Ön itt áll: PályázóknakPályázatokVállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_16)
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16
Meghirdetés dátuma: 2016. május 31.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. július 17.
2017. július 17.
Postára adás határideje: 2017.07.17
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Vállalkozás (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
21 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
60-375 db
Igényelhető támogatás
80-500 MFt
Pályázat futamideje
24 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A felhívás a tudásintenzív, innovatív vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére. Mikro-, kis- és középvállalkozások valamint nagyvállalatok igényelhetnek 80–500 millió Ft közötti forrást önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig. A felhívás keretében olyan projektek támogathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez.

MÓDOSÍTÁS

2017.06.22: Módosult a VÁLLALATI KFI_16 pályázati felhívás

2017.06.08: Újra megnyílt és július 15-ig pályázható a közép-magyarországi vállalkozások KFI tevékenységét ösztönző VÁLLALATI KFI_16 felhívás

2017.02.17: Pályázatok befogadásának szüneteltetése
Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy a 2017-es első értékelési fordulóban beérkezett pályázatok magas támogatási igénye miatt, az NKFI Hivatal 2017. február 17-én felfüggeszti a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (VÁLLALATI KFI_16) felhívást. A pályázati felhívás 7.4. pontjában foglaltak alapján, így 2017. február 21-én 00:00 órától – a felhívás esetleges újranyitásáig nem nyújthatók be pályázatok, a felfüggesztés időpontját követően benyújtott projektjavaslatokat az NKFI Hivatal nem értékeli. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret lehetőséget biztosít további pályázatok támogatására, a felhívás újranyitásáról az NKFI Hivatal honlapján megjelentetett közleményből értesülhetnek a pályázói közösség tagjai.

2016.12.13: Módosult a VÁLLALATI KFI_16 pályázati felhívás szövege és útmutatója
A módosítás keretemelést is tartalmaz, ennek köszönhetően a teljes rendelkezésre álló keretösszeg 30 milliárd forintra változott.

------------------------------------------

Az NKFI Alapból meghirdetett felhívás a Közép-Magyarország régióból (Budapest és Pest megye) pályázható. 

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a pályázati csomagban lévő kitöltőprogramon keresztül lehetséges; a pályázatot elektronikus adathordozón, a kinyomtatott és cégszerűen aláírt projekt adatlappal és annak mellékleteivel együtt, 1 példányban, zárt csomagolásban is meg kell küldeni az NKFI Hivatal levelezési címére. A pályázatok benyújtása a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2017. július 17-ig lehetséges.

A pályázók köre

Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában – a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok, illetve EGT-beli székhelyű gazdasági társaságok közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak az EVA hatálya alá és legalább 1 főt foglalkoztatnak. 

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt ágazati prioritásokhoz. Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):

 • kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a)
 • alkalmazott (ipari) kutatás (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a)
 • a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység
 • a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások
 • eszközök és immateriális javak beszerzése, a projekt céljához szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése
 • kkv-k kiállításon vagy vásáron való részvétele.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 milliárd Ft.

Az igényelhető támogatás mértéke

Pályázónként minimum 80 (konzorcium esetében 160) millió Ft, maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelező vállalások 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményeként

 • új tudományos és fejlesztési eredmények, szellemi alkotások születnek
 • új K+F munkahelyek létesülnek
 • új termék/technológia/prototípus jön létre.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására az indulásától számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosult a VÁLLALATI KFI_16 pályázati felhívás
A VÁLLALATI KFI_16 felhívás módosított szövege letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumokat használják, illetve a korábban már letöltött verziókat frissítsék.

A változások az alábbiak:

 • meghosszabbított beadási határidő: 2017. július 17.
 • technikai jellegű módosítás a támogatást igénylők körében (ki lett egészítve a 226-os GFO kóddal)

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Újra megnyílt és július 15-ig pályázható a közép-magyarországi vállalkozások KFI tevékenységét ösztönző VÁLLALATI KFI_16 felhívás
Ismét beadhatók a pályázatok a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott pályázati felhívásra, amely a budapesti és Pest megyei vállalkozások KFI tevékenységét ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésének támogatásával.

A pályázati konstrukcióban ebben az évben rendelkezésre álló keret 30 milliárd forint, amelyből a 2017-es első értékelési fordulójában 88 projekt nyert összesen több mint 19 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást. A fennmaradó keretösszeg lehetőséget biztosít további pályázatok támogatására, amelyek meghosszabbított határidővel, 2017. július 15-ig nyújthatók be.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_16)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Vállalati KFI_16 – Pályázatok befogadásának szüneteltetése
Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy a 2017-es első értékelési fordulóban beérkezett pályázatok magas támogatási igénye miatt az NKFI Hivatal 2017. február 17-én felfüggeszti a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (VÁLLALATI KFI_16) felhívást. A pályázati felhívás 7.4. pontjában foglaltak alapján így 2017. február 21-én 00.00 órától a felhívás esetleges újranyitásáig nem nyújthatók be pályázatok, a felfüggesztés időpontját követően benyújtott projektjavaslatokat az NKFI Hivatal nem értékeli.

Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret lehetőséget biztosít további pályázatok támogatására, a felhívás újranyitásáról az NKFI Hivatal honlapján megjelentetett közleményből értesülhetnek a pályázói közösség tagjai.

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a VÁLLALATI KFI_16 pályázati felhívás szövege és útmutatója
A VÁLLALATI KFI_16 felhívás módosított szövege, valamint a pályázathoz kapcsolódó útmutató letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumokat használják, illetve a korábban már letöltött verziókat a megadott helyről frissítsék.

A Felhívásban a változások a következők.

 • 2. pont az alábbiak szerint módosult:
  A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. (Hazai innováció támogatása) címe.

  Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 30 mrd forint.

  A támogatott pályázatok várható száma  60 - 375 db. A támogatható pályázatok száma indikatív jellegű, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

 • 3.1. pont az alábbiak szerint módosult:

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  1. mikro-, kis-, és középvállalkozások és nagyvállalatok (GFO:11X),

 • 7.1. pont az alábbiak szerint módosult:

  A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető elektronikus kitöltőprogrammal kitöltött projekt adatlapot és a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (xzip formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlap részét képező (konzorcium esetén tagonkénti) nyilatkozattal együtt, 1 példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (express postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.

 • 7.2. pont az alábbiak szerint módosult:

  Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

 • 7.3. pont az alábbiak szerint módosult:

  A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2017. június 15-ig lehetséges.

  A pályázatok értékelése és elbírálása standard eljárásrendben történik szakaszos elbírálással. Az alábbi bírálati határidőig beérkezett pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra:
  • 2017. február 15.
  • 2017. június 15.

A Pályázati Útmutatóban a változások a következők.

 • 5.4. pontban lábjegyzetből történt kiemelés:

  A vállalkozás (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia értékesítéséből) származó árbevétele a projekt fizikai befejezését követően a fenntartási időszak alatt 2 egymást követő teljes üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. Az árbevétel részét nem képezi a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásának árbevétele, továbbá a kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozóján és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjén keresztül kapcsolódó vállalkozások árbevétele.

  17. pont az alábbiak szerint módosult:

  Papír alapon, aláírva kizárólag a projekt adatlapot és a hozzá tartozó nyilatkozatot kell benyújtani, minden más dokumentumot a Kitöltő program „Dokumentum csatoló” menüpontjában kell csatolni, így nem szükséges papír alapon benyújtani azokat.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Újabb módosítás a VÁLLALATI KFI_16 pályázati felhívás kitöltőprogramjában
A tudásintenzív, innovatív vállalkozások KFI tevékenységét ösztönző VÁLLALATI KFI_16 pályázat ismét módosított kitöltőprogramja letölthető a felhívást ismertető oldalról a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy pályázatuk benyújtása előtt a korábban esetlegesen már letöltött programot mindenképp frissítsék a megadott helyről.

Tovább a pályázati felhívásra: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a VÁLLALATI KFI_16 pályázati felhívás kitöltőprogramja
A tudásintenzív, innovatív vállalkozások KFI tevékenységét ösztönző VÁLLALATI KFI_16 pályázat módosított kitöltőprogramja letölthető a felhívást ismertető oldalról a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy pályázatuk benyújtása előtt a korábban esetlegesen már letöltött programot mindenképp frissítsék a megadott helyről.

Tovább a pályázati felhívásra: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a VÁLLALATI KFI_16 pályázati felhívás kitöltőprogramja és kitöltési útmutatója
A tudásintenzív, innovatív vállalkozások KFI tevékenységét ösztönző VÁLLALATI KFI_16 pályázat módosított kitöltőprogramja, valamint a friss kitöltési útmutató letölthetőek a felhívást ismertető oldalról a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy pályázatuk benyújtása előtt a megadott helyről mindenképp frissítsék a korábban esetlegesen már letöltött kitöltőprogramot.

Tovább a pályázati felhívásra: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a VÁLLALATI KFI_16 pályázati felhívás kitöltőprogramja

 

A tudásintenzív, innovatív vállalkozások KFI tevékenységét ösztönző VÁLLALATI KFI_16 pályázat módosított kitöltőprogramja letölthető a felhívást ismertető oldalról a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy pályázatuk benyújtása előtt a korábban esetlegesen már letöltött kitöltőprogramot a megadott helyről frissítsék.

Tovább a pályázati felhívásra: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelent a VÁLLALATI KFI_16 pályázati felhívás kitöltőprogramja
Megjelent a tudásintenzív, innovatív vállalkozások KFI tevékenységét ösztönző pályázati felhívás kitöltőprogramja, ezzel megnyílt a pályázatok beadásának lehetősége.

A kitöltőprogram letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a Vállalati KFI_16 pályázati felhívás útmutatója

A Vállalati KFI_16 pályázati felhívás módosított útmutatója letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként. Kérjük a pályázókat, hogy a jelenleg érvényes dokumentumot használják, illetve ha a pályázati útmutatót korábban már letöltötték, azt  a megadott helyről frissítsék. A pályázati felhívás szövegében nem történt változás.

Az útmutatóban az alábbi változások történtek:

De minimis jogcímen elszámolható a könyvelés díja.

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_16) című pályázati felhívás nyertes projektjei, 2017.2. forduló

A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_16) című pályázati kiírás 2017. évi második fordulójában, 2017. február 15. és július 17. között 239 db pályázat érkezett be. A pályázatok formai ellenőrzése után a tartalmi értékelésig 195 pályázat jutott el, ezek támogatási igénye több, mint 38 milliárd forint volt. A 2017. év második értékelési fordulójában 80 budapesti vagy Pest megyei projekt megvalósításához nyertek el a gazdasági társaságok összesen több mint 16 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást – a felhívás teljes keretösszegét felhasználva –  az alábbiak szerint.

A pályázati felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A felhívás keretében a támogatást igénylő vállalkozásoknak önállóan vagy további vállalkozásokkal együttműködésben, legfeljebb háromtagú konzorcium formájában nyílik lehetőségük a projekt megvalósítására. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.

A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_16) konstrukció keretében közép-magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok nyerhettek el 80–500 millió forint közötti forrást, a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez illeszkedve. A felhívás a korábban hasonló céllal, uniós forrásból 72 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett, de kizárólag a konvergencia régiókból pályázható GINOP 2.1.1-15 felhívást, valamint a hasonló, 17,62 milliárd forintos keretösszegű VEKOP-felhívást egészíti ki az NKFI Alap hazai forrásaival a Közép-Magyarország régió pályázói számára. Keretösszege 2016-ban 21 milliárd, 2017-ben pedig eredetileg 30 milliárd forint volt, ám a pályázni kívánó kis- és középvállalkozások kiemelkedően magas száma miatt döntés született ennek az összegnek a megemeléséről, közel 35,5 milliárd forintra. A 2017-es év első értékelési fordulójában 88 budapesti vagy Pest megyei projekt megvalósításához csaknem 100 gazdasági társaság kapott összesen több mint 19 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK 2017-BEN (2. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. november 15.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

KFI_16-1-2017-0294
RiverRide Kft. 
Kétéltű jármű-típus fejlesztése, a nemzetközi piacon nem elérhető, új hajtástechnika és hűtőrendszer alkalmazásával, megalapozott piaci igényt kielégítő, kifejezetten magas hozzáadott értékű termék gyártását megalapozó prototípus kifejlesztése
90 757 417
149 212 067
KFI_16-1-2017-0306
Parafix Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 
Hibrid, önhordó világítástechnikai rendszerek gyártásáraalkalmas hőformázási eljárások fejlesztésére, high-tech hőre lágyuló és hőre keényedő anyagok integrációjának kutatása
312 718 875
501 325 000
KFI_16-1-2017-0313
ASK-M Műszertervező, Gyártó és Szolgáltató Kft.
Automata nyilvántartó és archiváló rendszer fejlesztése szövettani blokkokhoz és metszetekhez
86 846 236
161 112 845
KFI_16-1-2017-0316
evoBrain Orvostechnológiai és Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
SeizureStop - Az agy koponyacsonton kívülről történő elektromos ingerlésén alapuló, felügyelet nélküli, epilepsziás rohamokat leállító eszköz prototípusának kifejlesztése és a működésének optimalizálása epilepsziás betegeken
193 442 765
272 955 295
KFI_16-1-2017-0317
Polinvent Fejlesztő, Kivitelező és Értékesítő Kft.
Környezetbarát fotopolimerizációs műgyanták és kompozitok fejlesztése a mélyépítési ipar "no-dig" technológiái számára
94 255 388
153 028 237
KFI_16-1-2017-0319
FORTRANS Transz., Hegesztő., Villamoskész. és Röntgenberendezés Fejlesztő, Gyártó és Értékesitő kft
A fejlesztés kitűzött célja, univerzális, gyártórendszerekhez alkalmas,  fejlett kommunikációval rendelkező, szeparált hegesztőelektróda-továbbító prototípusának kifejlesztése.
93 204 620
140 598 900
KFI_16-1-2017-0322
ecoMIM Precíziós Fémalkatrész Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Szuperötvözött acélok kutatása fémfröccsönthetőség és megmunkálhatóság szempontjából
94 086 242
159 568 798
KFI_16-1-2017-0324
INTER-METAL Recycling Korlátolt Felelősségű Társaság
Az első nehézközeges száraz szeparáló technológia és prototípus létrehozása vegyes alumínium hulladék feldolgozására, és a válogatott anyagok értékesítésére
112 310 992
217 047 484
KFI_16-1-2017-0326
LBT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Lábbetegségek és deformitások szerint tipizált kaptakészítésen alapuló gyógycipő gyártás
106 440 348
202 747 596
KFI_16-1-2017-0330
G4S Biztonságtechnikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Moduláris, mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló, megújuló energia managementet támogató, energiahatékonyságot valamint vagyon és életvédelmet növelő épületfelügyeleti, tűzvédelmi és biztonságttechnikai rendszer kifejlesztése
147 552 063
342 167 259
KFI_16-1-2017-0335
RADIOPHARMACY Laboratórium Kft.
Új radioaktív gyógyszer a prosztatarák korai diagnosztizálására, valamint a betegség kiújulásának, illetve a választott terápia eredményességének követésére
133 457 501
190 411 858
KFI_16-1-2017-0337
DAMIT INFORMATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Energia megtakarítást növelő és erőforrás igény csökkentő META-modell kutatása és a kapcsolódó fingerprint detektáló technológia kifejlesztése
87 333 883
139 612 070
KFI_16-1-2017-0340
EFFECTIVE GROUP Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Útvonalengedély-köteles járművek autonóm kontrollkörnyezetet biztosító komplex rendszerének fejlesztése
96 230 368
183 606 486
KFI_16-1-2017-0341
IT Services Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AppAgile, egy ügyfél igényekre szabott cloud ökoszisztéma fejlesztése az IT Services Hungary Kft-nél
109 231 308
209 541 708
KFI_16-1-2017-0343
MATERNITY Magánklinika Korlátolt Felelősségű Társaság
Új diagnosztika, terápia és vizsgáló egység kialakítása a gyermekkori elhízás (Obezitás) megelőzéshez, figyelembe véve a genetikai adottságokat és az életmód hatásait.
245 890 408
455 715 965
KFI_16-1-2017-0348
EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Új képfelismerési technológiát integráló, sertéstenyésztői szakágazatra optimalizált döntéstámogató keretrendszer kutatása és fejlesztése
115 902 150
185 876 500
KFI_16-1-2017-0358
ELECTRAPLAN-Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Flash reaktor fejlesztésével tárolható energiahordozó termékek előállítása szerves, nem lebomló és lebomló hulladékból, zárt rendszerben emisszió nélkül, folyamatos üzemben
315 016 255
500 832 233
KFI_16-1-2017-0359
PALOTA Környezetvédelmi Kft.
Hulladékfeldolgozás során keletkező olajfrakciók stabilizálására szolgáló technológia kifejlesztése piacképes olajtermékek előállítása céljából
221 624 400
351 013 536
KFI_16-1-2017-0362
Medicontur Orvostechnikai Kft.
Az emberi színlátást javító, a színek helyes felismerését biztosító szemüvegek kutatása és fejlesztése
388 845 864
751 237 731
KFI_16-1-2017-0363
OptoForce Kft.
Könnyű, nagy felbontású és rendkívül erős 6 tengelyű erő- / nyomatékmérő szenzor
101 079 200
146 404 000
KFI_16-1-2017-0367
PHARMADUO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nagy adszorbciós képességű nanoanyagot és helyi viszketéscsillapító hatású hatóanyagkomplexet tartalmazó lágy gyógyszerformájú termék fejlesztése
392 802 774
564 420 678
KFI_16-1-2017-0369
Profibaustoffe Hungária Építőipari Termékgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Fedő-, vagy nemesvakolat-fejlesztés, zárt cellás perlitgyöngyökkel
83 664 039
159 360 074
KFI_16-1-2017-0370
Statistical Products Hungary Kft.
Cassandra - Gép-intelligencia rendszer kifejlesztése az ügyfélszolgálatok robotizációjához
118 845 079
178 865 137
KFI_16-1-2017-0372
Kynetic Energy Kft. 
Villamos motorral integrált, nagy teljesítménysűrűségű hajtóműves szerkezettel ellátott, nagy hatótávolságú elektromos gépjármű hajtáslánc sorozatgyártásra érett prototipusainak kifejlesztése
144 921 400
204 742 800
KFI_16-1-2017-0377
IMSYS Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Intenzifikált mikrobiológiai lebontásés analitikai módszerek fejlesztése szennyezett területek kármentesítéséhez
131 388 226
209 882 000
KFI_16-1-2017-0378
Föl'd Pörgető Beruházó, Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű TársaságPSTN Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
FIM-HD úsztatásos kábeltechnológiánál alkalmazott, kazettarendszerű úsztatófej létrehozása parabolid palástfelülettel
232 563 260
404 662 100
KFI_16-1-2017-0381
ArgonSoft Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Gyártástechnológiai módszertan és integráció kifejlesztése, validálása egy új farmakon gyártásbevezetéssel a nukleáris medicina területén.
122 214 500
197 065 000
KFI_16-1-2017-0389
MIRROTRON Müszaki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Direkt kiolvasású, nagyfelületű, nagy hatásfokú, helyzetérzékeny neutron érzékelő rendszer (detektor) kutatása
183 778 800
283 056 800
KFI_16-1-2017-0392
I.A.S.G. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ipari robotba integrált fogaskerék szivattyúval ellátott ömledékragasztó rendszer kifejlesztése
82 378 164
137 073 864
KFI_16-1-2017-0397
Smart Electronic APC Eurologisztika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságTecXa Technology Kutatási, Fejlesztési és Hasznosítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Mobilizálható szünetmentes energiatároló rendszer fejlesztése extrém környezeti feltételek melletti felhasználásra
239 457 600
399 096 000
KFI_16-1-2017-0409
REALTRADE Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságARTIFEX DENTIS Fogtechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Élettani kutatásokon és méréseken alapuló új ínyformázási eljárás és prototípus elemek kifejlesztése fogászati implantációhoz
307 454 355
492 723 363
KFI_16-1-2017-0411
Thonauer Kft. 
Lambda 4 automata kábelkonfekcionáló berendezés fejlesztése
112 022 741
246 797 819
KFI_16-1-2017-0417
HSM Automatika Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Új típusú lézermikroszkóp fejlesztése fül-orr-gégészeti mikroműtétekhez
114 085 320
162 997 600
KFI_16-1-2017-0420
MNT Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
WATTGUARD LUX koncepció és technológia az infrastruktúra rendszerek költség- és energiahatékony megvilágítására, az ívkisüléses elven működő kültéri- és közvilágítási hálózatokon
287 237 594
442 809 443
KFI_16-1-2017-0423
KVANT Tanácsadó Zártkörűen Működő RészvénytársaságFRONTSIDE Számítástechnikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Elosztott hálózaton működő élőállat és élelmiszer nyomonkövetési, és intelligens szenzorokon alapuló minőségellenőrzési rendszer kifejlesztése
223 001 313
342 579 855
KFI_16-1-2017-0425
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 
Intelligens, rugalmasan integrálható eszköz-monitor rendszer fejlesztése és arra épülő optimalizálási eljárás kutatása
444 099 930
646 639 860
KFI_16-1-2017-0434
Geomant-Algotech Zrt. 
Mesterséges intelligencián, gépi tanuláson és kognitív szolgáltatáson alapuló intelligens, automatizált ember-gép kommunikáció ipari kutatása és kísérleti fejlesztése a Geomant-Algotech Zrt-ben
111 823 476
186 764 995
KFI_16-1-2017-0437
ENTEL Kft. 
Mérési adatbázis alapú hangtér reprodukciós rendszer idővariáns sokcsatornás gyorskonvolúcióval filmipari, hangstúdiótechnikai, digitális hangszeres és VR alkalmazásokhoz
104 124 830
146 510 632
KFI_16-1-2017-0439
KINETO Lab Kft. Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelőségű Társaság
Orvosbiológiai kutatási és szolgáltatási kapacitás fejlesztése a KINETO Lab Kft-nél.
81 036 000
119 392 500
KFI_16-1-2017-0452
Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
KKV-k számára kifejlesztett interaktív digital signage (tartalom kezelő és megjelenítő) megoldás fejlesztése
127 495 478
293 806 785
KFI_16-1-2017-0457
Gyógynövénykutató Intézet Kft.
Ökológiai termesztésben alkalmazható, növényi alapú peszticid hatású növénykondícionálószer fejlesztése és gyártása
200 963 750
319 767 485
KFI_16-1-2017-0459
Pannon Laboratórium Kft.
Életkor meghatározása DNS mintából
216 335 377
319 160 441
KFI_16-1-2017-0460
C3S Elektronikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Kompakt, nagy megbízhatóságú, kis fogyasztású, sugárzásálló technológia fejlesztése műholdas környezetre
102 596 420
147 979 433
KFI_16-1-2017-0462
SIS Informatika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
MSD System életminőséget javító funkcionális, intelligens egészségügyi ruházati termék kifejlesztése
378 249 200
538 092 000
KFI_16-1-2017-0464
FlexSys Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.Auri Consulting Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Moduláris smart charging rendszer fejlesztése elektromosautó flották számára
329 042 306
504 070 510
KFI_16-1-2017-0466
KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság
STEELSpace - Integrált tervezési tér a hatékony acélszerkezeti építészetért
96 107 111
186 576 056
KFI_16-1-2017-0471
Caster Bronz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságVTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Fémek visszanyerése hulladékokból biohidrometallurgiai módszerekkel
460 850 920
697 008 500
KFI_16-1-2017-0475
SENTIMENTO Korlátolt Felelősségű Társaság
Hidrotoxikológiai vizsgálatokat megújító flow through-átfolyóvizes rendszer kifejlesztése kémiai és biológiai eredetű anyagok analíziséhez
113 419 102
186 468 122
KFI_16-1-2017-0477
WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolg. Kft
Mikroműanyagok édesvízi mintavételi módszertanának és mintaelőkészítésének fejlesztése
138 586 808
269 538 633
KFI_16-1-2017-0478
EURONET Magyarország Informatika Zártkörűen Működő RészvénytársaságTFSz Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Élettani paramétereket monitorozó és elemző céleszköz valamint algoritmus fejlesztése a fáradtságból eredő koncentrációhiány és vészhelyzetek megelőzésére
264 150 282
427 925 530
KFI_16-1-2017-0482
SRS Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Villamos hajtású járművek fedélzeti, valós idejű energia-felhasználási adatainak kinyerésére és felhasználására szolgáló eljárás kutatása és prototípus fejlesztése
259 110 416
407 612 640
KFI_16-1-2017-0485
NOVALAK Kft.
Intelligens computer vision elven alapuló fél-automata festőrendszer fejlesztése műemlék épületek homlokzatainak festésére és hőszigetelésére
153 300 048
255 500 080
KFI_16-1-2017-0487
The Fishmarket Halkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Fogyasztói igényekhez illeszkedő kvalitatív alapú technológiák fejlesztése, alkalmazása és bevezetése a halfeldolgozási gyakorlatba a tengeri és édesvízi akvakultúra termékek hamisításának kiküszöbölésére
95 153 366
157 157 172
KFI_16-1-2017-0489
Sonrisa Kft. 
Innovatív, megújuló energiapiaci kockázatkezelő szakértői rendszer kutatásfejlesztése
346 789 226
491 790 036
KFI_16-1-2017-0490
Flogiston Kft. 
Okos gázmérők működési hatékonyságvizsgálata és továbbfejlesztése
94 382 003
211 986 451
KFI_16-1-2017-0495
Drem Kft. 
Új vércsoport-szerológiai eredmény-leolvasási eljárás kidolgozása és annak alapján működő vércsoport-szerológiai laboratóriumi automata prototípusainak kifejlesztése
194 764 535
283 806 476
KFI_16-1-2017-0496
ALBACOMP Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Fotovoltaikus rendszer által termelt elektromos energia tárolása kémiai energia (metanol) formájában
376 060 000
570 600 000
KFI_16-1-2017-0498
Alphanet Zrt. 
Átfogó felügyeleti és menedzsment eszköz fejlesztése az intelligens épületek fenntarthatóságának elősegítésére 
487 735 970
794 225 300
KFI_16-1-2017-0507
BlackBelt Technology Korlátolt Felelősségű TársaságMEDinnovest Zrt.
Részképesség-zavarok kutatása, komplex orvosi diagnosztikai és fejlesztői eszközrendszer létrehozása
305 466 178
534 619 635
KFI_16-1-2017-0513
MPM Telecom Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adaptív, skálázható Ipar 4.0 monitoring és gyártásvezérlési technológia fejlesztése (KKV-k számára)
161 888 504
253 746 964
KFI_16-1-2017-0515
AGM Betonelemgyártó Forgalmazó és Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagy szűrőfelületű, épített szűrős vízbeszerzési technológia fejlesztése
410 791 311
653 535 120
KFI_16-1-2017-0519
CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság"ÉPGÉPSZERVIZ" Építőgép Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nagy mobilitású, környezettudatos, betongyártó rendszer kifejlesztése
465 465 211
761 888 660
KFI_16-1-2017-0524
Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság
Új, tumor terjedést gátló anyag fejlesztése skorpióméregből és összevetése humán plazma eredetű szöveti mátrix metalloproteináz-2 gátlóval
496 355 200
701 380 000
KFI_16-1-2017-0525
METAL 99" Fémszerkezet Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Hullámhajtómű által működtetett Slidning plug ajtó tervezése tömegközlekedési járművekre a Metal 99" Kft-nél
190 312 204
333 320 093
KFI_16-1-2017-0526
ÉPSZERK-PANNÓNIA INVEST Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nagy teljesítőképességű betonból készülő vasbeton rúdszerkezetek vasalási módszereinek fejlesztése
487 489 925
914 335 500
KFI_16-1-2017-0538
Ackermann Market Korlátolt Felelősségű Társaság
Intelligens légzés és alvás-vizsgáló gyermek pizsama
83 745 348
122 166 712
KFI_16-1-2017-0541
OLIVIA Élelmiszerfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyúl tenyészállat előállítási technológia kialakítása komplex környezeti fókusszal az Olivia Kft-nél
149 568 750
298 650 000
KFI_16-1-2017-0542
Vegyipari Tervező és Vállalkozó zártkörűen működő részvénytársaság
Modul egységekből előállítható robbanásbiztos és tisztatéri LED lámpa kifejlesztése
135 344 461
197 973 655
KFI_16-1-2017-0546
Emineo Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Elülső feltárással végzett minimál invazív csípőprotézis beültetéshez szükséges műtőasztali applikáció kifejlesztése, a műtéti technikában való alkalmazásához szükséges protokoll  elkészítése
202 769 022
291 360 664
KFI_16-1-2017-0549
VITALCENTER DENT Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Humán (allograft) csontpótló létjogosultsága a fogászati implantológiában
135 512 390
202 988 700
KFI_16-1-2017-0550
TDT ALTENERGIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Innovatív és környezetbarát dizájnbeton gyártástechnológia és anyagszerkezetek kutatás-fejlesztése
256 645 320
378 424 000
KFI_16-1-2017-0551
Capriovus Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Tojásfehérje alapú probiotikus tejtermék-analógok kidolgozása a tej valamely összetevőjére érzékeny ill. magas fehérjetartalmú, zsírban és szénhidrátban szegény probiotikus tejtermék-analógokat fogyasztani kívánó egészségtudatos emberek számára
123 647 533
198 508 192
KFI_16-1-2017-0553
eCon Engineering Mérnöki, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ismétlődő mechanikai, ill. termikus igénybevételek hatására bekövetkező anyagkifáradás lényegi, disszipatív jellegéhez kötődő, pontos és általános eljárás kifejlesztése, kódolása és méréssel történő igazolás
220 811 753
328 370 566
KFI_16-1-2017-0560
CSŐ-MONTAGE Technológiai és Épületgépészeti Szerelő Kft.
Biomix 50 háztartási méretű gázgenerátoros biomassza kogenerációs kiserőmű kifejlesztése.
203 108 700
295 629 500
KFI_16-1-2017-0561
WT-PROJECT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságAS Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Kontextus és viselkedés elemzésre alapuló ipari biztonságtechnikai rendszertechnológia kutatás-fejlesztése
210 032 880
297 488 600
KFI_16-1-2017-0565
DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságTDT Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nanoclay - innovatív építőanyag és gyártástechnológia fejlesztése
294 103 542
490 172 570
KFI_16-1-2017-0567
Aviatronic Repüléstechnikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Fiziológiai és pszichológiai személyi kalibrálási adatokon alapuló vizsgálati módszer és neurofeedback-elven működő alkalmasság-vizsgálati rendszer kifejlesztése
90 982 000
138 000 000
KFI_16-1-2017-0568
NBTeam Intelligens Megoldások Rendszerintegrációs és Informatikai Kft.
Sokcsatornás, nagysebességű, szub-nanoszekundum időfelbontású logikai analizátor (digitális időbélyegző) modul kifejlesztése, többszereplős rendszerbe való illesztésének kidolgozása és megjelenítő szoftverének elkészítése
131 105 084
197 880 000
KFI_16-1-2017-0570
ARD COLOR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Informatikai rendszerrel támogatott, innovatív anyag követő, és adagoló rendszer fejlesztése
154 812 037
257 122 128
KFI_16-1-2017-0572
MG Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Fenntartható, környezet- és egészségtudatos lakhatást biztosító GEObrick termék-család kifejlesztése
105 364 140
151 211 640


Utolsó módosítás: 2018. augusztus 07.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_16) című pályázati felhívás nyertes projektjei, 2017.1. forduló

A felhívás a tudásintenzív, innovatív vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére. A konstrukció keretében közép-magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások valamint nagyvállalatok igényelhetnek 80–500 millió Ft közötti forrást, a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez illeszkedve önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására.

A 2017-es év első értékelési fordulójában 88 projekt megvalósításához csaknem száz budapesti vagy Pest megyei gazdasági társaság kapott összesen több mint 19 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK 2017-BEN

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. június 8.
 

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

KFI_16-1-2017-0144
ESZO Szerelő és Kereskedelmi Kft.
6 tengelyes CNC plazmavágó berendezés fejlesztése
252 343 482
406 740 000
KFI_16-1-2017-0254
Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Új tudományos eredményekre épülő kutatási szolgáltatás fejlesztése a Biospirál-2006 Kft-nél
158 074 712
243 958 320
KFI_16-1-2016-0311
Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.
A fenntartható energiagazdálkodást támogató Intelligens Mérési és Vezérlési Platform kialakítása
299 046 865
595 658 023
KFI_16-1-2017-0055
Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Intuitív Medikai Intelligencia - Problémaorientált járóbeteg-szakellátást támogató medikai rendszer fejlesztése
309 508 032
665 357 617
KFI_16-1-2017-0193
H-Ion Kutat, Fejlesztő és Innovációs Kft.
Nagy hőállóságú alumínium-oxid szálasanyag kutatás-fejlesztés
367 646 977
537 202 620
KFI_16-1-2016-0340
IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Kft.
"137-CS Lifetime management" - Új típusú cézium-sugárforrások előállítása, környezetbarát kezelési technológia keretrendszerének kifejlesztése az Izotóp Intézet Kft-nél
141 855 878
328 024 327
KFI_16-1-2016-0344
GAMMA ANALCONT Ipari Folyamatműszergyártó Kft.
Innovatív víztartósítási, és biológiai szennyezettség mentesítési eljárás kutatása, és az egyedi kavitációs berendezések kifejlesztése a technológiai vizek, ívóvizek és hajók ballasztvizeinek tisztítása érdekében
260 203 253
380 305 292
KFI_16-1-2017-0006
Prima Maroni Termelői és Kereskedelmi Kft.
Új, gesztenye-feldolgozási technológia kifejlesztése
88 999 997
165 000 000
KFI_16-1-2017-0002
FA-LÁ-DA Kft.
Innovatív fakezelő és konzerváló festék, valamint egyedi gyártástechnológiájának kutatás-fejlesztése
145 565 493
388 475 268
Arany-Koller Építőipari és Kereskedelmi Kft.
115 731 192
KFI_16-1-2017-0052
GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft.
Kútvizsgálati módszerek fejlesztése korszerű digi-technológiával
91 428 000
128 000 000
KFI_16-1-2017-0125
Clinichem Gyártó és Forgalmazó Kft.
Szelektív chromogén táptalaj fejlesztése, antibiotikum rezisztens mikobaktérium tuberculosis törzsek azonosítására (tenyésztés és azonosítás egy lépcsőben), ChromoTb
130 268 524
194 963 640
KFI_16-1-2017-0131
UBM Feed Kft.
A bendővédett fullfat szója, mint Omega3 kiegészítés hatásainak vizsgálata az alimentációban
107 536 000
279 235 000
KFI_16-1-2017-0232
ProteoScientia Kutatási és Fejlesztési Kft.
Gyógyszer-rezisztens tuberkulózist okozó mikobaktériumok multidrog transzportereinek vizsgálatára szolgáló esszé rendszerek kifejlesztése
141 419 985
220 440 148
KFI_16-1-2017-0024
AITIA INTERNATIONAL Informatikai Zrt.
Kiterjedt szolgáltatású 4G és 5G maghálózati hálózatmonitorozó rendszer
176 056 332
263 312 520
KFI_16-1-2017-0021
NORMA Instruments Zrt.
Point of care retikulocyta mérési technológia kifejlesztése
290 830 723
675 588 972
ECOMED-CONSULTING Befektetési és Vagyonkezelő Kft.
125 082 660
KFI_16-1-2017-0063
Gloster Telekom Kft.
Cloud alapú háttér infrastruktúrával megtámogatott professzionális ultra-hordozható videó kollaborációs megoldás fejlesztése a Gloster Telekom Kft-nél
110 337 500
176 292 000
KFI_16-1-2017-0126
HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.
Ipari RO vízkezelő berendezések karbantartását segítő online elemző, és adatgyűjtő modul fejlesztése
391 880 000
659 380 000
KFI_16-1-2016-0313
baseClass Automation Ipari Automatizálási Kft.
Innovatív minőségellenőrző rendszer, integrált egyszerűsített vezérlő és kezelőfelülettel, fejlett gyártósorok részére
135 786 457
191 577 655
KFI_16-1-2017-0192
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Új innovatív hőkezelési technológiák kutatás-fejlesztése
399 853 644
583 828 800
KFI_16-1-2017-0102
BRO-KER-BÉT Kft.
Innovatív megoldás kutatása naposcsibék szállítása és keltetése során fellépő dehidratáció megelőzésére, az Európai uniós EC 1831/2003 normáknak megfelelő szuperabszorbens hidrogél alkalmazásával
131 911 499
270 587 690
KFI_16-1-2016-0319
K.F. Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Új generációs nanobeton kéményrendszerek
416 152 631
741 125 870
KFI_16-1-2017-0240
BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.
Talajok és különböző növényfajok/fajták izotóparányának vizsgálatán alapuló származási helyet meghatározó eredetvizsgálati módszer fejlesztése
499 635 822
896 800 000
KFI_16-1-2017-0121
EL-MŰ Szolg. Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft.
Raid diagnosztikai eljárás és készülék fejlesztése
156 184 687
305 804 120
KFI_16-1-2017-0143
Üzleti Rendszerek Informatikai Szolgáltató Kft.
Szerver nélküli épületvezérlés új generációs okos kapcsolókkal
97 656 131
147 004 981
KFI_16-1-2017-0009
XiMo Hungary Kft.
Nagyfokú sztereoszelektívitással és/vagy funkciós csoport toleranciával bíró Mo és/vagy W-alapú olefin metatézis katalizátor prototípusok és az előállításukhoz szükséges technológia fejlesztése a XiMo Hungary Kft-nél
141 076 227
265 368 256
KFI_16-1-2016-0298
Sense/Net Zrt.
Ökológiai lábnyom csökkentés a Sense/Net ECM új verziójának fejlesztésével
83 223 685
149 239 440
KFI_16-1-2017-0046
CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Automatizált, komplex biomedicina szolgáltatás és eszközcsalád kísérleti fejlesztése
216 434 291
312 422 398
KFI_16-1-2017-0019
Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Kft.
Innovatív, passzív fényjelző közlekedési műtárgyak kifejlesztése nagy optikai reflexióval rendelkező adalékanyagok kutatásával és egyedi gyártástechnológiájának kifejlesztésével
311 437 200
445 738 000
KFI_16-1-2017-0105
CYTOTECH Műszergyártó és Fejlesztő Kft.
Specifikus nukleinsav dúsító terméksorozat kifejlesztése patogének érzékeny kimutatására
171 127 458
479 651 758
AVICOR Kutató, Fejlesztő Kft.
148 607 600
KFI_16-1-2017-0204
Energigas Kft.
Genomikai szemléletű biogáz üzem receptúra és rendszermodell kifejlesztése
221 316 200
388 366 000
KFI_16-1-2017-0272
Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft.
Rovar patogén és termésnövelő hatású mikrobiológia készítmények kifejlesztése
246 513 983
506 012 051
KFI_16-1-2017-0152
Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Kft.
Villamosenergia-tároló architektúra rendszerszintű integrációja és innovatív alkalmazási modellje
499 992 750
1 083 819 000
KFI_16-1-2017-0286
Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Extrém nagy teljesítményű LED-es fényforrás, és a hozzá tartozó speciális integrált optikai- illetve hűtőrendszer, és precíziós hőmérsékletszabályozás fejlesztése
156 920 000
242 000 000
KFI_16-1-2016-0296
HUMANsoft Elektronikai Kft.
MEHASCAN5D- univerzális minőségellenőrző megoldás kidolgozása jármű és gépipari technológiák számára
236 829 755
629 145 904
LRG É-L Gazdasági-műszaki Elemző és Szakértő Iroda Kft.
127 338 800
KFI_16-1-2017-0020
evopro Innovation Kft.
Pályába épített vasúti rezgésdiagnosztikai mérőrendszer kutatása
129 198 452
188 037 504
KFI_16-1-2017-0044
VINO GUSTO MOGYORÓKRÉM Nagykereskedelmi Kft.
Táplálkozás-élettanilag kedvező hatású mogyorókrém kifejlesztése, különös tekintettel a zsiradékokra és szénhidrátokra
136 761 200
225 572 000
KFI_16-1-2017-0226
GÉMOSZ Elektronikai Készülékgyártó Ipari és Kereskedelmi Kft.
Horkolásgátló készülékcsalád fejlesztése
103 080 000
176 000 000
KFI_16-1-2017-0227
KOONSYS Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nagy pontosságú beltéri helymeghatározó rendszerre épülő új típusú autonóm anyagmozgató jármű fejlesztése
97 660 054
163 086 775
KFI_16-1-2017-0110
Századvég Gazdaságkutató Zrt.
Negyedórás bontású villamosenergia-piaci előrejelző modell
123 203 829
198 864 666
KFI_16-1-2017-0212
Qualysoft Informatikai Zrt.
Általános célú paraméterezhető optikai mikrokód-olvasó eszköz kifejlesztése mikrojelölések szükséges megvilágításához és beolvasásához
128 914 511
212 785 238
KFI_16-1-2017-0004
KREATÍV-FOGKLINIKA Kft.
Image-guided műtéti eljárás és tervező rendszer kifejlesztése traumás arcsérülések személyre szabott kezelése érdekében
465 521 725
820 504 450
KFI_16-1-2017-0101
IBCnet-Magyarország Üzletviteli Tanácsadó és Informatikai Szolgáltató Kft.
Az építőipari BIM objektumokhoz kapcsolódó építési, és üzemeltetési folyamatok automatizálását, és nyomon követését megvalósító integrált szoftver és hardver környezet kifejlesztése a teljes ellátási láncban
188 650 000
272 550 000
KFI_16-1-2017-0216
TERVÁN Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Mobil mechatronikai ipari alkalmazások fejlesztése lézer- és szerkezeti feszültség mérési technológiák alkalmazásával
281 979 240
422 344 302
KFI_16-1-2017-0278
Aquis Innovo Kft.
Okos Tömegközlekedési Terminál (OTT) koncepciójának kialakítása, a hozzá kapcsolódó ipari kutatás elvégzése, az OTT megtervezése, a prototípus és a sorozatgyártáshoz alkalmas minta elkészítése
280 455 490
459 186 800
KFI_16-1-2017-0145
LIGHTTECH Lámpatechnológiai Kft.
Innovatív gyártástechnológia kifejlesztése kompakt germicid lámpák számára
483 050 000
1 015 850 000
KFI_16-1-2017-0088
Innotec Magyar Műanyag Alkatrész-gyártó és Kereskedelmi Kft.
Kompakt szenzorokkal integrált fehér fényű világítóberendezések és logó-projektorok fejlesztése a járműipar számára
155 886 583
391 352 330
KFI_16-1-2017-0283
TCT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3D fémnyomtatásban alkalmazható hőtechnikai szempontból intelligens kerámia-fém kompozit anyagok kutatás-fejlesztése
88 464 800
248 411 000
VASKUVIK Fémipari Kft.
80 639 100
KFI_16-1-2017-0097
PANNONCOM-KÁBEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Innovatív holografikus gyengeáramú- és épületgépészeti infrastruktúra vizualizációs IOT felügyeleti rendszer fejlesztése és alapjainak kutatása
107 838 222
188 597 075
KFI_16-1-2017-0053
Appaloosa Communication Group Reklámügynökség Kft.
Repülő, vízi és szárazföldi szimulátor kifejlesztése
86 541 336
249 431 344
Marktsoft Piackutató szoftverfejlesztő Kft.
81 611 736
KFI_16-1-2016-0316
MEDIPORTA Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Stapler Guide univerzális sebésztechnikai eszköz prototípusának létrehozása
85 677 862
124 782 525
KFI_16-1-2017-0111
SERTÁP Kft.
Sertésállományok immunstátusának és a bélflóra egyensúlyának javítása, továbbá a mikotoxinok elleni fokozott védelem kialakítása komplex hatásmechanizmusú takarmány-kiegészítő kifejlesztésével
141 281 117
240 478 500
KFI_16-1-2017-0263
ASADI HUNGARY Kft.
Endometriózis, mint a termékenykorú nők mai "népbetegsége". Hogyan lehet műtét nélkül szűrni és mellékhatásmentesen kezelni?
325 890 000
534 450 000
KFI_16-1-2017-0257
Wellmed Magyarország Kft.
Ambuláns alvászavar diagnosztikai rendszer fejlesztése
108 619 324
286 846 057
Globál Clean 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
80 403 136
KFI_16-1-2017-0103
"TENSI TOURS" Utazási, Rendezvényszervező, Szolgáltató, Reklám-propaganda Kft.
Polarizált fény kezelési eljáráson alapuló készülék kifejlesztése az onkológiai terápiás gyakorlatba történő integrálása és sportolók sportteljesítményének növelése, sérülések utáni gyorsabb rehabilitációja érdekében
175 063 000
262 998 000
KFI_16-1-2017-0113
CompuTREND Zrt.
Magyar nyelvű orvosi szövegelemzésre épülő, innovatív asztmagondozási módszertan, a terápiás kockázatok előrejelzési rendszerének kidolgozását, a gyógyszerterápia hatásosságára, eredményességére ható tényezők feltárását szolgáló eszköz kialakítása
238 144 352
417 406 330
KFI_16-1-2017-0077
MEDISZER Kórháztechnikai és Kereskedelmi Kft.
Probiotikus kapszula és a bevitelre alkalmas eszköz kifejlesztése a női urogenitális fertőzések hatékony kezelésére
198 580 000
279 320 800
KFI_16-1-2017-0271
MOLNÁRBETON Betongyártó és Kereskedelmi Kft.
Cementkötésű szálkötegek kifejlesztése és alkalmazása beton tartószerkezetekben a Csurgai-módszer szerint
474 424 165
748 420 000
KFI_16-1-2017-0081
Polifoam Műanyagfeldolgozó Kft.
Okos "Smart Wrapper" belsőépítészeti hő- hang és dekor termékek fejlesztése
110 905 099
245 561 199
KFI_16-1-2017-0069
DRESCHER Magyarországi Direct Mailing Informatikai és Nyomdai Kft.
Optimális kihasználtságot biztosító nyomdai technológia fejlesztése intelligens gyártócellák kialakításával
382 087 500
611 800 000
KFI_16-1-2017-0137
VARA-FÉG Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Gőzáttételes, multi-desztillációs, komplex szennyvíz hasznosító, fali gázkazán K+F innovációja
384 128 000
768 256 000
KFI_16-1-2017-0078
PROFIGRAM Automatika Tervező, Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
AmblyoSOL tompalátás fejlesztő eszköz kutatása és megvalósítása
368 219 200
686 796 000
Forrás Centrum Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
102 362 400
KFI_16-1-2017-0162
W.UP Szolgáltató Kft.
Felhőben működő autentikátor szolgáltatás fejlesztése
130 537 091
250 016 182
KFI_16-1-2017-0273
3C Távközlési Kft.
Telepített kultúrák harmonikus műtrágya utánpótlását célzó, a műtrágya szint mérésére alkalmas, termőterületre telepített online mérőszonda kifejlesztése
157 609 406
230 547 142
KFI_16-1-2017-0015
HOLOGRAFIKA Hologramelőállító Fejlesztő és Forgalmazó Kft.
3D fénytér rekonstrukción alapuló HoloVízió orvosi vizualizációs rendszer kifejlesztése
95 146 700
133 961 834
KFI_16-1-2017-0194
TECHNIQ 2000 Kft.
Szédülés és stroke diagnosztikáját támogató eszközrendszer kutatása és fejlesztése
170 651 775
251 487 646
KFI_16-1-2017-0239
Project Control Expert Tanácsadó Kft.
Helyfüggő személyre szabott szolgáltatásokat biztosító vendéglátóipari informatikai szolgáltató központ fejlesztése a "local food system"-ek kialakulását ösztönző közösségi funkciókkal
96 127 659
146 868 132
KFI_16-1-2017-0132
KORAX Gépgyár és Vállalkozó Kft.
Egyedi multi-materiális raklap gyártósor technológiai kutatása, kifejlesztése és speciális műanyag hajtogatási technológia megvalósítása
465 519 924
737 264 050
KFI_16-1-2017-0066
Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt.
E-mail 2.0
340 685 673
642 638 864
KFI_16-1-2017-0123
MELORIT Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
Intelligens kompetencia fejlesztést támogató moduláris rendszer
81 417 636
115 250 720
KFI_16-1-2017-0161
Humán Reprodukciós Intézet Kft.
A meddőség hatékonyabb kezelését szolgáló orvos-szakmai protokoll szolgáltatásfejlesztése
130 021 330
200 035 550
KFI_16-1-2017-0064
TEQBALL Kft.
Multifunkciós többcélú sporteszköz kísérleti kutatás fejlesztése
150 469 005
249 084 677
KFI_16-1-2017-0071
NETIS Informatikai Zrt
ALSAD (Automated LifeStyle ADvice) Healtcare Solution - Kezelés alatt álló betegek, különösen a dializált betegek hatékony életmód tanácsadását támogató eljárások kutatása, és támogató rendszer fejlesztése
148 785 008
328 148 236
INSIRON INFORMATIKA Kft.
82 759 485
KFI_16-1-2017-0217
Pi dental Fogászati Gyártó Kft.
Fogászati Implantátum-felépítmény és Csontpótlás megmunkálására alkalmas marógép kifejlesztése a Pi dental Fogászati Gyártó Kft.-nél.
85 308 543
144 859 545
KFI_16-1-2017-0155
PR1MER Kft.
Olajban sütött, majd fagyasztott, töltelékes, bevonatos hosszú tésztavezetésű fánk (és egyéb olajban sütött termékek) táplálkozás-élettani jellemzőinek javítása, egészségesebb alapanyagok, csökkentett ökológiai lábnyomú sütőanyag felhasználásával
219 174 848
350 973 747
KFI_16-1-2017-0245
CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
SiRNS mediált terápia kidolgozása Ulceratív Kolitisz (UC) betegség kezelésére
148 319 000
213 814 000
KFI_16-1-2017-0170
Egis Gyógyszergyár Zrt.
Innovatív, nagy hozzáadott értékű gyógyszerhatóanyagok és -készítmények kutatás-fejlesztése a kardiológiai, onkológiai és a központi idegrendszeri betegségek területén
499 800 000
952 000 000
KFI_16-1-2016-0325
HUNGAROTRAIN Vasúti Járműszervíz Mérnöki Kft.
Könnyűszerkezetes keskeny nyomközű villamos motorkocsi fejlesztése
98 152 666
158 454 443
KFI_16-1-2017-0176
Első Magyar Közmű Audit Kft.
Connect-To-Grid- fogyasztási adatok felhasználása a szolgáltatói hálózatában
138 227 020
203 027 800
KFI_16-1-2017-0025
ViteCer Kft.
Speciális élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelő, innovatív, nagy export potenciállal rendelkező, folyamatos pellet gyártási technológiára alapozott élelmiszer termékpaletta kifejlesztése a ViteCer Kft-nél
173 471 237
330 882 473
KFI_16-1-2017-0045
Premium Genom Kft.
A Premium Genom Kft. kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatása
94 500 000
135 000 000
KFI_16-1-2017-0080
DS Smith Packaging Hungary Csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Kft.
Innovatív csomagolóanyagok és technológiák autóipari és elektronikai ipari termékekhez
128 263 053
296 526 106
KFI_16-1-2017-0086
Knot Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
LaborScope egy összetett automata laboratóriumi szoftvermikroszkóp élő/élettelen vizsgálati modullal felhő alapú adattárolással
82 060 971
123 471 458
KFI_16-1-2017-0091
TENZI Mérlegtechnika Kft.
Nagysebességű jármű tengelyterhelés mérése
112 112 000
191 460 000
KFI_16-1-2017-0167
SWIETELSKY Magyarország Kft.
Üveghulladék aszfaltkeverékben történő felhasználását célzó kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a Swietelsky Magyarország Kft-nél
115 062 214
235 457 860
KFI_16-1-2017-0115
Intellisense Informatikai Zrt.
Szabad mozgás a virtuális térben - VR szimulátor virtuális valóság és távjelenlét rendszerekhez
120 652 800
174 528 000
KFI_16-1-2017-0255
HOLOFON Műanyag Újrahasznosító, Alapanyaggyártó és Forgalmazó Zrt.
Széles gazdasági felhasználású extrudált termék prototípus kialakítása hulladék újrahasznosítással készült receptúrák megalkotásával, és kísérleti gyártósor adaptálásával
127 950 000
245 900 000
KFI_16-1-2017-0047
PC TRADE Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Moduláris, validált diagnosztizáló mérő és adatfeldolgozó rendszer a gyógyszer, étrend kiegészítők és orvostechnikai eszközök humán klinikai fejlesztéséhez, ezek mellékhatásainak vizsgálatához és egyéb klinikai kutatásokhoz
176 310 000
540 573 020
AdWare Research Kutató és Fejlesztő Kft.
81 594 858
MDE Orvosbiológiai Kutató, Fejlesztő, Gyártó Kft.
81 752 470
KFI_16-1-2017-0279
Enerin EPC Kft.
Modern piacképes technológiákon létrejövő kombinált, környezetkímélő depolimerizációs eljárásokon alapuló mintaüzem kutatás-fejlesztése
404 331 640
572 345 400


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_16) című pályázati felhívás támogatott projektjei, 2016.

A VÁLLALATI KFI_16 pályázati felhívás első értékelési fordulójában 234 projektjavaslat érkezett be, közel 60 milliárd Ft támogatási igénnyel. Közülük most 59 projektjavaslat jut az NKFI Alapból összesen több mint 13 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatáshoz, amely a konstrukció keretében rendelkezésre álló teljes keretösszeg 62%-át teszi ki.

A pályázati felhíváson a Közép-Magyarország régió tudásintenzív, innovatív vállalkozásai nyújthatták be projektjavaslataikat jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére, önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig. A felhívás keretében olyan projektek támogathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez.

 


 

A VÁLLALATI KFI_16 PROGRAM NYERTESEI

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. november 21.
 

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt             támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

KFI_16-1-2016-0011
Festékipari Kutató-Fejlesztő és Vállalkozó Kft.
ECO-Therm: nagy hőállóságú festékek zománc hatású, környezetbarát, kiemelkedő minőségű új generációjának fejlesztése
80 533 389
129 567 618
KFI_16-1-2016-0022
Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi Zrt.
Villamos és hibrid üzemű légi járművekben használható energiatároló rendszerek kutatása és fejlesztése: repülési szabályokat figyelembe feltételrendszer felállítása, valamint légi járműbe építhető prototípus energiatároló rendszer fejlesztése
156 997 912
299 996 788
KFI_16-1-2016-0023
ECSERI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Innovatív, digitalizált gyártási technológiára alapozott 200 mikron technikai tisztaságú termékpaletta gyártási technológiájának kifejlesztése
196 966 079
375 932 158
KFI_16-1-2016-0025
VPP EnergyY Erőmű-üzemeltető és Kereskedelmi Zrt.
Időjárásfüggő, decentralizált, megújuló energiára épülő erőművek szekunder szabályozására alkalmas virtuális irányítási központ fejlesztése
321 724 011
648 608 022
KFI_16-1-2016-0031
Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nagykapacitású lítium- vas-foszfát (LiFePO4) akkumulátorok intelligens cellavezérlő rendszerének kifejlesztése és gyártásra való előkészítése,  elsődlegesen  elektromos járművekben való felhasználásra
258 863 470
415 802 254
KFI_16-1-2016-0032
evosoft Hungary Számítástechnikai Kft.
Innovációk az integrált és konzisztens rendszerbe illeszkedő ipari automatizálástechnikai mérnöki tervező rendszer és kapcsolódó eszközök számára 
493 086 483
1 972 345 933
KFI_16-1-2016-0033
KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
Energiafelhasználás csökkentése a vasúti fékezésben a fékrendszer tömegének, méretének csökkentésével az ehhez tartozó innovatív technológiák fejlesztése és alkalmazása által
269 811 411
605 568 058
KFI_16-1-2016-0038
Colas Hungária Építőipari Zrt.
Hosszabb élettartamú aszfaltkeverék típusok kifejlesztése, speciális adalékanyag hozzákeverésével a Colas Hungária Zrt-nél
88 122 623
191 981 548
KFI_16-1-2016-0039
FÉMALK Fémöntészeti és Alkatrészgyártó Zrt.
Nemzetközi autóipari gyártók jövőbeli igényeinek megfelelő magasabb minőségű öntvények létrehozása, innovatív mérési technológia kifejlesztésével, valamint a gyártás termelékenységének növelésével
190 023 822
400 237 721
KFI_16-1-2016-0041
Hungaro Lux Light Világítóeszköz-gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Zárt rendszerű növénytermesztés megvalósítása hangolható színképű LED-es növénynevelő lámpatest segítségével
178 683 840
255 445 600
KFI_16-1-2016-0047
KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.
A lakóterek levegőminőségét befolyásoló berendezési tárgyak vizsgálatára alkalmas prototípus és módszertan fejlesztése
83 406 821
119 206 090
KFI_16-1-2016-0048
Oncompass Medicine Hungary Kft.
ONCOMPASS-WES-PED Molekuláris diagnosztikai eljárás és orvosi döntéstámogató rendszer gyermekkori daganatok személyre szabott kezeléséhez
403 077 524
599 646 271
KFI_16-1-2016-0050
Equip-Test Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Automatán üzemelő In-Line Handler berendezés fejlesztése
274 785 961
527 971 923
KFI_16-1-2016-0052
Stradi Validation Kereskedemi Kft.
Hanghullámokra specializálódott interferométer kifejlesztése
164 595 780
298 326 300
KFI_16-1-2016-0053
Rimóczi és Társa Szűrőbetéteket Gyártó, Tervező és Szolgáltató Kft.
Innovatív kavitációs szűrőberendezések kifejlesztése szennyvizek szerves szennyeződéseinek hatékony eltávolítására, és stabil kenőanyag emulziók előállítására
235 993 400
336 769 800
KFI_16-1-2016-0055
LASRAM Engineering Műszaki Fejlesztő Kft.
Szállézerek és rövid impulzusú lézerek sebészeti alkalmazásának kutatása, prototípus berendezések fejlesztése
498 708 725
729 942 450
KFI_16-1-2016-0069
Wizper Kft.
Egyének szintjén adaptív oktatási módszertan, és web alapú környezet prototípusának kutatása és fejlesztése a Wizper Kft-nél
169 423 869
268 781 115
KFI_16-1-2016-0074
TRadeflex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Innovatív koponyafúró motor, és szerszámainak kifejlesztése a Tradeflex Kft.-nél
87 483 812
170 717 624
KFI_16-1-2016-0078
KLÍMA-MAX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Újszerű, moduláris klímaberendezés diagnosztikai prototípus kifejlesztése (Freon alarm)
263 960 000
382 030 000
KFI_16-1-2016-0079
Metalloexpert Szolgáltató Kft.
Új speciális, kiterjesztett linearitású vasmagok gyártástechnológiájának és minősítésének innovatív kutatás-fejlesztése
317 340 255
507 819 000
KFI_16-1-2016-0086
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.
Auxiliis Pharma Szolgáltató Kft.
Intelligens hanganalízis a gyermekgyógyászat-diagnosztikában
394 304 232
592 054 400
KFI_16-1-2016-0088
Green Tech Innováció Zrt.
Földfelszín alatti üregeket érzékelő látórendszer fejlesztése
230 860 900
380 746 100
KFI_16-1-2016-0089
3DHISTECH Fejlesztő Kft.
Több fókuszsíkú, teljes tárgylemezes képalkotás és vizualizálás a digitális patológiai diagnosztikában
294 600 000
691 200 000
KFI_16-1-2016-0095
INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zrt.
Szigetelt egyenáramú villamosenergia-ellátó rendszerek földzárlatának automatikus érzékelésére és a hibahely behatárolására alkalmas felügyeleti rendszer kifejlesztése
175 545 372
318 639 281
KFI_16-1-2016-0103
PROTONE Audio Szolgáltató Kft.
Protone OrganX hallókészülék prototípus kifejlesztése
101 386 246
165 675 160
KFI_16-1-2016-0105
C3D Műszaki Tanácsadó Kft.
Új elgondoláson alapuló hidro-mechanikus présgép kifejlesztése a C3D Kft.-nél
85 896 120
135 424 800
KFI_16-1-2016-0106
THERMOFOAM Csomagolástechnikai Kft.
Fázisváltó anyagokkal kombinált, funkcionális csomagolási rendszerek (papír, több különböző fajta polimer hab) fejlesztése
291 906 890
554 113 781
KFI_16-1-2016-0108
Bervina Hajtástechnikai Kft.
Európában piacvezető innovációs feladatok és technológiai eljárások kidolgozása az 1985-ben  szabadalmazott  centrifugális öntéstechnológiával készült fogasszíjak területén a Bervina Kft.-nél
82 167 133
170 458 216
KFI_16-1-2016-0115
VISUall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
VISUall Film Digitalizáló és Archiváló Rendszer kifejlesztése 
105 458 002
179 146 403
KFI_16-1-2016-0117
SENSO-MEDIA Fejlesztő és Szolgáltató Zrt.
NEW WAVE Investment Fejlesztő Zrt.
Egészségfigyelő rendszer fejlesztése
186 511 250
275 321 060
KFI_16-1-2016-0126
PROFIKOMP Környezettechnika Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Integrált Komposzt Mérési rendszer kifejlesztése
144 606 826
277 578 774
KFI_16-1-2016-0127
OMIXON Biocomputing Kft.
Transzplantációs diagnosztikai eszközök fejlesztése és hatósági jóváhagyáshoz szükséges klinikai és analitikai tesztelése vesetranszplantáció eredményességének növelésére
126 710 588
224 152 050
KFI_16-1-2016-0130
MEDICOR Elektronika Zrt.
MEDICOR® BabyLife® Plus új, intelligens szállító inkubátorhoz világszínvonalú technológiák kutatása, prototípus kifejlesztése, a termék klinikai approbációja, és piaci bevezetése
259 114 000
372 493 000
KFI_16-1-2016-0134
VÁV Union Vállalkozási és Szerelési Kft.
Intelligens Középfeszültségű Zárlati Hibahely Kereső berendezés kifejlesztése és megépítése a VÁV Union Kft-nél
161 766 617
323 533 234
KFI_16-1-2016-0136
Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
A környezeti levegő frekventált szennyezőinek folyamatos és real-time mérésére szolgáló miniatürizált szenzorok/szenzoregyüttesek fejlesztése a referencia módszerek tükrében
223 324 000
410 491 000
KFI_16-1-2016-0141
Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft.
Magas tűzállóságú kéménybéléscső prototípusának kifejlesztése
84 475 291
137 526 086
KFI_16-1-2016-0148
GRADEX Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Új szerkezetépítési alapanyag és új típusú szemcsésanyagú teherhordó szerkezet eljárásának kifejlesztése
109 284 446
199 932 476
KFI_16-1-2016-0149
Szelence Képviseleti Kft.
VOC szivárgás csökkentés speciális tömítéstesztelés útján
99 132 913
169 401 628
KFI_16-1-2016-0165
Házak Ásza Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft.
Tűzgátló és hőszigetelt biztonsági ajtó kifejlesztése a Házak Ásza Kft. K+F projektje keretében
161 316 000
264 460 000
KFI_16-1-2016-0169
Agro Bio Hungary Kereskedelmi és Gyártó Kft.
Szántóföldi nyövények gyökérmenedzsmentje
84 213 103
125 085 595
KFI_16-1-2016-0171
Environvest Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt.
Bioinformatikai szolgáltatóközpont kialakítása második és harmadik generációs DNS szekvenálás támogatásához
106 206 980
151 604 500
KFI_16-1-2016-0177
Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft.
Az eddiginél gyorsabb és nagyobb térfogatban működő neurofotonikai eszközök és festékmolekulák kifejlesztése humán diagnosztikai célokra és az epilepszia terápiájára és festékmolekulák kifejlesztése humán diagnosztikai célokra
193 273 464
288 294 440
KFI_16-1-2016-0178
Innomed Medical Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó ZRt.
Az újraélesztés hatékonyságát növelő klinikai defibrillátor fejlesztése
298 532 350
476 390 800
KFI_16-1-2016-0182
NEXOGEN Informatikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ignis Computer Informatikai Kft.
Férfi nemzőképességi vizsgálati eszköz készítése okostelefonhoz illeszthető mikroszkóp eszköz alkalmazásával
347 961 220
598 768 700
KFI_16-1-2016-0185
MOLCZA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgálató Kft.
Silence Plus - világújdonság hanggátló termék fejlesztése, és a nagyüzemi gyártáshoz szükséges technológia géprendszer kifejlesztése
449 633 702
749 389 504
KFI_16-1-2016-0191
KROMAT Műszerforgalmazó Kft.
Kis mintaigényű (néhány mikroliter), enzimatikus átalakulások kvalitatív és kvantitatív vizsgálatára alkalmas chip kifejlesztése
184 471 530
292 918 540
KFI_16-1-2016-0198
Rail Safe Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Toldi-Agroszolg. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Eljárás- és berendezésfejlesztés energetikai és hulladékhasznosítási szempontból zárt körfolyamatú terménykezelés és géprendszer kifejlesztéséhez a betakarítástól a tárolási és/vagy további feldolgozási technológiákig
497 196 934
740 732 395
KFI_16-1-2016-0214
BioFil Mikrobiológiai, Géntechnológiai és Biokémiai Kft.
Talajszerkezetet, vízháztartást és talajtermékenységet javító talajoltó készítmény fejlesztése
96 973 150
138 569 500
KFI_16-1-2016-0216
BORSOD-BOS 2004 Ipari és Szolgáltató Kft.
Innovatív, világító térkövek kifejlesztése lumineszcens adalékanyagok kutatásával és egyedi gyártástechnológiájának kifejlesztésével
296 858 800
421 922 000
KFI_16-1-2016-0217
NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft.
Világszinten egyedi felhasználói élményt nyújtó, a jövőbeli autóipari trendeknek megfelelő komplex, integrált, multimodális fedélzeti szórakoztató és információs központ szoftvermotorjának és keretrendszerének kutatás-fejlesztése
499 202 728
1 010 854 160
KFI_16-1-2016-0224
FERCOM Systems Kft.
INKA - Intelligens Bevetési és Készenléti (rendőrség, katasztrófavédelem, mentőszolgálat) fedélzeti gépjárműpanel kutatás-fejlesztése
112 693 099
215 320 669
KFI_16-1-2016-0228
SYCONS Tanácsadó, épitőipari fővállalkozó, kivitelező és tervező Kft.
Földcsuszamlások, felszínmozgások stabilizációja - technológia és eszköz fejlesztés a Sycons Kft.-nél
168 811 457
280 185 765
KFI_16-1-2016-0238
Tradíció Manufaktúra Gyártó és Forgalmazó Kft.
FLOB Invest Ipari-Gyártó, Kereskedelmi és Fejlesztő Kft.
Hidrokinetikus vízi erőmű létrehozása
206 999 798
417 574 849
KFI_16-1-2016-0240
Gene Design Kutató és Fejlesztő Kft.
Gén módosítási rendszer kidolgozása gyógyszer hatóanyag fejlesztéshez
149 636 501
229 845 834
KFI_16-1-2016-0248
Metszéspont Mérnöki Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Végleges belső felülettel épített napelem-tető
94 117 000
152 612 000
KFI_16-1-2016-0254
BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.
Honvédelmi Minisztérium ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt.
Nagy megbízhatóságú, nemzeti biztonsági stratégiai műveleteket támogató MIMO adatrádió rendszer kifejlesztése, gyártásának és üzemeltetésének előkészítése hazai platformokon
441 498 496
877 967 311
KFI_16-1-2016-0273
"Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
WiFi hálózati technológián alapuló profilozó eljárás kidolgozása
388 140 000
747 599 980
KFI_16-1-2016-0275
VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
PearWilliams Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Új szabályozási környezetnek megfelelő repülőgép szimulátorok elsődleges kezelőszerveinek mágneses technológián alapuló fejlesztése
206 887 040
339 478 400
KFI_16-1-2016-0277
ARWorks Kft.
Smartmobilevision Kft.
Holotecht, AR szemüveghez külső GPS szenzor illesztése, a 3D-s tartalom valós, megadott GPS koordinátán való megjelenítése 
176 663 494
308 038 840

 

 

 Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2023. évi Programstratégiája Magyarország új innovációs stratégiáját, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2023. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, NKFI Alapból meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
191,384 143,829 78,670
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2023
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06 Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2021-1.1.3-PIACI KFI
50,00 Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
(Felhívás később jelenik meg)
2,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
6,10
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00 Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,70 Inkubátor támogatási program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06 Kutatási kiválósági Proof of Concept program
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
4,00        
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00        
Kutatási Alaprész
2021-2023
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75,00        
Új Nemzeti Kiválósági Program 0,600 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,710
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-1
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1,00 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-3
1,20 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-3
1,029
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-4
1,052 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-4
0,902
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-5
0,70 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-5
0,60
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-6
0,220 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-6
0,189
Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
2,832 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00 Élvonal Plusz - Kutatási Kiválósági Program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00 Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00    
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60    
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?