Ön itt áll: PályázóknakPályázatokGINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése
A „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” c. pályázat GINOP-2.3.3-15)
Meghirdetés dátuma: 2015. augusztus 25.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. november 15.
2017. november 15.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű)
Keretösszeg
25 293 800 000 Ft
Pályaművek száma
25-500 db
Igényelhető támogatás
50-1000 MFt
Pályázat futamideje
36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
KFI célú beruházás
Pályázat értékelője
Irányító Hatóság
A felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra erősítése, nemzetközileg versenyképes tudáscentrumok létrejöttének támogatása. A meghirdetéskor rendelkezésre álló 20 milliárd forintos keret révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban, együttműködésekben való sikeres magyar részvétel, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére.

Ki igényelhet támogatást?

 • A magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező költségvetési szervek, 
 • költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei – amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek –, 
 • egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények, 
 • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

Mely célkitűzések támogathatóak?

 • A pályázat keretében önállóan támogathatóak a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek. 
 • A kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések, továbbá a projekt előkészítés, projekt menedzsment, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele önállóan nem támogatható.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című (GINOP-2.3.3-15 kódszámú) pályázat részeként rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint.
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2017. november 15-ig lehetséges.

A pályázati felhívás elérhető:
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_kutatasi_infrastruktura_megerositeset_tamogato_felhivas 

Tájékoztató versenypályázatok KFI szakpolitikai szempontú véleményezéséről

Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat:
Tel: 06 1 896 0000
Hétfő - Csütörtök: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-14:00
A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című pályázati konstrukció nyertes projektjei, 3. forduló

A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudáscentrumok létrejöttének támogatása, a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítása, elmélyítése. A felhívás célja a nemzetközi szintű kutatási együttműködések megerősítése érdekében a kutatási infrastruktúrák hálózatos fejlesztése, a tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése, a nemzetközileg is magasan jegyzett kutatási eredmények megszületése érdekében. A nemzetközi kapcsolódási lehetőséggel rendelkező kutatási infrastruktúrák fejlesztése révén növekednie kell az adott infrastruktúrát használó kutatók létszámának és az infrastruktúrához köthető publikációk számának.

A rendelkezésre álló keretösszeg 2016-ban 25 milliárd forint.

 A PROGRAM NYERTESEI, 3. FORDULÓ

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.3-15
(palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2017.06.09.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe (megnevezése)
Megítélt támogatás (Ft)
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
GEOCORE Magminta, Gyűjteményi és Laboratóriumi földtani tudásközpont fejlesztése
649 729 101

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című pályázati konstrukció nyertes projektjei, 2. forduló

A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudáscentrumok létrejöttének támogatása, a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítása, elmélyítése. A felhívás célja a nemzetközi szintű kutatási együttműködések megerősítése érdekében a kutatási infrastruktúrák hálózatos fejlesztése, a tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése, a nemzetközileg is magasan jegyzett kutatási eredmények megszületése érdekében. A nemzetközi kapcsolódási lehetőséggel rendelkező kutatási infrastruktúrák fejlesztése révén növekednie kell az adott infrastruktúrát használó kutatók létszámának és az infrastruktúrához köthető publikációk számának.

A rendelkezésre álló keretösszeg 2016-ban 25 milliárd forint.

A pályázatok elbírálásáért és a döntéshozatalért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett döntés alapján a második értékelési szakaszban 27 pályázati projekt kapott összesen több mint 14,7 milliárd forint támogatást.

 

A PROGRAM NYERTESEI, 2. FORDULÓ

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.3-15
(palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016. december 13.

 

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe (megnevezése)
Megítélt támogatás (Ft)
Debreceni Egyetem
Bioanalitikai műszerpark fehérjeszintű gyógyszerjelöltek molekuláris és sejtszintű vizsgálataihoz
883 937 823
Debreceni Egyetem
Gyógyszertechnológiai K+F fejlesztése a Debreceni Egyetemen
944 740 015
Miskolci Egyetem
Nemzetközileg versenyképes kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtására alkalmas infrastruktúra megerősítése a különleges anyagok fejlesztése területén a Miskolci Egyetem kiválósági központjaiban
877 913 179
Pécsi Tudományegyetem
Új generációs elektronmikroszkóp: 3D ultra struktúra
322 440 300
Debreceni Egyetem
Integrált multitrofikus akvapónia (IMTA) rendszer technológiai továbbfejlesztése
71 765 514
Pécsi Tudományegyetem
"Nano-bioimaging": nagy idő és térbeli felbontású képalkotó vizsgálatok fejlesztése és alkalmazása a biomedicinában
784 845 656
Pécsi Tudományegyetem
Neuronrehabilitációs és ember-gép kapcsolat kutatási központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen
651 380 840
Pécsi Tudományegyetem
Extrém térerősségű terahertzes infrastruktúra fejlesztése
518 057 039
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Digitális kamerára épülő mérőrendszer kiépítése a fényszennyezés biológia környezetre gyakorolt hatásának nemzetközi monitorozására
55 134 045
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Fás biomassza termesztési feltételeinek vizsgálata
423 669 580
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Növénytermesztési rendszerek klímaváltozási válaszreakciójának, és adaptációs lehetőségeinek kutatása
635 609 050
Miskolci Egyetem
Innovatív finomőrlési-szemcsetervezési technológiák laboratóriumi fejlesztése a Miskolci Egyetem fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás kiválósági központban
145 301 989
Pécsi Tudományegyetem
Kutatási központ kialakítása speciális sejtek funkcionális és genomikai analízisére a Pécsi Tudományegyetemen
737 586 000
Pécsi Tudományegyetem
Sporttal kapcsolatos mozgásszervi elváltozások prevenciója, klinikai kezelése és rehabilitációja, a parasport orvosklinikai aspektusai
508 063 507
Pallasz Athéné Egyetem
Dióda lézer központ kialakítása a Pallasz Athéné Egyetem bázisán
518 164 155
Pannon Egyetem
Szénhidrogénipari kutató-fejlesztő laboratórium bővítése mikroreaktor rendszerrel
466 360 392
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Faipari termékek tovább feldolgozása zöld kémiai és technológiai alapokon, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásával
302 945 593
Szegedi Tudományegyetem
Egyénre szabott orvoslás élettudományi struktúrák 3D nyomtatása révén
615 768 476
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Mágneses nulltér laboratórium létrehozása
434 599 000
Debreceni Egyetem
Nemzetközi területi vízgazdálkodási és klíma adaptációs műszerközpont létrehozása
712 009 545
Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Az MTA Atomki Örökségtudományi Laboratóriumának kiépítése – Felkészülés az E-RIHS szerepre
421 866 241
Szegedi Tudományegyetem
Komplex anyagtudományi felületvizsgáló központ kialakítása
671 870 180
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Makromolekuláris kölcsönhatásokat analizáló műszerrendszer: a sejten belüli interakciótól a kölcsönhatási energiáig
670 549 243
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Metabolomikai platform létrehozása a mezőgazdasági kutatások támogatása érdekében
807 2621 32
Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Egzotikus magfolyamatok kutatása itthon és ESFRI roadmap intézetekben
568 779 979
Debreceni Egyetem
A rendszeres fizikai aktivitás preventív szerepe az aktív idősödés életminőséget meghatározó fiziológiai és molekuláris biológiai kutatásokat megalapozó, infrastrukturális fejlesztésekhez
450 213 461
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Automata modell növény fenotipizáló rendszer
548 981 922

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című pályázati konstrukció nyertes projektjei, 1. forduló

A „Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” (GINOP 2.3.3.) című felhívás célja a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudáscentrumok létrejöttének támogatása, a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítása, elmélyítése. A felhívás célja a nemzetközi szintű kutatási együttműködések megerősítése érdekében a kutatási infrastruktúrák hálózatos fejlesztése, a tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése, a nemzetközileg is magasan jegyzett kutatási eredmények megszületése érdekében. A nemzetközi kapcsolódási lehetőséggel rendelkező kutatási infrastruktúrák fejlesztése révén növekednie kell az adott infrastruktúrát használó kutatók létszámának és az infrastruktúrához köthető publikációk számának.

A rendelkezésre álló keretösszeg 2016-ban 25 milliárd forint.

 

 

A PROGRAM NYERTESEI, 1. FORDULÓ

Támogató: Irányító Hatóság
Forrás: GINOP-2.3.3-15
(palyazat.gov.hu támogatott projekt kereső)
Döntés dátuma: 2016.05.06.

Támogatást igénylő
A projektjavaslat címe (megnevezése)
Megítélt támogatás (Ft)
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
Világszínvonalú kutatói környezet kialakítása az MTA Atomki új Tandetron Laboratóriumában
941 251 475
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
FUNCTIONÁLIS OMIKÁK KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT (MOLMEDEX FUN-OMICS)
979 697 379
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
Nemzetközi színvonalú spektroszkópiai és mikroszkópos szerkezetbiológiai kutatási infrastuktúra kialakítása a hálózatosodás jegyében
995 000 000
PANNON EGYETEM
Csúcstechnológiákra épülő Növénytudományi tudás- és szolgáltató központ K+F infrastruktúrájának fejlesztése a Pannon Egyetemen
902 374 920
PANNON EGYETEM
Elektronmikroszkópos laboratórium létrehozása
923 722 625
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
A fertőző betegségek kutatásának újabb irányai - a Pécsi Tudományegyetem 4-es biológiai biztonsági szintű virológiai laboratóriumának infrastrukturális és tudományos fejlesztése
120 205 950
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Világszínvonalú neuronavigációs infrastruktúra, K+F és oktatási platform kialakítása Magyarországon
283 558 947
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
ECRIN nemzetközi független gyógyszerkutatási hálózatban való magyar részvétel elmélyítése
959 311 032
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Mikrobiális génbankoz kapcsolódó integrált élettudományi és hatóanyag kutatás-fejlesztési centrum
635 496 795
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Szerkezetvizsgálati infrastruktúra fejlesztése önszerveződő rendszerek alkalmazásaihoz: atomi szinttől a szubmikrométeres léptékig - IFÖR
741 460 566

 


Utolsó módosítás: 2018. augusztus 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?