Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPályázati archívumGINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése
A „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” c. pályázat GINOP-2.3.3-15)
Meghirdetés dátuma: 2015. augusztus 25.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. november 15.
2017. november 15.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
25 293 800 000 Ft
Támogatott pályázatok becsült száma
25-500 db
Igényelhető támogatás
50-1000 MFt
Pályázat futamideje
36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
KFI célú beruházás
Pályázat értékelője
Irányító Hatóság
A felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra erősítése, nemzetközileg versenyképes tudáscentrumok létrejöttének támogatása. A meghirdetéskor rendelkezésre álló 20 milliárd forintos keret révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban, együttműködésekben való sikeres magyar részvétel, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére.

Ki igényelhet támogatást?

 • A magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező költségvetési szervek, 
 • költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei – amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek –, 
 • egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények, 
 • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

Mely célkitűzések támogathatóak?

 • A pályázat keretében önállóan támogathatóak a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek. 
 • A kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések, továbbá a projekt előkészítés, projekt menedzsment, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele önállóan nem támogatható.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című (GINOP-2.3.3-15 kódszámú) pályázat részeként rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint.
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2017. november 15-ig lehetséges.

A pályázati felhívás elérhető:
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_kutatasi_infrastruktura_megerositeset_tamogato_felhivas 

Tájékoztató versenypályázatok KFI szakpolitikai szempontú véleményezéséről

Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat:
Tel: 06 1 896 0000
Hétfő - Csütörtök: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-14:00
A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című pályázati konstrukció nyertes projektjei, 3. forduló

A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudáscentrumok létrejöttének támogatása, a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítása, elmélyítése. A felhívás célja a nemzetközi szintű kutatási együttműködések megerősítése érdekében a kutatási infrastruktúrák hálózatos fejlesztése, a tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése, a nemzetközileg is magasan jegyzett kutatási eredmények megszületése érdekében. A nemzetközi kapcsolódási lehetőséggel rendelkező kutatási infrastruktúrák fejlesztése révén növekednie kell az adott infrastruktúrát használó kutatók létszámának és az infrastruktúrához köthető publikációk számának.

A rendelkezésre álló keretösszeg 2016-ban 25 milliárd forint.

 A PROGRAM NYERTESEI, 3. FORDULÓ

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.3-15
(palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2017.06.09.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe (megnevezése)
Megítélt támogatás (Ft)
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
GEOCORE Magminta, Gyűjteményi és Laboratóriumi földtani tudásközpont fejlesztése
649 729 101

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című pályázati konstrukció nyertes projektjei, 2. forduló

A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudáscentrumok létrejöttének támogatása, a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítása, elmélyítése. A felhívás célja a nemzetközi szintű kutatási együttműködések megerősítése érdekében a kutatási infrastruktúrák hálózatos fejlesztése, a tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése, a nemzetközileg is magasan jegyzett kutatási eredmények megszületése érdekében. A nemzetközi kapcsolódási lehetőséggel rendelkező kutatási infrastruktúrák fejlesztése révén növekednie kell az adott infrastruktúrát használó kutatók létszámának és az infrastruktúrához köthető publikációk számának.

A rendelkezésre álló keretösszeg 2016-ban 25 milliárd forint.

A pályázatok elbírálásáért és a döntéshozatalért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett döntés alapján a második értékelési szakaszban 27 pályázati projekt kapott összesen több mint 14,7 milliárd forint támogatást.

 

A PROGRAM NYERTESEI, 2. FORDULÓ

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.3-15
(palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016. december 13.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe (megnevezése)
Megítélt támogatás (Ft)
Debreceni Egyetem
Bioanalitikai műszerpark fehérjeszintű gyógyszerjelöltek molekuláris és sejtszintű vizsgálataihoz
883 937 823
Debreceni Egyetem
Gyógyszertechnológiai K+F fejlesztése a Debreceni Egyetemen
944 740 015
Miskolci Egyetem
Nemzetközileg versenyképes kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtására alkalmas infrastruktúra megerősítése a különleges anyagok fejlesztése területén a Miskolci Egyetem kiválósági központjaiban
877 913 179
Pécsi Tudományegyetem
Új generációs elektronmikroszkóp: 3D ultra struktúra
322 440 300
Debreceni Egyetem
Integrált multitrofikus akvapónia (IMTA) rendszer technológiai továbbfejlesztése
71 765 514
Pécsi Tudományegyetem
"Nano-bioimaging": nagy idő és térbeli felbontású képalkotó vizsgálatok fejlesztése és alkalmazása a biomedicinában
784 845 656
Pécsi Tudományegyetem
Neuronrehabilitációs és ember-gép kapcsolat kutatási központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen
651 380 840
Pécsi Tudományegyetem
Extrém térerősségű terahertzes infrastruktúra fejlesztése
518 057 039
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Digitális kamerára épülő mérőrendszer kiépítése a fényszennyezés biológia környezetre gyakorolt hatásának nemzetközi monitorozására
55 134 045
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Fás biomassza termesztési feltételeinek vizsgálata
423 669 580
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Növénytermesztési rendszerek klímaváltozási válaszreakciójának, és adaptációs lehetőségeinek kutatása
635 609 050
Miskolci Egyetem
Innovatív finomőrlési-szemcsetervezési technológiák laboratóriumi fejlesztése a Miskolci Egyetem fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás kiválósági központban
145 301 989
Pécsi Tudományegyetem
Kutatási központ kialakítása speciális sejtek funkcionális és genomikai analízisére a Pécsi Tudományegyetemen
737 586 000
Pécsi Tudományegyetem
Sporttal kapcsolatos mozgásszervi elváltozások prevenciója, klinikai kezelése és rehabilitációja, a parasport orvosklinikai aspektusai
508 063 507
Pallasz Athéné Egyetem
Dióda lézer központ kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem bázisán
518 164 155
Pannon Egyetem
Szénhidrogénipari kutató-fejlesztő laboratórium bővítése mikroreaktor rendszerrel
466 360 392
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Faipari termékek tovább feldolgozása zöld kémiai és technológiai alapokon, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásával
302 945 593
Szegedi Tudományegyetem
Egyénre szabott orvoslás élettudományi struktúrák 3D nyomtatása révén
615 768 476
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Mágneses nulltér laboratórium létrehozása
434 599 000
Debreceni Egyetem
Nemzetközi területi vízgazdálkodási és klíma adaptációs műszerközpont létrehozása
712 009 545
Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Az MTA Atomki Örökségtudományi Laboratóriumának kiépítése – Felkészülés az E-RIHS szerepre
421 866 241
Szegedi Tudományegyetem
Komplex anyagtudományi felületvizsgáló központ kialakítása
671 870 180
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Makromolekuláris kölcsönhatásokat analizáló műszerrendszer: a sejten belüli interakciótól a kölcsönhatási energiáig
670 549 243
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Metabolomikai platform létrehozása a mezőgazdasági kutatások támogatása érdekében
807 2621 32
Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Egzotikus magfolyamatok kutatása itthon és ESFRI roadmap intézetekben
568 779 979
Debreceni Egyetem
A rendszeres fizikai aktivitás preventív szerepe az aktív idősödés életminőséget meghatározó fiziológiai és molekuláris biológiai kutatásokat megalapozó, infrastrukturális fejlesztésekhez
450 213 461
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Automata modell növény fenotipizáló rendszer
548 981 922

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című pályázati konstrukció nyertes projektjei, 1. forduló

A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudáscentrumok létrejöttének támogatása, a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítása, elmélyítése. A felhívás célja a nemzetközi szintű kutatási együttműködések megerősítése érdekében a kutatási infrastruktúrák hálózatos fejlesztése, a tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése, a nemzetközileg is magasan jegyzett kutatási eredmények megszületése érdekében. A nemzetközi kapcsolódási lehetőséggel rendelkező kutatási infrastruktúrák fejlesztése révén növekednie kell az adott infrastruktúrát használó kutatók létszámának és az infrastruktúrához köthető publikációk számának.

A rendelkezésre álló keretösszeg 2016-ban 25 milliárd forint.

 

 

A PROGRAM NYERTESEI, 1. FORDULÓ

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.3-15
(palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.05.06.

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe (megnevezése)
Megítélt támogatás (Ft)
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
Világszínvonalú kutatói környezet kialakítása az MTA Atomki új Tandetron Laboratóriumában
941 251 475
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
FUNCTIONÁLIS OMIKÁK KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT (MOLMEDEX FUN-OMICS)
979 697 379
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Nemzetközi színvonalú spektroszkópiai és mikroszkópos szerkezetbiológiai kutatási infrastuktúra kialakítása a hálózatosodás jegyében
995 000 000
PANNON EGYETEM
Csúcstechnológiákra épülő Növénytudományi tudás- és szolgáltató központ K+F infrastruktúrájának fejlesztése a Pannon Egyetemen
902 374 920
PANNON EGYETEM
Elektronmikroszkópos laboratórium létrehozása
923 722 625
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
A fertőző betegségek kutatásának újabb irányai - a Pécsi Tudományegyetem 4-es biológiai biztonsági szintű virológiai laboratóriumának infrastrukturális és tudományos fejlesztése
120 205 950
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Világszínvonalú neuronavigációs infrastruktúra, K+F és oktatási platform kialakítása Magyarországon
283 558 947
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
ECRIN nemzetközi független gyógyszerkutatási hálózatban való magyar részvétel elmélyítése
959 311 032
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Mikrobiális génbankoz kapcsolódó integrált élettudományi és hatóanyag kutatás-fejlesztési centrum
635 496 795
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Szerkezetvizsgálati infrastruktúra fejlesztése önszerveződő rendszerek alkalmazásaihoz: atomi szinttől a szubmikrométeres léptékig - IFÖR
741 460 566

 


Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az NKFI Alap 2017. évi, összességében több mint 90 milliárd forint keretösszegű felhívásokat tartalmazó programstratégiáját a Kormány 1762/2016. (XII. 15.) számú határozata ismerteti.

Az uniós finanszírozású operatív programok (GINOP, VEKOP) vissza nem térítendő és visszatérítendő KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal mint az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret elfogadásakor döntött a Kormány. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

Táblázatunk források és évek szerinti bontásban tartalmazza az alábbi fő célterületekkel összefüggő felhívásokat és azok keretösszegét:

 • vállalati kutatás-fejlesztés és innováció
 • ipari-akadémiai/egyetemi tudástranszfer
 • kutatási infrastruktúra fejlesztése
 • felfedező kutatás, valamint
 • nemzetközi együttműködési programok ösztönzése.
Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2015 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2016 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2017 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2018 (Mrd Ft)

vissza nem térítendő
vissza nem térítendő
vissza-térítendő
vissza nem térítendő
vissza-térítendő
vissza nem térítendő
vissza-térítendő
GINOP
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a Közép-Magyarország régió kivételével az egész országból pályázható
382,84
60,23
112,19
36,76
70
9
-
VEKOP
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kizárólag a Közép-Magyarországi régió számára biztosít forrásokat
-
42,64
-

 5,49
-
-
NKFI Alap
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a hazai gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulékból képzett pályázati alap
11,29
68,43
-
89,21
-
77,60
-

Cél
Pályázatok
Keretösszeg
2015 [Mrd]

Keretösszeg
2016 [Mrd]

Keretösszeg
2017 [Mrd]

Keretösszeg
2018 [Mrd]

vissza nem térítendő
vissza nem térítendő
vissza-térítendő
vissza nem térítendő
vissza-térítendő
vissza nem térítendő
vissza-térítendő
Vállalati KFI
Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.1-15; VEKOP-2.1.1-15; KFI_16; 2018-1.1.2-KFI;
77,5
-

-

-
-
-
19,97
 -
-
-
-
-
-
21

35,44
-
20
-
Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása
2018-1.1.1-MKI
-
-
-
-
-
10
-
Vállalati K+F+I, hitel
GINOP-8.1.1-16
-
-
30,09
 -

-
-
Vállalati K+F+I, hitellel kombinált
GINOP-2.1.2-8.1.4-16
-
59
50
 -
-
-
-
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/A-16
-
-
32,1

-
-
-
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17; VEKOP 2.1.2-17
-
-
-
-
 70
-
-
-
-
-
-
 5,49
-
-
Iparjog
GINOP-2.1.3-15; IPARJOG_15;
0,2
-
-
-
-
-
-
0,3
-
-
0,1
-
0,2 
-
Innovációs voucher
GINOP-2.1.4-15
0,1
-
-
 -

-
-
Innovációs ökoszisztéma
GINOP-2.1.5-15; ÖKO_16
4,714
-
-
 -
-
-
-
-
-

1,5
-
-
-
Exportképes innovatív termékfejlesztés
GINOP-2.1.6-16
-
1,225
-
 -

-
-
Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása
Export_17
-
-
-
4,83
-
-
-
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15; VEKOP-2.1.7-15;
48,64
-
-
-

-
-

10,35
-


-
-
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén (GINOP-2.1.8-17)
-
 -
-
36,761

-
-
Transzfer

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15; NVKP_16; VEKOP-2.2.1-16; GINOP-2.2.1-18
95,231
-9
-
-
2,29
-
 -

-
-
-
28
-
 -
-
-
-
Nemzeti Kiválósági Program 2018.1.2.1-NKP
-
-
-
-
-
5
-
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VKE_17; 2018-1.3.1-VKE
-
-
-
16,73
-
26
-
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.3.4-15; FIEK_16
26,86
-


 -
 -

-
8
-
Infrastruktúra
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.2-15; VEKOP-2.3.2-16
64,25
-
 -


 -

-
4,02
 -


 -
 -
Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15
; VEKOP-2.3.3-15
25,29
-
 -
-

 -
 -
-
6,01
-

-
 -

ELI lézer kutatóközpont
GINOP-2.3.6-15
40,05
-


 -

 -
Felfedező kutatást ösztönző és posztdoktori pályázatok
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_15; K_16; K_17
5,98
7
-
6,5
-
 -
 -
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok K_18
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok FK_18
-
-
-
-
-
9,4
-
Posztdoktori pályázatok
PD 2015/1,2,3
1,57
-
-
-
-
-
-
Posztdoktori kiválósági program
PD_16; PD_17; PD_18
-
1,8
-
1,5
-
1,5
-
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_17;
-
-
-
3
-
-

Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
KH_17; KH_18
-
-
-
1
-
1,2

Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
KKP_17, KKP_19
-
-
-
-
-

 -
Nemzeti Kiválósági Program
NKP_17
-
-
-
10
-
-
 -
Nemzetközi KFI
Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások
ERC_HU_15 (450 MFt); ERC_16_MOBIL (200 MFt); ERC_HU_18 (450 MFt)
0,45
0,45
-
0,45
-
 0,45
 -
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
NN_17, ANN_17, SNN_17; V4-Japán Közös Kutatási Program (2015: 45,5 MFt); KNN_16 (2016: 72 MFt); NN_18, ANN_18, SNN_18
-
-
-
1
-
1
-
A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös programokban és közös technológiai kezdeményezésekben
KKV_15 (2015-16: 60 MFt, 2017: 100 MFt; 2018: 80 MFt); EU_KP_16 (230 MFt, 2018-ra 80 MFt); NEMZ_15 (1 380 MFt);  NEMZ_16 (2016: 710 MFt, 2017: 697,5 MFt); NEMZ_18  (1 200 Mft); ERA-NET Infect-ERA (2015: 40 MFt, 2016: 40 MFt); ERA-NET E-Rare-3 (2015: 45 MFt, 2016: 45 MFt, 2017: 45 MFt, 2018-ban 45 MFt); M-ERA.NET-2 (2015: 90 MFt, 2016: 90 MFt, 2017: 90 MFt); JPND (2017: 190 MFt); FLAG-ERA JTC (2015: 200 MFt, 2017: 155 MFt); Quant-ERA (2017: 90 MFt); EUREKA_15 (400 MFt); EUREKA_16 (2016: 400 MFt, 2017: 400 MFt); EUREKA_18 (400 MFt); 2018-2.1.2-NEMZ (442 MFt); 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL (760 MFt)
2,2
1,5
-
2,05
-
 1,82
 -
A H2020 Teaming pályázat hazai projektjeinek kiegészítő támogatása
-
-
-
1,91
-
 0,38

Programalapú bilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések
TÉT_15_IN (300 MFt); TÉT_15_IL (310,93 MFt) ; TÉT_16_CN (200 MFt); TNN_16 (150 MFt); INN_16 (150 MFt); TéT_17_IN (300 MFt) TéT_17_CN (200 MFt);  TéT_IL_17 (300 MFt); TéT_17_RU (150 MFt); TéT_17_VN (200 MFt); NKFIH-TÜBITAK együttműködés (150 MFt); TéT_TÉT-IL_18 (300 MFt); TéT_Irán_18 (150 MFt), TÉT-IL (2018: 310 MFt)

Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés támogatása
TÉT_15_AT (20 MFt); TÉT_15_TR (30 MFt); TÉT_15_AR (50 MFt); TÉT_15_MN (20 MFt); TÉT_15_FR (20 MFt); TÉT_15_CN (40 MFt);
TÉT_16_HR (20 MFt); TÉT_16_SI (20 MFt); TÉT_16_PT (20 MFt); TÉT_16_RS (20 MFt); TÉT_16_MC (20 MFt); TÉT_16_FR (30 MFt); TÉT_16_JP (50 MFt);
TÉT_17_AT (20 MFt);  TÉT_17_FR (20 MFt), TÉT-MC (2018: 20 MFt), TÉT-RS (2018: 20 MFt), TÉT-HR (2018: 20 MFt), TÉT-SI (2018: 20 MFt), UK_GYAK (2018: 30 MFt), TÉT-FR (2018: 20 MFt), TÉT-PT (2018: 30 MFt), TÉT-HR (2018: 20 MFt); TÉT-SI (2018: 20 MFt); TÉT_CN (2018: 40 MFt); TÉT-PT (2018: 16 MFt);


0,79
0,68
-
1,34
-
 0,61

Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a A „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” c. pályázat GINOP-2.3.3-15) pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?