Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAktuális felhívásokPartnerségi konstrukciókBiodiversa+ BiodivMon
Biodiversa+ partnerség 2022. évi kétlépcsős pályázati felhívása a biodiverzitás monitoringja témakörben
Meghirdetés dátuma: 2022. szeptember 08.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2023. április 05. 15:00
2023. április 05. 15:00
Postára adás határideje:
Keretösszeg
100 000 000 Ft
Pályaművek száma
1-2
Pályázat futamideje
3 év
A Biodiversa+ európai partnerség megjelentette BiodivMon transznacionális felhívását a “A biológiai sokféleségnek és az ökoszisztémák változásainak a tudomány és a társadalom érdekében történő hatékonyabb transznacionális monitorozása” (Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society) címen.

A FELHÍVÁS PRIORITÁSAI

A felhívás célja, hogy olyan – 3 éves időtartamú – transznacionális kutatási projekteket támogasson, amelyek a az alább felsoroltakból egy vagy több (nem-kizárólagos) kutatási témát fednek le:

 • 1. téma – A biológiai sokféleség megfigyelésére vonatkozó adatok gyűjtésére és kezelésére szolgáló módszerek és eszközök innovációja és harmonizációja (Innovation and harmonization of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data)
 • 2. téma – A biológiai sokféleség állapotára, dinamikájára és tendenciáira vonatkozó ismerethiányok kezelése a biológiai sokféleség csökkenésének visszafordítása érdekében (Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss)
 • 3. téma – A biológiai sokféleségre vonatkozóan rendelkezésre álló monitorozási adatok hasznosítása (Making use of available biodiversity monitoring data)

A fenti kutatási témák közül több szempontjait is ötvöző pályaművek benyújtását bátorítják. A felhívás által finanszírozott projekteknek szükséges előmozdítaniuk a biológiai sokféleség állapotának és tendenciáinak jobb leírását és megértését, valamint azt, hogy mind az állapotról, mind a tendenciákról jobb jelentések szülessenek.

Valamennyi környezettel kapcsolatban – legyen az szárazföldi, édesvízi/vizes vagy tengeri élőhely, Európában vagy azon túl – lehet pályázni.

JOGOSULTSÁG

Konzorciumi partnert keres vagy formálódó projekthez csatlakozna?

Használja a Biodiversa+ Partner Search Tool segítségét, amely itt érhető el.

A pályázó csapatnak minimum három, a közös felhívást finanszírozó országban honos és a jogosultsági feltételeknek megfelelő, valamint minimum három különböző – de ebből minimum kettő különböző uniós tagállamban vagy társult államban működő – finanszírozó szervezettől támogatást kérő kutatási partnerből álló transznacionális kutatási konzorciumot kell létrehoznia.

A pályaműveket kizárólag angol nyelven kell elkészíteni.

AZ ÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI

A pályaműveket a következő kritériumok alapján értékelik:

 • Az első lépcsőben (előpályázati szakasz):  pályázati felhívás tárgyterületébe illeszkedés (fit to the scope of the call), a kutatás újdonságtartalma (novelty of the research) és a hatás (impact);
 • A második lépcsőben (teljes pályázat szakasza): (tudományos) kiválóság (Scientific Excellence), a megvalósítás minősége és hatékonysága (quality and efficiency of the implementation) és a hatás (impact), többek között a várt szakpolitikai és társadalmi hatás, valamint az érdekeltek bevonásával kapcsolatos megközelítés vonatkozásában.

RÉSZTVEVŐ ÁLLAMOK

Készüljön fel a következő háttéranyagok áttekintésével:

A felhívásban résztvevő finanszírozó szervezetekre és az általuk vállalt támogatási összegre vonatkozó frissített lista a Biodiversa+ honlapon érhető el.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a projektben részt vevő minden egyes kutatási partnernek meg kell felelnie a nemzeti/regionális finanszírozó szervezet támogathatósági kritériumainak és szabályainak.

ÜTEMTERV

A nemzetközi szintű eljárás kétlépcsős; az első lépcsőben kötelező előpályázatot benyújtani ahhoz, hogy a második lépcsőben teljes pályázatot lehessen beadni. A pályázás elektronikusan, az ún. Electronic Proposal Submission System (EPSS) platformon keresztül lehetséges. Az EPSS platformhoz hozzáférést adó linket nemsokára közzéteszik a Biodiversa+ honlapján.

 • A felhívás megnyílása: 2022. szeptember 8. (csütörtök)
 • Az előpályázat benyújtási határideje (kötelező): 2022. november 9. (szerda) 15:00 óra (közép-európai idő szerint)
 • A teljes pályázat benyújtási határideje: 2023. április 5. (szerda) 15:00 óra (közép-európai idő szerint)

A finanszírozásra irányuló hazai pályázatot csak a nemzetközi értékelést követően, a nyertes konzorcium magyar tagjá(i)nak kell benyújtani, magyar nyelven, a Hivatal által működtetett felületen keresztül.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mindenképpen olvassa el a teljes transznacionális pályázati felhívást és valamennyi támogató dokumentumot a Biodiversa+ honlapján.

 • Mindenképpen olvassa el a pályázati felhívást, amely a következő elemekből áll:
  • A felhívás szövege (Announcement of Opportunity)
  • Az előpályázat formanyomtatványa (Pre-proposal application form) (tájékoztatásul; maga a kitöltendő formanyomtatvány az EPSS platformon keresztül lesz elérhető)
  • A teljes pályázat formanyomtatványa (Full Proposal application form) (tájékoztatásul; maga a kitöltendő formanyomtatvány az EPSS platformon keresztül lesz elérhető a második lépcsőben)
  • Ellenőrző lista (Checklist) pályázók számára
  • Adatkezelési szabályzat (Data policy)
  • Értékelési szempontok (Assessment criteria)
  • Összeférhetetlenségre és titoktartásra vonatkozó szabályzat (Conflict of Interest, confidentiality and non-disclosure policy).
 • GYIK (FAQ)
 • Regisztráljon a 2022. szeptember 20-án 15.00 órakor megrendezésre kerülő, a felhívással kapcsolatos általános információs webináriumra.
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felhívás keretében finanszírozást igénylő minden egyes projektpartnernek meg kell felelnie a releváns nemzeti/regionális finanszírozó szervezet támogathatósági kritériumainak és szabályainak (Finanszírozó szervezetek szabályai). A költségvetéssel, a támogathatósági kritériumokkal és a finanszírozó szervezet szabályaival kapcsolatos konkrét kérdéseket illetően kérjük, hogy tekintse át a finanszírozó szervezet szabályait, és forduljon a finanszírozó szervezet kapcsolattartójához (Funding Organisation Contact Point, FCP).
 • A felhívással kapcsolatos általános tájékoztatásért kérjük, hogy keresse a felhívás titkárságát (Call Secretariat): biodiversa.cs@agencerecherche.fr (Céline Billière és Clara Superbie)
 • Az EPSS platformmal kapcsolatos technikai kérdésekkel kapcsolatban kérjük, hogy keresse az EPSS helpdesk-et: Taavi Tiirik, epss.biodiversa@g.etag.ee

Dr. Hollósi Krisztina
E-mail: krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 1 896 3750

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az uniós finanszírozású operatív program (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - GINOP Plusz) KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) elfogadásakor döntött a Kormány.

Az NKFI Alapból finanszírozott 2022. évi hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívásokat a Kormány által elfogadott éves Programstratégia tartalmazza
(1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat).

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

Forrás
Megjegyzés
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)
VNT VT VNT VT
GINOP Plusz
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
136,670 -
5 -
NKFI Alap
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
189,384
-
143,8293
-
ITM (2021) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata (2021) 11 - - -
RRF
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
153,141 -
39,750 -
SUM
 
490,195 -
188,5793 -

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Forrás
Pályázatok
Keretösszeg
2021
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2022
(Mrd Ft)

VNT VT VNT VT

GINOP Plusz
2021-2022

ITM
2021

Vállalatok kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP Plusz-2.1.2-21
136,67 - - -
Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások Célzott kutatásfejlesztési szolgáltatások nyújtása vállalkozások és kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek számára
GINOP Plusz-2.2.1-22
- - 5 -
Energetikai pályázatok Hulladékhő hasznosítását, tárolását illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által
2021-2.1.2-HŐ
5 - - -
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása
2021-2.1.1-EK
6  - - -
RRF
2021-2022
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése
RRF-2.1.2-21
81,476
- - -
Nemzeti Laboratóriumok Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
RRF-2.3.1-21
71,665
- - -
A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások A felsőoktatási képzések és a felnőttoktatási intézmény alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési tevékenységének erősítése
RRF-2.1.3- 22
- - 39,750 -
Innovációs Alaprész
2021
-2022
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI; 2021-1.1.3-PIACI KFI
59,06 - 40,4673 -
KKV Start program KKV Start Innováció
2020-1.1.1-KKV START
12 - - -
Gyorsítósáv program Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV; 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
3 - 12,85 -
Iparjog Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG, 2021-1.1.1-IPARJOG
0,4 - 0,3 -
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2 - - -
Nemzetközi programok 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2021); 2019-2.1.2-NEMZ (2021); 2020-1.2.1-GYAK (2021); 2021-1.2.1-EIT-KIC (2021); 2021-1.2.4-TÉT (2021); 2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU (2021); 2019-2.1.7-ERA-NET (2021, 2022); 2020-1.2.3-EUREKA (2021, 2022); 2021-1.2.2-EU_KKV (2021, 2022); 2021-1.2.3-EU_KP (2021, 2022); 2021-4.1.2-NEMZ_KI (2021, 2022); 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA (2021), 2022-1.2.4-EUREKA (2022); 2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR (2022); 2022-1.2.3-GYAK (2022); 2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ (2022), 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR (2022) 3,5 - 6 -
Kompetencia Központok Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
- - 20,7 -
Startup Program
Startup Program - - 8,5 -
Befektetés a jövőbe Alap Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7 - - -
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése Alkalmazott nemzeti kutatóintézet-hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 - - -
Kutatási Alaprész
2021
-2022
Tématerületi Kiválósági Program 2021 Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75 - - -
Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1; ÚNKP-22-1
0,6 - 0,828 -
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2; ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3; ÚNKP-22-3
1 - 1,2 -
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4; ÚNKP-22-4
0,832 - 1,052 -
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5; ÚNKP-22-5
1,40 - 0,70 -
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6; ÚNKP-22-6
0,168 - 0,22 -
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21;
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
12,9 - 13,5 -
Mecenatúra pályázat Mecenatúra pályázat
MEC_21
1 - - -
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21; KKP_22
3 - 3 -
Kooperatív Doktori Program Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 - 2,832 -
Stratégiai K+F Műhelyek Stratégiai K+F Műhelyek
SKFM-2022
- - 3 -
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése Selye János Diáklabor hálózat kiépítése - - 2 -
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
Nemzeti Laboratóriumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
- - 26,6 -
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Biodiversa+ partnerség 2022. évi kétlépcsős pályázati felhívása a biodiverzitás monitoringja témakörben pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?