Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAlapkutatási pályázat - Kutatási pályázat (K_16)
Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_16)
Meghirdetés dátuma: 2016. február 15.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2016. március 17.
2016. március 17.
Postára adás határideje: 2016.03.24.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet, Magánszemély
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
2 420 000 000 Ft
Pályaművek száma
250-300 db
Igényelhető támogatás
48 MFt
Pályázat futamideje
48 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A pályázati felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható, különösen olyan eredmények, amelyek megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható.

A kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

A támogatás odaítélésénél előnyt jelent a fiatal kutatók bevonása. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

A forrás hatékonyabb felhasználása érdekében 2016-ban több újítás is szerepel az alapkutatásokat ösztönző versenypályázati felhívásban, ezekről az alábbi összefoglalóban olvashat részleteket: Kutatói kezdeményezésű témapályázatok: bővülő források, megújuló feltételek

Gyakran ismételt kérdések

A pályázat iránt megnyilvánuló nagy érdeklődés nyomán az NKFI Hivatal közzéteszi a leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszokat a felhívással kapcsolatos tájékozódást segítendő.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, legkésőbb 2016. március 17-ig. Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet e határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény jóváhagyott, valamint legkésőbb 2016. március 24-i postabélyegzővel feladva nyomtatott formában is beérkezett az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal – az erre vonatkozóan 2016. március 1-ig benyújtott kérelem alapján – előzetesen engedélyezte arra hivatkozva, hogy a kutatási programot a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni.

A pályázók köre

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű
  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül; vagy
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, amely 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, és nem tartozik az EVA hatálya alá; vagy
  • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet.

A pályázat benyújtásakor, illetve a támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a magyar állampolgárságú kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia, a külföldi állampolgárságú kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban kell állnia.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján témamegkötés nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, az NKFI Hivatalhoz benyújtott projektterv maradéktalan megvalósításához szükséges tevékenységek támogathatók.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2016-2020 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 7 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani, amelyből a 2016. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás a 2016. évi programstratégia függvényében 2,42 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke

Projektenként legfeljebb 48 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%, tehát a projekt megvalósításához nem kell saját forrást bevonni, illetve egyéb támogatás nem vehető hozzá igénybe.

A pályázók adatainak átemelése a Magyar Tudományos Művek Tárából

A pályázók MTMT-ben regisztrált adatainak átvezetése az MTMT-t érintő karbantartás miatt 2016. február 22-től lehetséges.

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A projekt megkezdése leghamarabb a támogató döntést követő naptól lehetséges, a projektnek 2016. október 1. és 2016. december 31. között kell megkezdődnie.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Kutatási témapályázat: kiegészült felhívás és válaszok a gyakori kérdésekre
A pályázat iránt megnyilvánuló nagy érdeklődés nyomán az NKFI Hivatal közzéteszi a leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszokat a felhívással kapcsolatos tájékozódást segítendő.

A gyakori kérdésekre adott válaszok itt érhetők el: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/alapkutatasi-palyazat/csomag/gyakran-ismetelt

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a felhívás a B.1., C.1., C.2.2., C.5. és E.1.3. pontok vonatkozásában kiegészült. A változtatásokkal kiegészült pályázati felhívás elérhető a pályázati csomag részeként az NKFI Hivatal pályázati oldalán. Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a „pályázó (befogadó) intézmény nyilatkozatai” megnevezésű melléklet is módosult.

A pályázatok a frissített, aktuális dokumentumok alapján és használatával nyújthatók be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz a pályázati felhívásban megadott módon, a megjelölt határidőig.

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A kutatói kezdeményezésű témapályázatok 2016. évi nyertesei (K_16)

Az előző évihez képest jelentősen, 7 milliárd forintra bővült keretösszegű felhívásra 2016. március 17-ig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat. Idén az elmúlt évhez képest 18%-kal, 2014-hez képest pedig 29%-kal több, összesen 1147 projektjavaslat érkezett. A felhívási konstrukciónak az NKFI Hivatal által kezdeményezett változtatásait a kutatói közösség kedvezően fogadta. Ezek a változások – így például az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximális összegének növelése, a költségterv összeállítására vonatkozó szabályok módosítása – a támogatási igények növekedéséhez és átrendeződéséhez vezettek. A benyújtott projektjavaslatok összesített támogatási igénye csaknem 34 milliárd forint volt, ami az elmúlt évhez képest 42%-os, 2014-hez viszonyítva pedig 62%-os emelkedést jelent. Az NKFI Alap forrásaiból idén a pályázók ötöde kaphatott támogatást.

A döntéselőkészítési folyamat – a korábbi évek módszertanát követve – a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 219 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

Tudományterület
Befogadott pályázatok (db)
Támogatott pályázatok (db)
Támogatott pályázatok összesített igénye (milliárd Ft)
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
283
62
1,4
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Kollégiuma  (MFKMTK)
289
58
1,96
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
329
55
2,24
Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományok Kollégiuma (AKÖFK)
236
44
1,4
Interdiszciplináris
10
0
0
Összesen
1 147
219
7

 

A befogadott pályázatok vezető kutatóinak átlagéletkora 49 év, a támogatott pályázatoknál ugyanez alig különbözik (50 év). Ezen belül a 40 éves, vagy annál fiatalabb pályázók száma közel két és félszeresére emelkedett a korábbi évekhez képest (22%). Ennek hátterében többek közt az áll, hogy idén a posztdoktori jellegű kutatások dologi kiadásaira is a K_16 felhívás keretében lehetett pályázni, mivel a PD_16 pályázat csak a posztdoktorok bérjellegű jutatásaira vonatkozott. A támogatott kutatási témapályázatok között azonban mégis csak 34 olyan vezető kutató van, aki 40 éves, vagy annál fiatalabb. A Hivatal szándéka, hogy a jövő évi kiírásban fokozottan érvényre juttassa ezt az értékelési szempontot.

A K_16 pályázat értékelési folyamatának tapasztalatairól, tanulságairól, az „értékelések értékeléséről” a z NKFI Hivatal elnöke nyilvános fórumon ad tájékoztatást a jövő évi felhívás megalapozása és az értékelési rendszer hatékonyságának folyamatos korszerűsítése céljából.

A NYERTES PÁLYÁZATOK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. július 25.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő (hó)
Odaítélt támogatás (EFt) 
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
120469
Vizi Balázs: Kétoldalú szerződéses kapcsolatok és kisebbségvédelem Közép- és Délkelet-Európában (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
37
12 878   
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
120623
Szeibert Orsolya: A gyermek legfőbb érdekének érvényesülése a szülői felelősség és kapcsolattartás kontextusában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 192   
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
120158
Kenderes György: A kiszolgáltatottabb fél helyzete a munkavégzési jogviszonyokban az európai és a magyar szabályozás tükrében (Miskolci Egyetem)
48
24 202   
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
119603
Szabó Andrea: Részvétel, képviselet, pártosság. Választáskutatás, 2018. (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
35 888   
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
120693
Badó Attila: A pártatlanság biztosítása az igazságszolgáltatásban. Összehasonlító vizsgálat (Szegedi Tudományegyetem)
47
10 608   
Filozófia
120375
Boros Gábor: Önértelmezés, érzelmek és narrativitás (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
29 912   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
119930
Solymosi Tamás: Játékelmélet: Koncepciók, módszerek, alkalmazások (Budapesti Corvinus Egyetem)
48
34 207   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120289
Szerb László: Vállalkozás és versenyképesség vizsgálatok Magyarországon a Globális Vállalkozói Monitor felmérései alapján, 2017-2019 (Pécsi Tudományegyetem)
39
23 072   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120080
Bakucs Lajos Zoltán: A  vidékfejlesztési politika hatáselemzése Magyarországon. Egy átfogó szemlélet (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
7 299   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120035
Csóka Péter: Pénzügyi hálózatok vizsgálata játékelméleti eszközökkel (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
9 088   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120007
Gál Zoltán: Pénzintézetek gazdaságfejlesztő szerepe a teljesítmény és a hitelezési mutatók alapján: Területi Pénzügyi Vizsgálatok (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
9 951   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
119557
Halpern László: A kutatás-fejlesztés és innováció meghatározó tényezői és azok hatása a vállalati hatékonyságra és növekedésre (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
18 048   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
119683
Kiss Hubert János: Kooperálva versenyezni: elmélet és kísérletek (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
11 427   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
119669
Jámbor Attila: Globális mezőgazdasági versenyképesség a nemzetközi kereskedelemben (Budapesti Corvinus Egyetem)
48
19 829   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120053
Szunomár Ágnes: Európán kívüli feltörekvő piacok multinacionális vállalatai Kelet-Közép-Európában (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
26 218   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120545
Váradi Balázs: Egyéni egészségügyi paneladatokon alapuló egészségpolitikai értékelések (Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.)
27
11 240   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120183
Kocsis Tamás: Szándékos költségáthárítás a döntéshozatalban (Budapesti Corvinus Egyetem)
24
6 713   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120044
Tóth Gergely: A GAZDASÁGI EGYENSÚLY TERMÉSZETES HATÁRAI (Pannon Egyetem)
24
19 220   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120326
Baráth Lajos: Termelékenység, gazdasági válság és konvergencia az EU mezőgazdaságában (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
6 898   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120563
Tóth József: Az élelmiszer termelés és fogyasztás innovációs alkalmazkodása (Budapesti Corvinus Egyetem)
48
15 963   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120686
Kapás Judit: A kultúra rétegei: Az intézmények, a gazdasági fejlődés vagy mindkettő meghatározói? (Debreceni Egyetem)
44
13 111   
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika 
120004
Márkusné Zsibók Zsuzsanna: A területi gazdasági folyamatok hosszú távú előrejelzése: regionális modell építése magyarországi adatokon (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
9 540   
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia 
119580
Müller Péter: Katona József korai (Bánk bán előtti) drámáinak kritikai kiadása II. (Pécsi Tudományegyetem)
48
5 526   
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia 
119865
Pintér Márta Zsuzsanna: Régi Magyar Drámai Emlékek 6/2-3 (Eszterházy Károly Főiskola)
48
8 432   
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia 
120779
Wernitzer Julianna: Kassák Lajos avantgárd folyóiratai interdiszciplináris megközelítésben (1915–1928) (Petőfi Irodalmi Múzeum)
48
27 564   
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia 
119355
Horváth Iván: Pray-kódex. Hálózati és nyomtatott kritikai kiadás (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
23 618   
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
120495
Mikó Árpád: A reneszánsz művészet Magyarországon (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
47
40 114   
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
120643
Czagány Zsuzsa: Kódexek és töredékek. Késő középkori hangjelzett forrásaink kutatása, újraértelmezése és online megjelenítése (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
48 000   
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
120712
Balogh Balázs: Párhuzamos ruralitások. A vidékiség mai (lét)formái négy erdélyi  kisrégióban (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
23 230   
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
119665
Szarvas Zsuzsanna: Útközben. A Néprajzi Múzeum új állandó kiállításának előkészítése (Néprajzi Múzeum)
48
42 000   
Nyelvtudomány
120145
Kornai András: Szószerkezet felismerése mélytanulással (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
48
44 400   
Nyelvtudomány
120073
Kenesei István: Nyílt hozzáférésű magyar mondattani könyvsorozat angol nyelven (MTA Nyelvtudományi Intézet)
40
36 329   
Nyelvtudomány
119863
Rebrus Péter: A magánhangzó-harmónia mintázatainak kísérleti és elméleti vizsgálata (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
34 331   
Nyelvtudomány
120234
Bóna Judit: Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
41 247   
Ókortudomány–Orientalisztika
119979
Nagy Árpád Miklós: Párhuzamos kutatások az antik mágia köréből II: a varázsgemmák (Szépművészeti Múzeum)
48
26 986   
Pszichológia–Pedagógia
119365
Csépe Valéria: Multimodális interakciók az ortográfiai tanulásban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 658   
Pszichológia–Pedagógia
119433
Kende Anna: Konzorcium, fő p.: A társas identitás hatása a csoportközi előítéletekre és a kollektív cselekvésre (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
23 774   
Pszichológia–Pedagógia
119793
Bigazzi Sára: Konzorcium, társ p.: A társas identitás hatása a csoportközi előítéletekre és a kollektív cselekvésre (Pécsi Tudományegyetem)
48
22 567   
Pszichológia–Pedagógia
120012
Csathó Árpád: Bimodális kognitív interakciók érzékenysége a mentális fáradtságra (Pécsi Tudományegyetem)
36
7 902   
Pszichológia–Pedagógia
120433
Nguyen Luu Lan Anh: A felsőoktatási nemzetközi mobilitás pszichológiai aspektusai: a külföldön tanuló diákok adaptációja és akkulturációja (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
18 677   
Pszichológia–Pedagógia
119591
Kasik László: A társas problémákkal kapcsolatos negatív orientáció és elkerülés kapcsolata – longitudinális vizsgálat 10–18 évesek körében (Szegedi Tudományegyetem)
36
11 267   
Pszichológia–Pedagógia
119587
Czigler István: Automatikus és feladatfüggő információ-feldolgozás: változásdetekció feladathelyzetben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 781   
Pszichológia–Pedagógia
120334
Kállai János: Saját test percepciója a computer által létrehozott virtuális térben: A perceptuális előtér és háttér fluktuációja a virtuális térben való elmerülés közben. (Pécsi Tudományegyetem)
48
31 489   
Régészet–Magyar Őstörténet
120486
Vida Tivadar: A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása és kiadása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
36
33 562   
Régészet–Magyar Őstörténet
120575
Révész László: Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (Szegedi Tudományegyetem)
48
36 342   
Régészet–Magyar Őstörténet
119847
Szabó Miklós: Sajópetri - Homoki-szőlőskertek LT-temető monográfiájának megjelentetése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
12
4 338   
Régészet–Magyar Őstörténet
119520
Borhy László: Tábor - Város: Brigetio római kori településkomplexuma (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 971   
Szociológia–Demográfia
120086
Nagy Beáta: Versenyfutás az idővel (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
18 166   
Szociológia–Demográfia
119368
Vajda Júlia: A vészkorszak “alulnézetben” – zsidók és nem zsidók huszadik századi együttélésének emlékezete, különös tekintettel a soára (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
14 946   
Szociológia–Demográfia
120070
Janky Béla: Jóléti attitűdök magyarázata: általános morális elvek, téma-keretezés és kutatási dizájn (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
9 904   
Szociológia–Demográfia
120711
Hárs Ágnes: Migráció - a valóság közelítése innovatív módszerekkel (KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány)
37
15 911   
Szociológia–Demográfia
119465
Virág Tünde: Helyi közpolitikák és a marginalitás (újra)termelődése hanyatló városokban (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
17 509   
Szociológia–Demográfia
120010
Bartha Anikó Eszter: Az ipari munkásság alakváltozása: Az 1990 utáni szakmunkásréteg társadalmi-politikai tagozódása Németországban és Magyaroszágon (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
14 132   
Szociológia–Demográfia
120400
Papp Z. Attila: Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi rezliencia multietnikus környezetben (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
18 501   
Szociológia–Demográfia
119679
Rosta Gergely László: Vallási változás Magyarországon (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
36
26 680   
Szociológia–Demográfia
119565
Kolosi Tamás: ISSP - Kapcsolatok és erőforrások (2017) és Vallás (2018) (TÁRKI Zrt)
19
12 074   
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
119664
Deák Ágnes: Államhatalom és politikai sajtó Magyarországon (1861-1875) (Szegedi Tudományegyetem)
48
24 557   
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
119577
Krász Lilla: A tudományos tudás áramlásának mintázatai Magyarországon, 1770-1830 (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
36 918   
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
119671
Tomka Béla: Intézményi és kulturális transzferek a 20. századi Magyarországon: átvétel, hibridizáció és elutasítás (Szegedi Tudományegyetem)
36
14 439   
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
119430
Jakó Klára Júlia: Erdélyi Okmánytár V. (1373-1389) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
12 997   
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
119237
Kasza Péter: Buda Oppugnata - Wolfgang Lazius elfeledett történeti műve (Szegedi Tudományegyetem)
48
31 366   
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
120197
Papp Klára: A magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere a 16-20. században (Debreceni Egyetem)
46
24 864   
Fizika
119561
Groma István: Új elméleti és kísérleti módszerek kifejlesztése a diszlokációk kollektív tulajdonságának leírására (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
35 052   
Fizika
119517
Mészáros Szabolcs: Galaktikus archeológia: a Tejútrendszer története a nagy égboltfelmérő programok korában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 680   
Fizika
120785
Szabó György: Megkülönböztethetőség következményei az evolúciós játékelméletben (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
23 616   
Fizika
119204
Takács Gábor: Erősen korrelált kvantumrendszerek dinamikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
29 851   
Fizika
119967
Kun Ferenc: Repedések dinamikájától katasztrófák előrejelzéséig (Debreceni Egyetem)
48
16 712   
Fizika
120660
Barnaföldi Gergely Gábor: Azonosított hadronok keletkezésének vizsgálata az LHC megnövelt luminozitású nehézionütközéseiben az ALICE kísérlettel (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
45 599   
Fizika
119357
Donkó Zoltán: Töltött részecskék nemegyensúlyi kinetikája ionizált gázokban (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
38 976   
Fizika
119442
Dóra Balázs: Kölcsönhatás, topológia és dinamika egzotikus kvantumrendszerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
48 000   
Fizika
119797
Halbritter András: Atomi méretű memóriák vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
48 000   
Fizika
120666
Fülöp Zsolt: Nagypontosságú nukleáris asztrofizikai mérések (MTA Atommagkutató Intézet)
48
48 000   
Fizika
120569
Legeza Örs: Erős korreláció és összefonódás az atommagoktól a molekulákon át az ultra hideg atomi és kondenzált anyagi rendszerekig (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
42 966   
Fizika
119993
Regály Zsolt: Új irányok a bolygókeletkezés megértésében: örvénykeltette bolygókeletkezés (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
33 552   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
120551
Józsa János: Sekély tavak fizikai folyamatainak kölcsönhatása tér- és időbeli léptékeken keresztül (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 587   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
119245
Domokos Gábor: Alakfejlődés és az egyensúly geometriája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 718   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
120083
Láng Péter: Desztillációs és abszorpciós szétválasztási eljárások hatékonyságának növelése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
26 999   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
119440
Lógó János: Szerkezetek topológia optimálásának néhány feladata: elméleti kérdésektől a mérnöki alkalmazásokig (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 984   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
120501
Korondi Péter: Ember-Gép interakció eto-robotikai eszközei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
46 430   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
119566
Mertinger Valéria: Kristályorientált szilárdfázisú folyamatok modellezése és komplex kísérleti jellemzése fémes rendszerekben (Miskolci Egyetem)
48
44 299   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
120592
Czigány Tibor: Égésgátolt polimer kompozitok fejlesztése mérnöki alkalmazásokhoz (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 340   
Gépész-, Építő-, Építész és Közlekedésmérnöki 
119943
Vad János: Ellenforgó légcsavarok aeroakusztikai és aerodinamikai vizsgálata, nyalábformálási módszerek felhasználásával (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
19 654   
Informatikai–Villamosmérnöki
120499
Szirányi Tamás: Tájékozódás dinamikus környezetben részleges látványokból (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
36
35 516   
Informatikai–Villamosmérnöki
119467
Vásárhelyi Gábor: Csoportos döntéshozatal és csoportos feladatmegoldás autonóm repülő robotokkal (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 936   
Informatikai–Villamosmérnöki
120233
Benedek Csaba: Instant környezetmegfigyelés mobil járművekről újgenerációs térinformatikai adatbázis háttérrel (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
48
47 952   
Informatikai–Villamosmérnöki
120366
Kató Zoltán: Konzorcium, fő p.: Vizuális objektumok geometriai illesztése,  fúziója, 3D rekonstrukciója és felismerése pontmegfeleltetések nélkül (Szegedi Tudományegyetem)
48
21 907   
Informatikai–Villamosmérnöki
120367
Czúni László: Konzorcium, társ p.: Vizuális objektumok geometriai illesztése,  fúziója, 3D rekonstrukciója és felismerése pontmegfeleltetések nélkül (Pannon Egyetem)
48
22 344   
Informatikai–Villamosmérnöki
119532
Osváth Zoltán: Grafén-fém hibrid nanoszerkezetek előállítása és jellemzése (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
16 172   
Informatikai–Villamosmérnöki
120143
Fekete Zoltán: Újszerű implantátum anyagok alkalmazása az agykéreg aktivitásának nagy-felbontású, multiparaméteres leképezésére (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
46 779   
Informatikai–Villamosmérnöki
119866
Antal Péter: Bayesi, rendszeralapú módszerek nagy mennyiségű egészségügyi adatok elemzésére (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
47 967   
Kémia 1
119658
Császár Attila Géza: Molekulák mozgásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
46 967   
Kémia 1
119795
Horváth Dezso: Térbeli gradiens vezérelt önszerveződés és önrendeződés kémiai rendszerekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
44 716   
Kémia 1
119360
Szalai István: Új eljárások nemlineáris kémiai jelenségek előállítására és tanulmányozására (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 842   
Kémia 1
119732
Jedlovszky Pál: Biológiai vagy környezeti szempontból releváns határfelületi rendszerek vizsgálata számítógépes szimulációs módszerekkel (Eszterházy Károly Főiskola)
48
21 468   
Kémia 1
120115
Kónya Zoltán: Fém nanorészecskék szabályozott növesztése atomi vastagságú 2D szigetelő és vezető filmeken és felületi reakciókban mutatott katalitikus tulajdonságaik vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
39 480   
Kémia 1
120075
Horvai György: Szokatlan sav-bázis kölcsönhatások (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
26 961   
Kémia 1
120224
Tircsó Gyula: Mangán(II)komplexekkel a biztonságos diagnosztikáért: új, merevvázú makrociklusos komplexképzők tervezése, előállítása és kémiai jellemzése Mágneses Rezonanciás kontrasztanyagok ligandumaiként (Debreceni Egyetem)
48
43 082   
Kémia 1
119269
Héberger Károly: Molekuláris, kromatográfiás, bünügyi technikai és élelmiszeradatokra vonatkozó "ujjlenyomatok" újraértékelése és a kapcsolódó modellek validálása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
47
40 087   
Kémia 1
119429
Rokob Tibor András: Biológiai és biomimetikus rendszerekben történő oxigénaktiválás vizsgálata elméleti számításokkal (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
30 577   
Kémia 1
119459
Vékey Károly: Fehérjék glikozilációjának összehasonlító vizsgálata Rheumatoid Arthritisben (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
45 816   
Kémia 1
120130
Gyurcsik Béla: Fémionok által vezérelt fehérje-DNS kölcsönhatás: fémion-függő molekulák potenciális alkalmazási lehetőségekkel (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 928   
Kémia 2
119202
Keglevich György: A mikrohullámú technika alkalmazása szerves foszforvegyületek szintézisében (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
48 000   
Kémia 2
119770
Hunyadi Attila: Antioxidánsok, mint oxidatív stress aktivált prodrug-ok: egy figyelmen kívül hagyott kémiai tér antitumor potenciálja (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 892   
Kémia 2
119282
Kiss Lorand: Sztereokémiai információkban gazdag, funkcionalizált telített hetero- illetve aliciklusok sztereokontrollált és szelektív szintézisei (Szegedi Tudományegyetem)
48
23 704   
Kémia 2
119552
Mező Gábor: Magas mortalitású daganatos megbetegedések irányított tumorterápiás kezelésére alkalmas biokonjugátumok fejlesztése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 950   
Kémia 2
119509
Csávás Magdolna: Félszintetikus glikopeptidek  és multivalens szénhidrátok előállítása és antibakteriális vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
25 876   
Kémia 2
120014
Skodáné dr. Földes Rita: Ionos folyadék katalizátorok felhasználása szteroid-származékok előállítására (Pannon Egyetem)
48
29 428   
Kémia 2
119940
Bélafiné dr. Bakó Katalin: Az elektrokémiai folyamatok hatása biológiai eredetű termékek elektrodialízissel történő szeparációjára (Pannon Egyetem)
48
24 972   
Kémia 2
120039
Pukánszky Béla: Szintetikus és biopolimerek módosítása fizikai és kémiai módszerekkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
44 796   
Kémia 2
120181
Kurtán Tibor: Bioaktív heterociklusok sztereokémiája és sztereoszelektív szintézise (Debreceni Egyetem)
48
31 680   
Matematika–Számítástudomány
119528
Pintz János: Analitikus és kombinatorikus számelméleti kutatások (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
40 016   
Matematika–Számítástudomány
120254
Király Tamás: Lefogási problémák a kombinatorikus optimalizálásban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
5 364   
Matematika–Számítástudomány
120186
Hartung Ferenc: Késleltetett differenciál- és differenciaegyenletek kvalitatív tulajdonságai (Pannon Egyetem)
48
19 720   
Matematika–Számítástudomány
119687
Nagy Gábor Péter: Kvázicsoportok realizációja projektív síkokban (Szegedi Tudományegyetem)
48
7 430   
Matematika–Számítástudomány
120154
Károlyi Gyula: A polinom módszer és alkalmazásai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
12 648   
Matematika–Számítástudomány
119670
Naszódi Márton: Konvex testek elrendezései és approximációja (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
5 200   
Matematika–Számítástudomány
119934
Domokos Mátyás: Gyűrűk, félcsoportok, kategóriák (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
35 906   
Matematika–Számítástudomány
120706
Simonyi Gábor: Információelmélet és alkalmazásai (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
13 569   
Matematika–Számítástudomány
120558
Csuhaj Varjú Erzsébet: Osztott modellek a nem-hagyományos számítások elméletében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 220   
Matematika–Számítástudomány
120697
Szabó Endre: Véges csoportok és Lie-csoportok a geometriában (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
16 056   
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia 
120650
Pongor Sándor: Mikrobióm bioinformatika: Komplex bakteriális közösségek számítógépes analizise és modellezése (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
32 392   
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia 
120220
Kintses Bálint: A humán mikrobiom és patogén baktériumok közötti géncsere veszélyeinek felderítése rendszerszintű megközelítéssel (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 956   
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia 
120302
Nagy Péter: A dogmán túl: receptor tirozin kinázok klaszterizációjának és szignalizációjának kvantitatív biofizikai tanulmányozása (Debreceni Egyetem)
48
47 988   
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia 
120391
Kardos József: Fehérjék másodlagos szerkezetének és foldjának meghatározása CD spektroszkópiával: módszerfejlesztés és alkalmazása kóros fehérjeaggregátumok és amiloid szálak vizsgálatára (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 772   
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia 
119287
Tusnády Gábor: Transzmembrán fehérjék transzkriptom analízise (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
40 788   
Idegtudomány
119521
Nyíri Gábor: A limbikus rendszer szabályozása felszálló agytörzsi-septo-hippocampális pályákon keresztül (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000   
Idegtudomány
119742
Hájos Norbert: Az amigdala-függő félelmi tanulás szabályozása azonosított idegsejtcsoportokon keresztül (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000   
Idegtudomány
119597
Dux Mária: TRP receptorok által közvetített mechanizmusok szerepe a meningeális nocicepcióban: humán patofiziológiai vonatkozások (Szegedi Tudományegyetem)
48
29 296   
Idegtudomány
119443
Wittner Lucia: Agykérgi szinkron populációs aktivitás vizsgálata epilepsziás és nem epilepsziás tumoros betegekben. (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 680   
Idegtudomány
119289
Gábriel Róbert: Egyes mikroRNS-ek szerepe a retina fejlődésében és retinabetegségek állatkísérletes modelljeiben (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 920   
Idegtudomány
119650
Barthó Péter: A kérgi visszacsatolás szerepe a talamokortikális aktivitásban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 504   
Idegtudomány
120311
Haller József: Két különböző szerotonerg rendszer az agyban: a szociális viselkedés szabályozását érintő következmények (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 931   
Infraindividuális Biológia
120237
Buzás Edit Irén: Az extracelluláris vezikulák heterogenitásának vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
47 912   
Infraindividuális Biológia
119653
Mócsai Attila: A PLCγ2 jelpálya szerepe az oszteoklasztok fúziójában (Semmelweis Egyetem)
48
48 000   
Infraindividuális Biológia
119652
Kaló Péter: Konzorcium, fő p.: A nitrogénkötő baktériumok differenciációjához létfontosságú gümőspecifikus cisztein gazdag (NCR) peptideket kódoló  Medicago truncatula gének funkcionális vizsgálata. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
33 100   
Infraindividuális Biológia
120120
Kereszt Attila: Konzorcium, társ p.: A nitrogénkötő baktériumok differenciációjához létfontosságú gümőspecifikus cisztein gazdag (NCR) peptideket kódoló Medicago truncatula gének funkcionális vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
14 900   
Infraindividuális Biológia
119516
Kozma Bognárné dr. Hamari Zsuzsanna: Az első eukarióta nikotinsav katabolikus útvonal feltárása az Aspergillus nidulans modellszervezetben (Szegedi Tudományegyetem)
48
46 717   
Infraindividuális Biológia
119494
Pócsi István: Szekunder metabolit génklaszterek aktiválása Aspergillus nidulansban és Fusarium verticillioidesben - kombinált transzkriptomikai, metabolomikai és genetikai megközelítés (Debreceni Egyetem)
48
47 886   
Infraindividuális Biológia
120142
Andó István: A veleszületett immunitás új elemének, a sokmagvú óriás vérsejtnek a jellemzése (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
36 000   
Kísérletes Orvostudomány
119992
Varró András: Szívelektrofiziológiai változások és megváltozott aritmia érzékenység krónikus fizikai edzés következtében állatkísérletes modellekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
48 000   
Kísérletes Orvostudomány
120358
Bari Ferenc: Új terápiás lehetőség a fokális agyi infarktus kezelésében: szöveti pH-tól függő gyógyszeradagolás nanopartikulumok segítségével (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 958   
Kísérletes Orvostudomány
119690
Vereb György: HER2 célpontú átprogramozott (CAR) T-sejt alapú daganatterápia optimalizálása (Debreceni Egyetem)
48
47 997   
Kísérletes Orvostudomány
120232
Boros Mihály: Biológiai gázok terápiás hatékonysága klinikailag releváns meleg és hideg ischaemia modellekben (Szegedi Tudományegyetem)
48
43 617   
Kísérletes Orvostudomány
119955
Geiszt Miklós: A Nox5 élettani szerepének vizsgálata Nox5 génhiányos nyúlmodell felhasználásával (Semmelweis Egyetem)
48
46 672   
Kísérletes Orvostudomány
119417
Panyi György: A KCa1.1 csatorna kifejeződése és funkciója daganatokban (Debreceni Egyetem)
48
47 999   
Kísérletes Orvostudomány
119938
Rakonczay Zoltán: Terápiás lehetőségek vizsgálata akut pancreatitisben (Szegedi Tudományegyetem)
48
46 936
Kísérletes Orvostudomány
119759
Tamás Andrea: A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP), mint potenciális biomarker, vizsgálata különböző fiziológiás és patológiás állapotokban (Pécsi Tudományegyetem)
48
37 692
Kísérletes Orvostudomány
120187
Tóth István Balázs: Neurális és nem-neurális TRP ioncsatornák pruriceptív szerepe a bőrben (Debreceni Egyetem)
36
33 274   
Kísérletes Orvostudomány
119223
Enyedi Ágnes: A plazmamembrán Ca2+ATPáz sejtvándorlást szabályozó szerepe (Semmelweis Egyetem)
48
47 964   
Kísérletes Orvostudomány
120536
Szokodi István: Az apela funkcionális szerepe a kardiális fibroblasztok fenotípusát szabályozó folyamatokban (Pécsi Tudományegyetem)
48
38 052   
Klinikai Orvostudomány
120335
Takács Tamás: A dohányzás szerepe a krónikus pankreatitisz kialakulásában és lefolyásában (Szegedi Tudományegyetem)
48
44 868   
Klinikai Orvostudomány
120725
Kappelmayer János: Thrombocyta és leukocyta aktiváció antifoszfolipid szindrómában (Debreceni Egyetem)
48
27 908   
Klinikai Orvostudomány
119283
Kovalszky Ilona: Párbeszéd a daganatsejtek és környezetük között. A fibroblaszt aktiváció szerepe a tumornövekedésben és invázióban. (Semmelweis Egyetem)
48
34 898   
Klinikai Orvostudomány
119950
Alpár Donát: Klonális evolúció tér- és időbeli vizsgálata krónikus limfocitás leukémia személyreszabott kezeléséhez (Semmelweis Egyetem)
48
32 985   
Klinikai Orvostudomány
120552
Bíró Tamás: A BŐR CANNABINOID RENDSZER TERÁPIÁS POTENCIÁLJÁNAK VIZSGÁLATA ÉS KIAKNÁZÁSA ATOPIAS DERMATITISBEN (Debreceni Egyetem)
48
47 896   
Klinikai Orvostudomány
120042
Csiba László: In vivo és in vitro hemosztázis vizsgálatok iv. thrombolysissel és mechanikus thrombectomiával kezelt akut stroke betegekben (Debreceni Egyetem)
48
46 527   
Klinikai Orvostudomány
120633
Katona Éva: Az alpha2-plazmin inhibitor természetes heterogenitásának szerepe a trombotikus megbetegedésekben (Debreceni Egyetem)
48
36 372   
Klinikai Orvostudomány
119540
Melegh Béla: "Ritka-és diagnosztizálatlan betegségek" molekuláris hátterének és eredetének vizsgálata új generációs genomikai módszerekkel (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 928   
Klinikai Orvostudomány
120206
Remenyik Éva: UVB sugárzás okozta károsodás elleni celluláris védekező mechanizmusok azonosítása in vitro és in vivo (Debreceni Egyetem)
48
37 479   
Klinikai Orvostudomány
120392
Korponay-Szabó Ilma Rita: Transzglutamináz homológok és módosult formák (TG4 és TG2) szerepe a coeliakia és diabetes mellitus kialakulásában (Debreceni Egyetem)
48
47 800   
Klinikai Orvostudomány
120193
Decsi Tamás: A hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak és a prebiotikumok szerepe a gyermekgyógyászati megelőző és gyógyító tevékenységben (Pécsi Tudományegyetem)
48
21 895   
Klinikai Orvostudomány
119529
Szereday László: Immune checkpoint útvonalak szerepének vizsgálata az anyai immuntolerancia kialakításában és patológiás terhességekben (Pécsi Tudományegyetem)
48
25 581   
Klinikai Orvostudomány
120277
Merkely Béla: A versenysport rövid- és hosszútávú kardiovaszkuláris hatásainak experimentális és klinikai vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
48 000   
Klinikai Orvostudomány
120356
Schwarcz Attila: Mikrovérzések jelentősége koponya traumában: transzlációs MRI vizsgálatok (Pécsi Tudományegyetem)
48
31 520   
Klinikai Orvostudomány
119809
Farkas Klaudia: A szérum, a szöveti és a széklet infliximab szintek, valamint az anti TNF-α kezelésre adott válasz közötti korreláció vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben - a biológiai terápia mellett fellépő hatásvesztés mechanizmusának új nézőpontjai (Szegedi Tudományegyetem)
36
28 113   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119842
Juhász Gábor: Konzorcium, fő p.: A Rab19 autofágiában és fehérjeszekrécióban betöltött szerepének vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
24 000   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119971
Lőw Péter: Konzorcium, társ p.: A Rab19 autofágiában és fehérjeszekrécióban betöltött szerepének vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
24 000   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119493
Vértessy G. Beáta: A DNS-beli uracil prevenciójában, javításában, fenntartásában és esetleges jelátviteli szerepében fontos útvonalak kapcsolata (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 672   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119298
Fehér Tamás: A genomi transzpozonszám-növekedés evolúciós korlátai Escherichia coli-ban, és ennek biotechnológiai vonatkozásai (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
40 542   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
120669
Uray Karen Lee: A CXCR2 jelátviteli rendszer szerepe bél simaizomban ileus kialakulása során (Debreceni Egyetem)
48
47 958   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119374
Gál Péter: Konzorcium, fő p.: Kapcsolatok a komplementrendszer három aktiválódási útvonala között: A szerin proteázok egyedi funkciói (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
24 916   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119386
Pál Gábor: Konzorcium, társ p.: Kapcsolatok a komplementrendszer három aktiválódási útvonala között: A szerin proteázok egyedi funkciói (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
23 000   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119361
Burkovics Péter: A stabil másodlagos struktúrával rendelkező DNS szakaszok replikációjának biokémiai vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 971   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119236
Ligeti Erzsébet: A neutrofil-eredetű extracelluláris vezikulumok keletkezésében és effektor funkcióiban résztvevő receptorok és szignalizációs utak (Semmelweis Egyetem)
48
44 074   
Molekuláris Biológia–Molekuláris interakciók
119359
Nyitray László: S100 fehérjék a jelátvitelben: szerkezet-funkció vizsgálatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
48 000   
Agrártudomány 1 
120383
Kolbert Zsuzsanna: Új regulátorok a gyökérrendszer módosulása során: a nitrogén-monoxid- és fitohormon-függő jelek szerepe és kapcsolatuk (Szegedi Tudományegyetem)
48
26 537   
Agrártudomány 1 
119387
Szakács Éva: Búza-évelő rozs (Secale cereanum) introgressziós vonalak, mint új nemesítési génforrások előállítása és molekuláris genetikai/citogenetikai azonosítása (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
36 952   
Agrártudomány 1 
119801
Veisz Ottó Bálint: A kalászos gabonák hőtűrésének produkcióbiológiai és genetikai tanulmányozása (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
33 106   
Agrártudomány 1 
120342
Alberti-Dér Ágnes: Természetes eredetű citotoxikus diarilheptanoidok új forrásai: fitokémiai jellemzés és bioaktivitás-vizsgálat (Semmelweis Egyetem)
48
31 452   
Agrártudomány 1 
120641
Bánfalvi Zsófia: A precíziós nemesítés hatékonyságának növelése burgonyában (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
24
20 000   
Agrártudomány 1 
120638
Máthé Csaba István: A protein foszfatáz- oxidatív stressz kapcsolat sejtszintű vizsgálata modellnövényekben (Debreceni Egyetem)
36
23 671   
Agrártudomány 1 
119835
Pauk János: Alacsony fermentálható szénhidrát tartalmú (FODMAP) tönkölybúza vonalak fejlesztése modern és klasszikus kutatási módszerekkel (Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.)
48
47 844   
Agrártudomány 2
119594
Gyuranecz Miklós: Mycoplasma synoviae fertőzés elleni védekezés lehetőségeinek fejlesztése (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
36 651   
Agrártudomány 2
120201
Bányai Krisztián: Vakcinázással megelőzhető vírusos baromfi betegségek molekuláris epidemiológiai vizsgálata (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
43 920   
Agrártudomány 2
119381
Zádori Zoltán: Magyarországi PRRSV törzsek genetikai változásainak vizsgálata térben és időben és az RfRp hatása a vírus evolúciójára (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
32 456   
Agrártudomány 2
120118
Bakonyi Tamás: Új diagnosztikai módszerek kifejlesztése és alkalmazása a Kárpát-medencében felbukkanó vagy honos arbovírusok kimutatására és jellemzésére (Szent István Egyetem)
48
46 128   
Agrártudomány 2
120140
Kurucz Judit Éva: A mézelő méh (Apis mellifera) immunvédekezésének vizsgálata (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
42 000   
Agrártudomány 3
119701
Szittya György: A vírustünetek kialakulásáért felelős növényi faktorok molekuláris azonosítása (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 960   
Agrártudomány 3
120122
Kereszt Attila: Konzorcium, fő p.: Haszonmaximalizálás szimbiózisban? Gene for gene kölcsönhatások a Medicago-Sinorhizobium kapcsolatokban (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
33 099   
Agrártudomány 3
120300
Domonkos Ágota: Konzorcium, társ p.: Haszonmaximalizálás szimbiózisban? Gene for gene kölcsönhatások a Medicago-Sinorhizobium kapcsolatokban (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
14 900   
Agrártudomány 3
119783
Várallyay Éva: Új szőlővírusok funkciójának, tünetkialakításban betöltött szerepének és evolúciójának vizsgálata új generációs szekvenálással és molekuláris biológiai módszerekkel (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 977   
Agrártudomány 3
119276
Mészáros Klára: Az árpa hálózatos levélfoltosságát okozó Pyrenophora teres f. teres elleni rezisztencia genetikai és élettani hátterének feltárása (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
43 547   
Agrártudomány 3
120265
Nagy Noémi: Talajok foszfátformáinak vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel (Debreceni Egyetem)
48
47 245   
Agrártudomány 3
120028
Majláth Imre: A fény és a mérsékelt vízhiány hatása a szén és nitrogénasszimilációra  különböző haszonnövények hidegakklimációja alatt (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
36 440   
Agrártudomány 3
119844
Kárpáti Zsolt: Környezeti tényezők és szezonálisan változó tulajdonságok szerepe a pettyesszárnyú muslica fenológiájában (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
38 736   
Agrártudomány 3
120464
Gruiz Katalin: Bioszén felületkémiai és fizikai jellemzőinek talajbiológiai hatásai különböző bioszén-talaj rendszerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
23 069   
Agrártudomány 3
119475
Makó András Szabolcs: Vízzel vagy apoláros folyadékokkal nedvesített talajrendszerek becslő módszereinek pontosítása a talajszerkezeti tulajdonságok alapján (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
40 987   
Földtudomány 1
120149
Erdős Zoltán: Szubdukció és ív-mögötti medence extenzió kapcsolatának vizsgálata 2- és 3-dimenziós numerikus modellezéssel: Esettanulmány a Pannon medence és környezetéből (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
6 792   
Földtudomány 1
119740
Kovács István János: Víz a tűzben: miről árulkodik a vulkáni kőzetek és azok fenokristályainak víztartalma és geokémiája? (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet)
48
26 627   
Földtudomány 1
120123
Erdei Boglárka: A Pannon régió paleogén vegetációja (Magyar Természettudományi Múzeum)
48
13 573   
Földtudomány 1
120213
Kovács János: Kárpát-medencei vörösagyagok többoldalú vizsgálata a származási környezet, az üledékképződés és kora, a késő-kainozoos klíma- és őskörnyezeti változások vonatkozásában (Pécsi Tudományegyetem)
48
28 845   
Földtudomány 1
119535
Guzmics Tibor: A Kerimasi és az Oldoinyo Lengai magmás folyamatainak rekonstruálása: 3D olvadékzárvány vizsgálatok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
34 311   
Földtudomány 2
119309
Sipos György: Különböző geomorfológiai rendszerek közötti késő-pleisztocén és holocén kapcsolatok feltárása a Kárpát-medence DK részén (Szegedi Tudományegyetem)
48
11 666   
Földtudomány 2
120620
Varga György: Paleokörnyezet-rekonstrukció hullóporos eredetű üledékek szemcseméret és szemcsealak elemzése alapján (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
14 997   
Földtudomány 2
120605
Bartholy Judit: A budapesti városi hősziget hatás jövőbeli finomfelbontású becslése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
22 654   
Földtudomány 2
119193
Kiss Tímea: Meder- és ártérfejlődés kapcsolatrendszerének vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem)
48
10 132   
Földtudomány 2
119710
Kovács Zoltán: A fenntartható városfejlődés kihívásai Magyarországon (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
19 714   
Földtudomány 2
119366
Horváth Erzsébet: A löszök paleotalajainak genetikája,  posztpedogén elváltozásai és lehetőségei az őskörnyezeti rekonstrukcióra (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
44 992   
Földtudomány 2
119574
Uzzoli Annamária: Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szerepe az egészségegyenlőtlenségekben Magyarországon (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
12 536   
Földtudomány 2
120346
Unger János: A klímaváltozás termikus hatásainak város és városrész léptékű modellezése Kárpát-medencei településekre a 21. század folyamán (Szegedi Tudományegyetem)
48
34 370   
Szupraindividuális Biológia
119347
Szathmáry Eörs: Dinamikai modellek az élet keletkezésében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
38 791   
Szupraindividuális Biológia
120249
Rosivall Balázs: Az ivararány-manipuláció rátermettségkövetkezményei (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 637   
Szupraindividuális Biológia
119478
Molnár Zsolt: A legeltetés növényzetre gyakorolt hatása nem-konvencionális legelőterületeken (mocsarakban és erdőkben) (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
38 604   
Szupraindividuális Biológia
119225
Török Péter: Növényökológiai elméletek alkalmazási lehetőségei a gyeprekonstrukcióban (Debreceni Egyetem)
48
44 164   
Szupraindividuális Biológia
120348
Szép Tibor: Konzorcium, fő p.: A klímaváltozás hatásainak mérése a hosszútávon vonuló madárfajoknál: esettanulmány a magyar partifecske (Riparia riparia) állomány alapján (Nyíregyházi Egyetem)
48
29 590   
Szupraindividuális Biológia
120708
Halmos Gergo: Konzorcium, társ p.: A klímaváltozás hatásainak mérése a hosszútávon vonuló madárfajoknál: esettanulmány a magyar partifecske (Riparia riparia) állomány alapján (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület)
48
18 397
Szupraindividuális Biológia
120595
Padisák Judit: Vízi életközösségek szerkezeti és funkcionális biodiverzitása tér- és időbeli gradiensek mentén: sérülékenység, resziliencia, alkalmazott ökológiai vonatkozások (Pannon Egyetem)
48
41 975   
Szupraindividuális Biológia
119647
Vasas Gábor: Cianobakteriális toxinvariabilitás és funkció (Debreceni Egyetem)
48
34 732   
Szupraindividuális Biológia
119208
Buczkó Krisztina: Kriptogámok tulajdonságai a Kárpátokban (Magyar Természettudományi Múzeum)
48
25 927   

Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2023. évi Programstratégiája Magyarország új innovációs stratégiáját, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2023. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, NKFI Alapból meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
191,384 143,829 78,670
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2023
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06 Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2021-1.1.3-PIACI KFI
50,00 Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
(Felhívás később jelenik meg)
2,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
6,10
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00 Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,70 Inkubátor támogatási program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06 Kutatási kiválósági Proof of Concept program
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
4,00        
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00        
Kutatási Alaprész
2021-2023
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75,00        
Új Nemzeti Kiválósági Program 0,600 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,710
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-1
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1,00 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-3
1,20 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-3
1,029
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-4
1,052 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-4
0,902
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-5
0,70 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-5
0,60
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-6
0,220 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-6
0,189
Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
2,832 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00 Élvonal Plusz - Kutatási Kiválósági Program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00 Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00    
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60    
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?