Ön itt áll: PályázóknakPályázatokSzellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (Iparjog_15)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)
Meghirdetés dátuma: 2015. szeptember 25.
Módosítás:
 2020. július 29.
Verzió: 1
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2020. augusztus 01.
2020. augusztus 01.
Postára adás határideje: Támogatási keret kimerüléséig
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet, Magánszemély
Támogatásra jogosultak köre
Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozás (nem kutató jellegű), Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), Egyéb, pl. magánszemély
Keretösszeg
100 000 000 Ft
Pályaművek száma
180-260 db
Igényelhető támogatás
0,6 MFt - 7.1 MFt
Pályázat futamideje
legfeljebb 24 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Iparjogvédelem
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
Pályázat a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatására.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2015. október 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges.

Módosítás 2020. július 29-én:

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az NKFI Alapból 2015. szeptember 16-án meghirdetett „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015” című, IPARJOG_15 azonosító kódú pályázati felhívás lezárul. A pályázatok benyújtására jelen közlemény megjelenését követő harmadik napig (2020.08.01.) van lehetőség.

Ezt követően iparjogvédelmi pályázatok kizárólag a 2020. május 29-én meghirdetett „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében” című, 2020-1.1.3-IPARJOG kódszámú pályázati felhívás keretében nyújthatóak be, amely felhívás kitöltő programja 2020.07.24-től elérhető a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén.

A felhívás alábbi pontjaiban történt módosulás 2016. december 23-án:

 • A 2. pontban történt változás:
  A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. (Hazai innováció támogatása) címe.
  Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 100 millió forint.

 • A 7.2 pontban történt változás:
  Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

A felhívás alábbi pontjaiban történt módosulás 2015. december 14-én:

 • 3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
 • 3.5.1 Indikátorok
 • 3.5.3 Kötelező vállalások
 • 4.1.1 Pályázókkal szemben támasztott egyéb feltételek
 • 5.5. Az elszámolható költségek köre
 • 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
 • 12. Csatolandó mellékletek listája

A pályázati felhívás célja

Magánszemélyek és a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve intézmények szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységét támogat a pályázat keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

Magyarországon 1 milliárd euró KFI ráfordításra 158 szabadalom jut, mellyel hazánk az EU-ban a középmezőnybe sorolható. A most meghirdetett pályázat célja, hogy előmozdítsa a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.

A hazai, valamint a külföldi iparjogvédelmi bejelentések és a megadott oltalmak számának növekedése együtt jár a jövőben azzal is, hogy a vállalkozások szellemi javai feltárásra, értékelésre és rendszerezésre kerülnek, és ezáltal lehetőség van ágazatok szerinti szellemitulajdon-portfóliók létrehozására, és ezek versenyképességet erősítő hasznosítására, a tudás alapú termékek és szolgáltatások piaci megjelenésének fokozására.

A pályázók köre

Pályázhatnak:

 • magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek
 • közép-magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, költségvetési szervek, ill. azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek
 • az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Közép-Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalat esetében annak közép-magyarországi telephelyei

E pályázati felhívásra konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség. Egy pályázó a futamidő alatt többször is pályázhat, illetve részesülhet támogatásban.

A támogatható célkitűzések köre

A pályázat keretében támogatható:

 • a találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a hazai/és vagy külföldi iparjogvédelmi oltalom megszerzésével, fenntartásával kapcsolatos tevékenység;
 • a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;
 • európai szabadalom hatályosítása;
 • szellemivagyon-értékeléssel kapcsolatos tevékenység.

Az igényelhető támogatás mértéke

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a 2015–2017 közötti időszakra összesen 400 millió forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2017. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 100 millió forint.

Pályázónként 0,6-7,1 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 100%.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosult az Iparjog_15 pályázati felhívás
A szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében kiírt IPARJOG_15 felhívás módosított szövege letölthető a pályázatot ismertető oldalról, a pályázati csomag részeként.

A pályázati felhívás 2. pontjában az alábbi változás történt:

A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. (Hazai innováció támogatása) címe.

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 100 millió forint.

A 7.2 pontban történt változás:

Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

Tovább a pályázati felhívást ismertető oldalra: Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 12. forduló
Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.
A tizenkettedik értékelési fordulóban 30 projektjavaslat érkezett be összesen több mint 44,4 millió forint támogatási igénnyel. A befogadott pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte, ami alapján az Innovációs Testület és az NKFI Hivatal elnöke az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére 14 pályázat támogatására tett javaslatot. A támogatói döntés alapján összesen több mint 25,4 millió Ft a vissza nem térítendő támogatás az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. október 14.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
IPARJOG_15-1-2020-0006 Gombos Ákos Elemér Kullancseltávolító eljárás és berendezésre vonatkozó magyar szabadalmi bejelentés költségeinek támogatása   189 550 189 550
IPARJOG_15-1-2020-0007 NOVONOVON Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Kompoziterősítő elem, valamint eljárás erősített kompozitok, különös tekintettel vasbeton készítésére" c. találmányra vonatkozó PCTszerinti nemzeti eljárások megindítása, fenntartása és szellemi vagyon értékelés 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 4 500 000 4 500 000
IPARJOG_15-1-2020-0008 NOVONOVON Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "Erősített pályaszerkezet és eljárás ilyen pályaszerkezet készítésére" c. találmányra vonatkozó PCTszerinti nemzeti eljárások megindítása, fenntartása és szellemi vagyon értékelés 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 4 500 000 4 500 000
IPARJOG_15-1-2020-0009 Tóth Gábor Hazai használati mintaoltalmi bejelentés benyújtása a "Faszerkezetű építőelem rendszer" című magyar találmányra   354 800 354 800
IPARJOG_15-1-2020-0010 SZALAI GÁBOR LÁSZLÓ Hazai és nemzetközi (PCT) szabadalmi bejelentés benyújtása a "Horgász csali vető csőnehezék" című magyar találmányra   996 300 996 300
IPARJOG_15-1-2020-0011 Rátkai István Európai szabadalmi oltalom megszerzésére irányuló eljárás elindítása "Kombinált kormányzási rendszer derékcsuklós traktorokhoz" című magyar találmányra   1 107 995 1 107 995
IPARJOG_15-1-2020-0012 Spirocco Korlátolt Felelősségű Társaság P00356 sz. elsőbbségi magyar szabadalmi bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszírozása 1084 Budapest, Auróra utca 30-32. TT 1 100 000 1 100 000
IPARJOG_15-1-2020-0014 Eötvös Loránd Tudományegyetem Hazai szabadalmi bejelentés elektrokémiai cellákhoz 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 600 000 904 800
IPARJOG_15-1-2020-0015 Gombos Ákos Elemér Ektoparazita eltávolító eljárás és berendezésre vonatkozó PCT szerinti nemzetközi szabadalmi bejelentés költségeinek támogatása   2 000 000 2 538 310
IPARJOG_15-1-2020-0018 Eötvös Loránd Tudományegyetem Hazai szabadalmi bejelentés egy fényútváltó elrendezés, valamint ilyet tartalmazó fénymikroszkóp vonatkozásában 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 600 000 600 000
IPARJOG_15-1-2020-0020 Gál Béla  Szórakoztató fürdő-vízi jármű európai szabadalom hatályosítása   1 971 913 1 971 913
IPARJOG_15-1-2020-0022 Gombos Ákos Elemér Sövénynyíró eljárás és berendezés magyar szabadalmi bejelentés költségeinek támogatása   599 725 779 725
IPARJOG_15-1-2020-0025 INTERSOFT-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Eljárás és rendszer elektronikus dokumentum későbbi önmagával vagy róla készített másolatok vele való azonosságának hiteles megállapítására c. találmányra vonatkozó iparjogvédelmi költségek finanszírozása 1125 Budapest, Tusnádi u. 17/A. 5 817 280 5 817 280
IPARJOG_15-1-2020-0027 Spirocco Korlátolt Felelősségű Társaság P2000095 sz. elsőbbségi magyar szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása 1084 Budapest, Auróra utca 30-32. TT 1 100 000 1 100 000
Utolsó módosítás: 2020. október 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 11. forduló
Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A tizenegyedik értékelési fordulóban 38 projektjavaslat érkezett be összesen több mint 63 millió forint támogatási igénnyel. A befogadott pályázatokat kijelölt szakértoi csoport értékelte, ami alapján az Innovációs Testület 21 pályázatot javasolt támogatásra az NKFI Hivatal elnökének. A támogatói döntés alapján nyolc gazdasági társaság és hat magánszemély projektjei kaptak összesen több mint 37,4 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2020. április 23.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
IPARJOG_15-1-2019-0008 Datalist Mérőrendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2019/050005 sz. külföldi szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása a Datalist Kft-nél 1121 Budapest, Kokoly-Thege Miklós út 29-33. 1 037 500 1 037 500
IPARJOG_15-1-2019-0010 iSave Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2018/050037 sz. külföldi használati mintaoltalmi bejelentés költségeinek finanszírozása az iSave Kft.-nél 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 54. 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0011 Bagi Péter "Su3Doku, a sudoku-kocka" c. formatervezési mintaoltalmi bejelentéshez kapcsolódó hazai és külföldi oltalomszerzés 1 815 732 1 815 732
IPARJOG_15-1-2019-0013 E8 LAB Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság P1800395 számú szabadalmi bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszírozása 1027 Budapest, Jurányi utca 1-3. 600 000 600 000
IPARJOG_15-1-2019-0014 Varga Viktor Sebestyén PCT/HU2019/050009 sz. PCT bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszsírozása 1 109 958 1 109 958
IPARJOG_15-1-2019-0016 LOG-X Systems Korlátolt Felelősségű Társaság Automata vezérléssel ellátott szállító eszköz 1164 Budapest, Szabadföld 79. 609 000 609 000
IPARJOG_15-1-2019-0022 E8 LAB Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  PCT/HU2019/050035 sz. külföldi (nemzetköz PCT) szabadalmi bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszírozása 1027 Budapest, Jurányi utca 1-3. 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0026 Metal-Mechanika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "Mágneses erőtért megvezető billenő árnyékoló ház" c. találmányra vonatkozó külföldi oltalomszerzés és szellemi vagyon értékelés finanszírozása 1165 Budapest, Margit utca 114. 2 500 000 2 500 000
IPARJOG_15-1-2019-0027 Bandi József "Térbeli kirakó játék" c. találmányra vonatkozó külföldi oltalomszerzés finanszírozása 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0028 HR System Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság PCT/HU2017/050053 sz. nemzetközi szabadalmi bejelentés PCT nemzeti fázisának indítására vonatkozó költségek finanszírozása 2370 Dabas, Bartók Béla út 46/B. 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0031 Dr. Harangozó Gábor "Mátrix alapú titkosító eljárások és készülékek" c. találmányra vonatkozó külföldi oltalomszerzés finanszírozása 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0032 Inlock Innováció és Marketing Mágia Korlátolt Felelősségű Társaság "Hajlékony lakatszerkezet kerékpárok ellopás elleni védelmére" c. találmányra vonatozó európai szabadalom hatályosításának finanszírozása 1012 Budapest, Logodi utca 44. 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0036 Inlock Innováció és Marketing Mágia Korlátolt Felelősségű Társaság "Hajlékony lakatszerkezet kerékpárok ellopás elleni védelmére" c. találmányra vonatozó szabadalmak fenntartásának finanszírozása 1012 Budapest, Logodi utca 44. 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0033 Zagyva Béla Vitorla áramlásjelzó berendezés PCT nemzeti fázisainak elindítása 2 000 000 2 026 300
IPARJOG_15-1-2019-0035 Horváth István EP3129641 sz. európai regionális szabadalmi bejelentés érvéyesítésének és fenntartásának költségeinek finanszírozása 937 400 937 400
IPARJOG_15-1-2019-0037 Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság EP2798401 európai regionális szabadalom érvényesítése, fenntartása és ehhez kapcsolód szellemi vagyon  értékelés 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59. 1 199 500 1 199 500
IPARJOG_15-1-2019-0038 Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság EP 3 074 814 európai regionális szabadalom érvényesítése, fenntartása és ehhez kapcsolódó szellemi vagyon értékelés 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59. 2 892 500 2 892 500
IPARJOG_15-1-2019-0039 E8 LAB Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2019/050052 sz. külföldi (nemzetköz PCT) szabadalmi bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszírozása 1027 Budapest, Jurányi utca 1-3. 2 000 000 2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0040 Econometrix Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2017/050044 sz. nemzetközi szabadalmi bejelentés PCT nemzeti fázisának indítására vonatkozó költségek finanszírozásasz 2094 Nagykovácsi, Őzike utca 28. 2 759 776 2 759 776
IPARJOG_15-1-2020-0003 Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság EP 2800995 sz. európai regionális szabadalomból származó 9 országba való nemzeti szabadalmak fenntartása, valamint ehhez kapcsolódó szellemi tulajdon értékelés 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59. 2 500 000 2 500 000
IPARJOG_15-1-2020-0004 Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság PCT/HU2012/000002 sz.  szabadalomból származó külföldi szabadalmak fenntartása valamint ehhez kapcsolódó szellemi tulajdon értékelés 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59. 1 450 000 1 450 000
Utolsó módosítás: 2020. április 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 10. forduló
Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.
A kilencedik értékelési fordulóban 16 projektjavaslat érkezett be összesen több mint 26 millió forint támogatási igénnyel. A befogadott pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte, ami alapján az Innovációs Testület 11 pályázatot javasolt támogatásra az NKFI Hivatal elnökének. A támogatói döntés alapján hat gazdasági társaság és négy magánszemély projektjei kaptak összesen több mint 19,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2019. május 15.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
IPARJOG_15-1-2018-0021
NOIXION SYSTEMS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Építőelem készlet" c. használati mintaoltalomra vonatkozóan PCT nemzeti fázisok indításának finanszírozása és szellemi vagyon értékelés
2045 Törökbálint, hrzs: 0152/12.
2 500 000
2 500 000
IPARJOG_15-1-2018-0022
Fehér Zsolt Sándor
Változtatható kiosztású billentyűzet szerkezet és eljárás annak alkalmazásársa c. találmányra vonatkozó hazai és külföldi oltalomszerzés finanszírozása
 
2 595 333
2 595 333
IPARJOG_15-1-2018-0023
SAFEPAY Systems Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
EP2215581 sz. európai szabadalom fenntartási költségeinek finanszírozásának támogatása
1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 27/a. 
1 852 450
1 852 450
IPARJOG_15-1-2018-0024
Prause József Béla
"Eljárás és készülék egyenáramú hálózatok szigetelési ellenállásának meghatározására, valamint akkumulátoros rendszerek potenciál-csökkentésére vagy emelésére, funkcionális földeléssel" című találmány W1800046 ügyszámú külföldi PCT bejelentése
 
1 383 650
1 383 650
IPARJOG_15-1-2018-0026
Pákh László József
Eljárás és berendezés vörösiszap hasznosítására és ritkaföldfém sók előállítására c. találmányra vonatkozóan PCT nemzeti fázis költségeinek finanszírozása
 
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2018-0027
Schläfer Norbert
"Hordozható lámpa vízalatti használatra" c. találmányhoz kapcsolódó PCT nemzeti fázisok megindítása
 
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0003
E8 LAB Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Térbeli logikai játék" c. magyar szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása
1027 Budapest, Jurányi utca 1-3.
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2019-0004
E8 LAB Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
P1800260 számú szabadalmi bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszírozása
1027 Budapest, Jurányi utca 1-3.
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2019-0005
WINDCRAFT Development Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Függőleges tengelyű szélturbina, illetve szélerőmű" című szabadalom európai hatályosítása
1181 Budapest, Üllői út 431.
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0006
Optimum Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
"Összecsukható konténerváz és csuklóelem" c. találmányra vonatkozó külföldi oltalomszerzés
2000 Szentendre, Bükkös part 20.
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2019-0007
OzonExtrade Szolgáltató, Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Gázátfúvásos rendszerű, moduláris szerkezetű ózongenerátor, különösen ózon-levegő, vagy ózon-oxigén gázkeverék előállításához" c. találmányra vonatkozó PCT szerinti nemzeti eljárások indításának finanszírozása
1141 Budapest, Cinkotai út 123.
2 000 000
2 000 000
Utolsó módosítás: 2019. május 21.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 9. forduló
Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A kilencedik értékelési fordulóban 16 projektjavaslat érkezett be összesen több mint 26 millió forint támogatási igénnyel. A befogadott pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte, ami alapján az Innovációs Testület 11 pályázatot javasolt támogatásra az NKFI Hivatal elnökének. A támogatói döntés alapján hat gazdasági társaság, három magánszemély és egy akadémiai kutatóközpont 11 projektje kapott összesen 14,8 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. december 10.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Megvalósítási helyszín
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
IPARJOG_15-1-2018-0005
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
"Multidrogrezisztens rákos sejtek ellen szelektíven ható 8-hidroxikinolin származékok" c. találmányra vonatkozó külföldi oltalomszerzés finanszírozása
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2018-0007
Tóthpál Renáta
Hazai oltalomszerzés találmányra - helyzetfelismerő rendszer méhanya kaptáron belüli helyzetének észlelésére
 
223 600
223 600
IPARJOG_15-1-2018-0008
AK-S Ipari Megoldások Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Benzin szintjezon hitelesites
1115 Budapest, Kelenföldi út 2.
1 100 000
1 100 000
IPARJOG_15-1-2018-0009
KFM.hu Korlátolt Felelősségű Társaság 
Használati mintaoltalmi kérelem a KFM-hu-nál
2700 Cegléd, Szabadság tér 1.
1 100 000
1 100 000
IPARJOG_15-1-2018-0011
Öntözés.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
PCT/HU2018/0500023 sz. nemzetközi szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása az Öntözés.hu Kft-nél
1088 Budapest, Rákóczi út 11.
1 101 250
1 101 250
IPARJOG_15-1-2018-0012
Catch & Spin Korlátolt Felelősségű Társaság
"Megnövelt tapadású felületi szerkezet sportcipőkhöz és eljárás a szerkezet létesítésére" című szabadalomi bejelentésre vonatkozóan iparjogvédelmi tevékenység finanszírozása a Catch & Spin Kft.-nél
1026 Budapest, Lepke utca 32.
4 500 000
4 500 000
IPARJOG_15-1-2018-0014
Metal-Mechanika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Két rögzített végállású elektromechanikus aktuátor" c. találmányra onatkozóan PCT nemzeti fázisok megindítása
1165 Budapest, Margit utca 114.
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2018-0015
Tóthpál Renáta
PCT találmányra - helyzetfelismerő rendszer méhanya kaptáron belüli helzyetének észlelésére
 
683 352
683 352
IPARJOG_15-1-2018-0016
Varga Viktor Sebestyén
P1800131 sz. magyar elsőbbségi bejelentés iparjogvédelmi költségeinek finanszírozása
 
599 150
599 150
IPARJOG_15-1-2018-0018
Datalist Mérőrendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
P1800074 sz. magyar elsőbbségi szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása a Datalist Kft-nél
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 6. ép.
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2018-0019
Váczi Dániel Zsolt
Folytonosan változtatható hangmagasságú fúvós hangszer
 
933 400
933 400
Utolsó módosítás: 2018. december 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 8. forduló
Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A nyolcadik értékelési fordulóban 12 projektjavaslat érkezett be összesen 19 millió forint támogatási igénnyel. A befogadott pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte, ami alapján az Innovációs Testület 7 pályázatot javasolt támogatásra az NKFI Hivatal elnökének. Két gazdasági társaság és négy magánszemély hét projektje kapott összesen 14,6 millió Ft vissza nem térítendő támogatást az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. március 14.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás (Ft)
Projekt elszámolható összköltsége (Ft)
IPARJOG_15-1-2017-0031
Dr. Fendrik Péter
Rajoztató Berendezés Méhek Számára
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2017-0032
Gál Béla 
Szórakoztató fürdő jármű - szellemi tulajdon levédése itthon és külföldön
2 600 000
2 600 000
IPARJOG_15-1-2017-0034
OzonExtrade Szolgáltató, Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Gázátfúvásos rendszerű, moduláris szerkezetű ózongenerátor, különösen ózon-levegő, vagy ózon-oxigén gázkeverék előállításához" c. találmányra vonatkozó  PCT bejelentés finanszírozása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2017-0035
Uchrin Friderika Éva
"Berendezés oldható humát anyagok kinyerésére ásványi szénből" találmány PCT szerinti eljárások megvalósítására EU, USA
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2017-0037
Gál Béla 
Szórakoztató fürdő-vízi jármű külföldi oltalomszerzése
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2017-0039
KEROX Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Eco funkcióval rendelkező kartus egykaros keverő csaptelepekhez" c. találmányra vonatkozó PCT nemzeti fázis indításának finanszírozása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2018-0001
Bálint Géza
"Eljárás és adatbeviteli eszköz adatok elektronikus formába való beviteléhez" c. találmányra vonatkozó PCT nemzeti fázisok indításának finanszírozása
2 000 000
2 000 000
Utolsó módosítás: 2018. március 26.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015 című pályázati kiírás (IPARJOG_15) 7. fordulójának eredményhirdetése

10 pályázó nyert el több mint 20 millió forint támogatást szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységek támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. Az IPARJOG_15 felhívás 7. fordulójában 2017. május 5. és augusztus 30. között 12 pályázat érkezett be, összesen 28 millió forint támogatási igénnyel.

A 7. FORDULÓ TÁMOGATOTT PROJEKTJEI

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. november 15.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

IPARJOG_15-1-2017-0015
Inlock Innováció és Marketing Mágia Korlátolt Felelősségű Társaság
"Hajlékony lakatszerkezet kerékpárok ellopás elleni védelmére" c. találmányra vonatkozó szabadalmi oltalom megszerzésével kapcsolatban PCT nemzeti eljárások megindítása Kínában és az USA-ban, illetve szellemi vagyon értékelés és audit
2 384 153  
2 384 153  
IPARJOG_15-1-2017-0016
"ALU-ÖNTŐ" Fémöntő és Fémmegmunkáló Ipari, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Eljárás vékonyfalú, tagolt, részlet gazdag alumínium öntvények homlokformázásos technológiával, gravitációs öntéssel törtánő előállítására" c. találmányra vonatkozóan PCT nemzeti eljárások megindításának finanszírozása
2 000 000  
2 000 000  
IPARJOG_15-1-2017-0017
Agoston Gabriela
Medika - Prevenciós fogászati és gasztroenterológiai eszköz iparjogvédelmi oltalmának megszerzése projekt
2 600 000  
2 600 000  
IPARJOG_15-1-2017-0021
Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
A  "Pajzsmirigyhormon jelátvitel mérésére alkalmas transzgenikus egér" c. találmányhoz kapcsolódó PCT nemzeti fázis megindítása
1 914 755  
1 914 755  
IPARJOG_15-1-2017-0022
PI-Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
UWB- Eljárás és rendszer távolság mérése hullámjelek segítségével
1 183 300  
1 183 300  
IPARJOG_15-1-2017-0023
Dr. Major László Lajos 
"Pitvarfibrilláció kezelése és a kezelés eszközei" c. találmányhoz kapcsolódóan külföldi oltalomszerzés (PCT)
2 000 000  
2 000 000  
IPARJOG_15-1-2017-0024
Bacskó László
P1600544 sz. elsőbbségi szabadalmi bejelentés és ebből származó külföldi bejelentés finanszírozása
2 022 916  
2 022 916  
IPARJOG_15-1-2017-0025
Edvi Zoltán Csaba
"Fogpótló elrendezés" c. találmányhoz kapcsolódó hazai és külföldi oltalomszerzés
1 605 613  
1 605 613  
IPARJOG_15-1-2017-0026
Csurgai Ferenc Attila
"Kötőanyag mátrixba ágyazott elemi szálakból álló kábel, valamint eljárás és berendezés ilyen kábel és a kábelt tartalmazó beton-kompozit szerkezet előállítására, valamint beton-kompozit szerkezet" c. találmányhoz hazai és külföldi oltalomszerzése
2 600 000  
2 600 000  
IPARJOG_15-1-2017-0028
Uniqball Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Felső tartóelem háromlábakhoz" c. találmányhoz kapcsolódó hazai és külföldi oltalomszerzés
2 111 300  
2 111 300  


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 6. forduló

Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. A hatodik fordulóban két gazdasági társaság, két magánszemély és egy egyetem öt projektje kapott összesen csaknem 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nemzeti vagy külföldi oltalomszerzési eljárásra, illetve szellemivagyon-értékelésre, az alábbiak szerint.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. június 30.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

IPARJOG_15-1-2017-0004
Berkes Mihály
Papír raklap PCT bejelentés költségeinek finanszírozása
845 680  
845 680  
IPARJOG_15-1-2017-0005
Semmelweis Egyetem
"Tenyésztett embriók tápfolyadék felülúszójában lévő DNS tartalmú mikrovezikulumok kimutatása FACS módszerrel, az in vitro fertilizáció hatékonyságának fokozása érdekében" c. találmány külföldi szabadalmi oltalmának megszerzése
1 454 840  
1 454 840  
IPARJOG_15-1-2017-0008
Gál Béla 
Szórakoztató fürdő jármű - szellemi tulajdon levédése itthon és külföldön
1 493 600  
1 493 600  
IPARJOG_15-1-2017-0009
IMSYS Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Berendezés és eljárás nátrium- és kálium-ferrát oldatok elektrokémiai módszerrel történő előállítására" c. találmány hazai szabadalmi oltalmának megszerzése
600 000  
600 000  
IPARJOG_15-1-2017-0013
NOIXION SYSTEMS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Építőelem-készlet" használati minta külföldi oltalmának megszerzése
1 567 340  
1 567 340  


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 5. forduló

Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. Az ötödik fordulóban gazdasági társaságok és magánszemélyek 17 projektje kapott összesen több mint 25 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nemzeti vagy külföldi oltalomszerzési eljárásra, illetve szellemivagyon-értékelésre, az alábbiak szerint:

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. március 17.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

IPARJOG_15-1-2016-0054
Krasznói Anna
Krasznói-Schuster megnövelt hatásfokú biológiai szennyvíztisztító kisberendezés európai szabadalmának hatályosítása tizenhárom európai országban
1 875 010
1 875 010
IPARJOG_15-1-2016-0056
HepC Terápia Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
"Készítmény, valamint eljárás vírusos Hepatitis kezelésére - vírus szuperinfekciós platform technológia" - c. szabadalom fenntartása
756 887
756 887
IPARJOG_15-1-2016-0057
Sümegi István Andor
"Két fix végállású elektromechanikus mágneses reteszelő szerkezet" találmányra vonatkozóan PCT nemzeti fázis indítás
1 987 400
1 987 400
IPARJOG_15-1-2016-0058
Dr. Pelle György
"Csontrögzítő implantátum" c. használati minta németországi oltalmi bejelentése
285 880
285 880
IPARJOG_15-1-2016-0060
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Multidrog rezisztens rákos sejtek ellen szelektíven ható 8-hidroxikinolin származékok c. találmány hazai szabadalmi oltalmának megszerzése
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2016-0061
Safe Laser Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 
"Kisteljesítményű fényterápiás eszköz szem kezelésére" c. találmány külföldi szabadalmi oltalmának megszerzése
764 150
764 150
IPARJOG_15-1-2016-0062
Uchrin Friderika Éva
Berendezés oldható humát anyagok kinyerésére ásványi szénből találmány külföldi oltalomszerzése
158 980
158 980
IPARJOG_15-1-2016-0063
Diebel Dietrich
Eljárás sínen közlekedő jármű elsősorban közbenső tárolóterületet magukban foglaló automatikus konténerrendezőkben történő alkalmazására, valamint ilyen jármű c. találmány külföldi szabadalmi oltalom
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2016-0066
Dr. Fendrik Péter
Méhanya pásztor berendezés és az ezzel végzett eljárások tekintetében PCT szerinti nemzeti eljárások megindítása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2016-0067
Tóth Mátyás
Eljárás és berendezés paraméterállító eszköz értéktartományának igény szerinti szűkítésére c. találmány külföldi szabadalmi oltalmának megszerzése
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2016-0068
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
Eljárás és berendezés minta fluoreszcencia-vizsgálatára szabadalmi beadvány nemzetközi bejelentés
1 775 400
1 775 400
IPARJOG_15-1-2016-0069
Baranyi András Ákos
A "Gyűrődő palack szénsavas italok tárolására a túlnyomás és/vagy az állandó fajlagos szénsavtartalom megőrzéséhez" c. találmány külföldi szabadalmi oltalmának megszerzése
1 410 240
1 410 240
IPARJOG_15-1-2016-0071
Metal-Mechanika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Két rögzített végállású elektromechanikus aktuátor" c. találmány külföldi szabadalmi oltalmának (PCT bejelentés) megszerzése
1 378 680
1 378 680
IPARJOG_15-1-2016-0072
Hajnal Péter
"pH-függő szakaszos és nyújtott hatóanyagleadású gyógyszerkészítmény" c. találmány oltalomszerzése és fenntartása
2 284 917
2 284 917
IPARJOG_15-1-2016-0073
Juhász Levente
"Aromaterápiás ágyneműgarnitúra eljárás és gyógynövényszóró szerkezet" c. európai szabadalom érvényesítésének költségeinek finanszírozása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2016-0074
Schläfer Norbert
"Hordozható lámpa vízalatti használatra" c. találmány hazai és külföldi szabadalmi oltalmának megszerzése
1 753 313
1 753 313
IPARJOG_15-1-2016-0075
Krasznói Anna
Megnövelt hatásfokú szennyvíztisztító kisberendezés szabadalmaztatása Magyarországon és tizenhárom európai országban
2 245 767
2 245 767


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 4. forduló

Újabb pályázók jutottak forráshoz szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységük támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. A negyedik fordulóban gazdasági társaságok és magánszemélyek 18 projektje kapott összesen több mint 22 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nemzeti vagy külföldi oltalomszerzési eljárásra, illetve szellemivagyon-értékelésre, az alábbiak szerint:

2016-BAN TÁMOGATOTT PROJEKTEK (4. FORDULÓ)

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016. november 21.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

IPARJOG_15-1-2016-0030
PI-Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Eljárás üzenetek vezetékmentes küldésére és fogadására kommunikációs hálózatban c. találmány külföldi szabadalmi oltalom szerzése
1 845 600
1 845 600
IPARJOG_15-1-2016-0032
"ALU-ÖNTŐ" Fémöntő és Fémmegmunkáló Ipari, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
"Eljárás vékonyfalú, tagolt, részlet gazdag alumínium öntvények homokformázásos technológiával, gravitációs öntéssel történő előállítására" c. találmányra vonatkozóan külföldi szabadalmi oltalom megszerzése
2 000 000  
2 000 000  
IPARJOG_15-1-2016-0035
Bogár Pál
Gördülőelemes hajtás c  kanadai, brazíliai, dél-koreai, indiai és szabadalmak és szabadalmi bejelentések fenntartási költségeinek finanszírozása
1 190 733  
1 190 733  
IPARJOG_15-1-2016-0036
László Attila
Eljárás és technológiai gépsor elkülönítetten gyűjtött hulladék kézi válogatóra feladását megelőző gépi előválogatására c. magyar használati mintaoltalmi bejelentés finanszírozása
419 980  
419 980  
IPARJOG_15-1-2016-0037
László Attila
Berendezés vegyesen gyűjtött kommunális hulladék feldolgozására c. magyar használati mintaoltalmi bejelentés finanszírozása
419 980  
419 980  
IPARJOG_15-1-2016-0038
E.T.C. Környezetvédelmi  Kft.
Berendezés vegyesen gyűjtött kommunális hulladék feldolgozására c. magyar használati mintaoltalmi bejelentés finanszírozása
332 500  
332 500  
IPARJOG_15-1-2016-0039
E.T.C. Környezetvédelmi  Kft.
Eljárás és technológiai gépsor elkülönítetten gyűjtött hulladék kézi válogatóra feladását megelőző gépi előválogatására c. magyar használati mintaoltalmi bejelentés finanszírozása az ETC Kft. számára
332 500  
332 500  
IPARJOG_15-1-2016-0040
Diebel Dietrich
Eljárás sínen közlekedő jármű elsősorban közbenső tárolóterületet magukban foglaló automatikus konténerrendezőkben történő alkalmazására, valamint ilyen jármű c. találmány hazai szabadalmi oltalmának megszerzése
600 000  
600 000  
IPARJOG_15-1-2016-0041
Teleki Péter
Eljárás neutronok magreakcióinak ipari hasznosításához elsősorban lanthanoidák, és/vagy platinafémek előállításához c. találmány külföldi oltalomszerzése és fenntartása (US és Dél-Afrika)
600 667  
600 667  
IPARJOG_15-1-2016-0042
Genesis Theranostix Korlátolt Felelősségű Társaság
Biomarker teszt a Preeclampsia és/vagy HELLP szindróma előrejelzésére vagy korai kimutatására c. találmányra vonatkozó külföldi szabadalmi oltalom megszerzése
2 000 000  
2 000 000  
IPARJOG_15-1-2016-0044
Bizalom Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Eljárás hajítóeszköz telepítésére és tárgy hajítására azzal, valamint hajítóeszköz - nemzetközi
1 988 200  
1 988 200  
IPARJOG_15-1-2016-0045
Moonshades Korlátolt Felelősségű Társaság
Napszemüveg magyar és külföldi formatervezési mintaoltalom megszerzése
559 720  
559 720  
IPARJOG_15-1-2016-0046
Pharmatéka Preventive Korlátolt Felelősségű Társaság
EP2224918 sz. európai szabadalom validálása és fenntartása
3 018 638  
3 018 638  
IPARJOG_15-1-2016-0047
Bogár István
"Gördülőelemes hajtás" c. szabadalmak és szabadalmi bejelentés költségeinek finanszírozása
884 133  
884 133  
IPARJOG_15-1-2016-0049
Babics Gyula
Új típusú motor PCT bejelentés, szabadalom megszerzése
1 849 960  
1 849 960  
IPARJOG_15-1-2016-0050
Kiss László
B 711360 EP-US (00176) iparjogvédelmi oltalom megszerzése az Európai Unióban és az Egyesült Államokban - Eljárás, rendszer és számítógépes program felhasználó interfészek dinamikus kapcsolására.
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2016-0051
Kiss László
B 711361 EP-US (00175) iparjogvédelmi oltalom megszerzése az Európai Unióban és az Egyesült Államokban - Eljárás, rendszer és számítógépes program mobil alkalmazások lokalizációjára vonatkozó igények 
1 494 289  
1 494 289  
IPARJOG_15-1-2016-0053
Baranyi András Ákos
A "Gyűrődő palack szénsavas italok tárolására a túlnyomás és/vagy az állandó fajlagos szénsavtartalom megőrzéséhez" c. találmány hazai szabadalmi oltalmának megszerzése
548 667
548 667

Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15), 3. forduló

Újabb 10 pályázó kap támogatást szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységek támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. A pályázati felhívás harmadik benyújtási szakaszában a nyertes pályázatok támogatási igényét a szakértői csoport változtatás nélkül támogathatónak ítélte, az Innovációs Testület pedig ennek megfelelően terjesztette elő a döntési javaslatot.

A harmadik fordulóban gazdasági vállalkozások és magánszemélyek jutottak támogatáshoz, 10 projekt kapott összesen mintegy 17,6 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nemzeti vagy külföldi oltalomszerzési eljárásra, illetve szellemivagyon-értékelésre, az alábbiak szerint:

 

A HARMADIK FORDULÓ TÁMOGATOTT PROJEKTJEI

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016.07.28.

Projekt azonosító száma
A pályázó(k) neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)

Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)

IPARJOG_15-1-2015-0006
GPS Tuner Szoftverkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
"Eljárás navigált útvonalon haladó elektromos meghajtású járművek monitorozására és navigálására" című találmányra vonatkozó szabadalom PCT nemzeti fázisának indítása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2015-0008
WINDCRAFT Development Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Függőleges tengelyű szélturbina illetve szélerőmű" című szabadalom oltalmának fenntartása
1 442 507
1 442 507
IPARJOG_15-1-2015-0016
Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft.
Képalkotó berendezés, apertúra a képalkotó berendezéshez és eljárás képalkotó berendezés apertúrájának előállítására vonatkozó oltalomszerzési tevékenység támogatása (8189R_WO)
2 867 083
2 867 083
IPARJOG_15-1-2015-0018
Humán Higiéniai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
"Tároló szekrény férfi higiéniás törlőkendők lapos kötegeinek tárolására" c. külföldi szabadalmi bejelentés oltalomszerzése
1 573 701
1 573 701
IPARJOG_15-1-2015-0019
Fodor András
"Törlőkendő adagoló és gyűjtő állvány" c.  találmány iparjogvédelmi oltalmának finanszírozása
1 956 329
1 956 329
IPARJOG_15-1-2016-0022
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Sejtkultúra médium c. európai szabadalom érvényesítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozására
4 489 660
4 489 660
IPARJOG_15-1-2016-0024
Juhász Levente
"Aromaterápiás ágyneműgarnitúra eljárás és gyógynövényszóró szerkezet" c. európai szabadalmi bejelentés és kanadai, valamint dél-koreai szabadalmak költségeinek finanszírozása
1 540 887
1 540 887
IPARJOG_15-1-2016-0025
Babics Gyula
Új típusú motor hazai szabadalom megszerzése
592 400
592 400
IPARJOG_15-1-2016-0026
Uchrin Friderika Éva
Berendezés oldható humát anyagok kinyerésére ásványi szénből találmány hazai oltalomszerzése
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2016-0028
Bizalom Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Eljárás hajítóeszköz telepítésére és tárgy hajítására azzal, valamint hajítóeszköz
600 000
600 000

További projektjavaslatok benyújtása a 600 millió forintos keretösszeg kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. Egy pályázó a futamidő alatt több projektjavaslattal is pályázhat, illetve több jogcímen is részesülhet támogatásban.

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)

 


 
Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15) 1-2. forduló

10 nyertes pályázó kap támogatást szellemi alkotások iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemivagyon-értékelési tevékenységek támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

Az első fordulóban 8 projekt pályázott támogatásra, összesen több mint 12 millió Ft forrásigénnyel. A nyertes pályázatok támogatási igénye 6,7 millió forint volt, amiből az értékelést végző szakértői csoport mintegy 5 millió forintnyi támogatást ítélt indokoltnak. A második benyújtási szakaszban ugyancsak 8 projekt érkezett be, összesen több mint 13 millió Ft forrásigénnyel. A nyertes pályázatok 7,5 millió forintos támogatási igényét a szakértői csoport minimális csökkentéssel támogathatónak ítélte, az Innovációs Testület pedig ennek megfelelően terjesztette elő a döntési javaslatot. Ebben a fordulóban elsősorban vállalkozások és magánszemélyek jutottak támogatáshoz, a kedvezményezettek között egyetlen egyetemi projekt szerepel.

Az együttesen elbírált két fordulóban 10 projekt kapott összesen mintegy 12,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nemzeti vagy külföldi oltalomszerzési eljárásra, illetve szellemivagyon-értékelésre, az alábbiak szerint:

 

AZ ELSŐ KÉT FORDULÓ TÁMOGATOTT PROJEKTJEI

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2016.05.03.

Projekt azonosító száma
A pályázó neve
Projekt címe
Odaítélt támogatás (Ft)
Projekt elszámolható összköltsége (Ft)
IPARJOG_15-1-2015-0001
Vitálvár Korlátolt Felelősségű Társaság
A MAKKA Sport kávé oltalomszerzésének projektje
412 955
412 955
IPARJOG_15-1-2015-0002
Dr. Cserey György Gábor
Eszköz és eljárás mért jel időbeliségének meghatározására szabadalom nemzeti eljárásának megindítása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2015-0003
Bálint Zoltán
Támogatás igénylése a P0900334/11 számú szabadalom fenntartására és a szabadalmi ügyvivői szolgáltatás díjának finanszírozására
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2015-0006
Ponte Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Xtree Lumiplier varázslatos multi-dekoráció nemzetközi szabadalmi eljárás költségének finanszírozása
1 330 480
1 330 480
IPARJOG_15-1-2015-0008
Bálint Zoltán
Bálint Féle Sziámi  Motor
600 000
600 000
IPARJOG_15-1-2016-0001
Vitálvár Korlátolt Felelősségű Társaság
A MAKKA Brand formatervezési mintaoltalom alatt álló csomagolásának szellemi vagyon értékelése
275 000
275 000
IPARJOG_15-1-2016-0002
GPS Tuner Szoftverkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Eljárás testedzési célú útvonaltervezéshez szabadalomra vonatkozóan PCT nemzeti fázis indítása
2 000 000
2 000 000
IPARJOG_15-1-2016-0003
AdvanCell Diagnosztika Kutató Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Vörösvérsejt membrán fehérjék mennyiségi meghatározása szabadalom iparjogvédelme
2 280 000
2 280 000
IPARJOG_15-1-2016-0004
Genesis Theranostix Korlátolt Felelősségű Társaság
Új diagnosztikus és terápiás célpontok preeklampsziában és hasonló terhességi komplikációkban találmány külföldi oltalomszerzése
1 388 983
1 388 983
IPARJOG_15-1-2016-0005
Semmelweis Egyetem
Vegyületek SSAO/VAP-1 inhibiálására és alkalmazására betegségek kezelésére és megelőzésére c. szabadalomhoz kapcsolódó külföldi oltalomszerzés
1 759 544
1 759 544

További projektjavaslatok benyújtása a 600 millió forintos keretösszeg kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. Egy pályázó a futamidő alatt több projektjavaslattal is pályázhat, illetve több jogcímen is részesülhet támogatásban.

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (IPARJOG_15)

 


 
Utolsó módosítás: 2018. május 03.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?