Ön itt áll: PályázóknakPályázatokFókuszterületi innovációs projektek támogatása (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ)
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Meghirdetés dátuma: 2023. szeptember 21.
Módosítás:
 2024. május 08.
Verzió: 4
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2024. január 26. 12:00
2024. január 26.
Postára adás határideje: csak elektronikus benyújtás van
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), MKH kutatóintézetei
Keretösszeg
30 149 031 140 Ft
Beérkezett igény:
123 388 millió Ft
Pályaművek száma
43-87 db
Igényelhető támogatás
400-800 MFt
Pályázat futamideje
24-36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén.

Beérkezett szakmai vélemények iránti kérelmek száma: 228 db
Beérkezett támogatási igény: 123 387 916 341 Ft

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.


A pályázat benyújtása

A szakmai vélemény iránti kérelmet a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok (a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon benyújtott szakmai vélemény iránti kérelmek értékelési szempontjai) figyelembevételével kell kitölteni.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2023. szeptember 28. 12:00-tól 2023. október 05. 12:00-ig lehetséges.

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2024. január 26. 12:00-ig lehetséges.


A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel és kettős könyvvitelt vezetnek,
 • a kiírás szerinti GFO kódú nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesített államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények vagy alapítványok, továbbá a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 • a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
 • a kiírás szerinti GFO kódú nonprofit gazdasági társaságok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel és kettős könyvvitelt vezetnek, továbbá a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatható célkitűzések köre

 • Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének min. 50%-a).
 • Önállóan nem támogatható: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközbeszerzés és kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység keretében hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), iparjogvédelmi oltalomszerzés, általános költség (rezsi), piacra vitel, közbeszerzési tevékenység, konferencián illetve kiállításon való részvétel, minősített mentorra tervezett személyi jellegű ráfordítások, 55. Személyi jellegű egyéb kifizetés, piackutatás.

További lényeges feltételek

 • A pályázó kötelezően vállalja, hogy a projekt során piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő.
 • Amennyiben a projekt eredménye új technológia vagy szolgáltatás: A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető és valamennyi forprofit vállalkozás együttesen) vállalja/vállalják, hogy a fenntartási idő 1. és 2. évében összesen jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenység eredményéből (azaz a projekt keretében kifejlesztett technológia vagy szolgáltatás piaci értékesítéséből) származó árbevétele/árbevételük együttesen eléri az általa/általuk elnyert összes támogatási összeg legalább 30%-át.
 • Amennyiben a projekt eredménye új termék: A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető és valamennyi forprofit vállalkozás együttesen) vállalja/vállalják, hogy a fenntartási idő 1. és 2. évében összesen jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenység eredményéből (azaz a projekt keretében kifejlesztett termék piaci értékesítéséből) származó árbevétele/árbevételük együttesen eléri az általa/általuk elnyert összes támogatási összeg legalább 50%-át.
 • A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás a megvalósítási idő végére eléri minimum a TRL 7-es szintet, a projekt fizikai befejezését követő maximum 24 hónap alatt pedig a TRL 9-es szintet.
 • A támogatást igénylő vagy konzorcium esetén bármely a konzorciumban résztvevő pályázó vállalja/vállalják, hogy a projekt fizikai befejezését követő 24 hónap alatt iparjogvédelmi oltalmi portfóliót, szabadalom esetén a megszerzett oltalom hiányában pozitív szabadalomképességi értékelést, védjegyoltalom és a különböző mintaoltalmak (pl. formatervezési minta) esetén megszerzett oltalmat szerez/nek a projekttel összefüggésben.
 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap, az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterületen megvalósuló projekt esetében pedig vagy 24 hónap vagy 36 hónap.
 • A projekt megvalósítási szakaszában a pályázóknak lehetősége van a projekt sikeres – szakmai és/vagy üzleti- előrehaladását segítő, legalább 1 fő végrehajtást segítő mentor igénybevételére, amely szakmai értékelési szempontként is megjelenik.
 • A pályázónak 2 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben regionális beruházási támogatás kategórián igényel támogatást, úgy 3 év fenntartási kötelezettség terheli. Amennyiben a konzorciumon belül, valamely kisvállalkozás vagy középvállalkozás regionális beruházási támogatás kategóriában igényel támogatást, úgy a 3 éves fenntartási kötelezettség a teljes konzorciumra vonatkozik.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

A pályázati keretösszeg: 30 149 031 140 forint, melyből

 • 7 482 595 504 forintot az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterületre,
 • 9 027 553 342 forintot a gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása fókuszterületre,
 • 11 474 393 122 forintot a gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása fókuszterületre,
 •  2 164 489 172 forintot pedig az „Egyéb” területekre benyújtott támogatási kérelmekre allokál a Támogató.

 Várható alprogramonkénti keretösszeg: az „A” alprogram esetén 10 181 879 271 forint, a „B” alprogram esetén 19 967 151 869 forint.

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Módosult a 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ kódszámú pályázati felhívás

A Kulturális és Innovációs Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján 2023. szeptember 21-én meghirdetett, „Fókuszterületi innovációs projektek támogatása” című, 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ kódszámú felhívás esetében módosult a Felhívás keretösszege, a fókuszterületenkénti és alprogramonkénti keretösszegek, a támogatás forrása, valamint a mentorok megbízási díjára vonatkozó rendelkezés is.

Tovább a pályázati felhívásra: Fókuszterületi innovációs projektek támogatása (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ)

Utolsó módosítás: 2024. május 08.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megjelent a 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ pályázati felhívás kitöltő programja

Az NKFI Alapból meghirdetett 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ pályázati felhívás kitöltő programja elérhető a www.palyazat.gov.hu oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén.

A beadási határidő 2024. január 18., 16.00 óra.

Tovább a felhíváshoz: Fókuszterületi innovációs projektek támogatása

Belépés a kitöltő program felületére: Pályázati e-ügyintézés

Utolsó módosítás: 2024. január 08.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Módosult a Fókuszterületi innovációs projektek támogatása című pályázati felhívás
A „Fókuszterületi innovációs projektek támogatása” című, 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ kódszámú Pályázati Felhívás módosításra került.

A Felhívás 8. Szakmai vélemény iránti kérelmek/támogatási kérelmek kiválasztási kritériumai pontjában az értékelői anonimitás szabályozásának kérdése pontosításra került az alábbiak szerint: Jelen pályázat keretében benyújtott szakmai vélemény iránti kérelmek szakértői értékelésének dokumentumát az NKFI Hivatal a támogatási döntés meghozatalát követően, az érintett erre irányuló kérelmére, elektronikus úton megküldi az érintett pályázónak/kedvezményezettnek. A KFItv. 25. § (3) bekezdése alapján a kedvezményezettnek lehetősége van továbbá megismerni a szakmai vélemény iránti kérelmét értékelő szakértő nevét is, amennyiben az adott értékelő a projektje tekintetében nyomonkövetési szakértői tevékenységet is végez.

A Felhívás 11. pontjában meghatározott mellékletek köre kiegészítésre került az „Útmutató a KFI szempontú szakpolitikai vélemény/Szakmai támogató vélemény kiadásához szükséges kérelem kitöltéséhez” című dokumentummal, amely a szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtására szolgáló kfivelemeny.nkfih.gov.hu felületen eddig is (így a szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtásakor is) közzé volt téve.

Tovább a pályázati felhívásra: Fókuszterületi innovációs projektek támogatása (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ)

Utolsó módosítás: 2023. november 23.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása TRL útmutató módosul

A „Fókuszterületi innovációs projektek támogatása” című, 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ kódszámú Pályázati Felhívás „Útmutató a TRL szint azonosítására” című melléklete esetében pontosítás vált szükségessé tekintettel arra, hogy egy találmány akkor oltalmazható, ha a szabadalmi bejelentést a találmány nyilvánosságra hozatala előtt megteszik.

Ezzel összhangban az NKFI Hivatal honlapján megtalálható dokumentum is módosításra került.

Tovább a pályázati felhívás oldalára: Fókuszterületi innovációs projektek támogatása (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ)

Utolsó módosítás: 2023. november 20.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Fókuszterületi innovációs projektek támogatása felhívására három és félszeres támogatási igény érkezett
A Fókuszterületi innovációs projektek támogatása című, 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ kódszámú pályázat felhívására három és félszeres támogatási igény érkezett.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az NKFI Alapból meghirdetett Fókuszterületi innovációs projektek támogatása (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ) c. pályázat felhívására benyújtott szakmai vélemény iránti kérelmek száma 228 db, összesített támogatási igénye 123 387 916 341 Ft, tehát a benyújtott igény meghaladta a rendelkezésre álló 35 milliárd Ft-os keretösszeg három és félszeresét.

A beérkezett pályázatok értékelése hamarosan megkezdődik.

Kérjük a pályázókat, hogy kövessék az NKFI Hivatal honlapján közzétett pályázati híreket.

Utolsó módosítás: 2023. október 10.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Megnyílt a szakmai vélemény iránti kérelmek beadása a Fókuszterületi innovációs pályázati felhívásra

Az NKFI Alapból meghirdetett „Fókuszterületi innovációs projektek támogatása” című, 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ kódszámú pályázati felhívásra a szakmai vélemény iránti kérelmek beadása megnyílt a kfivelemeny.nkfih.gov.hu felületen. A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2023. szeptember 28. 12:00-tól 2023. október 05. 12:00-ig lehetséges.

Tovább a pályázati felhívás oldalára: Fókuszterületi innovációs projektek támogatása (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ)

Utolsó módosítás: 2023. szeptember 28.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ kódszámú pályázati felhívás támogatott projektjei

Megszületett a döntés a „Fókuszterületi innovációs projektek támogatása” című, „2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ” kódszámú pályázati felhívás támogatási kérelmeire vonatkozóan.

A támogató szakmai véleménnyel rendelkező támogatási kérelmek benyújtási határideje 2024. január 26-a volt. A felhívás által meghatározott jogosultsági és szakmai kritériumoknak megfelelt támogatási kérelmek kapcsán az egyes fókuszterületekhez rendelt Fókuszterületi Innovációs Testületek és az Innovációs Testület tett támogatási javaslatot.

A Támogató - a testületi javaslatokra figyelemmel meghozott - döntése alapján 54 db projekt részesül összesen 30 149 031 140 forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2024. május 8.

Projekt azonosító száma
A támogatást igénylő
Projekt címe
Odaítélt támogatás
(Ft)
Projekt elszámolható összköltsége
(Ft)
Megvalósítási helyszín
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00001 mcule.com Kft RoboSynth platform a gyógyszerkutatás hatékony vegyületellátásáért 426 884 260 586 464 629 1115 Budapest, Bartók Béla út  105-113.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00002 eCon Engineering Mérnöki, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kompozit forgólapátok automatizált előtervező rendszere légi- és szélerőművi alkalmazásokhoz 452 356 892 661 055 960 1116 Budapest, Kondorosi út 3. IV. emelet  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00003 CF Pharma Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Gyógyszeripari technológiák kifejlesztése a CF Pharma Kft-nél 646 620 174 1 049 383 331 1097 Budapest, Kén utca 5.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00004 Pozi Development Korlátolt Felelősségű Társaság Hulladékgazdálkodási digitalizáció fejlesztése 732 068 439 1 157 287 139 1023 Budapest, Frankel Leó út  45.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00005 CAD-TERV Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság Piacorientált kisműholdas napelemes energiaellátó rendszer kutatása és fejlesztése űripari felhasználásra 440 119 764 640 660 440 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.  76. 7 em.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00006 Prolan Irányítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Új generációs kommunikációs és vezérlő egység létrehozása a villamosenergia felhasználását mérő készülékek távleolvasásához és a fogyasztói-termelői berendezések direkt befolyásolásához 410 711 789 707 593 344 2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00007 COOL-AIRCONDITIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nagyteljesítményű folyadék-folyadék hőszivattyú kifejlesztése és piacosítása magas fűtővíz-hőmérséklettel és kiemelkedően alacsony környezetterheléssel 429 081 760 820 728 800 5600 Békéscsaba, Laktanya u. 2.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00008 REVO-TEC Gépipari Korlátolt Felelősségű Társaság Ipari környezetbe illeszkedő lézeres kábel előkészítő állomás kifejlesztése 404 906 230 599 042 600 9028 Győr, Fehérvári út 75.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00009 TC&C Távközlés- és számítástechnikai szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligenciára épülő, multimédiás deepfake-felismerést megvalósító alkalmazás fejlesztése 429 354 019 549 605 749 1155 Budapest, Wesselényi u. 35.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00010 R34DY Zártkörűen Működő Részvénytársaság AI Vezérelt, Integrált, Felhasználói Esettár Platform Pénzintézetek Számára, AI Alapú Életbiztosítási Szakplatformmal 581 506 200 857 946 000 1116 Budapest, Sztregova utca 1.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00011 VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ipar 4.0 alapú, hibrid gyártástechnológia fejlesztése hazai forrású reciklált alapanyagok értéknövelt felhasználásával 674 058 292 927 442 636 7200 Dombóvár, Kórház u. 7.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00012 Antavo Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Loyalty Planner - LLM / gépi tanulással működő hűségprogram tervező 526 470 120 873 388 200 6720 Szeged, Kelemen utca 11.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00013 FRENYÓ ÉS TÁRSAI Épitőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság FREXTRA” extrém nagyméretű, ultra vékony innovatív dekor betonlap elemcsalád fejlesztése a Frenyó és Társai Kft.-nél. 436 657 240 703 231 200 3300 Eger, Vécsey-völgy utca 99.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00014 EN-CO Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mesterséges intelligencián alapuló automatizált minőségellenőrzési technológia kutatás-fejlesztése 420 430 500 683 215 000 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B. ép. II. em  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00015 Smartus Szerszámgépkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Generatív tervező technológián alapuló MI által támogatott szoftver kifejlesztéséhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés megvalósítása kereskedelmi profilokból optimalizált acél tartószerkezetek gyártási dokumentációjának létrehozásához. 410 045 100 614 349 000 2040 Budaörs, Gyár utca 2.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00016 UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEROB GRANULÁLT ISZAPON ALAPULÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE 404 712 250 665 036 500 1139 Budapest, Lomb utca 15.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00017 BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ipari méretű ózont felhasználó technológia és szolgáltatás fejlesztése szennyvíztisztításra 510 098 000 827 375 000 1116 Budapest, Kondorfa utca 6-8.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00018 Zengo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligencia alkalmazása a virtuális és kiterjesztett valóságban történő oktatási szimulációk felhasználói adatainak elemzésében, és ezen adatok felhasználása adaptiv virtuális oktatási környezetben 456 921 500 667 473 500 6721 Szeged, Szent István tér 10. 
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00019 INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság Virtuálisan Újraparticionálható Energiatároló (VUPET) rendszer kifejlesztése 480 616 033 705 764 789 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00020 FLY-COOP Légi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Aviation Anti Laser Project - Repülőgépes Lézeres Zavarások Detektálása 597 161 608 851 613 240 7530 Kadarkút, Repülőtér  0149/23. 
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00021 AQWIA Környezetbarát Technológiát Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Digitális technológiák, 3D nyomtatási és megmunkálási eljárások komplex, költséghatékony, környezetbarát alkalmazási lehetőségeinek kutatás-fejlesztése az összetett geometriájú, járműipari kompozit alkatrészek gyártás előkészítési folyamataiban 454 275 685 657 232 297 8175 Balatonfűzfő, hrsz  1506/1.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00022 AGROVIR Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Precíziós döntésközpont, az adatok hasznosítása a mezőgazdaságban 432 767 165 685 028 750 2040 Budaörs, Kinizsi utca 30. 2. emelet  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00023 HYDROTEST Korlátolt Felelősségű Társaság Új, munkamenet tervező és követő fedélzeti rendszer fejlesztése multifunkcionális kommunális munkagépekhez 765 000 000 1 015 100 000 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi utca 142.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00025 ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Reaktív irodabútor fejlesztés 444 266 995 749 655 601 2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00026 NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság QKD hálózatok modellezése, elemzése, tervezése, megvalósítása és üzemeltetéstámogatása 692 744 368 982 477 761 1119 Budapest, Petzvál József utca 56  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00027 InnovITech Korlátolt Felelősségű Társaság Onkológiai korai diagnosztikát és terápiaválasztást támogató funkcionális genomikai és képalkotó diagnosztikai keretrendszer fejlesztése 791 377 269 1 202 134 433 1037 Budapest, Montevideo utca 7. 
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00028 ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A rejtett kancsalság szűrése mesterséges intelligenciával támogatott telemedicinális eljárással 799 977 315 1 283 919 065 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00029 Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mesterséges intelligencián és cirkuláló nukleinsav elemzésen alapuló emlőtumordiagnosztikai technológia és szolgáltatás kifejlesztése 799 978 231 1 126 217 793 6726 Szeged, Temesvári körút  58-60.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00030 Ukatemi Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság Keresési és tárolási hatékonyság növelése nagy méretű malware adattárban - malware tárolást és elemzést támogató termék fejlesztése 420 910 000 561 700 000 1095 Budapest, Soroksári út  48. 11. ép. 3 em 18.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00031 GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság Sorozatgyártásra alkalmas, 1 megawatt teljesítményű elektrolizáló berendezés kutatás-fejlesztése zöld hidrogén előállítása céljából 799 695 611 1 246 120 300 6400 Kiskunhalas, Szénás utca  15/L  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00032 ÉPSZERK-PANNÓNIA INVEST Épitőipari Kft. Innovatív előregyártott vasbeton merevítőrendszer fejlesztése 605 918 517 969 333 792 2451 Ercsi, 022/7 
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00034 SEQOMICS Biotechnológia Kft. Immunterápiában alkalmazható, személyre-szabott tumorvakcina platform fejlesztése és kapcsolódó klinikai szolgáltatás kidolgozása 695 856 164 864 238 830 6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 7.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00035 CAPRIOVUS Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  Kor- és állapotspecifikus funkcionális élelmiszerek fejlesztése az „active ageing”-re fókuszálva 636 337 920 874 996 159 2317 Szigetcsép, Dunasor  073/72 
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00036 "AVIDIN" Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Genomszerkezeti vizsgálati reagensek és módszerek fejlesztése daganatos megbetegedések korai kimutatására és immunsejtek jellemzésére 694 383 808 952 215 904 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11/D  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00037 HILLTOP Neszmély Szőlészeti Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság Új szőlőhéj és szőlőmag feldolgozó technológia kifejlesztése antioxidáns és flavonoid hatóanyagok szuperkritikus extrakción alapuló előállítására 608 574 000 880 614 000 2544 Neszmély, Meleges-hegy 1  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00038 "TAM-BAU" Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ModBeton – Hangolható szikkasztóképességű, új, moduláris, felszíni csapadékvíz elvezető betonelem termékcsalád és a szikkasztóképesség optimalizálását biztosító tervező rendszer kifejlesztése 633 975 000 1 023 000 000 7090 Tamási, Szabadság utca 109.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00039 "EGERTEJ" Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság Magas hozzáadott értékű, egyedi biotechnológiai eljárások révén fokozott biohasznosulású tejtermékek kifejlesztése a túrógyártás melléktermékeként keletkező savanyú savóra alapozva, egyedi rost-, illetve bioaktív komponensek alkalmazásával 404 007 276 558 870 810 3300 Eger, Sas utca 60.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00040 NORMA Instruments Zártkörűen Működő Részvénytársaság Moduláris detektor és megvilágító rendszer fejlesztése alakos elemek fényszóródásának vizsgálatára, minden szögtartományban, elsősorban hematológiai alkalmazásra. 793 227 336 1 135 501 761 1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00041 MVS Technologies Gépgyártó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság Új generációs, héliumos szivárgás-kereső berendezés, illetve berendezés méretező algoritmus kifejlesztése, ipar 4.0 adatokon alapuló, kollektív tudás alapú, intelligens távdiagnosztikai és szerviz modullal 406 439 241 594 195 591 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00042 MILKMEN FÖLDESI TEJTERMELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Okos Gazda Szeme (IntelliFarmMoo) 429 305 648 597 383 306 7030 Paks, Földespuszta, Pusztahencse 0120/56  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00043 Hód-Mezőgazda Zártkörűen működő Részvénytársaság Mezőgazdasági feldolgozó gépek monitorozását lehetővé tevő, gépi tanulással kombinált, rezgés alapú, prediktív hiba előrejelző rendszer kifejlesztése 732 517 000 1 077 580 000 6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 11.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00044 Új Champignons Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Termésmennyiség és termésminőség javítására egyaránt alkalmas biológiai csiperketermesztési rendszer kifejlesztése 419 534 072 586 791 781 3395 Demjén,   0170/26/L, M 
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00045 SYCONS Tanácsadó, épitőipari fővállalkozó, kivitelező és tervező Korlátolt Felelősségü Társaság „ANCTERRA” Moduláris előregyártott hátrahorgonyzott kiselemes vasbeton támfalrendszer kutatás-fejlesztése 513 339 415 776 288 158 2461 Tárnok, Ötház puszta  1. A. ép.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00046 Bábolna TETRA Baromfitenyésztő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Új módszertanon alapuló vakcinagyártásra optimalizált embrionált tyúktojások (VacOvo) előállítása speciális genetikai hátterű tenyészállományokkal 753 686 032 1 099 928 264 9651 Uraiújfalu, Kenderes-telep  057/2 
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00047 ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Korlátolt Felelősségü Társaság Elektromos hálózatok és villamos energiapontok dinamikus automatizált csatolása az energiafelhasználás optimalizálása érdekében – „Energy Clutch” 673 918 492 1 007 029 484 2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00048 FUGRO Consult Építőmérnöki és Szakértői Korlátolt Felelősségű Társaság Automatizált cölöptervező és geotechnikai modellalkotó rendszer 484 220 549 691 063 704 1115 Budapest, Kelenföldi utca 2. 11. ép.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00049 DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pre-, pro- és posztbiotikus takarmányadalék-fejlesztés a gazdasági haszonállatok normál mikroflóra egyensúlyi állapotának fenntartása érdekében 452 809 034 733 667 951 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 139.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00050 VITAFORT Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fenntartható termelésből származó alapanyagok felhasználása a magas minőségű élelmiszer-előállítás támogatására és hatásuk a sertések termelési, állatjóléti, szaporodásbiológiai és gazdaságossági eredményességére 611 234 000 882 097 400 2370 Dabas, Szabadság utca 3.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00051 Dat-Golf Mérnöki Szolgáltató és Távközlési Kft. Légijárművek detektálására és nyomonkövetésére alkalmas passzív radarokból álló hálózat kifejlesztése 625 936 583 973 441 707 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.  12-14. 3. em.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00052 CodeCool Korlátolt Felelősségű Társaság MI megoldások fejlesztése és beépítése digitális oktatási platformba - személyre szabott, MI alapú, egyéni haladást biztosító oktatási támogatás nyújtásának céljából széles célcsoportok számára 411 863 932 668 149 168 1065 Budapest, Nagymező utca 44.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00053 EBESI PULYKAHÍZLALÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Bakteriofág alapú termékcsalád kutatás-fejlesztése a baromfiállományok salmonellózis mentesítésének elősegítése céljából 411 079 936 651 274 840 4211 Ebes, Sarkadi tanya  080/3. hrsz.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00054 UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bányarendszerek energetikai hasznosítását támogató intelligens rendszer, a mélyépítési infrastrukturális létesítmények (alagút, út, híd, víziközmű, tározómedence, energetikai létesítmények, energiatárolók) tervezésének BIM alapú fejlesztésével VIMIR 483 621 468 793 110 840 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00055 CELITRON Medical Technologies Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mobil melléktermék-feldolgozó eszköz fejlesztése a halgazdálkodásból származó melléktermékek körkörös hasznosítása érdekében. 784 635 250 1 118 225 250 2600 Vác, Szent László út 36.  
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ-2024-00056 UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság  Közúti csomóponti tervező és multikritériumos értékelő technológia fejlesztése kapcsolódó online szolgáltatással 610 837 658 879 436 450 1146 Budapest, Hermina út 17.  
Utolsó módosítás: 2024. május 09.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ pályázati felhívás, támogató szakmai vélemények

A 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ pályázati felhívásra a beadási határidőig 228 db szakmai vélemény iránti kérelem érkezett be. Az NKFI Hivatal elnökének döntése alapján 56 db szakmai vélemény iránti kérelem számára kerül támogató szakmai vélemény kiállításra.

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2023. december 20.

Kérelem azonosító száma A kérelmező neve Projekt címe Kérelem támogatása
(Ft)
C2417255 AGROVIR Kft. Precíziós döntésközpont, az adatok hasznosítása a mezőgazdaságban 432 767 165
C2433792 EN-CO Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mesterséges intelligencián alapuló automatizált minőségellenőrzési technológia kutatás-fejlesztése 420 430 500
C2442679 Antavo Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (ANTAVO) Loyalty Planner - LLM / gépi tanulással működő hűségprogram tervező 526 470 120
C2431106 TAM-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ModBeton – Hangolható szikkasztóképességű, új, moduláris, felszíni csapadékvíz elvezető betonelem termékcsalád és a szikkasztóképesség optimalizálását biztosító tervező rendszer kifejlesztése 633 975 000
C2440846 Smartus Szerszámgépkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Generatív tervező technológián alapuló MI által támogatott szoftver kifejlesztéséhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés megvalósítása kereskedelmi profilokból optimalizált acél tartószerkezetek gyártási dokumentációjának létrehozásához. 410 045 100
C2439597 MVS Technologies Gépgyártó és Tervező Kft. Új generációs, héliumos szivárgás-kereső berendezés, illetve berendezés méretező algoritmus kifejlesztése, ipar 4.0 adatokon alapuló, kollektív tudás alapú, intelligens távdiagnosztikai és szerviz modullal 406 439 241
C2440638 R34DY Zártkörűen Működő Részvénytársaság AI Vezérelt, Integrált, Felhasználói Esettár Platform Pénzintézetek Számára, AI Alapú Életbiztosítási Szakplatformmal 581 506 200
C2400827 Pozi Development Kft. Hulladékgazdálkodási digitalizáció fejlesztése 732 068 439
C2411037 CodeCool Kft. MI megoldások fejlesztése és beépítése digitális oktatási platformba - személyre szabott, MI alapú, egyéni haladást biztosító oktatási támogatás nyújtásának céljából széles célcsoportok számára 411 863 932
C2452385 FLY-COOP Kft. Aviation Anti Laser Project - Repülőgépes Lézeres Zavarások Detektálása 597 161 608
C2435455 Hód-Mezőgazda Zártkörűen működő Részvénytársaság Mezőgazdasági feldolgozó gépek monitorozását lehetővé tevő, gépi tanulással kombinált, rezgés alapú, prediktív hiba előrejelző rendszer kifejlesztése 745 585 000
C2455214 NETvisor Zrt. QKD hálózatok modellezése, elemzése, tervezése, megvalósítása és üzemeltetéstámogatása 692 744 368
C2448601 Dat-Golf Kft. Légijárművek detektálására és nyomonkövetésére alkalmas passzív radarokból álló hálózat kifejlesztése 625 936 619
C2441665 Zengo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligencia alkalmazása a virtuális és kiterjesztett valóságban történő oktatási szimulációk felhasználói adatainak elemzésében, és ezen adatok felhasználása adaptiv virtuális oktatási környezetben 456 921 500
C2443481 ENERGOTEST Kft Elektromos hálózatok és villamos energiapontok dinamikus automatizált csatolása az energiafelhasználás optimalizálása érdekében – „Energy Clutch” 673 918 492
C2418577 FUGRO Consult Építőmérnöki és Szakértői Korlátolt Felelősségű Társaság Automatizált cölöptervező és geotechnikai modellalkotó rendszer 484 220 549
C2439201 TC&C Távközlés- és számítástechnikai szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mesterséges intelligenciára épülő, multimédiás deepfake-felismerést megvalósító alkalmazás fejlesztése 433 464 868
C2452780 HYDROTEST Korlátolt Felelősségű Társaság Új, munkamenet tervező és követő fedélzeti rendszer fejlesztése multifunkcionális kommunális munkagépekhez 765 000 000
C2447804 UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közúti csomóponti tervező és multikritériumos értékelő technológia fejlesztése kapcsolódó online szolgáltatással 610 837 658
C2401837 MILKMEN FÖLDESI TEJTERMELŐ Kft. Okos Gazda Szeme (IntelliFarmMoo) 429 305 648
C2416070 Ukatemi Technologies Zrt. Keresési és tárolási hatékonyság növelése nagy méretű malware adattárban - malware tárolást és elemzést támogató termék fejlesztése 420 910 000
C2435660 CAD-Terv Mérnöki Kft Piacorientált kisműholdas napelemes energiaellátó rendszer kutatása és fejlesztése űripari felhasználásra 440 119 764
C2400210 Prolan Irányítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Új generációs kommunikációs és vezérlő egység létrehozása a villamosenergia felhasználását mérő készülékek távleolvasásához és a fogyasztói-termelői berendezések direkt befolyásolásához. 410 711 789
C2424514 UTB Envirotec Zrt. AEROB GRANULÁLT ISZAPON ALAPULÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE 404 712 250
C2417449 BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ipari méretű ózont felhasználó technológia és szolgáltatás fejlesztése szennyvíztisztításra 510 098 000
C2441239 AQWIA Kft. Digitális technológiák, 3D nyomtatási és megmunkálási eljárások komplex, költséghatékony, környezetbarát alkalmazási lehetőségeinek kutatás-fejlesztése a nagyméretű, összetett geometriájú, járműipari kompozit alkatrészek gyártás előkészítési folyamataiban 454 275 685
C2409053 COOL-AIRCONDITIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nagyteljesítményű folyadék-folyadék hőszivattyú kifejlesztése és piacosítása magas fűtővíz-hőmérséklettel és kiemelkedően alacsony környezetterheléssel 440 813 920
C2421966 DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztő Zártkörűen Működő Pre-, pro- és posztbiotikus takarmányadalék-fejlesztés a gazdasági haszonállatok normál mikroflóra egyensúlyi állapotának fenntartása érdekében 467 975 278
C2465605 UNITEF '83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bányarendszerek energetikai hasznosítását támogató intelligens rendszer, a mélyépítési infrastrukturális létesítmények (alagút, út, híd, víziközmű, tározómedence, energetikai létesítmények, energiatárolók) tervezésének BIM alapú fejlesztésével (VIMIR). 483 621 468
C2404962 REVO-TEC Gépipari Korlátolt Felelősségű Társaság Ipari környezetbe illeszkedő lézeres kábel előkészítő állomás kifejlesztése 404 906 230
C2460829 EBESI PULYKAHÍZLALÓ Kft. Bakteriofág alapú termékcsalád kutatás-fejlesztése a baromfiállományok salmonellózis mentesítésének elősegítése céljából 411 079 939
C2458936 VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ipar 4.0 alapú, hibrid gyártástechnológia fejlesztése hazai forrású reciklált alapanyagok értéknövelt felhasználásával 674 058 292
C2392024 eCon Engineering Mérnöki, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Kompozit forgólapátok automatizált előtervező rendszere légi- és szélerőművi alkalmazásokhoz 452 356 892
C2414645 Új Champignons Kft Termésmennyiség és termésminőség javítására egyaránt alkalmas biológiai csiperketermesztési rendszer kifejlesztése 419 534 072
C2453831 GANZAIR Kft. Sorozatgyártásra alkalmas, 1 megawatt teljesítményű elektrolizáló berendezés kutatás-fejlesztése zöld hidrogén előállítása céljából 799 695 611
C2451962 VITAFORT Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fenntartható termelésből származó alapanyagok felhasználása a magas minőségű élelmiszer-előállítás támogatására és hatásuk a sertések termelési, állatjóléti, szaporodásbiológiai és gazdaságossági eredményességére 611 234 000
C2405156 INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság Virtuálisan Újraparticionálható Energiatároló (VUPET) rendszer kifejlesztése 480 616 033
C2439396 "EGERTEJ" KFT Magas hozzáadott értékű, egyedi biotechnológiai eljárások révén fokozott biohasznosulású tejtermékek kifejlesztése a túrógyártás melléktermékeként keletkező savanyú savóra alapozva, egyedi rost-, illetve bioaktív komponensek alkalmazásával 404 007 276
C2460080 CELITRON Medical Technologies Kft. Mobil melléktermék-feldolgozó eszköz fejlesztése a halgazdálkodásból származó melléktermékek körkörös hasznosítása érdekében 784 635 250
C2392004 ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Reaktív irodabútor fejlesztés 444 713 678
C2413153 Pharmacoidea Kft. Agyspecifikus génhordozó vektorok létrehozása 407 010 000
C2466020 ThalesNano Zrt. Moduláris automatizált áramlásos „mikro-üzem” platform – nagyhatékonyságú kulcstechnológia a kritikus terápiás on-demand API-szintézisre és a gyógyszerhiány kezelésére 406 476 774
C2391810 CF Pharma Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Gyógyszeripari technológiák kifejlesztése a CF Pharma Kft-nél 646 620 174
C2432757 Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mesterséges intelligencián és cirkuláló nukleinsav elemzésen alapuló emlőtumordiagnosztikai technológia és szolgáltatás kifejlesztése 799 978 231
C2447784 ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A rejtett kancsalság szűrése mesterséges intelligenciával támogatott  telemedicinális eljárással 799 977 315
C2393014 Bábolna TETRA Baromfitenyésztő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Új módszertanon alapuló vakcinagyártásra optimalizált embrionált tyúktojások (VacOvo) előállítása speciális genetikai hátterű tenyészállományokkal 754 758 132
C2464833 InnovITech Korlátolt Felelősségű Társaság Onkológiai korai diagnosztikát és terápiaválasztást támogató funkcionális genomikai és  képalkotó diagnosztikai keretrendszer fejlesztése 791 377 269
C2438139 Seqomics Biotechnológia Kft. Immunterápiában alkalmazható, személyre-szabott tumorvakcina platform fejlesztése és kapcsolódó klinikai szolgáltatás kidolgozása 695 856 164
C2434626 mcule.com RoboSynth platform a gyógyszerkutatás hatékony vegyületellátásáért 426 884 260
C2427090 Norma Instruments Zrt. Moduláris detektor és megvilágító rendszer fejlesztése alakos elemek fényszóródásának vizsgálatára, minden szögtartományban, elsősorban hematológiai alkalmazásra. 793 227 336
C2449445 CAPRIOVUS Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kor- és állapotspecifikus funkcionális élelmiszerek fejlesztése az „active ageing”-re fókuszálva 636 337 921
C2439794 "AVIDIN" Kft. Genomszerkezeti vizsgálati reagensek és módszerek fejlesztése daganatos megbetegedések korai kimutatására és immunsejtek jellemzésére 694 383 808
C2435254 SYCONS Kft. „ANCTERRA” Moduláris előregyártott hátrahorgonyzott kiselemes vasbeton támfalrendszer kutatás-fejlesztése 513 339 415
C2444996 FRENYÓ ÉS TÁRSAI KFT FREXTRA” extrém nagyméretű, ultra vékony innovatív dekor betonlap elemcsalád fejlesztése a Frenyó és Társai Kft.-nél. 436 657 240
C2391033 ÉPSZERK-PANNÓNIA INVEST Építőipari Kft. Innovatív előregyártott vasbeton merevítőrendszer fejlesztése 605 918 517
C2437945 Hilltop Neszmély Szőlészeti Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Új szőlőhéj és szőlőmag feldolgozó technológia kifejlesztése antioxidáns és flavonoid hatóanyagok szuperkritikus extrakción alapuló előállítására 608 574 000
Utolsó módosítás: 2023. december 20.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

 • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
 • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
 • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
 • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Kövesse a pályázati felhívást!
Adja meg e-mail címét, hogy a Fókuszterületi innovációs projektek támogatása pályázati felhí­vással kapcsolatos változásokról a leghamarabb értesülhessen.
A pályázatok követésével hozzájárul, hogy az NKFI Hivatal a fenti pályázattal kapcsolatos változásokkal közvetlenül megkeresse. További információkért, kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.
Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?