Ön itt áll: PályázóknakPályázatokKutatási témapályázat (K_17)
Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_17)
Meghirdetés dátuma: 2017. január 23.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. március 02.
2017. március 02.
Postára adás határideje: 2017.03.02 17:00:00
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Magánszemély
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
6 500 000 000 Ft
Pályaművek száma
135-160 db
Igényelhető támogatás
12 MFt/év
Pályázat futamideje
4 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal

 

A kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.Az alapkutatásokat ösztönző versenypályázati felhívások keretében a jelen témapályázati felhíváson kívül külön konstrukció szolgál a fiatal kutatók témapályázatainak (FK_17), a nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatoknak (NN_17, ANN_17, SNN_17), illetve a posztdoktorok bérjellegű kifizetéseinek (PD_17) támogatására.

 

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, legkésőbb 2017. március 2-ig. Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet e határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény jóváhagyott, valamint a pályázat postai úton is beküldendő dokumentumai legkésőbb 2017. március 9-i postabélyegzővel feladva nyomtatott formában is beérkeztek az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére. A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal – az erre vonatkozóan 2017. február 13-ig benyújtott kérelem alapján – előzetesen engedélyezte arra hivatkozva, hogy a kutatási programot a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni.

 

A pályázók köre

  • A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű
  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, amely 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, és nem tartozik az EVA hatálya alá
  • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

 

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján témamegkötés nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, az NKFI Hivatalhoz benyújtott projektterv megvalósításához szükséges tevékenységek támogathatók.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2017-2020 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 8 milliárd forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2017. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás a 2017. évi programstratégia függvényében 2,29 milliárd forint. (A keretösszeg a beérkezett pályázatok összetétele miatt 6,5 milliárd forintra módosult, a különbözet az FK_17 pályázati felhíváshoz került átcsoportosításra). 

 

Az igényelhető támogatás mértéke

Projektenként legfeljebb 48 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%.

 

A projekt futamideje

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A projektnek 2017. szeptember 1. és 2017. december 1. között kell megkezdődnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felfedező kutatásokat ösztönző felhívások főbb jellemzői

 
Kutatási témapályázat
Fiatal kutató által kezdeményezett kutatási témapályázat
Posztdoktori Kiválósági Program
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat
1. alprogram:
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

2. alprogram:
Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

3. alprogram:
Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

Azonosító
K_17
FK_17
PD_17
NN_17
ANN_17
SNN_17
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje
2017. március 2. 17:00
2017. február 28. 17:00
2017. február 27. 17:00
2017. március 21. 17:00
Pályázat postára adásának határideje
2017. március 9.
2017. március 28.
Maximális pályázható összeg
12 millió Ft/év
10 millió Ft/év
5 136 000 Ft/év
12 millió Ft/év
Elszámolható költségek
Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Személyi költségek (beleértve a vezető kutató bérét)
+ dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Posztdoktor kutató bére
(bruttó 330 000 Ft/hó + munkáltatói járulékok)
Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Általános költség (rezsi)
20%
20%
5%
20%
Kutatás jellege
Alapkutatás
Alapkutatás
Alapkutatás
Alapkutatás
Maximális futamidő
4 év
4 év
3 év
4 év
3 év
Támogatott kutatások kezdete
2017. szeptember 1 – 2017. december 1.
Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)
6,5 milliárd Ft *
(135-160 db)
3 milliárd Ft *
(75-100 db)
1,5 milliárd Ft
(97 db)
1 milliárd Ft
(20-25 db)
Pályázat benyújtásának feltétele
PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés
PhD/DLA fokozat;
40 éves életkorig pályázható
PhD/DLA fokozat 2010. január 1. utáni;
40 éves életkorig pályázható
PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés
Pályázat megvalósítása
Magyarországi fogadóintézménnyel kell megvalósítani
Pályázat nyelve
Angol
Ismételhetőség
K típusú pályázat többször elnyerhető, de a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb kutatási témapályázat
FK típus kétszer elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át; K típusú pályázat legkorábban a sikeres FK pályázat utáni harmadik évben nyújtható be
PD típus kétszer elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át
NN, ANN, SNN típusú pályázat többször elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át
Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma
Egy FK_17 vagy egy K_17 pályázat nyújtható be
Egy PD_17 pályázat nyújtható be
Egy NN_17 vagy egy ANN_17 vagy egy SNN_17 pályázat nyújtható be
PD_17 vagy korábban elnyert PD_16 mellett benyújtható; korábbi PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet
PD_17 vagy korábban elnyert PD_16 mellett benyújtható, az átfedő időszakra vezető kutató bére nem tervezhető
K_17 vagy NN_17 (ANN_17, SNN_17) mellett benyújtható; FK_17 mellett is benyújtható, de az átfedő időszakra vezető kutató bére nem tervezhető az FK_17 pályázatban
PD_17 vagy korábban elnyert PD_16 mellett benyújtható; korábbi PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet
Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel
Egy időben legfeljebb kettő NKFIH/OTKA által támogatott kutatási témapályázat (PD, K, FK, NK, NF, NN típusok) és legfeljebb egy Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása pályázat (KK) vezetője lehet
Együttműködő partner
-
-
-
Külföldi kutatócsoport
Osztrák kutatócsoport
Szlovén kutatócsoport
Külföldi kutatástámogató szervezet
-
-
-
Nincs megkötés
FWF (Ausztria)
ARRS (Szlovénia)
Támogató szervezetek között van-e megállapodás?
-
-
-
Nincs
Lead Agency megállapodás
Pályázatbenyújtás helye
-
-
-
NKFI Hivatal (magyar pályázó); külföldi támogató szervezet (külföldi együttműködő pályázó)
NKFI Hivatal (közös pályázat), amennyiben a magyar partner igényel nagyobb összegű támogatást
Támogató szervezetek általi pályázatértékelés
-
-
-
Külön-külön; támogatás csak két pozitív döntés esetén adható
NKFI Hivatal értékel és javasol támogatást; külföldi támogató szervezet jóváhagyása szükséges

* Az eredeti keretösszeg a beérkezett pályázatok összetétele miatt, a felhívások közötti átcsoportosítással került módosításra.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

A kutatói kezdeményezésű témapályázatok 2017. évi nyertesei (K_17)

 

A kutatói kezdeményezésű témapályázat (K_17) c. felhívásra 2017. március 2-ig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat.

Ebben az évben a pályázók 635 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 20,5 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. 

A Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat (FK_17) c. felhívás meghirdetése miatt a 40 év alatti kutatók idén elkülönített keretösszegre pályázhattak, ezért a K_17 konstrukcióban érezhetően csökkent a pályázói nyomás: az elmúlt évek folyamatos növekedéséhez képest a benyújtott pályázatok száma visszaesett, de a támogatási igények még így is több mint háromszorosan haladták meg a rendelkezésre álló forrást. A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 197 új kutatási projekt indulhat, összesen 6,5 milliárd forint támogatásból.

A pályázati értékelési folyamat  a pályázati útmutatóban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. Elfogadva a döntéselőkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 197 kutatási pályázat támogatásáról döntött, az alábbi tudományterületi megoszlásban:

 

Tudományterület
Benyújtott pályázatok
(db)

Támogatott pályázatok
(db)

Támogatási igény összesen
(ezer Ft)

Megítélt támogatás összesen
(ezer Ft)

Agrár-, Környezet-, Ökológiai és Földtudományok Kollégiuma (AKÖFK)
133
39
4 410 586
1 310 292
Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma (BTTK)
161
53
3 811 192
1 295 986
Matematikai, Fizikai, Kémiai és Mérnöki Tudományok Kollégiuma  (MFKMTK)
162
55
5 440 125
1 817 045
Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma (OBTK)
179
50
6 853 104
2 085 554
Összesen
635
197
20 515 007
6 508 877

A felfedező kutatásokat ösztönző pályázati konstrukciók értékelési folyamatának újabb tapasztalatairól, tanulságairól az NKFI Hivatal elnöke 2017 februárjában nyilvános pályázói-értékelői fórumon adott tájékoztatást, a jövő évi felhívás megalapozása, a pályázók hatékony felkészülése és az értékelési rendszer folyamatos korszerűsítése céljából: KFI versenypályázati tükör a felfedező kutatást ösztönző programokról (2017. február 1.)

A NYERTES PÁLYÁZATOK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. július 10.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
A projektek további adatai az EPR-ben (hozzáférhetők 2017. július 14-től)
Futamidő
(hó)

Odaítélt támogatás
(EFt)

Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
124224
Sólyom Péter: A magyar Alkotmánybíróság 2005-2017 közötti döntéshozatalának empirikus vizsgálata (Debreceni Egyetem)
36
17 712
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
124797
Leszkoven László: Az érvénytelenség és hatálytalanság kérdéskörének vizsgálata az új Ptk. tükrében (Miskolci Egyetem)
48
35 040
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
125378
Hollán Miklós: Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
36
20 964
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
125442
Tóth Mihály: Konzorcium, fő p.: A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
24
1 763
Állam- és Jogtudomány–Politikatudomány
125571
Váradi Balázs: Konzorcium, társ p.: A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása (Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.)
24
3 802
Filozófia
123839
Lautner Péter: Intencionalitás - antik, kora modern és kortárs analitikus (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
48
18 069
Filozófia
125012
Pavlovits Tamás: A descartes-i elme a gondolkodás és a kiterjedés között (Szegedi Tudományegyetem)
48
21 774
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124550
Sziklai Balázs Róbert: Monotonitás, arányosság és stabilitás az osztozkodáselméletben (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
5 511
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124631
Pintér Miklós: Nem klasszikus összefüggések társadalmi jelenségekben (Pécsi Tudományegyetem)
48
32 296
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124644
Vörösmarty Gyöngyi: Fenntarthatósági szempontok az ellátási láncban (Budapesti Corvinus Egyetem)
36
9 044
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124808
Kónya István: Gazdasági növekedés, termelékenység és strukturális átrendeződés: az Európai Unió és Magyarország (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
25 173
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124858
Havas Attila: Innováció és gazdasági teljesítmény a közép-európai országokban: Az innovációpolitika közgazdasági elméleti alapjai, gyakorlata és hatásai (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
22 040
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124867
Semjén András: A magyarországi közoktatási centralizáció indokai, céljai, elvárt hatásai és tényleges következményei (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
15 359
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
124989
Hermann Zoltán: Tanári minőség, tanári előmenetel és tanár-diák párosítás: hozzáadott érték alapú elemzés (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
39
15 992
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
125101
Muraközy Balázs: Alacsony képzettségűek foglalkoztatása Magyarországon (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
18 420
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
125110
Velkey Gábor: A szakképzés munkapiaci illeszkedésének területi és ágazati jellemzői, kiemelt figyelemmel a periférikus térségekre és a korai iskolaelhagyás problémájára (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
7 534
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
125125
Palócz Éva: A termelési hálózatok jelentősége a globális versenyképesség tükrében - a magyar vállalatok integrálódása szempontjából (KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány)
36
27 402
Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika
125162
Tóth István György: Megközelíthetetlen csoportok vizsgálata - Pilot kutatás az empirikus felmérésekből kimaradó elérhetetlen, vagy válaszmegtagadó népességről, azok speciális feltérképezésével – (TÁRKI Zrt)
28
12 924
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia
124468
Latzkovits Miklós: 16-18. századi hungarika jellegű albumbejegyzések adatbázisa (IV.) (Szegedi Tudományegyetem)
48
22 976
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia
124514
Nagy József: Dante Alighieri "Isteni Színjáték" című művének magyar nyelvű kommentárja. Dante életművének magyarországi recepciója (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
12 064
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia
124873
Kiss Szemán Róbert: Hungarikumok Ján Kollár életművében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
17 200
Magyar Irodalomtörténet–Modern Filológia
125486
Zsengellér József: Magyar peregrinusok héber köszöntőversei a 17. században (Károli Gáspár Református Egyetem)
48
37 810
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
123819
Dalos Anna: Magyarország zenetörténete/5. A kézikönyv-sorozat 20. századi kötetének előkészítése (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
46 255
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
123911
Gyarmati János: Az Osztrák-Magyar kelet-ázsiai expedíció és Xántus János gyűjteménye (Néprajzi Múzeum)
28
5 320
Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások
124270
Fügedi János: A magyar néptáncok degradálódó filmes forrásainak megőrzése, etnokorológiai értelmezése és közreadása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
24 732
Nyelvtudomány
124127
Gerstner Károly: Új magyar etimológiai szótár. Második ütem (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
32 594
Nyelvtudomány
124170
Adamik Béla: Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 4. szakasz (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
17 984
Nyelvtudomány
124477
Kas Bence: Szociális, kognitív és genetikai tényezők szerepe a nyelvi fejlődésben (MTA Nyelvtudományi Intézet)
48
47 682
Nyelvtudomány
125282
Havas Ferenc: A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
41 701
Nyelvtudomány
125596
Kálmán László: A Magyarországon beszélt romani nyelvváltozatok dokumentálása és az alaktani ingadozások leírása (MTA Nyelvtudományi Intézet)
24
14 849
Ókortudomány–Orientalisztika
124232
Ferenczi Attila: Horatius poétikái és a magyar lírai hagyomány (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
7 086
Ókortudomány–Orientalisztika
124322
Bács Tamás: A thébai nekropolisz változásai: a thébai Nyugati Part régészeti és epigráfiai kutatása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
48 000
Ókortudomány–Orientalisztika
125440
Liptay Éva: Egyiptománia és Aegyptiaca-gyűjtés Magyarországon a 18. századi kezdetektől a 2. világháborúig (Szépművészeti Múzeum)
48
8 080
Ókortudomány–Orientalisztika
125518
Kárpáti András: Dithyrambos, a görög ünnep- és dalkultúra próteusi műfaja a töredékek, feliratok és ábrázolások tükrében. (Pécsi Tudományegyetem)
36
4 356
Pszichológia–Pedagógia
124098
Racsmány Mihály: Előhívás-alapú tanulás, mint készséggé váló deklaratív folyamat: automatizáció és a teszthatás (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
42 183
Pszichológia–Pedagógia
124132
Köteles Ferenc: Interocepció a mindennapokban - hátrányok és előnyök (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
45 427
Pszichológia–Pedagógia
124206
Pólya Tibor: Narratív konstrukció mint a képesség alapú érzelmi intelligencia mutatója (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
18 280
Pszichológia–Pedagógia
124839
Józsa Krisztián: AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS A VÉGREHAJTÁSI FUNKCIÓ SZEREPE AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNYBEN (Szegedi Tudományegyetem)
48
42 080
Pszichológia–Pedagógia
125437
Bereczkei Tamás: Érzelem-szabályozási stratégiák: Egyéni különbségek és társas kapcsolatok az adaptív-maladaptív spektrumban (Pécsi Tudományegyetem)
48
27 457
Régészet–Magyar Őstörténet
124326
Anders Alexandra: Újkőkori élettörténetek. Biorégészeti kutatások a polgári mikrorégió temetkezésein (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
40 459
Régészet–Magyar Őstörténet
124334
Mester Zsolt: A kőnyersanyag-forrásokkal való gazdálkodás változásai a középső paleolitikumtól a középső neolitikumig Észak-Magyarországon (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 648
Régészet–Magyar Őstörténet
124944
Kulcsár Valéria: A Kárpát-medencei Barbaricum császárkori és kora népvándorláskori temetkezéseinek online publikációja (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 443
Szociológia–Demográfia
123847
Pusztai Gabriella: Társadalmi és szervezeti tényezők szerepe a hallgatói lemorzsolódásban (Debreceni Egyetem)
36
12 604
Szociológia–Demográfia
124192
Borgos Anna: Társadalmi egyenlőtlenségek és előítéletek a pszi-tudományok tükrében Magyarországon (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
21 993
Szociológia–Demográfia
124396
Horn Dániel: Hogyan befolyásolják a társadalmi csoportok közti nem-kognitív képesség különbségek az oktatási egyenlőtlenségeket - egy feltáró vizsgálat (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
48
27 590
Szociológia–Demográfia
124940
Csizmady Adrienne: A várostervezés szociológiája - várostervezés és társadalom (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
48
14 016
Szociológia–Demográfia
124975
Köllő János: Változatok a társadalmi kiszorulásra – Tanulmányok a mobilitási kötségekről, a szegregációról és a diszkriminációról (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
36
17 370
Szociológia–Demográfia
125497
Durst Judit: Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
25
17 237
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
123848
Bagi Dániel: Középkori német nyelvű elbeszélő források - Magyarország Mügeln Henrik (Ungarnchronik),  Ottokár aus der Gaal (Chronik) és Jakob Unrest (Ungarische Chronik) c. művében (Pécsi Tudományegyetem)
48
29 295
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
124142
Zeidler Miklós: A trianoni Magyarország tradíció és modernitás határán – A Horthy-korszak történeti kézikönyve (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
124178
Kármán Gábor: Diplomáciai források a Magyar Királyság oszmán kapcsolatainak történetéhez (16–17. század) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
25 422
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
124884
Tóth Gergely: A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (6–7. kötet) (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
34 200
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
125364
Fónagy Zoltán: Széchenyi István leveleinek kritikai kiadása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
48
43 200
Történettudomány–Tudomány- és Technikatörténet
125541
Szilágyi Magdolna: Kőszeg várostörténeti atlaszának kiadása (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
12
2 574
Fizika
123815
Bíró Tamás Sándor: Intelligens részecskefizika: a hadronok születése (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
38 426
Fizika
123988
Nagy Ágnes: Gerjesztett állapotok sűrűségfunkcionál elmélete (Debreceni Egyetem)
48
6 320
Fizika
123996
Gergely Árpád László: Gravitációs hullámok és forrásaik az általánosított gravitációelméletek erős tér tartományaiban (Szegedi Tudományegyetem)
48
29 816
Fizika
124176
Penc Karlo: Mágnesség, topológia és összefonódás kvantumos szigetelőkben (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
20 362
Fizika
124351
Kiss Tamás: Koherens és nyílt kvantumoptikai hálózatok dinamikája és mérése (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
38 826
Fizika
124810
Krasznahorkay Attila: Egzotikus atommagátalakulások preciziós vizsgálata (MTA Atommagkutató Intézet)
48
47 840
Fizika
124845
Pásztor Gabriella: Konzorcium, fő p.: A Standard Modellen innen és túl: Új fizika keresése a CERN LHC CMS kísérletével (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
24 000
Fizika
124850
Veszprémi Viktor: Konzorcium, társ p.: A Standard Modellen innen és túl: Új fizika keresése a CERN LHC CMS kísérletével (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
23 960
Fizika
124922
Dér András: Biológiai anyagok fotonikai alkalmazásai (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 986
Fizika
124945
Barna Dániel: Újfajta technológiák kutatása részecskegyorsítókhoz (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
16 720
Fizika
125015
Kiss Csaba: Kisbolygók migrációja és a bolygókezdemények keletkezésének kezdeti feltételei (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
46 572
Fizika
125105
Trócsányi Zoltán: Elméleti eszközök a ma és a jövő gyorsítóihoz (Debreceni Egyetem)
48
24 974
Fizika
125171
Tél Tamás: Sokaságmegközelítés a klímadinamikában és nemegyensúlyi folyamatokban (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 761
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124002
Várkonyi Péter László: Érintkező és súrlódó mechanikai rendszerek stabilitásvizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
21 927
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124439
Kristóf Gergely: Levegőminőség-orientált várostervezési stratégiák (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
39 919
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124777
Kajtár László: A komfort hatása a produktivitásra és az energiafelhasználásra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
32 122
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124859
Sajtos István: Falazott-, húzószilárdság nélküli szerkezetek mechanikája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
12 299
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124926
Szabó Péter János: Léces martenzit kompozit viselkedésének vizsgálata (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
35 316
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
124939
Paál György: Szabadsugarak és nyírórétegek érzékenysége (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
36
25 216
Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
125117
Varga Gyula: Környezetterhelést csökkentő megmunkáló eljárások hatása a gépipari alkatrészek élettartamára (Miskolci Egyetem)
48
46 110
Informatikai–Villamosmérnöki
123914
Telek Miklós: Erőforrás allokáció általános célú számítási architektúrákban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
29 456
Informatikai–Villamosmérnöki
124055
Kóczy T. László: Komplex rendszerek modellezése és kezelése a számítási intelligencia módszereivel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
30 624
Informatikai–Villamosmérnöki
124124
Szirmay Kalos László: 4D rendszerek rekonstrukciója (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
28 452
Informatikai–Villamosmérnöki
124171
Bíró József: Távközlési szolgáltatások optimális leképezése felhő számítási architektúrákra diszkrét matematikai módszerekkel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
48 000
Informatikai–Villamosmérnöki
124602
Orzó László: Ritka minták off-axis hologramjának gyors, nagy felbontású fázis rekonstrukciója. (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
24
21 026
Informatikai–Villamosmérnöki
124727
Várady Tamás: Általános topológiájú szabadformájú felületek modellezése 3D-ben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
20 500
Informatikai–Villamosmérnöki
125343
Orbán Gergo: On-line modell tanulás epizodikus memória segítségével (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
47 999
Informatikai–Villamosmérnöki
125547
Végh János: Együttműködő számítógép processzorok modellezése és megvalósíthatóságának vizsgálata (Miskolci Egyetem)
48
47 972
Kémia 1
123995
Biczók László: Molekulaszerkezet változtatás hatása biokompatibilis makrociklusokba ékelődés kinetikájára és termodinamikájára (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
20 476
Kémia 1
124018
Szalay Péter: Fragmensekből építkező ab initio módszer fejlesztése polinukleotidok gerjesztett állapotainak és transzporttulajdonságainak leírására (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
39 080
Kémia 1
124068
Szentmiklósi László: Összetett minták roncsolásmentes lokális elemanalízise (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
48
34 566
Kémia 1
124212
Hernádi Klára: Gömbhéj szerkezetű félvezető oxidok fotokatalitikus környezeti alkalmazásokhoz (Szegedi Tudományegyetem)
48
46 872
Kémia 1
124265
Sipos Pál Miklós: Környezetvédelmi szempontból jelentős, hiperalkalikus közegben képződő O-koordinált fémkomplexek összetétele, szerkezete és egyensúlyai (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 860
Kémia 1
124353
Boda Dezső: Nanoszerkezetek modellezése az atomitól a mezoszkopikus szintig (Pannon Egyetem)
48
38 632
Kémia 1
124544
Bombicz Petra: A "crystal engineering" alapjai: szupramolekuláris kölcsönhatások, polimorfia, hőmérséklet és nyomás (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
39 321
Kémia 1
124885
Bakó Imre: Elektrolit oldatok vizsgálata elméleti és kísérleti módszerekkel (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
38 402
Kémia 1
124900
Bodor Andrea: Membránmimetikumok és peptidek kölcsönhatása, a lipidkörnyezet hatása (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
37 996
Kémia 1
124983
Fábián István: Erélyes szervetlen oxidálószerek redoxireakciói: kinetika és mechanizmus (Debreceni Egyetem)
48
47 712
Kémia 1
125244
Nagy Géza: Új, ultra-mikro méretű ionszelektív elektródokat alkalmazó pásztázó  elektrokémiai mikroszkópiás (PEKM) módszerek kidolgozása és alkalmazása egyes  korróziós folyamatok sajátságainak felfedezésére (Pécsi Tudományegyetem)
48
42 455
Kémia 1
125312
Felinger Attila: Retenció az ultrahatékonyságú folyadékkromatográfiában és szuperkritikusfluidum-kromatográfiában (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 988
Kémia 1
125317
Czakó Gábor: Kémiai reakciók dinamikájának atomi szintű vizsgálata és szabályozása: alapvető folyamatoktól a kis biorendszerek tanulmányozásáig (Szegedi Tudományegyetem)
48
41 361
Kémia 2
123917
Kele Péter: Upconverting nanorészecske alapú, NIR fény indukált, célzott gyógyszerhatóanyag felszabadulást lehetővé tevő rendszerek tervezése és szintézise (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
36
30 990
Kémia 2
124180
Fogassy Elemér: Aszimmetrikus vegyületek nemlineáris kölcsönhatásainak kutatása a reszolválás folyamataiban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
22 000
Kémia 2
124952
Tömböly Csaba: Koleszteril lipoproteinek előállítása és sejtmembránba juttatása (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 846
Kémia 2
125093
Szente Lajos: Baktériumok együttműködését befolyásoló ciklodextrin alapú csapdák (Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft.)
36
35 400
Kémia 2
125120
Novák Zoltán: Új átmenetifém-katalizátorok és ónium sók tervezése és alkalmazása szerves szintézisekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
35 891
Kémia 2
125275
Kilár Ferenc: Endotoxinok szerkezet - funkció kapcsolata (Pécsi Tudományegyetem)
48
40 848
Kémia 2
125385
Soós Tibor: Organo-fotoredox katalízis terpenoidok szintézisében (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 548
Matematika–Számítástudomány
123782
Simon Károly: Hiperbolikus dinamikai rendszerek szingularitásokkal (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
28 204
Matematika–Számítástudomány
124003
Buczolich Zoltán: Geometriai mértékelméleti, dinamikai és ergodelméleti kérdések (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
6 501
Matematika–Számítástudomány
124138
Böhm Gabriella Eszter: Hopf monoidok keresztezett modulusai (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
48
6 846
Matematika–Számítástudomány
124152
Mosonyi Milán: "Trade-off" relációk és divergenciák a kvantum-információelméletben (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
7 840
Matematika–Számítástudomány
124221
Stipsicz András: Alacsony dimenziós topológia (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
10 173
Matematika–Számítástudomány
124749
Laczkovich Miklós: Valós analízis (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
48 000
Matematika–Számítástudomány
124950
Szőnyi Tamás: Stabilitási problémák véges geometriákban és alkalmazásaik (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 840
Matematika–Számítástudomány
125569
Major Péter: Gyenge és erős függés a valószínűségszámításban, analízisben és kombinatorikában (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
48
9 896
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
123796
Meszéna Géza: Biológiai diverzitás matematikai elmélete (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
17 808
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
123836
Hetényi Csaba: Epigenetikailag és terápiásan fontos peptid komplexek szerkezetének és termodinamikájának számítása (Pécsi Tudományegyetem)
48
25 480
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
124350
Török Tibor: Honfoglaláskori köznépi temetők archaeogenetikai vizsgálata újgenerációs szekvenálással (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 907
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
124697
Smeller László: Tetraplex DNS struktúrák kinetikájának és dinamikájának meghatározása komplex környezetben, spektroszkópiai módszerekkel (Semmelweis Egyetem)
36
31 542
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
125238
Tőzsér József: HIV dupla fertőzés és a korai fázis HIV-gazdasejt interakciói (Debreceni Egyetem)
36
31 716
Bioinformatika–Rendszerbiológia–Biofizika–Szerkezeti Biológia
125340
Tantos Ágnes: Az epiteliális-mezenchimális átmenetet szabályozó fehérje-RNS komplexek szerkezeti és funkcionális jellemzése (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 898
Idegtudomány
123753
Nusser Zoltán: Funkcionálisan különböző szinapszisok molekuláris ujjlenyomata (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 940
Idegtudomány
124424
Kovács Krisztina: A mikrobiom-indukálta (neuro)immunváltozások szerepe a  stressz-ellenállóképesség kialakításában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 661
Idegtudomány
124558
Héja László: Az asztrociták szerepe az epilepszia kialakulásában: új gyógyszercélpontok azonosítása (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
45 292
Idegtudomány
124824
Makara Judit: Az információkódolás szinaptikus és dendritikus mechanizmusai hippokampális CA3 piramissejtekben (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 986
Idegtudomány
125148
Szabadics János: Axonális feszültségjelek mérése kisméretű moharost terminálisokban közvetlen elvezetés és imaging módszerekkel (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
48 000
Idegtudomány
125390
Mikics Éva: Korai szociális zavarok következtében kialakuló abnormális agresszió: epigenetikai és idegrendszeri plaszticitással kapcsolatos változások (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 982
Idegtudomány
125436
Maglóczky Zsófia: Neuronális és gliális reorganizáció fokális kortikális diszpláziával kapcsolt epilepsziában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 964
Infraindividuális Biológia
123952
Gácser Attila: Inflammaszóma aktiváció és az Il1 béta szerepének vizsgálata Candida parapsilosis fertőzések során (Szegedi Tudományegyetem)
48
45 672
Infraindividuális Biológia
124244
Szondy Zsuzsa: Az apoptótikus sejtek eltakarításában résztvevő új mechanizmusok azonosítása (Debreceni Egyetem)
48
45 303
Infraindividuális Biológia
124298
Nagy László: A BACH1 transzkripcios faktor szerepe makrofagokban es szoveti homeosztazisban (Debreceni Egyetem)
48
48 000
Infraindividuális Biológia
124417
Sipiczki Mátyás: Genom-kimerizálódás élesztőgombák alloploid fajközötti hibridjeiben (Debreceni Egyetem)
36
34 944
Infraindividuális Biológia
124828
Fehér Attila: A ROP GTPáz-kapcsolt jelátvitel szerepe a növényi merisztémák funkciójában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
48
47 969
Infraindividuális Biológia
124862
Than Nándor Gábor: Konzorcium, fő p.: Az anyai immunválasz magzati szabályozásának új mechanizmusai koraterhességben: lepényi fehérjék szerepe az extracelluláris vezikulák közvetítette immunmodulációban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
24 000
Infraindividuális Biológia
125212
Pállinger Éva: Konzorcium, társ p.: Az anyai immunválasz magzati szabályozásának új mechanizmusai koraterhességben: lepényi fehérjék szerepe az extracelluláris vezikulák közvetítette immunmodulációban (Semmelweis Egyetem)
48
23 752
Infraindividuális Biológia
125219
Józsi Mihály: Az emberi komplement H-faktor molekulacsalád funkcionális vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
48 000
Infraindividuális Biológia
125224
Koncz Gábor: A kaszpáz-9 szerepe a tolerogén és immunogén sejthalál folyamatok szabályozásában (Debreceni Egyetem)
48
43 084
Infraindividuális Biológia
125477
Varga Tamás: Gyulladásellenes terápiák a szöveti regeneráció szolgálatában (Debreceni Egyetem)
48
31 382
Kísérletes Orvostudomány
123975
Bay Péter: Kapcsolatok a lipid metabolizmus és a DNS repair rendszer között - a stresszválasz és a metabolizmus kapcsoalta (Debreceni Egyetem)
48
47 920
Kísérletes Orvostudomány
124045
Buday László: Tks4 fehérje szerepének vizsgálata a zsírszövet működésében (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
44 796
Kísérletes Orvostudomány
124719
Tósaki Árpád: Necroapoptofágia: a szívfrekvencia szerepe az autofágiás folyamatokban diabéteszes és nem diabéteszes szívben (Debreceni Egyetem)
48
44 580
Kísérletes Orvostudomány
124767
Fekete Csaba: Epigenetikus szabályozás szerepe a pajzsmirigyhormon negatív feedback mechanizmus fejlődésében (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 901
Kísérletes Orvostudomány
124813
Bánhegyi Gábor: Jelátviteli terápia tumoros és gyulladásos megbetegedésekben (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
48
47 480
Kísérletes Orvostudomány
125161
Varga Gábor: A fogzománc képződésének molekuláris iontraszport mechanizmusa (Semmelweis Egyetem)
48
47 988
Kísérletes Orvostudomány
125174
Benyó Zoltán: A lizofoszfatidsav receptorok élettani és kórélettani funkciói a vérkeringési rendszerben. (Semmelweis Egyetem)
48
47 988
Kísérletes Orvostudomány
125201
Csala Miklós: Transz-zsírsavak metabolizmusának és toxicitásának vizsgálata (Semmelweis Egyetem)
48
35 296
Kísérletes Orvostudomány
125247
Gereben Balázs: A pajzsmirigyhormon háztartás terápiás beavatkozások hatására kialakuló szövet-specifikus változásainak vizsgálata rágcsálókban és emberben (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
48
47 902
Kísérletes Orvostudomány
125337
Bácsi Attila: Új mechanizmusok az allergiás gyulladás kialakulásában (Debreceni Egyetem)
48
30 896
Klinikai Orvostudomány
124177
Zeher Margit: T-helper és B-sejtek kölcsönhatásainak jellemzése különböző szisztémás autoimmun kórképekben – az epigenetikai változások jelentősége a follikuláris T-helper sejtek funkciójára és az autoreaktív B-sejtek termelődésére (Debreceni Egyetem)
48
38 990
Klinikai Orvostudomány
124343
Antus Balázs: Krónikus obstruktív tüdőbetegség exacerbációinak biomarker-alapú fenotipizálása (Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet)
48
35 000
Klinikai Orvostudomány
124549
Reusz György: Kardiovaszkuláris rizikóbecslés gyermekekben és fiatal felnőttekben veseátültetést követően (Semmelweis Egyetem)
36
15 894
Klinikai Orvostudomány
124557
Farkas Henriette: A neutrofil granulociták szerepének vizsgálata a herediter angioödéma patomechanizmusában (Semmelweis Egyetem)
48
40 920
Klinikai Orvostudomány
124879
Sáfrány Géza: Konzorcium, fő p.: Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatások kockázatának a becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markereknek az azonosítása (Országos Közegészségügyi Közp
48
15 964
Klinikai Orvostudomány
124937
Jurányi Zsolt: Konzorcium, társ p.: Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatások kockázatának a becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markereknek az azonosítása (Országos Onkológiai Intéze
46
14 748
Klinikai Orvostudomány
125231
Patócs Attila: Új biomarkerek a mellékvese daganatok diagnosztikájában és prognózisában (Semmelweis Egyetem)
48
44 172
Klinikai Orvostudomány
125263
Fazekas Gábor: Konzorcium, fő p.: Optimális paraméterezésű interakció stratégiák féloldali bénult felső végtag robottal segített aktív-vezetett gyógytornáztatásához (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet)
48
17 424
Klinikai Orvostudomány
125357
Tóth András Gábor: Konzorcium, társ p.: Optimális paraméterezésű interakció stratégiák féloldali bénult felső végtag robottal segített aktív-vezetett gyógytornáztatásához (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
29 555
Klinikai Orvostudomány
125377
Molnár Tamás: A citokin profil és terápiás válasz vizsgálata gyulladásos bélbetegekből izolált epithelialis organoidokon (Szegedi Tudományegyetem)
48
35 520
Klinikai Orvostudomány
125409
Csernátony Zoltán: A különböző anyagú fém implantátumok által előidézett galvánáram csontosodásra kifejtett hatásának vizsgálata (Debreceni Egyetem)
48
42 499
Klinikai Orvostudomány
125470
Tulassay Tivadar: A nátrium immunmoduláns szerepe: új mechanizmusok a hipertónia és a szervkárosodás hátterében (Semmelweis Egyetem)
48
48 000
Klinikai Orvostudomány
125509
Németh István: Melanoma és strómális sejtfúzió a melanoma progressziójában (Szegedi Tudományegyetem)
48
32 752
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
123989
Kovács Mihály: Egy központi fehérjekölcsönhatási motívum biológiai szerepeinek és baktériumnövekedés-gátló potenciáljának felderítése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 540
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124670
Tompa Péter: Fúziós fehérjék fázisátmeneteinek szerepe rákban (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
48 000
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124740
Nagy Nándor: Extracelluláris mátrix funkciója a fejlődő bélidegrendszerben és a neurointestinalis betegségek őssejtes kezelésében (Semmelweis Egyetem)
48
30 728
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124815
Goda Katalin: A szubsztrát transzport és ATP hidrolízis kapcsolatának átfogó vizsgálata a P-glikoprotein és ABCG2 transzporterekben (Debreceni Egyetem)
48
47 997
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124881
Szüts Dávid: Homológ rekombinációs fehérjék új funkcióinak kutatása a mutagenezis genetikai vizsgálatával (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
48
47 998
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124890
Szatmári István: Runx3 által szabályozott dendritikus sejt fejlődés (Debreceni Egyetem)
48
37 820
Molekuláris Biológia–Molekuláris Interakciók
124966
Kellermayer Miklós Sándor Zoltán: Vírus DNS kilökődés mechanikája (Semmelweis Egyetem)
48
44 004
Agrártudomány 1
124159
Solti Ádám: Növényi vas-kelát-reduktázok: a redukción alapuló vasfelvétel kulcsszereplői (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
47 592
Agrártudomány 1
124165
Hideg Éva: Fenoloidok funkcionális plaszticitása szőlőlevelekben: A mikrolokalizáció és az élettani szerepek összefüggései (Pécsi Tudományegyetem)
48
47 634
Agrártudomány 1
125300
Havelda Zoltán: Genom szerkesztés megalapozása árpában és egyéb gazdaságilag fontos növényekben kutatási és fajta javítási célokra. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
47 946
Agrártudomány 1
125474
Kozma Pál: Konzorcium, fő p.: Szelekciós módszerek fejlesztése a fenntartható szőlőtermesztést szolgáló, kórokozókkal szemben magas fokon ellenálló innovatív fajták nemesítéséhez. (Pécsi Tudományegyetem)
48
16 975
Agrártudomány 1
125476
Bisztray György Dénes: Konzorcium, társ p.: Szelekciós módszerek fejlesztése a fenntartható szőlőtermesztést szolgáló, kórokozókkal szemben magas fokon ellenálló innovatív fajták nemesítéséhez (Szent István Egyetem)
48
30 604
Agrártudomány 2
124335
Tóth István: Szarvasmarha eredetű Shiga toxikus és kommenzalista E. coli és bakteriofágok jellemzése (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
46 722
Agrártudomány 2
124457
Magyar Tibor: A Pasteurella multocida genetikai változatossága, a gazdaadaptáció jelei és az antibiotikum rezisztencia terjedése (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
38 697
Agrártudomány 2
124586
Neogrády Zsuzsa: A hőstressz, egyes mikotoxinok és bakteriális lipopoliszacharidok immunrendszer működését befolyásoló kölcsönhatásainak vizsgálata csirkében (Állatorvostudományi Egyetem)
36
22 020
Agrártudomány 2
124655
Farkas Szilvia: Baromfifélék komlex enterális kórképeinek etiológiai feltárása metagenomikai módszerek segítségével (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
42
41 930
Agrártudomány 3
123752
Szarka András: Az akrolein és más abiotikus stresszorok hatásmechanizmusa és szerepe a környezeti, az agrár és élelmiszerbiztonságban (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
22 812
Agrártudomány 3
124131
Gullner Gábor: Reaktív kén vegyületek szerepének vizsgálata gombákkal és vírusokkal fertőzött növényekben - új lehetőségek a kén felhasználására a növényi betegségellenállóság fokozása érdekében (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 968
Agrártudomány 3
124278
Szőcs Gábor: Borókaszú: a kémiai- és akusztikus kommunikáció megfejtése, valamint a mérsékelt övhöz alkalmazkodott populációk szerepének tisztázása a ciprus-rák kórokozóinak terjesztésében (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
38 009
Agrártudomány 3
124290
Tóth Tibor: A szikes talajok legjobb nagyléptékű térképezési  módszerének kidolgozása eltérő földhasználatú területeken (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 288
Agrártudomány 3
124430
Szalai Gabriella: Szalicilsavfüggő stresszakklimatizációs folyamatok vizsgálata gazdasági növényekben (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 620
Agrártudomány 3
124705
Fátyol Károly: Az antivirális RNS csendesítés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata Solanaceae növényekben (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
48
48 000
Agrártudomány 3
125265
Mainé dr. Csiszár Jolán: Glutation transzferázok mint redox közvetítők? (Szegedi Tudományegyetem)
48
47 811
Agrártudomány 3
125423
Penksza Károly: A Duna menti klímagrádiens mentén változó környezeti tényezők hatásának összefüggés vizsgálata a homoki gyepek összetételére és produkciójára, valamint egyes fizikai, kémiai és biológia talajtulajdonságra (Szent István Egyetem)
48
46 636
Földtudomány 1
123762
Főzy István: Felső-jura faunák összehasonlító vizsgálata és a jura/kréta határ a Bakonyban (Magyar Természettudományi Múzeum)
48
19 372
Földtudomány 1
124241
Wéber Zoltán: A Keleti Alpok -- Pannon-medence átmeneti zóna szerkezete és geodinamikája az AlpArray Szeizmológiai Hálózat adatai alapján (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
28 306
Földtudomány 1
124313
Haas János: A dolomitképződés összehasonlító vizsgálata magyarországi szerkezeti egységekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
27 675
Földtudomány 1
124366
Ván Péter: Konzorcium, fő p.: Geofizikai eredetű zajok a gravitációs hullámok detektálásában (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
36
17 923
Földtudomány 1
124508
Lemperger István: Konzorcium, társ p.: Geofizikai eredetű zajok a gravitációs hullámok detektálásában (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
36
7 557
Földtudomány 1
125060
Polgári Márta Piroska: Mikrobiális proxy-k alkalmazása paleoklíma és paleokörnyezeti vizsgálatokban változatos üledéktípusokon (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
26 408
Földtudomány 1
125100
Kovácsné Kis Viktória: A funkcionalitás nanoszerkezeti hátterének vizsgálata a biogén, biokompatibilis ásvány apatit esetében (MTA Energiatudományi Kutatóközpont)
36
22 796
Földtudomány 2
123953
Jakab Gergely: A területhasználat hatása a talajtakaró szerves széntelítettségére (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
16 432
Földtudomány 2
124286
Völgyesi Lajos: A QDaedalus rendszer továbbfejlesztése és geodéziai alkalmazási lehetőségei (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
48
19 420
Földtudomány 2
124291
Bottlik Zsolt: A poszt-szovjet után (?): A változó kelet-európai pufferzóna társadalmi folyamatainak földrajzi vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
24 998
Földtudomány 2
124497
Telbisz Tamás: Karsztos nemzeti parkok változó szerepe az ember-környezet kapcsolatokban, regionális összehasonlítás alapján (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
15 768
Földtudomány 2
124648
Mucsi László: A felszínborítás dinamikájának idősoros vizsgálata közepes- és nagyfelbontású űrfelvételek segítségével (Szegedi Tudományegyetem)
48
13 376
Földtudomány 2
124938
Pál Viktor: A magyar egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai (Szegedi Tudományegyetem)
36
15 295
Földtudomány 2
125001
Győri Róbert: A trianoni békeszerződés földrajzi nézőpontjai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
9 996
Földtudomány 2
125091
Kiss Edit Éva: Új trendek a magyar ipar térszerkezetében a negyedik ipari forradalommal összefüggésben (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
48
17 862
Szupraindividuális Biológia
123930
Horváth Gábor: Zebracsíkok termofiziológiai vizsgálata: új magyarázat a zebracsíkok szerepére (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
33 876
Szupraindividuális Biológia
124341
Farkas Edit: Globális mintázatoktól a molekuláris problémákig a lichenológia területén (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
47 866
Szupraindividuális Biológia
124375
Hettyey Attila: Kétéltűek világszerte tömeges pusztulását okozó fertőző betegség, a kitridiomikózis megfékezésének új módszere és az eljárás tesztelése (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
48
47 994
Szupraindividuális Biológia
124438
Czárán Tamás: Kooperatív és kompetitív evolúciós és ökológiai dinamikák különböző szerveződési szinteken (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
32 332
Szupraindividuális Biológia
124443
Hegyi Gergely: Tollszínezeti jelzések: dinamikus és statikus mechanizmusok (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
48
37 836
Szupraindividuális Biológia
124458
Kampis György: A jó mobiltelefon: az emberi kapcsolatok előmozdítása egy etológiailag megalapozott kötödésmodell segítségével (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
36
32 727
Szupraindividuális Biológia
124671
Botta-Dukát Zoltán: A fajon belüli változatosság szerepe a növényközösségek szerveződésében (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
48
39 768
Szupraindividuális Biológia
124796
Bátori Zoltán: Geodiverzitás és fajmegőrzés: a karsztdolinák mint mikrorefúgiumok (Szegedi Tudományegyetem)
48
21 927
Szupraindividuális Biológia
125561
Pálfi György: Tuberkulózis és evolúció (Szegedi Tudományegyetem)
48
46 518


Utolsó módosítás: 2018. május 02.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2023. évi Programstratégiája Magyarország új innovációs stratégiáját, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2023. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, NKFI Alapból meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
191,384 143,829 78,670
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2023
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06 Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2021-1.1.3-PIACI KFI
50,00 Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
35,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
(Felhívás később jelenik meg)
2,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
6,10
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00 Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,70 Inkubátor támogatási program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63 Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06 Kutatási kiválósági Proof of Concept program
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
4,00        
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00        
Kutatási Alaprész
2021-2023
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
75,00        
Új Nemzeti Kiválósági Program 0,600 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program 0,710
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-1
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-1
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-2
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-2
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-3
1,00 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-3
1,20 Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-3
1,029
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-4
0,832 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-4
1,052 „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-4
0,902
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-5
1,40 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-5
0,70 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-5
0,60
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-21-6
0,168 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-22-6
0,220 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
ÚNKP-23-6
0,189
Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
2,832 Kooperatív Doktori Porgram
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (OTKA)
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00 Élvonal Plusz - Kutatási Kiválósági Program
(Felhívás később jelenik meg)
5,00
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00 Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00    
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60    
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?