Ön itt áll: PályázóknakPályázatokNemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH_18)
Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására (KH_18)
Meghirdetés dátuma: 2018. február 27.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2018. szeptember 13.
2018. szeptember 13.
Postára adás határideje:
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
1 200 000 000 Ft
Pályaművek száma
60 db
Igényelhető támogatás
20 MFt
Pályázat futamideje
max. 2 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A felhívás célja a kiváló eredményeikkel nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportok ösztönzése, hogy projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításával újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő tudományos fórumokon mutassák be.

A felhívásra olyan magyarországi kutatóhellyel rendelkező kutatók és kutatócsoportjaik nyújthatnak be pályázatot, akik eredményeikkel jelentős nemzetközi hatást váltanak ki: van legalább egy 2015. január 1. után megjelent kiváló közleményük, amely nemzetközi szinten a szakterület felső 5 százalékába tartozó idézettséget ért el a hivatalos megjelenést követő két éven belül.

Az NKFI Hivatal – a magyar tudomány nemzetközi láthatóságának, hírnevének erősítése érdekében – ezzel is ösztönözni kívánja az egyéni kutatókat és kutatócsoportokat, hogy nemzetközi viszonylatban is jelentős tudományos eredményeket hozzanak létre, amelyeket a tudományos közösség kiválónak ismer el, és amelyekre mások további kutatásokat alapozhatnak. A pályázat lehetőséget kíván teremteni azoknak, akiknek nincs a legmagasabb impakt-faktorú folyóiratokban megjelent közleményük, de az idézettségi mutatók alapján mégis nemzetközileg jelentős hatást kiváltó, elismert kutatási eredményeket publikáltak.

A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

A pályázat benyújtása

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a H. pontban postai úton/elektronikus úton benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a H. pontban megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig (azaz az első döntési szakaszba kerüléshez 2018. március 29-én, a második döntési szakasz esetében 2018. szeptember 13-án) közép-európai idő szerinti 16.00 óráig az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton / elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus benyújtási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázatnak a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb az elektronikus benyújtási határidőt követő 7. napon 24.00 órai feladási határidővel megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.

Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá ahhoz az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben csatolták a H. pontban postai úton/elektronikus úton benyújtandóként megjelölt dokumentumokat elektronikus aláírással ellátva.

A pályázók köre

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül
  • non-profit szervezet, amennyiben kutatóhelynek minősül.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A pályázatot benyújtó kutató kizárólag az első vagy utolsó, illetve levelező szerzője lehet a pályázat alapjául szolgáló kiváló közleménynek. Egy kutatócsoport tagjai kizárólag egy pályázatot nyújthatnak be.

A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában doktori (PhD/DLA) fokozattal vagy az egyetemi doktori tanács igazolásával kell rendelkeznie, és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie.

Egy adott kutató legfeljebb egy KH-pályázatban vehet részt vezető kutatóként és egyszerre legfeljebb két további, az NKFI Hivatal által támogatott kutatási témapályázatban (PD, FK, K, NK, NF, NN típusok) lehet vezető kutató. A KH_18 felhívás alapján támogatást nyert projekt vezetője és kutatócsoportja legkorábban a projekt kezdetétől számított 24 hónap elteltével részesülhet támogatásban egy következő KH típusú pályázat keretében. KKP típusú pályázat vezető kutatója a KH konstrukcióban nem kaphat támogatást.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján témamegkötés nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, az NKFI Hivatalhoz benyújtott projektterv megvalósításához szükséges tevékenységek támogathatók. Tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2018-2020 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 1,2 milliárd forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2018. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás a 2018. évi programstratégia függvényében 600 millió forint.

Az igényelhető támogatás mértéke

Projektenként legfeljebb 20 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%.

A projekt futamideje

A projekt futamideje kötelezően 24 hónap. A projektnek 2018. július 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődnie (a második döntési szakaszban támogatást elnyerő projektek legkorábbi kezdési időpontja 2018. december 1.).

Ügyfélszolgálat:
nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500

Ügyfélfogadási idő:
H-CS 09:00-16:00
P 09:00-12:00
Újra megnyílt a felhívás a jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására
A 2018. évi első döntési szakasz lezárulása után ismét beadhatók a pályázatok a nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására irányuló pályázati felhívásra (KH_18).

A második döntési szakaszban azok a pályázatok vesznek részt, amelyeket 2018. szeptember 13-án 16:00 óráig elektronikus úton benyújtanak, és amelyek postai úton benyújtandó dokumentumait legkésőbb 2018. szeptember 20-i feladási határidővel megküldik az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. A pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően lehetőség van kizárólag elektronikus benyújtásra is, ez esetben a pályázathoz elektronikusan aláírt dokumentumokat kell csatolni a 2018. szeptember 13-i határidőig a papíron történő aláírás és beküldés helyett.

Az első döntési szakaszban 26 pályázat nyert összesen mintegy 500 millió forint támogatást.

A pályázati felhívás és a letölthető pályázati dokumentumok itt érhetők el: Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására (KH_18)

Utolsó módosítás: 2018. augusztus 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására kiírt pályázat (KH_18) nyertesei, 2. forduló
Világszerte nő a tudományos teljesítmény nemzetközi láthatóságának jelentősége, amit a különféle innovációs eredménytáblákban és egyetemi rangsorokban főként a tudományos publikációk idézettségével mérnek.

A „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása” (KH_18) című, 1,2 milliárd forint keretösszegű pályázati felhívásával az NKFI Hivatal arra ösztönzi a hazai kutatócsoportokat, hogy újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat, illetve alkalmazott fejlesztéseket megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos folyóiratokban ismertessék, jelentős idézettséget elérve.

A 2. értékelési szakaszra jelentkező hazai kutatócsoportok pályázatai közül 32 felelt meg a szigorú feltételeknek, és nyert összesen közel 616 millió forint támogatást a hazai tudományos eredmények nemzetközi láthatóságát ösztönző kiválósági programban.

 

 
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
KH_18/2
38
32
731 163
615 828


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. november 27.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130319
Köteles Ferenc: Az interocepció és az affektivitás összefüggései (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 916
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130320
Tóth Edina: Funkcionális növényi jellegek szerepe a gyepdinamikában és a restaurációban (Debreceni Egyetem)
24
19 992
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130337
Varga György: Recens szaharai por granulometriai elemzése (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
24
14 417
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130338
Deák Balázs: Élőhelyi faktorok és táji környezet szerepe a szárazgyepek fajszerveződésében (Debreceni Egyetem)
24
19 988
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130355
Prohászka Zoltán: Pathogenetikai tényezők azonosítása és jellemzése thromboticus microangiopathiákban (Semmelweis Egyetem)
24
18 240
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130356
Döme Balázs: Antiangiogén és kemoterápiás gyógyszerek intratumorális eloszlásának és hatékonyságának vizsgálata primer tumorokban és tüdőáttéteikben (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)
24
19 872
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130360
Vörös Judit: Innovatív szisztematika: genomika, mikro-CT és bioakusztika veszélyeztetett gerincesek biodiverzitásának feltárásában (Magyar Természettudományi Múzeum)
24
19 686
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130371
Füredi Zoltán: Stabilitás és struktúra kis sűrűségű kombinatorikus rendszerekben (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
24
19 998
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130372
Borkovits Tamás: Különleges fedési változócsillagok keresése és vizsgálata a TESS űrtávcső mérési adatsorai alapján (Szegedi Tudományegyetem)
24
18 961
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130376
Dobó József: A komplement lektin és alternatív útvonalát összekötő proteáz, a MASP-3 aktiválódásának mechanizmusa (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130377
Oláh Judit: A bizalom szerepének vizsgálata az IT szolgáltatók teljesítmény-értékelésében (Debreceni Egyetem)
24
19 096
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130378
Kovács Róbert Sándor: A nemegyensúlyi termodinamika matematikai és kísérleti módszereinek fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 988
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130379
Kemenesi Gábor: Csípőszúnyog közösségek komplex állattani vizsgálata Magyarországon: modern védekezési sémák megalapozása a vektorok megismerésén keresztül (Pécsi Tudományegyetem)
24
19 478
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130384
Havelda Zoltán: Hő stressz kapcsolt RNS interferencia és termés minőséget befolyásoló gének vizsgálata genomszerkesztési eljárásokkal árpában. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
24
19 980
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130401
Knapp Dániel: Füves területek gyökérkolonizáló sötét szeptált endofiton gombái — diverzitás, taxonómia és másodlagos metabolitok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130405
Lugaro Maria: A vasnál nehezebb elemek eredete (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
24
19 976
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130413
Vancsó Péter: Kétdimenziós anyagok tulajdonságainak célzott módosítása atomi skálájú szerkezeti hibákkal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
24
18 480
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130424
Kovács Kristóf: A kognitív képességek viszgálatának új, hálózat-alapú megközelítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 998
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130425
Pusztai László: A nyomás és a hőmérséklet hatása alkohol-víz elegyek szerkezetére (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
24
19 594
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130426
Weisz Ferenc: Martingálok és Fourier-analízis (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 996
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130427
Szabó Szilárd: LiDAR pontfelhők és fotogrammetriai adatbázisok alkalmazhatóságának vizsgálata városi és mezőgazdasági területen (Debreceni Egyetem)
24
19 867
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130430
Liker András: A kiegyenlítetlen ivararány evolúciós jelentősége és természetvédelmi következményei (Pannon Egyetem)
24
19 996
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130442
Pukánszky Béla: Lignin tartalmú polimer keverékek előállítása és szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 746
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130443
Balogh Péter: A fenntartható európai tradicionális sertéshús-előállítás (Fatty pig) és -fogyasztás vizsgálata feltételes választási modellekkel (Debreceni Egyetem)
24
19 994
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130458
Gonda Zsombor: Heterociklusos molekulák funkcionalizálására szolgáló új módszerek kidolgozása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 858
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130473
Weisz Boglárka: Kereskedelmi források a középkori magyar gazdaság szolgálatában (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
24
19 236
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130485
Fertő Imre: A helyi élelmiszerek költségei és hasznai (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
18 994
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130502
Lengyel Balázs: Az innováció térbeli terjedése (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
19 999
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130513
Pituk Mihály: Differenciálegyenletek megoldásainak kvalitatív tulajdonságai (Pannon Egyetem)
24
10 572
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130526
Moór Attila Csaba: Fiatal törmelékkorongok por- és gázanyagának tanulmányozása infravörös és milliméteres technikákkal (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
24
19 914
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130557
Soós Tibor: Méretkizárásos boránok katalitikus alkalmazásai (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
130558
Surányi Balázs: A fókusz szerepe a mondatmegértésben: Magyar anyanyelvű óvodáskorú gyermekek és felnőttek fókusz-azonosításának és fókusz-értelmezésének kísérletes vizsgálata (MTA Nyelvtudományi Intézet)
24
19 996
Utolsó módosítás: 2018. november 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása című pályázat nyertesei (KH_18)
Világszerte nő a tudományos teljesítmény nemzetközi láthatósága elismerésének jelentősége, amit a különféle innovációs eredménytáblákban és egyetemi rangsorokban a tudományos publikációk idézettségével is mérnek.

A „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása” (KH_18) című, 1,2 milliárd forint keretösszegű kiválósági program meghirdetésével az NKFI Hivatal arra ösztönzi a hazai kutatócsoportokat, hogy újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos folyóiratokban ismertessék, jelentős idézettséget elérve.

A kiváló eredményeikkel a legnagyobb nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportok közül 26 pályázat felelt meg a szigorú feltételeknek és nyert összesen félmilliárd forintos támogatást a hazai tudományos eredmények nemzetközi láthatóságát ösztönző kiválósági programban.

 
Benyújtott pályázatok
(db)
Támogatott pályázatok
(db)
Támogatási igény összesen
(EFt)
Megítélt támogatás összesen
(EFt)
KH_18
32
26
609 574
495 707


TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2018. augusztus 8.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
Futamidő
(hó)
Odaítélt támogatás
(EFt)
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129483
Török Péter: Legeltetés gyepek funkcionális diverzitására gyakorolt hatása (Debreceni Egyetem)
24
19 604
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129505
Tóth Viktor: Makrofita és alga közösségek kölcsönhatásának vizsgálata (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
24
19 940
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129508
Mika László Tamás: Katalitikus reakciók vizsgálata biomassza alapú oldószerekben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 996
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129510
Szabados László: Az Arabidopsis stresszválaszát szabályozó transzkripciós faktorok jellemzése (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
24
19 992
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129511
Kolbert Zsuzsanna: A reaktív nitrogénformák szerepének jellemzése a ZnO nanopartikulumok által okozott fitotoxicitásban (Szegedi Tudományegyetem)
24
19 796
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129520
Lukács Balázs András: A herbivória és az élőhelyi diverzitás szerepének vizsgálata a vízinövényi invázió során (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
24
19 994
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129528
Kolev Kraszimir: Fibrin és NET interakciók szerkezeti és funkcionális jellemzése (Semmelweis Egyetem)
24
19 920
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129547
Kaló Péter: Eltérő kifejeződést mutató NCR gének azonosítása és vizsgálata Medicago truncatula vonalakban. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129567
Chinopoulos Christos: Nem-oxidatív foszforilációs energiatermelő útvonalak a mitokondriumban anoxiás állapotban (Semmelweis Egyetem)
24
19 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129578
Deák András: PEGilált nanorészecskék kolloid kölcsönhatásának vizsgálata (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
24
19 380
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129580
Halpern László: Vállalati termékválaszték és termelékenység (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
24
19 911
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129581
Győrffy Balázs: Az emlőtumor terápiára adott válaszának előrejelzésére alkalmas biomarkerek azonosítása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129584
Marosi György: Bioalapú és/vagy újrahasznosítható szálerősített, égésgátolt polimer rendszerek fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 890
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129587
Osváth Zoltán: Grafén-ezüst nanorészecske hibrid szerkezetek előállítása és vizsgálata (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
24
19 814
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129588
Bombicz Petra: Szupramolekuláris kémia szilárd fázisban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
17 356
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129589
Gulyás András: Forgalomirányítás nagyméretű hálózatokban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129593
Szarka András: A ferroptózis lehetséges szerepe a nagy dózisú aszkorbinsav és acetaminofen kezelés kiváltotta citotoxicitásban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
16 716
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129597
Csaba Béla: Pakolási és extremális problémák (Szegedi Tudományegyetem)
24
7 746
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129599
Jakab Ferenc: Denevérek által terjesztett virális kórokozók jelentősége: potenciálisan új, zoonótikus vírusok kimutatása, izolálása és molekuláris karakterizálása (Pécsi Tudományegyetem)
24
19 700
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129601
Mosonyi Milán: Kvantum-kommunikációs feladatok matematikai vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 950
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129602
Karaffa Levente: Itakonsav túltermelés Aspergillus terreus-ban, avagy fermentációs technológia a gomba élettanának szolgálatában (Debreceni Egyetem)
24
19 538
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129603
Miklósi Ádám: A fejlődési zavarok korai felismerése és készségfejlesztés egy mozgásra ösztönző és automatikus mozgáselemző mobil-alkalmazással (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 992
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129615
Hideg Éva: A levelekben előforduló karotinoidok és másodlagos metabolitok szerkezet-hatás összefüggései a teljes és ROS specifikus antioxidáns funkciók tükrében (Pécsi Tudományegyetem)
24
17 640
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129630
Böröczky Károly: Logaritmikus-Brunn-Minkowski sejtés (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129664
Lohinai Zoltán: Kináz inaktiváló BRAF mutációk vizsgálata tüdő adenocarcinomában (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)
24
19 940
Kiváló hatású közlemények bizottsága
129671
Falvay György Dávid: A Meditationes Vitae Christi hosszú olasz változatának kritikai kiadása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 892
Utolsó módosítás: 2018. november 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?