Ön itt áll: PályázóknakPályázatokAktuális felhívásokNKFI AlapSzellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (Iparjog_15)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)
Meghirdetés dátuma: 2015. szeptember 25.
Utolsó módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje:
Postára adás határideje: Támogatási keret kimerüléséig
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet, Magánszemély
Támogatásra jogosultak köre
Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy oktatóhely), Vállalkozás (nem kutató jellegű), Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), Egyéb, pl. magánszemély
Keretösszeg
100 000 000 Ft
Pályaművek száma
180-260 db
Igényelhető támogatás
0,6 MFt - 7.1 MFt
Pályázat futamideje
legfeljebb 24 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Iparjogvédelem
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
Pályázat a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatására.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2015. október 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges.

A felhívás alábbi pontjaiban történt módosulás 2016. december 23-án:

 • A 2. pontban történt változás:
  A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. (Hazai innováció támogatása) címe.
  Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 100 millió forint.

 • A 7.2 pontban történt változás:
  Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

A felhívás alábbi pontjaiban történt módosulás 2015. december 14-én:

 • 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
 • 3.5.1 Indikátorok
 • 3.5.3 Kötelező vállalások
 • 4.1.1 Pályázókkal szemben támasztott egyéb feltételek
 • 5.5. Az elszámolható költségek köre
 • 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
 • 12. Csatolandó mellékletek listája

A pályázati felhívás célja

Magánszemélyek és a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve intézmények szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységét támogat a pályázat keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

Magyarországon 1 milliárd euró KFI ráfordításra 158 szabadalom jut, mellyel hazánk az EU-ban a középmezőnybe sorolható. A most meghirdetett pályázat célja, hogy előmozdítsa a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.

A hazai, valamint a külföldi iparjogvédelmi bejelentések és a megadott oltalmak számának növekedése együtt jár a jövőben azzal is, hogy a vállalkozások szellemi javai feltárásra, értékelésre és rendszerezésre kerülnek, és ezáltal lehetőség van ágazatok szerinti szellemitulajdon-portfóliók létrehozására, és ezek versenyképességet erősítő hasznosítására, a tudás alapú termékek és szolgáltatások piaci megjelenésének fokozására.

A pályázók köre

Pályázhatnak:

 • magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek
 • közép-magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, költségvetési szervek, ill. azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek
 • az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Közép-Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalat esetében annak közép-magyarországi telephelyei

E pályázati felhívásra konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség. Egy pályázó a futamidő alatt többször is pályázhat, illetve részesülhet támogatásban.

A támogatható célkitűzések köre

A pályázat keretében támogatható:

 • a találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a hazai/és vagy külföldi iparjogvédelmi oltalom megszerzésével, fenntartásával kapcsolatos tevékenység;
 • a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;
 • európai szabadalom hatályosítása;
 • szellemivagyon-értékeléssel kapcsolatos tevékenység.

Az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a 2015–2017 közötti időszakra összesen 400 millió forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2017. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 100 millió forint.

Pályázónként 0,6-7,1 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 100%.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosult az Iparjog_15 pályázati felhívás
A szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében kiírt IPARJOG_15 felhívás módosított szövege letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként.

A pályázati felhívás 2. pontjában az alábbi változás történt:

A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. (Hazai innováció támogatása) címe.

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 100 millió forint.

A 7.2 pontban történt változás:

Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 11. forduló
Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A tizenegyedik értékelési fordulóban 38 projektjavaslat érkezett be összesen több mint 63 millió forint támogatási igénnyel. A befogadott pályázatokat kijelölt szakértoi csoport értékelte, ami alapján az Innovációs Testület 21 pályázatot javasolt támogatásra az NKFI Hivatal elnökének. A támogatói döntés alapján nyolc gazdasági társaság és hat magánszemély projektjei kaptak összesen több mint 37,4 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. április 23.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
IPARJOG_15-1-2019-0008 Datalist Mérőrendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2019/050005 sz. külföldi szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása a Datalist Kft-nél 1121 Budapest, Kokoly-Thege Miklós út 29-33. 1 037 500 1 037 500
IPARJOG_15-1-2019-0010 iSave Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2018/050037 sz. külföldi használati mintaoltalmi bejelentés költségeinek finanszírozása az iSave Kft.-nél 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 54. 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0011 Bagi Péter "Su3Doku, a sudoku-kocka" c. formatervezési mintaoltalmi bejelentéshez kapcsolódó hazai és külföldi oltalomszerzés 1 815 732 1 815 732
IPARJOG_15-1-2019-0013 E8 LAB Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság P1800395 számú szabadalmi bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszírozása 1027 Budapest, Jurányi utca 1-3. 600 000 600 000
IPARJOG_15-1-2019-0014 Varga Viktor Sebestyén PCT/HU2019/050009 sz. PCT bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszsírozása 1 109 958 1 109 958
IPARJOG_15-1-2019-0016 LOG-X Systems Korlátolt Felelősségű Társaság Automata vezérléssel ellátott szállító eszköz 1164 Budapest, Szabadföld 79. 609 000 609 000
IPARJOG_15-1-2019-0022 E8 LAB Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  PCT/HU2019/050035 sz. külföldi (nemzetköz PCT) szabadalmi bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszírozása 1027 Budapest, Jurányi utca 1-3. 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0026 Metal-Mechanika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "Mágneses erőtért megvezető billenő árnyékoló ház" c. találmányra vonatkozó külföldi oltalomszerzés és szellemi vagyon értékelés finanszírozása 1165 Budapest, Margit utca 114. 2 500 000 2 500 000
IPARJOG_15-1-2019-0027 Bandi József "Térbeli kirakó játék" c. találmányra vonatkozó külföldi oltalomszerzés finanszírozása 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0028 HR System Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság PCT/HU2017/050053 sz. nemzetközi szabadalmi bejelentés PCT nemzeti fázisának indítására vonatkozó költségek finanszírozása 2370 Dabas, Bartók Béla út 46/B. 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0031 Dr. Harangozó Gábor "Mátrix alapú titkosító eljárások és készülékek" c. találmányra vonatkozó külföldi oltalomszerzés finanszírozása 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0032 Inlock Innováció és Marketing Mágia Korlátolt Felelősségű Társaság "Hajlékony lakatszerkezet kerékpárok ellopás elleni védelmére" c. találmányra vonatozó európai szabadalom hatályosításának finanszírozása 1012 Budapest, Logodi utca 44. 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0036 Inlock Innováció és Marketing Mágia Korlátolt Felelősségű Társaság "Hajlékony lakatszerkezet kerékpárok ellopás elleni védelmére" c. találmányra vonatozó szabadalmak fenntartásának finanszírozása 1012 Budapest, Logodi utca 44. 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0033 Zagyva Béla Vitorla áramlásjelzó berendezés PCT nemzeti fázisainak elindítása 2 000 000 2 026 300
IPARJOG_15-1-2019-0035 Horváth István EP3129641 sz. európai regionális szabadalmi bejelentés érvéyesítésének és fenntartásának költségeinek finanszírozása 937 400 937 400
IPARJOG_15-1-2019-0037 Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság EP2798401 európai regionális szabadalom érvényesítése, fenntartása és ehhez kapcsolód szellemi vagyon  értékelés 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59. 1 199 500 1 199 500
IPARJOG_15-1-2019-0038 Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság EP 3 074 814 európai regionális szabadalom érvényesítése, fenntartása és ehhez kapcsolódó szellemi vagyon értékelés 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59. 2 892 500 2 892 500
IPARJOG_15-1-2019-0039 E8 LAB Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2019/050052 sz. külföldi (nemzetköz PCT) szabadalmi bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszírozása 1027 Budapest, Jurányi utca 1-3. 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0040 Econometrix Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2017/050044 sz. nemzetközi szabadalmi bejelentés PCT nemzeti fázisának indítására vonatkozó költségek finanszírozásasz 2094 Nagykovácsi, Őzike utca 28. 2 759 776 2 759 776
IPARJOG_15-1-2020-0003 Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság EP 2800995 sz. európai regionális szabadalomból származó 9 országba való nemzeti szabadalmak fenntartása, valamint ehhez kapcsolódó szellemi tulajdon értékelés 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59. 2 500 000 2 500 000
IPARJOG_15-1-2020-0004 Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2012/000002 sz.  szabadalomból származó külföldi szabadalmak fenntartása valamint ehhez kapcsolódó szellemi tulajdon értékelés 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59. 1 450 000 1 450 000
Utolsó módosítás: 2020. április 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 10. forduló
Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.
A kilencedik értékelési fordulóban 16 projektjavaslat érkezett be összesen több mint 26 millió forint támogatási igénnyel. A befogadott pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte, ami alapján az Innovációs Testület 11 pályázatot javasolt támogatásra az NKFI Hivatal elnökének. A támogatói döntés alapján hat gazdasági társaság és négy magánszemély projektjei kaptak összesen több mint 19,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. május 15.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
IPARJOG_15-1-2018-0021
NOIXION SYSTEMS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Építőelem készlet" c. használati mintaoltalomra vonatkozóan PCT nemzeti fázisok indításának finanszírozása és szellemi vagyon értékelés
2045 Törökbálint, hrzs: 0152/12.
2 500 000
2 500 000
IPARJOG_15-1-2018-0022
Fehér Zsolt Sándor
Változtatható kiosztású billentyűzet szerkezet és eljárás annak alkalmazásársa c. találmányra vonatkozó hazai és külföldi oltalomszerzés finanszírozása
 
2 595 333
2 595 333
IPARJOG_15-1-2018-0023
SAFEPAY Systems Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
EP2215581 sz. európai szabadalom fenntartási költségeinek finanszírozásának támogatása
1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 27/a. 
1 852 450
1 852 450
IPARJOG_15-1-2018-0024
Prause József Béla
"Eljárás és készülék egyenáramú hálózatok szigetelési ellenállásának meghatározására, valamint akkumulátoros rendszerek potenciál-csökkentésére vagy emelésére, funkcionális földeléssel" című találmány W1800046 ügyszámú külföldi PCT bejelentése
 
1 383 650
1 383 650
IPARJOG_15-1-2018-0026
Pákh László József
Eljárás és berendezés vörösiszap hasznosítására és ritkaföldfém sók előállítására c. találmányra vonatkozóan PCT nemzeti fázis költségeinek finanszírozása
 
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2018-0027
Schläfer Norbert
"Hordozható lámpa vízalatti használatra" c. találmányhoz kapcsolódó PCT nemzeti fázisok megindítása
 
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0003
E8 LAB Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Térbeli logikai játék" c. magyar szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása
1027 Budapest, Jurányi utca 1-3.
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2019-0004
E8 LAB Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
P1800260 számú szabadalmi bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszírozása
1027 Budapest, Jurányi utca 1-3.
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2019-0005
WINDCRAFT Development Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Függőleges tengelyű szélturbina, illetve szélerőmű" című szabadalom európai hatályosítása
1181 Budapest, Üllői út 431.
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0006
Optimum Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
"Összecsukható konténerváz és csuklóelem" c. találmányra vonatkozó külföldi oltalomszerzés
2000 Szentendre, Bükkös part 20.
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0007
OzonExtrade Szolgáltató, Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Gázátfúvásos rendszerű, moduláris szerkezetű ózongenerátor, különösen ózon-levegő, vagy ózon-oxigén gázkeverék előállításához" c. találmányra vonatkozó PCT szerinti nemzeti eljárások indításának finanszírozása
1141 Budapest, Cinkotai út 123.
2 000 000
2 000 000
Utolsó módosítás: 2019. május 21.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 9. forduló
Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A kilencedik értékelési fordulóban 16 projektjavaslat érkezett be összesen több mint 26 millió forint támogatási igénnyel. A befogadott pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte, ami alapján az Innovációs Testület 11 pályázatot javasolt támogatásra az NKFI Hivatal elnökének. A támogatói döntés alapján hat gazdasági társaság, három magánszemély és egy akadémiai kutatóközpont 11 projektje kapott összesen 14,8 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. december 10.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
IPARJOG_15-1-2018-0005
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
"Multidrogrezisztens rákos sejtek ellen szelektíven ható 8-hidroxikinolin származékok" c. találmányra vonatkozó külföldi oltalomszerzés finanszírozása
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2018-0007
Tóthpál Renáta
Hazai oltalomszerzés találmányra - helyzetfelismerő rendszer méhanya kaptáron belüli helyzetének észlelésére
 
223 600
223 600
IPARJOG_15-1-2018-0008
AK-S Ipari Megoldások Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Benzin szintjezon hitelesites
1115 Budapest, Kelenföldi út 2.
1 100 000
1 100 000
IPARJOG_15-1-2018-0009
KFM.hu Korlátolt Felelősségű Társaság 
Használati mintaoltalmi kérelem a KFM-hu-nál
2700 Cegléd, Szabadság tér 1.
1 100 000
1 100 000
IPARJOG_15-1-2018-0011
Öntözés.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
PCT/HU2018/0500023 sz. nemzetközi szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása az Öntözés.hu Kft-nél
1088 Budapest, Rákóczi út 11.
1 101 250
1 101 250
IPARJOG_15-1-2018-0012
Catch & Spin Korlátolt Felelősségű Társaság
"Megnövelt tapadású felületi szerkezet sportcipőkhöz és eljárás a szerkezet létesítésére" című szabadalomi bejelentésre vonatkozóan iparjogvédelmi tevékenység finanszírozása a Catch & Spin Kft.-nél
1026 Budapest, Lepke utca 32.
4 500 000
4 500 000
IPARJOG_15-1-2018-0014
Metal-Mechanika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Két rögzített végállású elektromechanikus aktuátor" c. találmányra onatkozóan PCT nemzeti fázisok megindítása
1165 Budapest, Margit utca 114.
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2018-0015
Tóthpál Renáta
PCT találmányra - helyzetfelismerő rendszer méhanya kaptáron belüli helzyetének észlelésére
 
683 352
683 352
IPARJOG_15-1-2018-0016
Varga Viktor Sebestyén
P1800131 sz. magyar elsőbbségi bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszírozása
 
599 150
599 150
IPARJOG_15-1-2018-0018
Datalist Mérőrendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
P1800074 sz. magyar elsőbbségi szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása a Datalist Kft-nél
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 6. ép.
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2018-0019
Váczi Dániel Zsolt
Folytonosan változtatható hangmagasságú fúvós hangszer
 
933 400
933 400
Utolsó módosítás: 2018. december 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 8. forduló
Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A nyolcadik értékelési fordulóban 12 projektjavaslat érkezett be összesen 19 millió forint támogatási igénnyel. A befogadott pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte, ami alapján az Innovációs Testület 7 pályázatot javasolt támogatásra az NKFI Hivatal elnökének. Két gazdasági társaság és négy magánszemély hét projektje kapott összesen 14,6 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. március 14.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás (Ft)
Projekt elszámolható összköltsége (Ft)
IPARJOG_15-1-2017-0031
Dr. Fendrik Péter
Rajoztató Berendezés Méhek Számára
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2017-0032
Gál Béla 
Szórakoztató fürdő jármű - szellemi tulajdon levédése itthon és külföldön
2 600 000
2 600 000
IPARJOG_15-1-2017-0034
OzonExtrade Szolgáltató, Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Gázátfúvásos rendszerű, moduláris szerkezetű ózongenerátor, különösen ózon-levegő, vagy ózon-oxigén gázkeverék előállításához" c. találmányra vonatkozó  PCT bejelentés finanszírozása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2017-0035
Uchrin Friderika Éva
"Berendezés oldható humát anyagok kinyerésére ásványi szénből" találmány PCT szerinti eljárások megvalósítására EU, USA
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2017-0037
Gál Béla 
Szórakoztató fürdő-vízi jármű külföldi oltalomszerzése
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2017-0039
KEROX Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Eco funkcióval rendelkező kartus egykaros keverő csaptelepekhez" c. találmányra vonatkozó PCT nemzeti fázis indításának finanszírozása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2018-0001
Bálint Géza
"Eljárás és adatbeviteli eszköz adatok elektronikus formába való beviteléhez" c. találmányra vonatkozó PCT nemzeti fázisok indításának finanszírozása
2 000 000
2 000 000
Utolsó módosítás: 2018. március 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015 című pályázati kiírás (IPARJOG_15) 7. fordulójának eredményhirdetése

10 pályázó nyert el több mint 20 millió forint támogatást szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységek támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. Az IPARJOG_15 felhívás 7. fordulójában 2017. május 5. és augusztus 30. között 12 pályázat érkezett be, összesen 28 millió forint támogatási igénnyel.

A 7. FORDULÓ TÁMOGATOTT PROJEKTJEI

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. november 15.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

IPARJOG_15-1-2017-0015
Inlock Innováció és Marketing Mágia Korlátolt Felelősségű Társaság
"Hajlékony lakatszerkezet kerékpárok ellopás elleni védelmére" c. találmányra vonatkozó szabadalmi oltalom megszerzésével kapcsolatban PCT nemzeti eljárások megindítása Kínában és az USA-ban, illetve szellemi vagyon értékelés és audit
2 384 153  
2 384 153  
IPARJOG_15-1-2017-0016
"ALU-ÖNTŐ" Fémöntő és Fémmegmunkáló Ipari, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Eljárás vékonyfalú, tagolt, részlet gazdag alumínium öntvények homlokformázásos technológiával, gravitációs öntéssel törtánő előállítására" c. találmányra vonatkozóan PCT nemzeti eljárások megindításának finanszírozása
2 000 000  
2 000 000  
IPARJOG_15-1-2017-0017
Agoston Gabriela
Medika - Prevenciós fogászati és gasztroenterológiai eszköz iparjogvédelmi oltalmának megszerzése projekt
2 600 000  
2 600 000  
IPARJOG_15-1-2017-0021
Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
A  "Pajzsmirigyhormon jelátvitel mérésére alkalmas transzgenikus egér" c. találmányhoz kapcsolódó PCT nemzeti fázis megindítása
1 914 755  
1 914 755  
IPARJOG_15-1-2017-0022
PI-Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
UWB- Eljárás és rendszer távolság mérése hullámjelek segítségével
1 183 300  
1 183 300  
IPARJOG_15-1-2017-0023
Dr. Major László Lajos 
"Pitvarfibrilláció kezelése és a kezelés eszközei" c. találmányhoz kapcsolódóan külföldi oltalomszerzés (PCT)
2 000 000  
2 000 000  
IPARJOG_15-1-2017-0024
Bacskó László
P1600544 sz. elsőbbségi szabadalmi bejelentés és ebből származó külföldi bejelentés finanszírozása
2 022 916  
2 022 916  
IPARJOG_15-1-2017-0025
Edvi Zoltán Csaba
"Fogpótló elrendezés" c. találmányhoz kapcsolódó hazai és külföldi oltalomszerzés
1 605 613  
1 605 613  
IPARJOG_15-1-2017-0026
Csurgai Ferenc Attila
"Kötőanyag mátrixba ágyazott elemi szálakból álló kábel, valamint eljárás és berendezés ilyen kábel és a kábelt tartalmazó beton-kompozit szerkezet előállítására, valamint beton-kompozit szerkezet" c. találmányhoz hazai és külföldi oltalomszerzése
2 600 000  
2 600 000  
IPARJOG_15-1-2017-0028
Uniqball Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Felső tartóelem háromlábakhoz" c. találmányhoz kapcsolódó hazai és külföldi oltalomszerzés
2 111 300  
2 111 300  


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 6. forduló

Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. A hatodik fordulóban két gazdasági társaság, két magánszemély és egy egyetem öt projektje kapott összesen csaknem 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nemzeti vagy külföldi oltalomszerzési eljárásra, illetve szellemivagyon-értékelésre, az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. június 30.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

IPARJOG_15-1-2017-0004
Berkes Mihály
Papír raklap PCT bejelentés költségeinek finanszírozása
845 680  
845 680  
IPARJOG_15-1-2017-0005
Semmelweis Egyetem
"Tenyésztett embriók tápfolyadék felülúszójában lévő DNS tartalmú mikrovezikulumok kimutatása FACS módszerrel, az in vitro fertilizáció hatékonyságának fokozása érdekében" c. találmány külföldi szabadalmi oltalmának megszerzése
1 454 840  
1 454 840  
IPARJOG_15-1-2017-0008
Gál Béla 
Szórakoztató fürdő jármű - szellemi tulajdon levédése itthon és külföldön
1 493 600  
1 493 600  
IPARJOG_15-1-2017-0009
IMSYS Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Berendezés és eljárás nátrium- és kálium-ferrát oldatok elektrokémiai módszerrel történő előállítására" c. találmány hazai szabadalmi oltalmának megszerzése
600 000  
600 000  
IPARJOG_15-1-2017-0013
NOIXION SYSTEMS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Építőelem-készlet" használati minta külföldi oltalmának megszerzése
1 567 340  
1 567 340  


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 5. forduló

Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. Az ötödik fordulóban gazdasági társaságok és magánszemélyek 17 projektje kapott összesen több mint 25 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nemzeti vagy külföldi oltalomszerzési eljárásra, illetve szellemivagyon-értékelésre, az alábbiak szerint:

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. március 17.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

IPARJOG_15-1-2016-0054
Krasznói Anna
Krasznói-Schuster megnövelt hatásfokú biológiai szennyvíztisztító kisberendezés európai szabadalmának hatályosítása tizenhárom európai országban
1 875 010
1 875 010
IPARJOG_15-1-2016-0056
HepC Terápia Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
"Készítmény, valamint eljárás vírusos Hepatitis kezelésére - vírus szuperinfekciós platform technológia" - c. szabadalom fenntartása
756 887
756 887
IPARJOG_15-1-2016-0057
Sümegi István Andor
"Két fix végállású elektromechanikus mágneses reteszelő szerkezet" találmányra vonatkozóan PCT nemzeti fázis indítás
1 987 400
1 987 400
IPARJOG_15-1-2016-0058
Dr. Pelle György
"Csontrögzítő implantátum" c. használati minta németországi oltalmi bejelentése
285 880
285 880
IPARJOG_15-1-2016-0060
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Multidrog rezisztens rákos sejtek ellen szelektíven ható 8-hidroxikinolin származékok c. találmány hazai szabadalmi oltalmának megszerzése
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2016-0061
Safe Laser Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 
"Kisteljesítményű fényterápiás eszköz szem kezelésére" c. találmány külföldi szabadalmi oltalmának megszerzése
764 150
764 150
IPARJOG_15-1-2016-0062
Uchrin Friderika Éva
Berendezés oldható humát anyagok kinyerésére ásványi szénből találmány külföldi oltalomszerzése
158 980
158 980
IPARJOG_15-1-2016-0063
Diebel Dietrich
Eljárás sínen közlekedő jármű elsősorban közbenső tárolóterületet magukban foglaló automatikus konténerrendezőkben történő alkalmazására, valamint ilyen jármű c. találmány külföldi szabadalmi oltalom
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2016-0066
Dr. Fendrik Péter
Méhanya pásztor berendezés és az ezzel végzett eljárások tekintetében PCT szerinti nemzeti eljárások megindítása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2016-0067
Tóth Mátyás
Eljárás és berendezés paraméterállító eszköz értéktartományának igény szerinti szűkítésére c. találmány külföldi szabadalmi oltalmának megszerzése
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2016-0068
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
Eljárás és berendezés minta fluoreszcencia-vizsgálatára szabadalmi beadvány nemzetközi bejelentés
1 775 400
1 775 400
IPARJOG_15-1-2016-0069
Baranyi András Ákos
A "Gyűrődő palack szénsavas italok tárolására a túlnyomás és/vagy az állandó fajlagos szénsavtartalom megőrzéséhez" c. találmány külföldi szabadalmi oltalmának megszerzése
1 410 240
1 410 240
IPARJOG_15-1-2016-0071
Metal-Mechanika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Két rögzített végállású elektromechanikus aktuátor" c. találmány külföldi szabadalmi oltalmának (PCT bejelentés) megszerzése
1 378 680
1 378 680
IPARJOG_15-1-2016-0072
Hajnal Péter
"pH-függő szakaszos és nyújtott hatóanyagleadású gyógyszerkészítmény" c. találmány oltalomszerzése és fenntartása
2 284 917
2 284 917
IPARJOG_15-1-2016-0073
Juhász Levente
"Aromaterápiás ágyneműgarnitúra eljárás és gyógynövényszóró szerkezet" c. európai szabadalom érvényesítésének költségeinek finanszírozása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2016-0074
Schläfer Norbert
"Hordozható lámpa vízalatti használatra" c. találmány hazai és külföldi szabadalmi oltalmának megszerzése
1 753 313
1 753 313
IPARJOG_15-1-2016-0075
Krasznói Anna
Megnövelt hatásfokú szennyvíztisztító kisberendezés szabadalmaztatása Magyarországon és tizenhárom európai országban
2 245 767
2 245 767


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 4. forduló

Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. A negyedik fordulóban gazdasági társaságok és magánszemélyek 18 projektje kapott összesen több mint 22 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nemzeti vagy külföldi oltalomszerzési eljárásra, illetve szellemivagyon-értékelésre, az alábbiak szerint:

2016-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (4. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. november 21.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

IPARJOG_15-1-2016-0030
PI-Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Eljárás üzenetek vezetékmentes küldésére és fogadására kommunikációs hálózatban c. találmány külföldi szabadalmi oltalom szerzése
1 845 600
1 845 600
IPARJOG_15-1-2016-0032
"ALU-ÖNTŐ" Fémöntő és Fémmegmunkáló Ipari, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Eljárás vékonyfalú, tagolt, részlet gazdag alumínium öntvények homokformázásos technológiával, gravitációs öntéssel történő előállítására" c. találmányra vonatkozóan külföldi szabadalmi oltalom megszerzése
2 000 000  
2 000 000  
IPARJOG_15-1-2016-0035
Bogár Pál
Gördülőelemes hajtás c  kanadai, brazíliai, dél-koreai, indiai és szabadalmak és szabadalmi bejelentések fenntartási költségeinek finanszírozása
1 190 733  
1 190 733  
IPARJOG_15-1-2016-0036
László Attila
Eljárás és technológiai gépsor elkülönítetten gyűjtött hulladék kézi válogatóra feladását megelőző gépi előválogatására c. magyar használati mintaoltalmi bejelentés finanszírozása
419 980  
419 980  
IPARJOG_15-1-2016-0037
László Attila
Berendezés vegyesen gyűjtött kommunális hulladék feldolgozására c. magyar használati mintaoltalmi bejelentés finanszírozása
419 980  
419 980  
IPARJOG_15-1-2016-0038
E.T.C. Környezetvédelmi  Kft.
Berendezés vegyesen gyűjtött kommunális hulladék feldolgozására c. magyar használati mintaoltalmi bejelentés finanszírozása
332 500  
332 500  
IPARJOG_15-1-2016-0039
E.T.C. Környezetvédelmi  Kft.
Eljárás és technológiai gépsor elkülönítetten gyűjtött hulladék kézi válogatóra feladását megelőző gépi előválogatására c. magyar használati mintaoltalmi bejelentés finanszírozása az ETC Kft. számára
332 500  
332 500  
IPARJOG_15-1-2016-0040
Diebel Dietrich
Eljárás sínen közlekedő jármű elsősorban közbenső tárolóterületet magukban foglaló automatikus konténerrendezőkben történő alkalmazására, valamint ilyen jármű c. találmány hazai szabadalmi oltalmának megszerzése
600 000  
600 000  
IPARJOG_15-1-2016-0041
Teleki Péter
Eljárás neutronok magreakcióinak ipari hasznosításához elsősorban lanthanoidák, és/vagy platinafémek előállításához c. találmány külföldi oltalomszerzése és fenntartása (US és Dél-Afrika)
600 667  
600 667  
IPARJOG_15-1-2016-0042
Genesis Theranostix Korlátolt Felelősségű Társaság
Biomarker teszt a Preeclampsia és/vagy HELLP szindróma előrejelzésére vagy korai kimutatására c. találmányra vonatkozó külföldi szabadalmi oltalom megszerzése
2 000 000  
2 000 000  
IPARJOG_15-1-2016-0044
Bizalom Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Eljárás hajítóeszköz telepítésére és tárgy hajítására azzal, valamint hajítóeszköz - nemzetközi
1 988 200  
1 988 200  
IPARJOG_15-1-2016-0045
Moonshades Korlátolt Felelősségű Társaság
Napszemüveg magyar és külföldi formatervezési mintaoltalom megszerzése
559 720  
559 720  
IPARJOG_15-1-2016-0046
Pharmatéka Preventive Korlátolt Felelősségű Társaság
EP2224918 sz. európai szabadalom validálása és fenntartása
3 018 638  
3 018 638  
IPARJOG_15-1-2016-0047
Bogár István
"Gördülőelemes hajtás" c. szabadalmak és szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása
884 133  
884 133  
IPARJOG_15-1-2016-0049
Babics Gyula
Új típusú motor PCT bejelentés, szabadalom megszerzése
1 849 960  
1 849 960  
IPARJOG_15-1-2016-0050
Kiss László
B 711360 EP-US (00176) iparjogvédelmi oltalom megszerzése az Európai Unióban és az Egyesült Államokban - Eljárás, rendszer és számítógépes program felhasználó interfészek dinamikus kapcsolására.
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2016-0051
Kiss László
B 711361 EP-US (00175) iparjogvédelmi oltalom megszerzése az Európai Unióban és az Egyesült Államokban - Eljárás, rendszer és számítógépes program mobil alkalmazások lokalizációjára vonatkozó igények 
1 494 289  
1 494 289  
IPARJOG_15-1-2016-0053
Baranyi András Ákos
A "Gyűrődő palack szénsavas italok tárolására a túlnyomás és/vagy az állandó fajlagos szénsavtartalom megőrzéséhez" c. találmány hazai szabadalmi oltalmának megszerzése
548 667
548 667

Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 3. forduló

Újabb 10 pályázó kap támogatást szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységek támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. A pályázati felhívás harmadik benyújtási szakaszában a nyertes pályázatok támogatási igényét a szakértői csoport változtatás nélkül támogathatónak ítélte, az Innovációs Testület pedig ennek megfelelően terjesztette elő a döntési javaslatot.

A harmadik fordulóban gazdasági vállalkozások és magánszemélyek jutottak támogatáshoz, 10 projekt kapott összesen mintegy 17,6 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nemzeti vagy külföldi oltalomszerzési eljárásra, illetve szellemivagyon-értékelésre, az alábbiak szerint:

 

A HARMADIK FORDULÓ TÁMOGATOTT PROJEKTJEI

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016.07.28.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

IPARJOG_15-1-2015-0006
GPS Tuner Szoftverkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
"Eljárás navigált útvonalon haladó elektromos meghajtású járművek monitorozására és navigálására" című találmányra vonatkozó szabadalom PCT nemzeti fázisának indítása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2015-0008
WINDCRAFT Development Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Függőleges tengelyű szélturbina illetve szélerőmű" című szabadalom oltalmának fenntartása
1 442 507
1 442 507
IPARJOG_15-1-2015-0016
Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft.
Képalkotó berendezés, apertúra a képalkotó berendezéshez és eljárás képalkotó berendezés apertúrájának előállítására vonatkozó oltalomszerzési tevékenység támogatása (8189R_WO)
2 867 083
2 867 083
IPARJOG_15-1-2015-0018
Humán Higiéniai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Tároló szekrény férfi higiéniás törlőkendők lapos kötegeinek tárolására" c. külföldi szabadalmi bejelentés oltalomszerzése
1 573 701
1 573 701
IPARJOG_15-1-2015-0019
Fodor András
"Törlőkendő adagoló és gyűjtő állvány" c.  találmány iparjogvédelmi oltalmának finanszírozása
1 956 329
1 956 329
IPARJOG_15-1-2016-0022
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Sejtkultúra médium c. európai szabadalom érvényesítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozására
4 489 660
4 489 660
IPARJOG_15-1-2016-0024
Juhász Levente
"Aromaterápiás ágyneműgarnitúra eljárás és gyógynövényszóró szerkezet" c. európai szabadalmi bejelentés és kanadai, valamint dél-koreai szabadalmak költségeinek finanszírozása
1 540 887
1 540 887
IPARJOG_15-1-2016-0025
Babics Gyula
Új típusú motor hazai szabadalom megszerzése
592 400
592 400
IPARJOG_15-1-2016-0026
Uchrin Friderika Éva
Berendezés oldható humát anyagok kinyerésére ásványi szénből találmány hazai oltalomszerzése
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2016-0028
Bizalom Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Eljárás hajítóeszköz telepítésére és tárgy hajítására azzal, valamint hajítóeszköz
600 000
600 000

További projektjavaslatok benyújtása a 600 millió forintos keretösszeg kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. Egy pályázó a futamidő alatt több projektjavaslattal is pályázhat, illetve több jogcímen is részesülhet támogatásban.

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)

 


 
Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15) 1-2. forduló

10 nyertes pályázó kap támogatást szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységek támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

Az első fordulóban 8 projekt pályázott támogatásra, összesen több mint 12 millió Ft forrásigénnyel. A nyertes pályázatok támogatási igénye 6,7 millió forint volt, amiből az értékelést végző szakértői csoport mintegy 5 millió forintnyi támogatást ítélt indokoltnak. A második benyújtási szakaszban ugyancsak 8 projekt érkezett be, összesen több mint 13 millió Ft forrásigénnyel. A nyertes pályázatok 7,5 millió forintos támogatási igényét a szakértői csoport minimális csökkentéssel támogathatónak ítélte, az Innovációs Testület pedig ennek megfelelően terjesztette elő a döntési javaslatot. Ebben a fordulóban elsősorban vállalkozások és magánszemélyek jutottak támogatáshoz, a kedvezményezettek között egyetlen egyetemi projekt szerepel.

Az együttesen elbírált két fordulóban 10 projekt kapott összesen mintegy 12,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nemzeti vagy külföldi oltalomszerzési eljárásra, illetve szellemivagyon-értékelésre, az alábbiak szerint:

 

AZ ELSŐ KÉT FORDULÓ TÁMOGATOTT PROJEKTJEI

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016.05.03.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás (Ft)
Projekt elszámolható összköltsége (Ft)
IPARJOG_15-1-2015-0001
Vitálvár Korlátolt Felelősségű Társaság
A MAKKA Sport kávé oltalomszerzésének projektje
412 955
412 955
IPARJOG_15-1-2015-0002
Dr. Cserey György Gábor
Eszköz és eljárás mért jel időbeliségének meghatározására szabadalom nemzeti eljárásának megindítása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2015-0003
Bálint Zoltán
Támogatás igénylése a P0900334/11 számú szabadalom fenntartására és a szabadalmi ügyvivői szolgáltatás díjának finanszírozására
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2015-0006
Ponte Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Xtree Lumiplier varázslatos multi-dekoráció nemzetközi szabadalmi eljárás költségének finanszírozása
1 330 480
1 330 480
IPARJOG_15-1-2015-0008
Bálint Zoltán
Bálint Féle Sziámi  Motor
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2016-0001
Vitálvár Korlátolt Felelősségű Társaság
A MAKKA Brand formatervezési mintaoltalom alatt álló csomagolásának szellemi vagyon értékelése
275 000
275 000
IPARJOG_15-1-2016-0002
GPS Tuner Szoftverkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Eljárás testedzési célú útvonaltervezéshez szabadalomra vonatkozóan PCT nemzeti fázis indítása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2016-0003
AdvanCell Diagnosztika Kutató Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Vörösvérsejt membrán fehérjék mennyiségi meghatározása szabadalom iparjogvédelme
2 280 000
2 280 000
IPARJOG_15-1-2016-0004
Genesis Theranostix Korlátolt Felelősségű Társaság
Új diagnosztikus és terápiás célpontok preeklampsziában és hasonló terhességi komplikációkban találmány külföldi oltalomszerzése
1 388 983
1 388 983
IPARJOG_15-1-2016-0005
Semmelweis Egyetem
Vegyületek SSAO/VAP-1 inhibiálására és alkalmazására betegségek kezelésére és megelőzésére c. szabadalomhoz kapcsolódó külföldi oltalomszerzés
1 759 544
1 759 544

További projektjavaslatok benyújtása a 600 millió forintos keretösszeg kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. Egy pályázó a futamidő alatt több projektjavaslattal is pályázhat, illetve több jogcímen is részesülhet támogatásban.

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)

 


 
Utolsó módosítás: 2018. május 03.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2019. évi felhívásokat tartalmazó programstratégiáját a Kormány 1622/2019. (X. 31.) számú határozata ismerteti.

Az uniós finanszírozású operatív programok (GINOP, VEKOP) vissza nem térítendő és visszatérítendő KFI célú pályázati konstrukcióinak ütemezéséről és keretösszegeiről – az NKFI Hivatal mint az akkori szakpolitikai felelős javaslata alapján – az Éves Fejlesztési Keret elfogadásakor döntött a Kormány. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint a GINOP és a VEKOP 2. prioritásai (kutatás, technológiai fejlesztés és innováció) esetében 2018. június 16-tól az NKFI Hivatal helyett az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakpolitikai felelős.

Táblázatunk források és évek szerinti bontásban tartalmazza az alábbi fő célterületekkel összefüggő felhívásokat és azok keretösszegét:

 • vállalati kutatás-fejlesztés és innováció
 • intézményi kiválósági programok
 • kutatási infrastruktúra fejlesztése
 • kutatói kiválósági programok, valamint
 • nemzetközi együttműködési programok ösztönzése.
Forrás
Megjegyzés
Keret-
összeg
2015
(Mrd Ft)

Keretösszeg
2016 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2017 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2018 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2019 (Mrd Ft)

Keretösszeg
2020 (Mrd Ft)

VNT VNT VT
VNT VT
VNT VT VNT VT
VNT VT
GINOP
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a Közép-Magyarország régió kivételével az egész országból pályázható
386,721 56,035
112,19
36,717
70
10,684
-
6,21
-
14,71 -
VEKOP
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kizárólag a Közép-Magyarországi régió számára biztosít forrásokat
-
42,64
-
-
5,49
-
-
-
-
-
-
NKFI Alap
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a hazai gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulékból képzett pályázati alap
11,29
68,43
-
87,34 -
79,47
-
77,284
-
-
-

VNT= vissza nem térítendő
VT= visszatérítendő

Cél
Pályázatok
Keret-
összeg
2015
[Mrd]

Keretösszeg
2016
[Mrd]

Keretösszeg
2017
[Mrd]

Keretösszeg
2018
[Mrd]

Keretösszeg
2019
[Mrd]

Keretösszeg
2020
[Mrd]

VNT VNT VT VNT VT VNT VT VNT VT VNT VT

Vállalati KFI
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.1-15
68,39

 

    
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
VEKOP-2.1.1-15
  19,97


   
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
KFI_16

21
 
35,44
   
Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása
2018-1.1.2-KFI
          20          
Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása
2018-1.1.1-MKI


10


   
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2019-1.1.1-PIACI_KFI
              45      
Nyílt innováció
2019-1.4.1-NYÍLT
              1      
Vállalati K+F+I, hitel
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása-hitel
GINOP-8.1.1-1618,59
   
Vállalati K+F+I, hitellel kombinált
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-2.1.2-8.1.4-16


54,81
61,50

   
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/A-1632,1

   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
GINOP-8.1.3/B-17
70   
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram
VEKOP 2.1.2-17
5,49   
Iparjog
Iparjog
GINOP-2.1.3-15
0,251


   
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
IPARJOG_15
0,3


0,1

0,2

0,11
   
Innovációs voucher
Innovációs voucher
GINOP-2.1.4-15
0,163   
Innovációs ökoszisztéma
Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.5-15
4,714   
Innovációs ökoszisztéma (startup)
ÖKO_161,5
   
Exportképes innovatív termékfejlesztés
Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében
GINOP-2.1.6-16


1,225


   
Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása
Export_17
4,83
   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15
48,79   
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
VEKOP-2.1.7-15

10,35


   
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17
36,717
   
Intézményi kiválósági programok
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-15
93,764   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VEKOP-2.2.1-16

2,29


   
Nemzeti versenyképességi és kiválósági program
NVKP_16

28


   
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.2.1-18
          10,684          
Nemzeti Kiválósági Program
2018.1.2.1-NKP


5


   
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
VKE_17
      16,73              
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
2018-1.3.1-VKE


26


   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.3.4-15
38,86   
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
FIEK_16

8


   
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
2019-1.3.1-KK
              8,5      
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO1,94
   
Infrastruktúra
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.2-15
64,25   
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
VEKOP-2.3.2-16

4,02


   
Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.3-15
25,29   
Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
VEKOP-2.3.3-15

6,01


   
ELI lézer kutatóközpont
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
GINOP-2.3.6-15
42,249


   
Kiválóságot szolgáló kutatási infrastruktúrák
GINOP-2.3.7-20

                  6,21  
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
GINOP-2.3.1-20


8,5
Kutatói kiválósági programok
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_15; K_16; K_17

5,98
7

6,5
   
Kutatói kezdeményezésű témapályázatok
K_18

Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_18


9,4


   
Kutatási témapályázatok és nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
K_19; ANN_19; SNN_195,8    
Posztdoktori pályázatok
Posztdoktori pályázatok
PD 2015/1,2,3

1,57   
Posztdoktori kiválósági program
Posztdoktori kiválósági program
PD_16; PD_17; PD_18; PD_19


1,8

1,5

1,5

4
   
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok      
Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázatok
FK_17; FK_19
3   
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elérő kutatócsoportok támogatása
KH_17; KH_18; KH_19
1

1,2

1
   
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
Élvonal – Kutatói Kiválósági Program
KKP_17, KKP_19; KKP_20


3

3
   
Mecenatúra Program
Mecenatúra Program


1    
Kabay Program
Kabay Program


1    
Nemzeti Kiválósági Program
Nemzeti Kiválósági Program
NKP_17
10
   
Nemzetközi együttműködés
Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások
ERC_HU_15 (450 MFt); ERC_16_MOBIL (200 MFt);
0,45
0,45

0,1

0,1


   
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
NN_17, ANN_17, SNN_17; V4-Japán Közös Kutatási Program (2015: 45,5 MFt); KNN_16 (2016: 72 MFt); NN_18, ANN_18, SNN_181

1


   
A magyar részvétel ösztönzése a Horizont 2020-hoz kapcsolódó közös programokban és közös technológiai kezdeményezésekben
KKV_15 (2015-16: 60 MFt, 2017: 100 MFt); 2018-2.1.4-KKV (2018: 100 MFt); EU_KP_16 (2017 84,7 MFt); 2018-2.1.2-EU_KP_16 (230 MFt, 2018: 80 MFt); NEMZ_15 (1 380 MFt);  NEMZ_16 (2016: 710 MFt, 2017: 697,5 MFt); 2018-2.1.5-NEMZ (2018: 442 MFt); 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL (2018: 760 MFt); ERA-NET Infect-ERA (2015: 40 MFt, 2016: 40 MFt); ERA-NET E-Rare-3 (2015: 45 MFt, 2016: 45 MFt, 2017: 45 MFt, 2018: 46,5 MFt); M-ERA.NET-2 (2015: 90 MFt, 2016: 90 MFt, 2017: 90 MFt); JPND (2017: 190 MFt, 2018: 200 MFt); FLAG-ERA JTC (2015: 200 MFt, 2017: 155 MFt); Quant-ERA (2017: 90 MFt, 2018: 93 MFt); ERA PerMed (2017: 100 MFt); EUREKA_15 (400 MFt); EUREKA_16 (2016: 400 MFt, 2017: 400 MFt); 2018-2.1.3-EUREKA (2018: 75 MFt); 2019-2.1.2-NEMZ (2019: 395 MFt), 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL (2019: 707 MFt), 2019-2.1.6-NEMZ_KI (2019: 100 MFt), 2019-2.1.4_KKV (2019: 100 MFt), 2019-2.1.5-EU_KP (2019: 80 MFt), 2019-2.1.1-EUREKA (2019: 500 MFt), 2019-2.1.7-ERA-NET (2019: 832,5 MFt), EIT KIC (500 MFt)
2,2
1,5

1,9

1,4

3,214
   
H2020 Teaming
H2020 Teaming1,91
   
Programalapú bilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések
TÉT_1517_IN (2017: 300 MFt); TÉT_1517_IL (310,932017: 311 MFt); TÉT_1617_CN (2017: 200 MFt); TNN_16 (2017: 150 MFt); INN_16 (2017: 150 MFt); TÉT_17_VN (2017: 200 MFt); KRP (2017: 154 MFt); TÉT_17_RU (2017: 150 MFt); TR-NN_17 (2017: 150 MFt); 2018-2.1.17-TÉT-KR (2018: 200 MFt); 2018-2.1.16-TÉT-IL (2018: 310 MFt); 2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ (2019: 100 MFt), vietnami TéT (200 MFt), indiai TéT (300 MFt) 0,79
0,68

1,83

0,67

1,72
   
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés támogatása


   
TÉT_1517_AT (2017: 20 MFt); TÉT_15_TR (30 MFt); TÉT_15_AR (50 MFt); TÉT_15_MN (20 MFt); 2018-2.1.13-TÉT-FR (2018: 20 MFt), 2018-2.1.14-TÉT_15_-CN (2018: 40 MFt); 2018-2.1.12-TÉT-_16_HR (2018: 20 MFt); 2018-2.1.11-TÉT_16_-SI (2018: 20 MFt); 2018-2.1.15-TÉT_16_-PT (2018: 20 MFt); TÉT_16_RS (20 MFt);2018-2.1.10- TÉT_16_-MC (2018: 20 MFt); TÉT_16_FR (30 MFt); TÉT_16_JP (50 MFt); TÉT_17_AT (20 Mft); TÉT_17_FR (20 MFt); 2019-2.1.10-TÉT-IL (930 MFt), 2019-2.1.11-TÉT (2019: 160 MFt), UK_GYAK_17 (2017: 25 MFt); 2018-2.1.1-UK_GYAK (2018: 25 MFt), 2018-2.1.7-UK_GYAK (2019: 30 MFt),   
Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15) pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?