Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPiacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2021-1.1.3-PIACI KFI)
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
Meghirdetés dátuma: 2021. szeptember 22.
Módosítás:
 2022. január 27.
Verzió: 4
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. február 18. 12:00
2022. február 18.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg
50 000 000 000 Ft
63%
63%
Beérkezett igény:
63 428 millió Ft
Benyújtható igény:
100 000 millió Ft
Pályaművek száma
130-200 db
Beérkezett pályázatok száma:
196
Igényelhető támogatás
A: 100-400 Mft, B: 400-800 MFt
Pályázat futamideje
A: 12-36 hónap, B: 24-48 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával, az alábbi konstrukciókban:

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

A pályázat benyújtása

A szakmai vélemény iránti kérelmet a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok (a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon benyújtott szakmai vélemény iránti kérelmek értékelési szempontjai) figyelembevételével kell kitölteni.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2021. október 11. 12:00-ig lehetséges.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtására 2021. szeptember 27-én 12:00-tól 2021. október 4-én 12:00-ig a lehetőség biztosított lesz. Amennyiben ezen idő alatt a benyújtott kérelmek támogatás igénye nem éri el a 100 milliárd Ft-ot, úgy ezen összeg eléréséig, de legkésőbb 2021. október 11.12:00-ig továbbra is lehet kérelmeket benyújtani.

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2022. február 18. 12:00-ig lehetséges.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be Budapesten székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Budapesten fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak a KATA hatálya alá
 • államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
 • a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatható célkitűzések köre

 • Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének min. 50%-a).
 • Önállóan nem támogatható: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközbeszerzés és kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység keretében hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), iparjogvédelmi oltalomszerzés, általános költség (rezsi) és piacra vitel.

További lényeges feltételek

 • A pályázó kötelezően vállalja, hogy a projekt során piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő.
 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén 12-36 hónap, a „B” alprogram esetén 24-48 hónap.
 • A pályázónak 3 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt tartalmaz kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggő elszámolható költséget.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból várhatóan összesen 50 milliárd forint keretösszeget biztosít az alábbi megoszlásban:

 • „A” alprogram: 29 milliárd forint keretösszegből önálló pályázó esetén projektenként 100-400 millió forint, konzorciumban benyújtott támogatási kérelem esetén projektenként 150-500 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás 100%-ának profitorientált gazdasági társasághoz kell kerülnie.
 • „B” alprogram: 21 milliárd forint keretösszegből projektenként 400-800 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás legalább 65%-ának profitorientált gazdasági társasághoz kell kerülnie.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Közlemény a „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című, 2021-1.1.3-PIACI KFI kódszámú pályázati felhívás visszavonásáról
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) stratégiai célja a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma erősítése. E cél elérése érdekében kiemelt jelentőséggel bír, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztémában kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztések jelentős, mérhető társadalmi és gazdasági hasznosítási potenciállal rendelkezzenek.

A kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok – fentiek szellemében történő – megújítása a KIM kiemelt célja. E folyamat részeként a Kulturális és Innovációs Minisztérium, mint Támogató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című, 2021-1.1.3-PIACI KFI kódszámú pályázati felhívást 2022. december 21 napján visszavonta.

A megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését, és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat fókuszba helyező új pályázati felhívások a kutatás-fejlesztés és innováció területén várhatóan 2023 első felében kerülnek meghirdetésre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által.

Utolsó módosítás: 2023. január 09.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
2021-1.1.3-PIACI KFI felhívás keretén belül támogató szakmai véleményt kapott projektek
2022. január 28-án támogató szakmai véleményt kapott projektek.

TÁMOGATÓ SZAKMAI VÉLEMÉNY

"Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2021-1.1.3-PIACI KFI)" pályázati felhívás keretén belül azon kérelmek listája, amikre támogató szakmai vélemény állítható ki

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2022. január 28.

Alprogram
Kérelem azonosító száma
A kérelmező neve
Projekt címe
Kérelem támogatása
(Ft)
Kérelem összköltsége
(Ft)
B C1582494 METRO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Robotizált áruházi rendszer a házhozszállítási üzletág számára 461 709 500 805 750 900
B C1582937 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság A mesterséges intelligencia által indukált innovatív kibervédelemmel támogatott infokommunikációs megoldások fejlesztése az Ember 2.0 társadalmi innovációs kutatások gazdasági, technológiai és üzletfejlesztési aspektusai alapján 595 447 411 902 091 620
A C1584057 SONEAS Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság "ChiSu" - rizsmoly feromonjának előállítása és kísérleti fejlesztése 174 817 276 362 454 823
A C1585334 ORIANA Tanácsadó, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligencia alkalmazásával automatikus üzleti szoftvert fejlesztő, kódolásmentes szoftver kísérleti fejlesztése 206 686 917 303 677 545
A C1585616 Dent-Art-Technik Kft. Virtuálisan tervezett 3D nyomatott titán egyéni implantátumok anyag szerkezetének roncsolásmentes vizsgálatára alkalmas - mesterséges intelligenciával támogatott - mikro-CT fejlesztése 156 991 233 228 198 793
A C1585642 INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság NFT (Non Fungible Token, “nem helyettesíthető token”) alapú szellemi tulajdonjog nyilvántartó és átruházó rendszer digitális jegy, hang, kép és videó alkotások tulajdonjogi követése és adásvétele céljából 104 897 749 187 612 590
A C1585769 Sonrisa Informatikai Kft. Moduláris, adatvezérelt, mesterséges intelligenciát felhasználó üzleti döntés és értékesítés támogató rendszer elektronikus kereskedelmi cégek számára 399 000 000 640 000 000
A C1586293 Printnet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Új MPH gyógyszerjelölt: stroke utáni agykárosodás csökkentése a kapilláris vérkeringés helyreállítása révén 305 823 000 437 439 000
A C1586423 Globomax Zrt. Videotechnikai készülékcsalád kifejlesztése, felhő alapú video streaming és felhő alapú videokonferencia szolgáltatások egyszerű használatához, közszükségleti, vállalati, kormányzati, önkormányzati, oktatási és kulturális felhasználásra. 120 202 040 200 336 733
B C1586771 Alpha Implant Fogászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Fogászati implantációs fúróirányzék fejlesztése és robot-asszisztált műtéti technológia kutatása 523 321 891 675 336 799
A C1587829 Lillyneir Rendszermérnök Korlátolt Felelősségű Társaság Pollenmonitoring rendszer tervezése és kivitelezése 200 433 388 301 684 363
A C1587855 ONLINET GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Automatizált ügyfél azonosítási rendszerek kifejlesztése a hivatali ügyintézés megújítása érdekében 133 930 465 211 863 950
A C1588100 Zoosh Magyarország Kft. Integrált digitális tőke-közvetítő piactér és szolgáltatási platform európai korai fázisú felhő alapú B2B start-up cégek és privát befektetők részére 218 248 992 317 753 280
B C1588126 UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fenntartható betonépítés üveg és bazalt szálak felhasználásával 794 996 077 1 194 704 861
A C1588199 Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mesterséges intelligencia alapú rendszer gazdasági tartalmak automatizált terjesztésére egyéni olvasói preferenciák szerint 355 220 184 581 499 233
A C1588534 Corvex Üzleti Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság LegallyMe, Digitális ügyfélazonosítás és hiteles ügyféldokumentum-kezelés az online térben 161 392 916 249 771 561
A C1588675 Siemens Zrt. Mesterséges intelligencia alapú e-hajtáslánc emulátor tervezése járműipari termékfejlesztéshez kiemelten a zajcsökkentés területére 167 602 600 447 538 000
B C1588809 ULYSSYS Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Komplex mellkas-diagnosztikai rendszer CT felvételek mesterséges intelligencia-alapú kiértékelésével 799 387 178 1 173 433 928
A C1589277 R & R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. Integrált Okos Közmű (Smart Utility) szoftver-megoldások kialakítása és piacra vitele vízközmű-szolgáltatók részére 399 971 880 665 538 120
A C1589454 Astron Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Föld alatti földgáztárolók víz- és kondenzátum becslése gépi tanulási módszerekkel 234 921 380 397 293 510
A C1590078 MVS Technologies Gépgyártó és Tervező Kft. Új generációs, Ipar 4.0 adatgyűjtő modullal ellátott héliumos szivárgás-kereső berendezés, illetve berendezés méretező algoritmus kifejlesztése 129 723 918 199 554 814
A C1590476 NETIS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság HAD (Headache App in Diagnostics) - A fejfájás elődiagnosztikai, kontaktmentes vizsgálata mesterséges intelligencia segítségével 173 163 442 256 611 260
A C1590544 Crane International Gazdasági és Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság A CR@NE - hírlevél küldő rendszer 155 206 097 227 296 754
A C1590772 ID&Trust Korlátolt Felelősségű Társaság Biztonságkritikus, jelszómentes felhasználó hitelesítés platform kifejlesztése iker-kulcsos hardver alapú kriptográfiai támogatással ellátott okoseszközök integrált felhasználásával 271 012 631 393 766 000
A C1591174 PART Rendszertechnika Korlátolt Felelősségű Társaság Smart Agro Box - Mezőgazdaság 4.0 rendszer fejlesztése 146 262 500 212 775 000
A C1591301 eGOV Kft Immomobile: gyors és egyszerű segítség a befektetési ingatlanokkal kapcsolatos információk megszerzésében, a hiteles adatokkal alátámasztott döntések meghozatalában és a korszerű technológiai megoldásokkal támogatott teljes körű ügyintézés lefolytatásában 176 741 698 265 300 704
A C1591429 SignAll Technologies Zrt. SIGNISH - Hibrid intelligenciára épülő táv-jeltolmácsolási rendszer 221 004 100 328 451 000
B C1591815 NET-MICRO Távközléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság PszichoInt - Mesterséges intelligencia alkalmazásának kutatása és gyakorlati megvalósítása az alkalmazott pszichológiában 752 520 000 1 005 130 000
A C1592413 Abesse Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Business Eye Cloud: kollaborációs eszköztárral integrált, SaaS felhőben futó szolgáltatás tervező és követő rendszer, üzleti know-how alapú governance megoldással, vezetői döntéstámogatásra optimalizált riportokkal, intelligens monitoringgal 282 923 166 412 933 902
B C1592540 R - KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vasúti vonali biztosítóberendezés támogatása digitális transzformáción keresztül 799 701 191 1 563 621 660
B C1592667 PAUKER HOLDING Nyomdaipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. Teljes nyomdai gyártástechnológiát lefedő, optikai minőség-ellenőrző és gyártáskövető berendezés kifejlesztése heterogén gépparkkal rendelkező nyomdák számára 798 650 000 1 218 900 000
A C1593470 OPTEN Informatikai Kft. Automata üzleti intelligencia szolgáltatások a CEE régióban 399 929 400 640 224 000
A C1593496 QUATTROSOFT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Új generációs, HomeOffice-ból is elérhető digitális operatív vállalatirányítási rendszer fejlesztése 161 618 760 235 566 000
B C1594034 NTT DATA Business Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság Sok paraméteres, környezetvédelmi célokat is szolgáló intelligens elemző informatikai rendszer fejlesztése a szállítmányozásban résztvevők számára 799 949 887 1 364 056 308
A C1594435 NRC Kft. NRC V-SMART – Virtual Self-service Market Research Toolset 100 590 000 165 100 000
A C1594958 ProDSP Technologies Mérnökiroda, Fejlesztő és Gyártó Zrt. Innovatív end-of-shaft (EOS) szenzor modul kifejlesztése a motor feedback alkalmazások számára 223 192 057 325 525 152
A C1595102 BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Döntéspszichológiai alapú megközelítés alapján felépített internetes piactér kialakítása a Bestbyte Kft-nél 313 392 120 550 885 640
A C1595244 Festékipari Kutató-Fejlesztő és Vállalkozó Kft. Magas hőállóságú, vízzel hígítható, levegőn száradó festék fejlesztése és export célú piaci bevezetése. 182 811 128 298 669 583
B C1595689 Vascular Venture Kft. Új, a Kv10.1 ioncsatornára specifikus daganatterápiás molekulacsalád fejlesztése 799 990 450 1 226 818 547
A C1595839 LogiNet Systems Informatikai és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Új, API alapú architektúrával épített digitális kereskedelmi rendszer hipergráf modellen alapuló termékadatbázissal 340 850 160 494 676 000
A C1596098 Consortix Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság AML rendszerek gépi tanulással támogatott optimalizálási eljárásainak és szoftver megoldásainak kutatása és fejlesztése 150 337 500 218 925 000
B C1596225 AutSoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dinamikus tartalomkezelő keretrendszer és szolgáltatás mobil és webes kliensekkel és mesterséges intelligencia alapú ajánlómotorral 733 914 802 1 068 288 634
A C1596252 Pharmaduo Bt. Komplex diszperz rendszerű, az epidermist kímélő, baktericid, virucid és fungicid hatású kézfertőtlenítő fejlesztése a nozokomiális fertőzések visszaszorítása érdekében 130 544 801 188 395 478
A C1596743 INTERTON Elektroakusztikai Korlátolt Felelősségű Társaság „zCloudAiR-zRig Array” – Valós idejű mélységfeldolgozó eszköz, audiovizuális tervező és rendszervezérlő platform fejlesztése 275 777 838 426 468 747
A C1596932 Arenim Technologies Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mobil ügyfélszolgálati technológia létrehozása call centerek mobilis és rugalmas működésének támogatására 119 515 330 248 256 623
A C1597333 Masped Logisztika Logisztikai és Vámügynökségi Korlátolt Felelősségű Társaság Digitális döntéshozatal a szállítmányozásban 342 296 498 646 079 772
B C1597499 Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Haszongépjárművekre építhető, többcélú, moduláris cserefelépítmény kifejlesztése 799 500 000 1 425 000 000
A C1597919 HC Pointer Számítástechnikai Szolgáltató Kft. Szoftveresen támogatott Big Data alapú testmozgásdiagnosztizáló és terápiás kezeléseket kiszolgáló IT rendszer fejlesztése 243 133 239 373 853 760
B C1598307 TAURIL Gumigyártó és Kereskedelmi Kft. Az elektromos autók hajtásláncához szükséges speciális igényeket kielégítő költség- és tömegoptimalizált gumi alkatrészek anyag- és gyártástechnológiai fejlesztése 651 608 354 1 266 929 844
B C1598587 W.UP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyfélprofil- és viselkedés alapú, mesterséges intelligencia vezérelt, a pénzügyi tudatosságot és tájékozottságot növelő banki ügyfélplatform fejlesztése 799 872 476 1 185 175 706
A C1598803 MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatgyűjtő és kommunikációs modullal kiegészített, mesterséges intelligenciával támogatott, hálózati és határvédelmi feladatokat biztosító eszköz és központi infrastruktúra tervezése, fejlesztése és valós, vállalati környezetben végzett tanítása 306 026 411 443 374 769
B C1598961 Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Akadémiai data science eljárás- és megoldásrendszer kutatása, valamint kidolgozása kkv-k számára 741 725 000 1 032 400 000
A C1599865 C3D Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Gépi tanulással, távoli vezérléssel kombinált, új elgondoláson alapuló hidro-mechanikus présgép szériaérett verziójának kifejlesztése, és a széria első présgépének megépítése, valamint az üzemeltetési tapasztalatok alapján véglegesítése 137 956 000 203 080 000
A C1600450 Silicon Computers Kft. Ingatlan-felújítás tervezési és értékbecslési feladatok támogatása innovatív eszközökkel 135 153 850 235 213 160
A C1601531 SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság A belföldi vizek melletti turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódóan a kikötők és kempingek üzemeltetéséhez komplex, optimalizált energia- és erőforráshatékony alkalmazás, szoftver és hardver rendszer fejlesztése 399 984 595 640 669 850
A C1601658 ÁBRIS Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Működés kritikus banki alkalmazások integrált operációját támogató automatikus rendszer 240 234 283 387 549 740
A C1601785 KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Szekcionált garázskapu alkatrészek és gyártástechnológia fejlesztése a hatékonyság, a termelékenység és a hőszigetelés javításának érdekében 399 980 791 625 740 175
A C1602238 DBX Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Életbiztosítási szakrendszer létrehozása mesterséges intelligencia támogatással 232 651 800 340 354 000
A C1602371 Norma Instruments Zrt. Újszülött (neonatal) vérminták point-of-care vizsgálatára kifejlesztett hematológiai analizátor 387 003 840 626 671 920
B C1602651 Servier Kutatóintézet Zrt Komplex ipari biotranszformációk fejlesztése metagenomikai alapon 499 975 000 820 671 000
A C1602677 Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság Alsó tagozatos korú gyerekek tanulási képességét mérő és fejlesztő online platform megalkotása 100 193 504 145 674 460
A C1603187 PCB DESIGN Kft. Magas szintű hardverszintézis 137 070 000 200 100 000
A C1603353 Prima Maroni Kft. Vitaminnal dúsított hűtött gesztenyepüré és egyéb gesztenyés termékek gyártástechnológiai fejlesztése 114 437 330 165 553 328
A C1603507 Digital Assistance Korlátolt Felelősségű Társaság Biorobot fejlesztés 153 175 016 225 136 184
A C1603801 FRANK Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság Folyadék Alapú Citológiai (LBC) Nőgyógyászati Rákszűrő rendszer fejlesztése 129 018 192 201 992 760
A C1604714 Sys IT Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság StratoStream új generációs online munka-, tanulói közösségi- és szórakoztató tér fejlesztése 315 116 547 477 961 247
A C1604861 BONUS SCHILD Kft. Intelligens Gépjármű-jelenlét Információs Rendszer Kifejlesztése 115 935 047 178 011 869
A C1605792 I4P-Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalati e-bélyegzők biztonságos létrehozására nem védett környezetben is alkalmas rendszer kialakítása multi-party computation eszközökkel 152 379 805 237 422 241
A C1606222 BUILD IT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság Modul térelemekből épülő házak fejlesztése 265 651 928 394 349 040
A C1606248 AB CONSULTING GROUP ZRT. Wisioner, Mesterséges Intelligenciával Támogatott Dinamikus Árazást Megvalósító Szoftver Kifejlesztése 167 250 513 265 561 390
A C1606887 INTELLIPORT SOLUTIONS Korlátolt Felelősségű Társaság Új generációs ipari mobil router család fejlesztése a digitális transzformáció elősegítésére 140 900 333 213 645 968
A C1607029 TOTALTEL Távközléstechnika Kft. Megnövelt átviteli kapacitású és frekvenciahatékonyságú tábori mikrohullámú rádió 148 300 470 206 104 000
A C1607063 APPELLO Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Standardizált wizard funkciók létrehozása öntanuló end-to-end megoldások révén 381 321 060 622 616 280
A C1607705 Clarity Consulting Informatikai és Menedzsment Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Relációsadatbázis-kezelő programnyelveken megírt programok hatáselemzése MI felhasználásával, a szoftverfejlesztés folyamatának hatékonyságnövelése érdekében 235 527 420 382 424 600
A C1608427 QTC Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Microlearning alapú adaptív digitális oktatási módszertan és eszközrendszer kifejlesztése 371 300 000 554 500 000
A C1610248 Stanctechnik Kötészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Új, NFC alapú technológia kifejlesztése interaktív oktatókönyvek gyártásához 203 575 000 339 750 000
A C1610380 STAHL Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Robbanásveszélyes területen alkalmazható Smart Inspector kifejlesztése menedzselt végponti rendszerben 296 672 000 470 680 000
B C1611012 STELIUS Befektető Zrt. Mesterséges intelligenciával támogatott, komplex stratégia alkotó üzleti intelligencia rendszer kifejlesztése, vállalatcsoportok számára 776 930 000 1 340 930 000
B C1614193 Qualysoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság QS Factory optimization based on AI methods (QSFAI) Gyártás optimalizálás a gyártósori gépek paramétereinek mesterséges intelligencia módszerekkel történő elemzésével 747 042 948 1 362 884 666
A C1614728 EFFECTIVE GROUP Zrt. Országos lefedettségű, egységes egészségügyi szűrő és diagnosztikai foglaló rendszer fejlesztése 341 314 366 497 748 888
B C1614860 OrtoProfil-Centrum Orvostechnikai Eszközöket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság A Pető-féle konduktív pedagógia alkalmazása mesterséges intelligenciával segített exoskeleton mérőrendszerrel járás rehabilitációs célokra 458 102 525 584 046 125
A C1614889 KVANT Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság Pandémiák egészségügyi és gazdasági következményeinek előrejelző, illetve védelmi protokoll menedzsment megoldása, vállalatok számára, decentralizált blockchain hálózat, és mesterséges intelligencia alapú kockázatelemzés segítségével 325 400 000 472 500 000
A C1615144 MELORIT Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Virtuális Team Coach (VTC) - Valósidejű analitikai szoftverfejlesztés a megbeszélések csoportdinamikájának optimalizálása érdekében 103 845 652 150 925 345
A C1615282 CARINEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Aktív kibervédelmi anomália-detekciós rendszer kifejlesztése vezetékes és műholdas, internetes kommunikáció mintázatainak elemzéséhez 367 885 000 543 850 000
B C1616479 ELMS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvezérelt tanulás alapú digitális tananyagfejlesztési eljárásrendszer kidolgozása 768 500 000 1 240 000 000
A C1616621 Capture IT Services Kft. Erőforrás- és projektütemezést optimalizáló szoftvermegoldás a Scaled Agile Framework alapján működő nagyvállalatok támogatására 274 086 574 409 194 766
A C1617212 S.G.S. INTERNATIONAL ORVOSI ESZKÖZÖKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KERESKEDELMI KFT. Innovatív fogászati implantátum és eszközök kifejlesztése 352 905 021 508 650 026
A C1617485 Logiscool Kft. Mesterséges Intelligencián alapuló felhasználói élmény - és oktatásminőség monitorozó rendszer kifejlesztése a Logiscool Kft-nél 265 931 500 391 345 000
A C1617759 PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Új generációs, többszörös energiasűrűségű elektróda alapanyag és gyártástechnológia kutatás-fejlesztése 398 573 395 643 989 756
A C1617893 ATL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Új kombinált technológia kutatás-fejlesztése nano alumínium-hidroxid és tiszta hidrogén előállításához 399 260 287 577 935 819
B C1618063 PRO PATRIA ELECTRONICS Kft. Légijárművek detektálására és útvonaluk megfigyelésre alkalmas non-kooperatív megvilágító jelet használó rádiólokációs berendezés kifejlesztése 759 192 099 1 350 512 193
A C1618190 Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság A BUPL programozási nyelv keretrendszerének továbbfejlesztése közös platformon történő komplex digitális pénzügyi szolgáltatások kidolgozása érdekében –  moduláris front-end és kiszolgáló szerver oldali komponensek által 136 579 412 229 138 684
A C1618474 BlackBelt Technology Korlátolt Felelősségű Társaság A sportolók biokémiai folyamatairól (savasodás, oxigénfelvétel, asszimiláció és disszimiláció stb.) alkalmazás és visszajelző labor fejlesztése 318 983 184 512 010 720
A C1618903 B.Braun Medical Kft. OMNI System 2.0 kutatás-fejlesztése akut vesepótló- illetve plazmaterápiák kapcsán többek között a COVID-19 vírusjárvány szövődményeinek kezelése céljából 398 318 805 881 073 854
A C1619182 Visoft Korlátolt Felelősségű Társaság Energia LAN - Energia Helyi Hálózat: okos fogyasztói elektromos rendszerek kialakítása a villamosenergia-kereslet oldali szabályozás és a megújulók rendszerbe szervezésének támogatására 199 078 596 288 752 144
A C1619343 INNOSMART Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság LADS (Language Associative Data System) naturális asszociációs chatbot létrehozása, amely a nem formalizált nyelv formális matematikai nyelvre történő transzformálásával képes az információk egzakt értelmezésére, tárolására és visszaadására 231 051 671 338 527 567
A C1619477 Gelbert Eco Print Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Robotizált célberendezés kifejlesztése NFC chip alapú okos könyvek és prospektusok nyomdai gyártásához 267 500 000 452 000 000
A C1619604 ARTOFINFO Kft. Tüdőhangok folyamatos monitorozására és kórházi fertőzés miatt kialakuló tüdőgyulladás korai detektálására alkalmas komplex rendszer kifejlesztése 150 372 900 226 907 000
A C1619747 C3S Elektronikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Konkurens tervezésre optimalizált kisműhold küldetést és operációt támogató szolgáltatási keretrendszer fejlesztése 103 619 600 151 261 000
A C1619885 Neticle Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nyolc különböző távol-keleti nyelv emberi pontosságú automatikus szövegelemzési motorjának kutatás-fejlesztése 162 531 934 232 188 480
A C1620171 e-Corvina Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Granulátumok összetételének megállapítása mesterséges intelligenciát alkalmazó multiszenzoros automatizált rendszeren 308 300 000 447 000 000
B C1620332 Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Álláskereső személyek munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítésére komplex, modern toborzási, felmérési és képzési rendszer fejlesztése 660 327 251 1 180 055 482
A C1620597 Auxiliis Pharma Kft. Az MMP3 (mártix metalloproteináz 3), mint új, innovatív  biomarker kutatása, fejlesztése és klinikai gyakorlatba történő bevezetése 199 398 391 288 140 150
A C1620728 Magyar Kikötő Zrt. Kisfeszültségű okostöltő állomások matematikai és energetikai modelljének kutatása elektromos hajózási energia közösségekben 351 743 197 508 211 688
A C1620863 Soft Consulting Hungary Zrt. BaBér Intelligens Integrációs Szolgáltatás (BIISZ) létrehozása 144 818 151 253 903 967
B C1621016 Petrányi-Autó Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Elektromos járművek töltésére szolgáló speciális, mobilizálható töltőállomás kifejlesztése 779 290 000 1 290 890 000
A C1621752 Alba Drive Hungary Kft. Innovatív élelmiszeripari tisztítási technológiai rendszerek fejlesztése az Alba Drive Hungary Kft-nél 102 508 857 150 238 401
A C1621892 PannonWatt Energetikai Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság SUN Farm multifunkcionális tartószerkezet rendszer fejlesztése - Pannonwatt agrovoltaikus naperőmű projektjeihez illeszkedő moduláris tartószerkezeti család kifejlesztése 203 838 738 399 974 115
A C1622060 STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság Hídépítési projektek támogatása digitális és 3D modell alapú munkafolyamatok alkalmazásával 399 625 612 762 101 626
A C1622572 Dot Creative Korlátolt Felelősségű Társaság Széleskörűen adaptálható képgenerálási módszertan fejlesztése mesterséges intelligencia támogatással a DOT Creative Kft-nél 256 108 000 397 640 000
A C1622917 ANT Kft Alternatív anyagok és eljárások felhasználásának kutatás-fejlesztése az építőiparban is használható nagyobb nyomtatványok készítéséhez 240 547 200 345 398 000
A C1680727 MVM Optimum Zrt. Skálázható aggregációs ajánlati és elszámolási szolgáltatási rendszer és termékportfólió kialakítása 340 409 705 749 699 400
B C1691618 "AVIDIN" Kft. Az Infection Monitoring Alarm System (IMAS) kutatás-fejlesztése az intézményekben megjelenő fertőző kórokozók terjedésének megelőzése és kockázatainak csökkentése érdekében 534 134 799 810 216 948
A C1691920 Joy Hotels Korlátolt Felelősségű Társaság E-PRICE –Döntéstámogató rendszer fejlesztése a kis- és közepes méretű szálláshelyszolgáltatók szobaárainak dinamikus árazásához Big Data felhasználásával 246 135 503 403 760 475
A C1692709 RUN-IT Informatikai és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Kis skálán működő, oxigénnel dúsított vizet előállító innovatív technológia kidolgozása, új vízkezelő berendezés tervezésével, kifejlesztésével. 105 771 016 156 369 360
A C1693267 INNODOX Technologies Zrt. Számítógépes Mesterséges intelligencia (MI) vezérelt Sablonkezelési képfeldolgozási módszerek megvalósíthatóságának kutatása és azok kifejlesztése 181 886 796 287 075 880
A C1694905 DSR Partner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. CEM rendszer fejlesztése 175 328 191 276 455 757
B C1694955 SPAR Magyarország Kft. „FUTURE STORE” friss gyümölcsök és zöldségek árukezelésének és hulladékcsökkentésének technológiafejlesztése digitális eszközökkel 415 860 100 700 783 050
A C1696014 AUTOTRIB TRIBOLÓGIAI KUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Speciálisan magas só koncentrátumú sós-víz (35% MGSO4) vízkezelési technológia (tisztítás és regenerálás) kifejlesztése 309 210 841 464 277 219
B C1696275 TRENECON Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság Intelligens közlekedésvezérlő rendszer kialakítása közlekedési konfliktusterületekre és intermodális csomóponti helyzetekre 798 128 080 1 014 188 000
A C1702499 Presto-Pilot Ruhaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ruhaipari modellgyártási technológia ökológiai lábnyom nélkül. 213 901 803 331 498 755
A C1702918 Neumann Medical Kft. Radiomikai orvosi képelemző és döntéstámogató szoftvermodul 204 120 000 291 600 000
A C1704932 Techron Kft. Pénzforgalmi és hitelintézeti szolgáltatók FinTech szolgáltatásainak, digitális transzformációját és működését támogató módszertan és technológia kialakítása 103 269 600 154 728 000
A C1705070 Soloron 40 Zrt. Videókonferencia alapú oktatási platform kutatás-fejlesztése beszédfelismeréssel és mesterséges intelligencia alapú szövegrendezéssel, oktatás minőségének fejlesztését szolgáló viselkedési komponenssel 214 412 000 333 960 000
A C1705892 Foodnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kiskereskedelmi ágazat ellátási láncának hatékonyságát növelő logisztikai rendszer fejlesztése a Foodnet Zrt.-nél 286 959 774 474 572 620
Utolsó módosítás: 2022. március 23.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása
2024-1.2.5-TÉT;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2024-1.2.2-ERA_NET
;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2024-1.2.1-HE_PARTNERSÉG;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2024-1.2.6-EUREKA;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2024-1.2.4-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése 2021-1.2.3-EU_KP;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?