselkedések szabályozásában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
48 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134199
Domokos Gábor: Az alakfejlődés mechanikai és geometriai modelljei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 340
Fizika
134462
Donkó Zoltán: Töltött részecskék dinamikája elektromos gázkisülésekben (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
44 244
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
135811
Enyedi Ágnes: A PMCA4b metasztázis szuppresszor sejten belüli forgalma és szerepe a lebontási folyamatokban (Semmelweis Egyetem)
36
36 000
Növénytermesztés, állattenyésztés
134263
Eszterbauer Edit: Halparazita vízi penész fajok (Oomycota: Saprolegniales) patogenitása, genetikai variabilitása, és a biológiai védekezés lehetőségei (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 520
Idegtudományok
134377
Farkas Eszter: Az asztrocita duzzadás és térfogat-szabályozás központi szerepe az agyi iszkémiás sérülések kialakulásában (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 619
Klinikai Orvostudományok
135777
Fazekas Gábor: Konzorcium, társ p.: Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet)
24
17 817
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135398
Fekete Andrea: A Sigma-1 receptor, mint új gyógyszertámadáspont a diabéteszes szemészeti szövődmények kezelésében (Semmelweis Egyetem)
48
47 640
Kultúra
135341
Ferenczi Attila: Kerényi és Jung (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
10 320
Matematika–Számítástudomány
134814
Fodor Ferenc: Közelítések véletlen politópokkal és általánosításaikkal (Szegedi Tudományegyetem)
48
4 080
Földtudományok 1
134873
Fodor László: A riftesedéstől a differenciális függőleges kéregmozgásokig: a kéregdeformáció, lepusztulás, üledékképződés és litoszféra-folyamatok összekapcsolása - esettanulmányok a Pannon-medencében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
42 000
Irodalom
134719
Fórizs Gergely: Esztétikai kommunikáció Európában (1700–1900) (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
18 096
Fizika
134213
Frey Sándor: Fiatalon és aktívan - rádiósugárzó galaxismagok a legfinomabb szögfelbontással (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
47 716
Pszichológia – Nevelés
135963
Fülöp Márta: A versengő magatartás mintázatai fejlődéslélektani és szocio-kulturális megközelítésben: az egyén és a társadalom kölcsönhatásai (Természettudományi Kutatóközpont)
48
37 300
Gazdaság
135185
Gál Zoltán: A külföldi működőtőke mikro-, makrogazdasági és területi differenciáló hatásai a Visegrádi országokban  – Az FDI-vezérelt gazdaságpolitikai modellek kihívásai (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
35 251
Történelem
135317
Grüll Tibor: „Tekercs a kézben” Kísérlet a római sírábrázolások egyik gyakori ikonográfiai motívumának értelmezésére (Pécsi Tudományegyetem)
36
9 994
Fizika
134197
Gyürky György: Széles energiatartományban végzett magfizikai mérések a nukleáris asztrofizika szolgálatában (Atommagkutató Intézet)
48
48 000
Gazdaság
134903
Hajdú Zoltán: Geopolitikai folyamatok és térképzetek Közép-Európában: Államok, határok, integráció és területi fejlődés (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
24 496
Idegtudományok
135561
Hangya Balázs: A ventrális pallidum szerepe Pavlovi kondiconálásban (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000
Földtudományok 1
135179
Harangi Szabolcs: Kristálykásától a vulkánkitörésig (Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
46
42 882
Kultúra
135263
Hargitai Henrik: A magyar nyelvű rádiójátékok adatbázisa (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 920
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134914
Havelda Zoltán: Az RNS interferencia biológiája modell és termesztett növényekben: kis szabályozó RNS-ek biogenezisének és aktivitásának molekuláris kapcsolata. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 952
Kémia 1
134260
Héberger Károly: In vitro kísérleteken alapuló érzékelők modelljeinek és a kapcsolódó mértékeknek létrehozása (Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 529
Kémia 2
135845
Hohmann Judit: Természetes vegyületek mint potenciális hatóanyagok a mikrobiális fertőzések és antimikrobiális rezisztencia ellen (Szegedi Tudományegyetem)
48
48 000
Klinikai Orvostudományok
134787
Horváth János György: Konzorcium, fő p.: Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során (Természettudományi Kutatóközpont)
24
5 703
Állam, Jog és Politika
134499
Horváth M. Tamás: Államelvű fordulat a piac gazdasági szabályozásában (Debreceni Egyetem)
48
35 998
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
135436
Hős Csaba: Biztonságos ivóvízellátó rendszerek (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 479
Kémia 2
134704
Hunyadi Attila: Antioxidáns inspirált felfedező gyógyszerkutatás: a kémiai tér kiterjesztése új vér-agy gát protektív anyagok előállításához (Szegedi Tudományegyetem)
48
48 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
134215
Igaz Péter: Nem kódoló RNS-ek vizsgálata endokrin daganatokban (Semmelweis Egyetem)
48
47 696
Ökológia és evolúció
134559
Istvánovics Vera: A 2019-es rendkívüli alga tömegprodukció okai és következményei: a Balaton sérülékenysége a változó klímában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
48 000
Kémia 1
135946
Iván Béla: Amfifil polimer kotérháló alapú gélek és nanohibridjeik, mint új típusú nanoszerkezetű anyagok platformja (Természettudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134358
Jármai Károly: Innovatív módszerek alkalmazása fémszerkezetek optimálásánál (Miskolci Egyetem)
24
23 998
Kémia 1
134596
Jedlovszky Pál: Rendezetlen fázisokban illetve határfelületeiken végbemenő folyamatok vizsgálata számítógépes szimulációs módszerekkel (Eszterházy Károly Egyetem)
48
24 000
Matematika–Számítástudomány
135421
Jordán Tibor: Kombinatorikus merevség és alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
13 056
Gazdaság
135907
Karcagi-Kováts Andrea: A gazdasági növekedés és a természeti erőforrások felhasználásának szétválasztása - középpontban az anyagállományok (Debreceni Egyetem)
48
13 707
Kultúra
134806
Karlinszky Balázs: Veszprém megye templomainak adatbázisa (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár)
48
29 568
Informatikai–Villamosmérnöki
135728
Kató Zoltán: Konzorcium, fő p.: Geometriai tulajdonságok kinyerése lényegi vizuális jellemzőkből (Szegedi Tudományegyetem)
48
23 760
Kémia 2
134318
Keglevich György: Környezetbarát (“zöld”) elvek és korszerű módszerek alkalmazása szerves foszforvegyületek szintézisében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
42 000
Társadalom
135766
Keller Tamás: Randomizált terepkísérletek alkalmazása az oktatás szociológiai kutatásokban (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
25 344
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
134841
Kereszt Attila: Barát vagy ellenség azonosítás a szimbiotikus gyökérgümő inváziója során (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
48 000
Kémia 2
135150
Keserü György Miklós: STAT inhibitorok kutatása vérképzőszervi daganatok ellen (Természettudományi Kutatóközpont)
48
45 813
Gazdaság
135195
Kiss Károly Miklós: Karrier utak elemzése: egyéni döntések, hálózatok, társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci következmények (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
43 842
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
135042
Kiss Rita: Kvantitatív mozgásvizsgálatok alternatív módszerei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 609
Földtudományok 2
134306
Kiss Tímea: Mikro- és makroműanyagok földrajzi szempontú vizsgálata a Tisza vízrendszeréhez tartozó folyók hordalékában és üledékében (Szegedi Tudományegyetem)
48
27 240
Komplex agrártudomány
135303
Kolbert Zsuzsanna: A növényi cinkhiány és annak enyhítése nanoanyagokkal: fókuszban a reaktív nitrogénformák (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 746
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
135637
Komlósi Zsolt István: Az innate limfoid sejtek szabályozó szerepének tisztázása az immunrendszer hemopoetikus őssejt-transzplantációt követő regenerálódásában és az akut graft-versus-host betegség megelőzésében (Semmelweis Egyetem)
48
47 948
Fizika
134437
Kormányos Andor: Atomi vékony anyagok  heteroszerkezeteinek kvantumos tulajdonságai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 632
Pszichológia – Nevelés
134370
Kovács Ilona: Agykérgi funkcionális kapcsolatok érése serdülőknél a csontkor függvényében (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
47 986
Növénytermesztés, állattenyésztés
134204
Kovács Levente: Az ellés körüli időszak és a hőstresszre adott élettani válaszok tanulmányozása szarvasmarhákban és kiskérődzőkben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 980
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
134595
Kovács Mihály: Dinamikus kompartmentalizáció fehérjekondenzátumokban: a bakteriális genomanyagcsere új szervezőelve (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 961
Földtudományok 2
135546
Kovács Zoltán: Az erőforrás-hatékony és élhető városok fejlesztési lehetőségei Magyarországon (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
34 584
Sejt- és Fejlődésbiológia
134567
Kozma-Bognár László: A növényi cirkadián óra új szabályozási mechanizmusainak azonosítása (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 880
Idegtudományok
135425
Krizbai István Adorján: A periciták szerepe a neurovaszkuláris egység működésének szabályozásában öregedéshez társuló kórképekben (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 970
Kémia 1
134696
Kun Róbert: Amorf és kristályos vékonyréteg-elektródok elektro-kemo-mechanikai tulajdonságainak és mechanikai változásainak vizsgálata hajlítható szilárdtest Li-ion akkumulátorokban (Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 718
Idegtudományok
134279
Lämsä Karri: Ultragyors-tüzelésű interneuronok az emberi neocortexben (Szegedi Tudományegyetem)
48
48 000
Fizika
134983
Legeza Örs: Erős korreláció és összefonódás az atommagoktól a molekulákon át az ultra hideg atomi és kondenzált anyagi rendszerekig II (Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
47 990
Ökológia és evolúció
134391
Lengyel Szabolcs: Metaközösségi paradigmák tesztelése az ökoszisztémák helyreállításában (Ökológiai Kutatóközpont)
48
47 950
Gazdaság
135604
Losonci Dávid: Versenyképes vállalat a digitalizáció korában - erőforrás alapú megközelítés (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
35 578
Nyelvészet
135038
Mády Katalin: Prozódiai szerkezet és mondattípusok vizsgálata nagy beszédadatbázisokon mély tanulási támogatással (Nyelvtudományi Intézet)
48
39 139
Komplex agrártudomány
134563
Makó András Szabolcs: Új talajszerkezeti indikátorok kifejlesztése a talajdegradációs folyamatok hidrofizikai hatásainak jellemzésére (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 765
Kémia 2
134754
Martinek Tamás: Molekuláris felismerés és önrendeződés biomimetikus rendszerekben: antibiotikumok és sejtpenetráció (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 452
Társadalom
135676
Megyesi Boldizsár: Alkalmazkodóképesség és helyi identitás vidéken (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
19 778
Klinikai Orvostudományok
135076
Merkely Béla: A sportolói teljesítmény kardiális vonatkozásainak vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Kultúra
135638
Mester Béla: A „sensus communis” hagyománya a magyar gondolkodásban: A filozófia és a nyilvánosság tere; nyilvános filozófia, nemzeti filozófia, nemzetkarakterológia (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
28 440
Földtudományok 2
134877
Michalkó Gábor: A jó hely értelmezésének földrajzi dimenziói a totális turizmus kontextusában (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
26 916
Idegtudományok
135292
Mikics Éva: A perinatális aszfixia okozta hosszú távú kognitív zavarok hátterében álló gyulladásos mechanizmusok (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 988
Pszichológia – Nevelés
135478
Miklósi Ádám: A mobil-barát: Gyerekek társas-kognitív készségeinek fejlesztése evolúciós módszerekkel fejlesztett, meggyőző mobil-applikációkkal (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 989
Pszichológia – Nevelés
135727
Molnár Gyöngyvér: A gondolkodás láthatóvá tétele: A technológiaalapú értékelés és logfile elemzés eszközrendszerének alkalmazása a  gondolkodási képességek tanulást támogató erejének feltérképezésében (Szegedi Tudományegyetem)
48
38 969
Gazdaság
135486
Molnár György: Munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása: Hatékonyság, heterogenitás és holtteher-veszteség (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
9 887
Növénytermesztés, állattenyésztés
135057
Molnár István: Az Aegilops umbellulata és az Ae. comosa géntérképének előállítása single-gene FISH segítségével a markerfejlesztés és a  búzába történő fajidegen génátvitel elősegítése céljával (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 832
Matematika–Számítástudomány
134944
Molnár Lajos: Megőrzési transzformációk operátorok és mértékek struktúráin (Szegedi Tudományegyetem)
48
16 000
Növénytermesztés, állattenyésztés
135824
Müller Tamás: Halszaporítás új módszere: spermainjektálás petefészeklebenybe (Szent István Egyetem)
48
46 944
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
135512
Németh Balázs: Automatizált járművek garantált minőségű irányításának robusztus tervezése (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
48
47 381
Történelem
134319
Németh György: A Clermont-Ferrand-i átoktáblák corpusa (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
40 713
Társadalom
134428
Németh Renáta: A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020) - a hivatalos, a médiabeli és a laikus online nyilvánosság szociológiai vizsgálata automatizált szövegelemzés és kritikai diskurzuselemzés használatával (Eötvös Loránd Tudományegye
36
19 859
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
135437
Nemoda Zsófia: Gén-környezet interakciók vizsgálata stressz-válasz és monoamin rendszerek pszichopathológiás vonatkozásaiban (Semmelweis Egyetem)
48
36 025
Történelem
134690
Neumann Tibor: A magyar királyi udvar személyi összetétele a Mátyás- és a Jagelló-korban (1458–1526). Életrajzi lexikon (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Földtudományok 2
135509
Novothny Ágnes: Konzorcium, fő p.: A porfelhalmozódás üteme és annak változásai a Kárpát-medencében, löszfeltárások nagyfelbontású vizsgálata alapján az utolsó két glaciális ciklusban - bemeneti adatok előállítása paleoklíma modellekhez (Eötvös Loránd Tud
48
25 078
Klinikai Orvostudományok
135683
Nyirády Péter: Szisztémás és lokális gyulladás által indukált hiperaktív hólyag szindróma etiológiája - az izoprosztánok szerepe (Semmelweis Egyetem)
48
47 949
Informatikai–Villamosmérnöki
134258
Osváth Zoltán: Grafén, MoS2, és nanorészecske alapú hibrid szerkezetek előállítása és fénnyel való kölcsönhatásának vizsgálata (Energiatudományi Kutatóközpont)
48
47 491
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
135289
Pál Gábor: Miért képesek az ekotin-termelő mikrobák túlélni a vérben? (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
48 000
Komplex agrártudomány
134395
Pál Magda: Poliamin-metabolizmus és annak fényfüggő szabályozásának szerepe a gabonanövények fejlődésében és stressz toleranciában (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Matematika–Számítástudomány
134191
Páles Zsolt: Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek (Debreceni Egyetem)
48
24 960
Földtudományok 1
135309
Pálfy József: A mezozoikum globális eseményeinek sokoldalú vizsgálata: gyors felmelegedések, anoxikus és óceánsavasodási események és kihalások időbelisége, okai és következményei (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 171
Állam, Jog és Politika
134962
Pap András László: A nemzetiség és etnicitás jogi operacionalizálása (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
44 394
Történelem
134378
Pap József: Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból (Eszterházy Károly Egyetem)
48
47 899
Informatikai–Villamosmérnöki
135307
Pávó József: Milliméteres hullámú szórási feladatok fizikájának reprezentációja masszív adatstruktúrákkal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
12 776
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134214
Pintér Erika: A szomatosztatin 4 receptor, mint potenciális gyógyszercélpont neuropátiás fájdalom és neurogén gyulladás kezelésében (Pécsi Tudományegyetem)
48
43 200
Társadalom
135629
Rácz József: A szélsőségesen deprivált élethelyzet szociológiai- pszichológiai-egzisztencialista csapdája: a jelenorientáció és a pszichoaktív anyag-használat (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
18 079
Régészet
135073
Raczky Pál: Újkőkori tellek és környezetük az Alsó-Tisza-vidéken Kr. e. 5000-4500 között (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
41 144
Klinikai Orvostudományok
134939
Radovits Tamás: A szívelégtelenség kialakulásának és új kezelési lehetőségeinek experimentális vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Történelem
135399
Rainer M. János: A Kádár-korszak és a rendszerváltás. Elit, értékrend és konfliktus (1956-os Intézet Közhasznú Alapítvány)
48
29 759
Klinikai Orvostudományok
135874
Rakonczay Zoltán: A humán magzati pancreas duktális és acinus sejtek funkcionális karakterizálása (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 960
Növénytermesztés, állattenyésztés
135211
Rakszegi Mariann: Konzorcium, fő p.: A tönköly búzában rejlő genetikai, összetételi és feldolgozóipari lehetőségek feltárása (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
27 884
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135457
Reglődi Dóra: Endogén és exogén PACAP szerepe időskori degeneratív folyamatokban (Pécsi Tudományegyetem)
48
37 320
Komplex agrártudomány
134811
Samu Ferenc: Molekuláris és kísérletes megközelítések integrálása táplálékhálózatok vizsgálatára gabonatáblákon (Agrártudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Gazdaság
135962
Scharle Ágota: Biztosítási alapú jóléti ellátások hozzáférését csökkentő reformok hatása munkapiaci kimenetekre és egészségi állapotra (Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.)
24
13 248
Irodalom
135631
Seláf Levente: A régi magyar költészet számítógépes metrikai és stilometriai vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
14 425
Matematika–Számítástudomány
135241
Simon Péter: Hálózati folyamatok dinamikus modelljei (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
11 640
Földtudományok 2
135793
Sipos György: Konzorcium, társ p.: A porfelhalmozódás üteme és annak változásai a Kárpát-medencében, löszfeltárások nagyfelbontású vizsgálata alapján az utolsó két glaciális ciklusban - bemeneti adatok előállítása paleoklíma modellekhez (Szegedi Tudománye
48
18 102
Komplex agrártudomány
135607
Solti Ádám: Szeneszcencia, autofágia és vas-felszabadulás a plasztiszokból: A vas allokációjának átrendeződése növényekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 912
Nyelvészet
135958
Surányi Balázs: A prozódia hatása a szórendre: Az OV nyelvek ige utáni mondatszakaszának komplex interfész-alapú megközelítése (Nyelvtudományi Intézet)
48
48 000
Kultúra
134275
Szabó Gábor: A valószínűség, a kauzalitás és a kontextualitás alapjainak újragondolása: alkalmazások a fizikában és azon túl (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
17 640
Földtudományok 1
135323
Szabó Norbert Péter: Inverzióval kombinált adatfeldolgozási eljárások fejlesztése a geofizikai értelmezés minőségének javítása céljából (Miskolci Egyetem)
48
24 900
Kémia 1
134687
Szalai István: Új autonóm nemlineáris kémiai rendszerek tervezése és jellemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 040
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
134303
Szekrényes András: Modern gépészeti kísérletek elvégzése rugalmas kompozit szerkezeti elemeken (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
38 595
Komplex agrártudomány
134974
Szittya György: A paradicsom termésérés epigenetikai szabályozásának a vizsgálata (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 976
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
134779
Szüts Dávid: Az alkoholfogyasztás mutagenikus hatásának molekuláris és genomikai vizsgálata (Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 982
Irodalom
134269
Takács László: Konzorcium, fő p.: Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
12 000
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
135540
Tímár József: Interferon rezisztencia expressziós mintázata primer és áttéti daganatokban (Semmelweis Egyetem)
36
35 784
Kémia 1
134694
Tircsó Gyula: Átmenetifém-komplexek mint a Gd(III)-alapú mágneses rezonanciás képalkotás kontrasztanyagainak biztonságosabb alternatívái: tervezés, előállítás és kémiai jellemzés (Debreceni Egyetem)
48
47 979
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135757
Tordai Attila: A post-transzplantációs graft-károsodás korai kimutatása donor specifikus szabad plazma DNS nagy érzékenységű amplifikációjával (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
135798
Tory Kálmán: Új mechanizmusok autoszomális recesszív betegségekben (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Kultúra
135501
Tóth Arnold: Falu a városban - Miskolc városrészeinek társadalomtörténete, kulturális változásai a 19-20. században (Herman Ottó  Múzeum)
36
33 456
Matematika–Számítástudomány
135885
Tóth Árpád: Moduláris formák és alkalmazásaik (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
17 644
Társadalom
135934
Tóth István György: Patrimoniális tendenciák és társadalmi bezárulás: hogy gátolja a társadalmi mobilitást  a ragadós padló és a ragadós plafon jelensége? (TÁRKI Zrt)
24
23 996
Gazdaság
135598
Tóth István János: Intézményi konvergencia, gazdasági növekedés és fejlettség regionális szinten (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
6 705
Ökológia és evolúció
135832
Tóth Viktor: A makrofiták térbeli és időbeli változékonyságának megértése (Ökológiai Kutatóközpont)
48
45 036
Növénytermesztés, állattenyésztés
135343
Tömösközi Sándor: Konzorcium, társ p.: A tönkölybúzában rejlő genetikai, összetételi és feldolgozóipari lehetőségek feltárása (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
19 876
Gazdaság
134760
Török Ádám: A felhasználói preferenciák heterogenitása és hatása a közlekedési projektek értékelésére (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 998
Történelem
135814
Tringli István: Magyar Várostörténeti Atlasz (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
47 858
Komplex agrártudomány
134895
Várallyay Éva: Az együttes vírusfertőzések hatása az antivirális RNS interferencia folyamatokra, évelő fásszárú (szőlő és gyümölcsfák) gazdanövényekben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
134357
Várnai Péter: A hormonális ingerlésre bekövetkező foszfoinozitid-változás mintázatok kialakulásának és jelentőségének vizsgálata emlős sejtekben (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
135464
Varró András: Intenzív krónikus fizikai tréning indukálta elektrofiziológiai elváltozások a szívműködés automáciában: a sportolói szívhalál mechanizmusának a vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia
134285
Vellainé Takács Krisztina: Egy új PHAEO/PGL nematóda modell jellemzése: klinikailag releváns, malignus neuroendokrin tumorokat okozó SDHB mutációk anyagcsere zavarainak elemzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 991
Sejt- és Fejlődésbiológia
135938
Vereb György: Szaruhártya limbális őssejt deficiencia: az őssejt niche és a transzplantátumok sejtdinamikája a helyreállítás során és új in vivo diagnosztikus képalkotási módszerek (Debreceni Egyetem)
48
47 999
Irodalom
134407
Veres András: Konzorcium, társ p.: Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
12 000
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
135231
Vértessy G. Beáta: A mitokondriális és nukleáris dUTPáz izoformák élettani szerepe emlős modellben (Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 940
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
135759
Vígh László: A “mikroemlős” S. pombe hősokkválaszának vizsgálata: egy új, dajkafehérje modulátor gyógyszerjelöltek vizsgálatára alkalmas sejtes modell fejlesztése. (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 970
Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
134968
Welker Ervin: A CRISPR rendszer egy új típusú, CasX nukleázának a jellemzése és tovább fejlesztése hatékony géneditálásra. (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
48 000
Sejt- és Fejlődésbiológia
135475
Wilhelm Imola: Tumorsejtek által indukált pericita válaszok az agyi metasztázisok kialakulása során (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
48 000
Nyelvészet
135325
Zólyomi Gábor: 3. évezredi sumer királyfeliratok szótára (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
24 618
Kultúra
134220
Zsom Dóra: A Kaufmann Gyűjtemény misztikus és mágikus kéziratai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
8 336
Utolsó módosítás: 2020. október 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?