Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI)
Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI)
Meghirdetés dátuma: 2018. január 09.
Módosítás:
 2018. szeptember 07.
Verzió: 1
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2018. május 15.
2018. május 15.
Postára adás határideje: Az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
20 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
30-130 db
Igényelhető támogatás
100 MFt - 600 MFt
Pályázat futamideje
max. 36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés, Innováció, Iparjogvédelem, Piacravitel
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A felhívás a hazai vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére. Kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok igényelhetnek 100–600 millió forint közötti forrást egyes önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig. A felhívás keretében olyan projektek támogathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez.

Az NKFI Alapból meghirdetett felhívás a Közép-Magyarország régióból (Budapest és Pest megye) pályázható.

MÓDOSÍTÁS

2018.01.19: Pontosítás a Pályázati útmutató 7.2 pontjában

2018.01.31: Változások a kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységét ösztönző felhívásnál

--------------------------------------------------------------------

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történik. A kitöltő programban véglegesített pályázathoz csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. május 15-én 14.00 óráig lehetséges.

A pályázók köre

Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában – a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyek, illetve EGT-beli székhelyű jogi személyek közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt ágazati vagy horizontális prioritások valamelyikéhez, és megvalósításuk helyszíne a pályázó – a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzett – közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):

 • kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a)
 • alkalmazott (ipari) kutatás (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a)
 • eszközbeszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, a szükséges alapvető infrastrukturális fejlesztések
 • a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység
 • a nyilvánosság biztosítása
 • a projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés
 • piacra jutás, marketing, iparjogvédelem.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke

Pályázónként minimum 100 millió, maximum 600 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt költségeinek elszámolása a projektkezdésnek a támogatási szerződésben meghatározott  napjától lehetséges. A pályázónak a projekt eredményeire vonatkozóan 3 év fenntartási kötelezettsége van.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Megjelent a Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása pályázatának kitöltőprogramja
Az NKFI Alapból meghirdetett 2018-1.1.2-KFI pályázati felhívás a hazai vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére.

A pályázat kitöltőprogramja megjelent, elérhető a palyazat.gov.hu portál „Pályázati e-ügyintézés” felületén. A beadás végső határideje 2018. május 15.

Tovább a pályázati felhívás oldalára:  Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI)

Belépés a kitöltőprogram felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2018. április 03.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI), támogatott projektek
A 2018 januárjában meghirdetett pályázati felhívás a hazai vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.

A program 2018. május 15-i beadási határidejéig 212 pályázat érkezett kis- és középvállalkozásoktól, valamint nagyvállalatoktól, összesen mintegy 59 milliárd forint támogatási igénnyel. Ezek közül 190 pályázat volt formai szempontból megfelelő, így szakmai értékelésre alkalmas. A kiírás tartalmi ellenőrzési és szakmai szempontjai alapján történt értékelés után az NKFIH elnöke 66 pályázat támogatásáról döntött, amellyel közép-magyarországi kkv-k és nagyvállalatok részesülnek együttesen 18,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. november 30.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
2018-1.1.2-KFI-2018-00006
DORSUM Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar nyelv felismerő, értelmező és reprodukáló funkciókat tartalmazó chatbot szolgáltatás több platformra
1012 Budapest, Logodi utca 5-7. 3. em. 18.
197 703 500
490 150 000
2018-1.1.2-KFI-2018-00008
PEX Automotive Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív gyártástechnológia fejlesztés gépjármű szenzorkábel területen
2030 Érd, Turul utca 10.
138 649 145
369 906 987
2018-1.1.2-KFI-2018-00021
TAURIL Gumigyártó és Kereskedelmi Kft.
Újgenerációs, nagy teljesítményű belső égésű motorblokkokhoz alkalmazható alakos gumicsövek fejlesztése
1108 Budapest, Ujhegyi út 25-31.
326 112 890
878 192 779
2018-1.1.2-KFI-2018-00029
RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Roncsolásmentes útpályadiagnosztikai módszertan kifejlesztése
1089 Budapest, Villám utca 13.
230 918 000
540 244 000
2018-1.1.2-KFI-2018-00030
Prolan Irányítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Áramszolgáltatók tömegvezérlési rendszereiben alkalmazott új technológiájú IP alapú vezérlőegység
2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.
264 971 521
616 367 240
2018-1.1.2-KFI-2018-00033
3DHISTECH Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Kutatói és diagnosztikai digitális mikroszkóp  rendszerek nagyszériájú gyártási technológiájának kifejlesztése
1141 Budapest, Öv u. 3.
146 730 990
419 231 400
2018-1.1.2-KFI-2018-00034
Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Természetes és ipari vizek automatizált tisztítására szolgáló rendszer
1031 Budapest, Kazal utca 64-66.
135 368 638
363 059 275
2018-1.1.2-KFI-2018-00036
OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Export támogató informatikai szolgáltatás kifejlesztése az Opten Informatikai Kft-ben
1147 Budapest, Telepes utca  4.
167 674 779
386 151 796
2018-1.1.2-KFI-2018-00041
Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Környezetbarát növényvédő és növénytápláló termékek fejlesztése
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
129 697 600
312 522 000
2018-1.1.2-KFI-2018-00043
ID&Trust Korlátolt Felelősségű Társaság
Biometrikus arcfelismerő és a személyazonosító okmányon alapuló azonosítást és adatátadást lehetővé tevő integrált platform kifejlesztése
1026 Budapest, Riadó utca 7.
332 908 124
605 676 259
2018-1.1.2-KFI-2018-00049
"PETROL" Üzemanyagtöltő Állomásokat Tervező, Építő, Szerelő és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság
Új darabosító eljárás, korom, szénpor és egyéb porszerű konzisztenciájú anyagok darabosítására, petrolkoksz konzisztenciájú ipari tüzelőanyag előállítása céljából
1047 Budapest, Fóti út 43.
270 103 047
414 432 075
METAL BEST Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság-
2018-1.1.2-KFI-2018-00052
DOQSYS Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ri3 - Robotizált Intelligens Információ Irányítási rendszer fejlesztése
1131 Budapest, Babér utca 1-5.
168 971 807
375 492 904
2018-1.1.2-KFI-2018-00056
ÁBRIS Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A blokklánc technológiai megoldások vizsgálata és fejlesztése nyugdíjbiztosítási információk és a tudományos publikációk tárolásának területén
1094 Budapest, Viola utca 43. 5. em. 5.
117 879 800
207 010 000
2018-1.1.2-KFI-2018-00057
eCon Engineering Mérnöki, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Mesterséges intelligencia alapú műszaki számítási eljárások kidolgozása lapátos forgógépek áramlási térben elhelyezett kompozit burkoló es szerkezeti elemeinek szilárdsági méretezéséhez az áramlásra gyakorolt hatás figyelembevételével. 
2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 42.
244 662 526
366 833 988
everIT Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00062
AutSoft Korlátolt Felelősségű Társaság
Energetikai hálózat adatmenedzsment rendszer (GDMS) kifejlesztése
1117 Budapest, Neumann János utca 1. Infopark A. ép. fsz.
563 257 042
921 860 996
Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.
2018-1.1.2-KFI-2018-00063
C3S Elektronikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Többcélú, termikusan optimalizált műholdstruktúra termékcsalád fejlesztése 
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
149 323 591
213 514 088
CAD-TERV Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság-
2018-1.1.2-KFI-2018-00067
Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörüen működő részvénytársaság
Villamos gép fejlesztése a légiközlekedésben digitális ikerpár alkalmazásával
1143 Budapest, Gizella u. 51-57.
141 179 517
380 558 068
2018-1.1.2-KFI-2018-00072
PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Másodlagos forrásból származó biológiailag lebomló PLA és PET anyagában történő újrahasznosítása, magas hozzáadott értékű, piacképes csomagolótermék fejlesztése révén
2233 Ecser, Ady Endre u. 2.
408 489 932
980 777 253
2018-1.1.2-KFI-2018-00073
ULYSSYS Számitástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Precíziós hozammérés távérzékeléses technológiával
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
383 751 410
603 779 218
Komunáldata Számitástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00074
ESZO Szerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Intelligens asztal kifejlesztése, cső és alakos anyagok üzemszerű vágására alkalmas plazmavágó berendezéshez
2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. VII. ép. 5.
180 716 033
383 759 760
2018-1.1.2-KFI-2018-00077
Hubakers-Trade Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Technológiai szempontból stabil omega-3 zsírsav kiegészítés metodikai fejlesztése a HuBakers Trade Kft. eltérő termékeiben – „F vitamin por”
2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep HRSZ 12001/33.
101 506 970
205 005 100
2018-1.1.2-KFI-2018-00085
K9-Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Új generációs okos kutyafelszerelések kutatása és fejlesztése
2310 Szigetszentmiklós, Ipar u. 10-12.
204 366 360
321 773 363
PCB DESIGN Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00087
Robot-X Hungary Ipari Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Természetben lebomló alapanyagból készült termékek gyártására alkalmas célgép és technológia fejlesztése
2134 Sződ, Szent István út 2.
305 340 179
537 769 521
Ostorházi Bevonattechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00088
ECSERI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyomásos alumínium öntési technológia fejlesztése a szerszám élettartam és hatékonyságának növelése szimulációs eljárások segítségével
2700 Cegléd,  HRSZ 1629/15.
150 424 112
581 714 417
2018-1.1.2-KFI-2018-00096
STEEL Profession Korlátolt Felelősségű Társaság
Fixen telepített és egyedi mintavételre alkalmas higiénikus kézi mintavevő kifejlesztése
2241 Sülysáp, Fő utca 87.
125 185 952
192 007 716
JSP 97 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00097
Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nem-invazív retina diagnosztikai rendszer fejlesztés központi idegrendszeri kórképek kimutatására nem lineáris lézer pásztázó mikroszkópia segítségével
1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.
392 324 842
758 492 180
2018-1.1.2-KFI-2018-00098
KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Intelligens vezetéstámogató rendszerek fejlesztése kötöttpályás járművekhez
1238 Budapest, Helsinki út 105.
346 105 587
925 636 939
2018-1.1.2-KFI-2018-00099
PowerQuattro Egyesült Teljesítményelektronikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Villamos hajtásrendszer kifejlesztése új típusú CVSR hajtómű segítségével, elsősorban elektromos hajtású nehézgépjárművek számára
1161 Budapest, János utca 175.
585 742 300
908 455 550
FERR-VÁZ Ipari Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Kynetic Energy Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00103
NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Elektromos meghajtású járművek speciális navigációs szoftvermegoldásának és skálázható, felhő-alapú infrastruktúrán keresztül megvalósítandó, felhasználói szokások azonnali elemzését támogató, tanulásképes rendszer kutatás-fejlesztése
1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.
599 920 047
1 600 741 789
2018-1.1.2-KFI-2018-00104
HSP Hídépítő Speciál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Acél úszótestekből, és az úszótestekhez rögzített egyedi könnyűszerkezetes térrácsra helyezett, változó vastagságú nagy szilárdságú kompozit szálbeton fedélzetből összeállított úszómű platform rendszer kifejlesztése
2351 Alsónémedi,  HRSZ 2405/4.
396 617 668
594 437 250
HÍDTECHNIKA Hídépítő, Karbantartó és Szigetelő Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00111
DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
VITISOHERBATIC növényi eredetű természetes alapanyagokból kinyert hatóanyagok kombinált vizsgálata a gazdasági haszonállatok normál mikroflóra egyensúlyi állapotának fenntartása érdekében
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 139.
271 237 086
525 531 244
2018-1.1.2-KFI-2018-00117
Interinn Energy Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Digitális holografikus mikroszkópiával támogatott nagyüzemi skálázható fotofermentációs reaktor és technológia kidolgozása
1045 Budapest, Berlini út 47-49.
395 276 369
852 797 281
2018-1.1.2-KFI-2018-00121
Mediso Medical Imaging Systems Kft.
Mesterséges intelligencián alapuló, kvantitatív PET-, SPECT- és CT iteratív képrekonstrukciós eljárások kifejlesztése (Tera-Tomo AI)
1037 Budapest, Laborc u. 3
380 497 811
688 989 691
Multilogic Tanácsadó és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00127
ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A jövő laboratóriuma
1031 Budapest, Záhony u. 7.
245 516 128
526 621 616
2018-1.1.2-KFI-2018-00131
PROFIKOMP KÖRNYEZETTECHNIKA Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Mikroalga tenyésztő rendszerek technológiai fejlesztése, egyedi geometriájú 3D nyomtatott egységek alkalmazásával
2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7.
485 612 824
693 818 320
HDH-MÉRNÖK Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-
2018-1.1.2-KFI-2018-00134
Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság
Ipari IoT-ra és a gépi tanulásra épülő szimulációs képzési módszertan és keretrendszer fejlesztése
1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. em.
481 543 350
721 780 700
e-Corvina Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00145
MEDRES Orvosi Eszköz Fejlesztő, Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Utrahanggal vezérelt elektromos szöveteltávolító eszköz kifejlesztése és eljárás kutatása (hiszterektómia műtétekhez)
1083 Budapest, Illés utca  32. fszt.
207 263 200
464 491 000
2018-1.1.2-KFI-2018-00147
"LAKTO" Állattenyésztési Termékelőállitó,-Felvásárló- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
A hőstressz kivédését célzó komplex tartás- és takarmányozás-technológiai fejlesztés az immunfunkciók és a szaporodásbiológiai mutatók javításával
2370 Dabas, Béke utca  18.
191 508 813
429 605 373
2018-1.1.2-KFI-2018-00148
evopro Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
Önkalibráló kerékterhelés-mérő hálózat kutatása vasúti járműdiagnosztikai szolgáltatás kialakítására
1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2.
261 663 780
449 205 960
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00149
Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft
Új termelésmenedzsmenti technológia kifejlesztése a Jövő Gyárának megteremtése céljából
1103 Budapest, Gyönrői út 104.
214 007 961
362 280 022
DSS Consulting Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00150
MOLCZA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság
Speciális adalékú könnyűbeton - vékonyfalú acél együttdolgozó paneles épületrendszer kutatás-fejlesztése
1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.
490 106 032
866 997 054
HRP Europe Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00155
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Blokklánc alapú autentifikációs és autorizációs technológia fejlesztése GCP, GLP és GMP környezetben IoT eszközök integrálásával
1103 Budapest, Kőér utca 2/A.
254 505 057
398 279 090
MINERO IT HUNGARY Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság-
2018-1.1.2-KFI-2018-00169
M.A.H. FOOD-CONTROLL Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Élővírusos vakcinával vakcinázott sertésállományokban a PRRS (a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómája) vírus diagnosztikája vadvírus/vakcinavírus jelenlétét elkülönítő real-time PCR technikával
1211 Budapest, Déli Bekötő út  8.
119 469 200
240 516 067
2018-1.1.2-KFI-2018-00173
AImotive Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Az AImotive Kft. következő generációs, innovatív neurálisháló-gyorsító chip designjának kifejlesztése önvezető gépjárművekhez és általános célra 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 22.
395 747 454
859 491 104
2018-1.1.2-KFI-2018-00181
TRADEFLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Forgólapátos stirling motor fejlesztése, elsősorban termodinamikus naperőművek készítéséhez
1163 Budapest, Cziráki utca  26-32.
149 130 518
264 592 594
LUXINFO Elektronikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00184
BÉFLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
FORM-IT
1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
106 263 740
258 818 819
2018-1.1.2-KFI-2018-00202
CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rendszerbiológiai alapú metabolomikai, lipidomikai markerek azonosítása
2131 Göd (Alsógöd), Thököly utca 15.
329 704 090
479 999 980
LipidArt Kutató Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
2018-1.1.2-KFI-2018-00209
PIRINGER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Új típusú bioplasztik alapú technológia fejlesztése szívószálak és evőeszközök gyártására a Piringer Kft. üzemében
1223 Budapest, Terv utca 1.
236 597 529
421 022 268
2018-1.1.2-KFI-2018-00210
ManOPen Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Mesterséges széklettároló és végbélzáró izom rendszer (RASS) kifejlesztése
2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.
131 712 680
236 303 855
2018-1.1.2-KFI-2018-00212
GAMMA Műszaki Zártkörű Részvénytársaság
Katasztrófavédelmi eszközrendszer fejlesztése 
1097 Budapest, Illatos út 9.
266 699 545
761 998 695
2018-1.1.2-KFI-2018-00003
Equip-Test Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Mechanikus adapter fejlesztése NYÁK (nyomtatott áramkör) lapok teszteléséhez
2220 Vecsés, Vágóhíd utca  19. 
197 764 388
462 956 828
2018-1.1.2-KFI-2018-00007
Loacker Hulladékhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Automatizált technológia fejlesztése az alumíniumot tartalmazó vegyes hulladék feldolgozásához
1095 Budapest, Hídépítő u.  15.
108 791 250
329 411 000
2018-1.1.2-KFI-2018-00025
"OLIVIA" Élelmiszerfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Innovatív módszerek a házinyúl szelekciójában, tartásában, takarmányozásában és termékfejlesztésben, a precíziós nyúltenyésztés alapjainak lerakása
2364 Ócsa,  HRSZ 0122/3
293 834 580
717 905 020
2018-1.1.2-KFI-2018-00044
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Víziközmű üzemeltetési folyamatok tervezésének és irányításának támogatása intelligens informatikai megoldással
1138 Budapest, Váci út 182.
121 881 025
261 394 050
GEOMETRIA Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00048
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság
Mobil 5G antennák méretezésének kutatása és nagy hatásfokú prototípus fejlesztése
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
405 688 044
592 240 488
INNOMATRIX SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00058
PROFESSZIONÁL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Blokklánc alapú időzáras rejtjelezési szolgáltatás fejlesztése elosztott kulcsú PKI rendszerben
1117 Budapest, Sopron út  19.
118 097 600
220 078 000
2018-1.1.2-KFI-2018-00075
JÁSZMETÁL-2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Alacsony energiaigényű, függőleges szélcsatorna kifejlesztése
2330 Dunaharaszti, Temető utca 1.
370 461 363
657 732 075
Skyward Tunnel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00122
Agrometál-Food-Tech Élelmiszer és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Komplex, moduláris, vegyszermentesen működő, helyszíni kezelést nem igénylő vízkezelő berendezés létrehozása és kommunikációs hálózatba kapcsolása elsősorban hátrányos helyzetű kis közösségi alkalmazásokra
1117 Budapest, Hunyadi J út 3.
278 150 180
451 662 240
S-METALLTECH 98 Anyagtechnológiai Kutató- Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
2018-1.1.2-KFI-2018-00123
IMSYS Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vízkezelésre közvetlenül alkalmazható klórmentes és lúgszegény ferrátkoncentrátumok előállítása és hosszútávú eltarthatóságának, valamint szállíthatóságának biztosítása
1033 Budapest, Mozaik utca 14/A.
337 450 110
528 833 705
HOLOFON Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00124
IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Autonóm, drónokkal felügyelt, automatizált minőségbiztosítási és építőipari rendszer
1139 Budapest, Forgách utca 19. 2. em. 202.
498 322 690
728 942 871
Ignis Computer Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00152
BalaSys IT Kft.
A gépek közötti kommunikáció biztonságát megvalósító technológia kifejlesztése
1117 Budapest, Alíz utca 4.
484 321 278
763 517 640
CARINEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00164
GEOMANT-ALGOTECH Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Mesterséges intelligencián alapuló munkavállalói biztonsági alkalmazás megvalósítása a Geomant-Algotech Zrt-nél.
1013 Budapest, Krisztina tér 2.
105 006 500
227 337 500
2018-1.1.2-KFI-2018-00172
InnovITech Korlátolt Felelősségű Társaság
Mikrobiom analízis alapú szolgáltatás fejlesztése neuropszichiátriai betegségek vizsgálatára
1036 Budapest, Perc utca 2.
175 055 601
250 518 897
UD-GENOMED Medical Genomic Technologies Kutatás-fejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00193
"CoreComm SI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Energetikai és villamosipari innováció a CoreCommSI és a NRG Services Kft-knél (Greenverter)"
1164 Budapest, Vágás utca 38.
355 038 278
550 588 420
NRG SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00206
EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Az RDF- és egyéb hulladék befogadására és hasznosítására alkalmas termokatalitikus reaktor és bontási technológia kifejlesztése
1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.
360 940 972
577 732 516
Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
2018-1.1.2-KFI-2018-00207
TECHNOORG-LINDA Tudományos Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Az extrém felbontású holografikus mérőkamerával történő "Improved Anelastic Strain Racovery" (IASR) primerfeszültség-mérési eljárás és szolgáltatás kifejlesztése
1044 Budapest, Ipari Park utca 10.
368 919 493
534 930 921
Kőmérő Műszaki, Tudományos, Kutató-Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Utolsó módosítás: 2018. november 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?