Ön itt áll: PályázóknakPályázatokVersenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17)
Versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17)
Meghirdetés dátuma: 2017. február 03.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje:
Postára adás határideje: Az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül.
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Vállalkozás (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
17 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
500-1500 db
Igényelhető támogatás
7 500-9 500 MFt
Pályázat futamideje
36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A felhívás célja olyan, hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között, amelyek eredményeképpen üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények jönnek létre a gazdasági és a társadalmi élet problémáinak megoldására az alábbi területeken:

 • „A” alprogram: Digitális gyártástechnológia fejlesztése 
 • „B” alprogram: Agrár-innováció és biotechnológiai programok

Erre a felhívásra kizárólag közép-magyarországi vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumai pályázhatnak, és kizárólag a Közép-Magyarország régióban megvalósuló projekt támogatható. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelmet a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is meg kell küldeni az NKFI Hivatal levelezési címére az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül egy példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (expressz postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás). A pályázatok benyújtása 2017. április 10-ig lehetséges.

A pályázók köre

Pályázatot kizárólag gazdasági társaság által vezetett, legfeljebb 5 tagú konzorcium nyújthat be, amelyben partnerek lehetnek az alábbiak:

 • közép-magyarországi székhelyű, vagy magyarországi ill. EGT székhelyű és Közép-Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, legalább 2 teljes lezárt üzleti évű és kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá
 • közép-magyarországi székhelyű, vagy magyarországi székhelyű és Közép-Magyarországon telephellyel rendelkező költségvetési szervek vagy azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek
 • közép-magyarországi székhelyű, vagy magyarországi ill. EGT székhelyű és Közép-Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező nonprofit szervezetek, amelyek K+F ráfordítása az utolsó lezárt adóbevallás szerint eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át; továbbá államilag elismert állami, egyházi, vagy magán felsőoktatási intézmények

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan:

 • alkalmazott (ipari) kutatás
 • kísérleti fejlesztés

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • alapkutatás 
 • nyilvánosság biztosítása, tájékoztatás
 • projekt koordinációs tevékenység
 • piacra jutással kapcsolatos tevékenység 
 • iparjogvédelmi tevékenység (nagyvállalat és kkv esetében)
 • eszközök és immateriális javak beszerzése, a kutatási infrastruktúrához szükséges épület építése, korszerűsítése.

Rendelkezésre álló keretösszeg, igényelhető támogatás

A program megvalósítására az NKFI Alapból rendelkezésre álló keretösszeg összesen 17 milliárd forint, az alábbi megoszlásban. Pályázatonként 500-1500 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

 • „A” alprogram: 9,5 milliárd forint, 
 • „B” alprogram: 7,5 milliárd forint

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt költségeinek elszámolása a támogatási szerződésben meghatározott projektkezdés napjától lehetséges. A pályázónak a projekt eredményeire vonatkozóan 3 év fenntartási kötelezettsége van.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Megjelent a Versenyképességi és kiválósági (VKE_17) felhívás kitöltő programja — Meghosszabbodott a pályázati benyújtási határidő

A Versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17) felhívásra tervezett pályázatok az EPTK felületen nyújtandók be, egyidejűleg a felhívás benyújtási határideje 2017. április 10-re módosul.

A módosított felhívás szövege letölthető a pályázati felhívást ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként, a pályázati felhívást ismertető oldalon: Versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17).

Link a kitöltőprogramhoz: https://eptk.fair.gov.hu 

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Új tematikus innovációs programok ösztönzése közép-magyarországi vállalatok és kutatóhelyek együttműködésében
Digitális gyártástechnológiai újítások, továbbá agrárinnovációs és biotechnológiai fejlesztési programok megvalósítására nyújthatnak be pályázatot vállalkozások által vezetett közép-magyarországi ipari-kutatói konzorciumok a 17 milliárd forint keretösszegű új versenyképességi felhívásra.

Az NKFI Hivatal versenypályázati portfóliójában a tematikus megkötés nélkül meghirdetett innovációs programok támogatása mellett egyes, a nemzetgazdaság versenyképességének erősítése szempontjából stratégiai jelentőségű kutatásfejlesztési tevékenységek ösztönzésére célzott an, konkrét tudomány- és szakterületekhez kötve is közzétesz felhívásokat.

A most megjelent „Versenyképességi és kiválósági együttműködések” (VKE_17) felhívás 17 milliárd forint keretösszeget nyit meg a közép-magyarországi vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények konzorciumai előtt új digitális gyártástechnológiai, továbbá  agrárinnovációs és biotechnológiai fejlesztési programok megvalósítására. A  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott konstrukcióban  a vállalkozások konzorciumvezetői  szerepvállalása fontos feltétele a pályázat benyújtásának.

Tematikus kutatásfejlesztési és versenyképességi programok:

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17) program támogatott projektjei

A 2017 februárjában meghirdetett pályázati felhívás célja olyan, hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködés ösztönzése közép-magyarországi vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között, amelyek eredményeképpen üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények jönnek létre a gazdasági és a társadalmi élet problémáinak megoldására. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja az alábbi területeken:

 • „A” alprogram: Digitális gyártástechnológia fejlesztése 
 • „B” alprogram: Agrár-innováció és biotechnológiai programok.

Az április 10-i benyújtási határidőig az „A” alprogramra 21, a „B” alprogramra 26 pályázat érkezett, összességében több mint 37,5 milliárd forintos támogatási igénnyel. Ezek közül 43 (az „A” alprogramban 20, a „B” alprogramban 23 db) bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak.

A pályázati kiírásban rögzített tartalmi ellenőrzési és értékelési szempontok alapján a pályázatokat először anonim szakértők értékelték.  Az értékelések összesítését követően a kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta a pályázatokat. A felállított rangsor és értékelések ismeretében az Innovációs Testület 21 pályázatot elutasításra, 22 pályázatot pedig támogatásra javasolt az NKFI Hivatal elnökének.

A támogatói döntés szerint így az „A” alprogram keretében 12, a „B” alprogram keretében pedig 10 konzorcium nyert összesen több mint 16,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból, a felhívás 17 milliárd forintos keretösszegéből 98,42% került felhasználásra.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. augusztus 23.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

2017-1.3.1-VKE-2017-00001
DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Élelmezési célú sertések csökkentett antibiotikum használatú felnevelésére, a környezeti terhelés csökkentésére, valamint magasabb húsminőség elérését szolgáló takarmánykiegészítő gyógynövény-keltátok prototípusának kifejlesztésére irányuló kutatás
909 289 422
1 184 867 347
Szent István Egyetem
2017-1.3.1-VKE-2017-00002
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
Biologikumok gyártástechnológiájának optimalizálása és az azt támogató analitikai vizsgálati módszerek fejlesztése a Richter Gedeon Nyrt., a BME, az ELTE  valamint az MTA TTK  együttműködésében
1 483 537 781
2 148 589 157
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
2017-1.3.1-VKE-2017-00004
Első Pesti Malom- és Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GalgaGabona projekt: Élelmiszerbiztonsági, agrotechnikai, feldolgozástechnológiai és táplálkozási érték növelését célzó fejlesztések a zab és rozs humán célú hasznosítási feltételeinek javítása érdekében
589 384 968
854 044 589
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
F&R Partner Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
GALGA-AGRÁR Korlátolt Felelősségű Társaság
2017-1.3.1-VKE-2017-00006
Omixon Biocomputing Korlátolt Felelősségű Társaság
Diagnosztikai és terápiás fejlesztések a vesebetegség-eredetű halálozás csökkentésére
780 224 804
951 478 629
Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája
2017-1.3.1-VKE-2017-00009
Sóskút Fruct Gyümölcstermelő Korlátolt Felelősségü Társaság
Új agrár-meteorológiai információs rendszer fejlesztése környezet,- növényvédelmi és élelmiszer-biztonsági céllal
636 674 510
764 073 350
Carbotech Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szent István Egyetem
2017-1.3.1-VKE-2017-00013
ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Metagenomikai módszerekre alapozott oltóanyagok kifejlesztése policiklusos aromás szénhidrogének in-situ bioremediációjára, új on-line monitoring rendszer támogatásával
553 137 601
661 992 265
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Fermentia Mikrobiológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
2017-1.3.1-VKE-2017-00015
AutSoft Korlátolt Felelősségű Társaság
Ipari folyamatok virtuális valóság alapú vizualizálása és hatékony beavatkozás támogatása hordozható eszközökről
599 846 548
690 787 516
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2017-1.3.1-VKE-2017-00018
PR1MER Korlátolt Felelősségű Társaság
Automatizált gyártási utasításos, Egyedileg azonosított sütőipari okostermék termelésfejlesztése
803 240 464
1 094 251 015
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Slopmax Kft.
Szent István Egyetem
2017-1.3.1-VKE-2017-00022
Hungaroplant Faiskolai Termelő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
A fatömeg hozamot és faanyagminőséget jelentősen növelő, a gyakorlatban eddig nem alkalmazott állománynevelési és trágyázási eljárások kidolgozása új, gyorsnövésű fajtákkal létesített erdészeti ültetvényekben
703 946 503
798 141 000
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Szent István Egyetem
2017-1.3.1-VKE-2017-00023
RICHARD FRITZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Komplex optikai méréseken alapuló robotizált minőségellenőrzési technológia kifejlesztése autóipari alkalmazásra
812 209 458
1 183 682 950
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2017-1.3.1-VKE-2017-00025
VARINEX Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Autóipari alkatrészek additív gyártástechnológiáinak kifejlesztése, hagyományos, forgácsolási technológiákkal való összehasonlítása
1 098 896 372
1 400 876 320
Erinaco Innováció Kutató, Fejlesztő, Szolgáltató Kft.
Óbudai Egyetem
2017-1.3.1-VKE-2017-00026
S & K-LAP Nyúltenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Házinyúl tenyészetek termelőképességének növelése genomikai módszerekkel
824 795 930
988 069 296
Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti Agrárkutatási- és Innovációs Központ - Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
2017-1.3.1-VKE-2017-00028
Drem Innovációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Antitest alapú gyógyszerjelöltek fejlesztése tüdőbetegségek terápiájához
855 444 000
1 168 680 000
AVICOR Kutató, Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2017-1.3.1-VKE-2017-00029
evopro systems engineering Kft.
Moduláris digitális gyártástechnológiai keretrendszer és szolgáltatások fejlesztése KKV-k számára.
763 894 307
993 847 947
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Ecomatic Korlátolt Felelősségű Társaság
graphIT Korlátolt Felelősségű Társaság
2017-1.3.1-VKE-2017-00030
CYX Korlátolt Felelősségű Társaság
Alga-baktérium ko-kultivációs technológián alapuló moduláris mezőgazdasági szennyvízkezelő rendszer fejlesztése
597 917 914
832 580 538
Glia Kutatás-fejlesztési Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Szent István Egyetem
2017-1.3.1-VKE-2017-00031
Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja
759 464 900
1 094 425 900
Óbudai Egyetem
2017-1.3.1-VKE-2017-00035
TCT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Maximális  térkitöltésű, additív, robotizált gyártási technológia kutatás fejlesztése
702 260 969
898 372 815
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szent István Egyetem
2017-1.3.1-VKE-2017-00036
Continental Automotive Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Digitális megoldások kutatása a gyártáslogisztikai rendszerek dolgozóinak hatékonyság növelésére
569 206 324
761 052 461
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
GAMMA-DIGITAL Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2017-1.3.1-VKE-2017-00039
Csepeli Szerszámgépgyár Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyedi gyártástechnológia digitalizáció a Csepeli Szerszámgépgyár Kft., Lasram Engineering  Kft. és MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont együttműködése által
788 631 208
991 162 239
LASRAM ENGINEERING Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
2017-1.3.1-VKE-2017-00040
RUTIN Épitőipari Fővállalkozó, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Hálózatosodott technológiák alkalmazása acélszerkezetek tervezése, gyártása, szerelése, fenntartása és kapcsolódó szolgáltatások területén
734 200 000
1 094 700 000
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
2017-1.3.1-VKE-2017-00042
NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság
Vállalati környezet menedzselt IoT keretrendszerének létrehozása
635 158 759
834 948 428
CS-PROCESS Mérnöki KFt.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2017-1.3.1-VKE-2017-00044
Orange Pack Termékelőállító, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Gyártásközi csomagolásba épülő, termékkövetési és azonosítási technológia és termékcsalád fejlesztése
530 072 161
606 473 851
AMSY Jelöléstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
PILLAR EURÓPA Kutatási és Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2021. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza.
(1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat)

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021 (Mrd Ft)

VNT VT
GINOP Plusz
(2021-2027)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
NKFI Alap
(2021-2027)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
182,292
-
ITM Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata. 11 -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
151,621 -
SUM
 
481,583 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

VNT VT

GINOP Plusz, ITM
2021-2027

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6 -
RRF
2021
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21

79,956
-
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21

71,665
-
Innovációs Alaprész
2021

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
50 -
KKV Start program KKV Start Innováció 8 -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
2 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 -
Nemzetközi programok 2021-1.2.2-EU_KKV (100 MFt); 2020-1.2.3-EUREKA (1,4 Mrd Ft); 2019-2.1.7-ERA-NET (~1,7 Mrd Ft); 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (350 M Ft); 2019-2.1.2-NEMZ (453 M Ft); 2020-1.2.1-GYAK (50 M Ft); 2021-1.2.1-EIT-KIC (500 M Ft); 2021-1.2.4-TÉT (200M Ft); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (160 MFt) 4,5 -
Piacravitel
Piacravitel 1 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 -
Kutatási Alaprész
2021

Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 -
Új Nemzeti Kiválóság Program Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
0,60 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
-
Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 -
Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
13 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 -
Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása
1 -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3 -
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz
KDP-2021
8,762 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?