Ön itt áll: PályázóknakPályázatokPályázati felhívás nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására (KH_17)
Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására (KH_17)
Meghirdetés dátuma: 2017. február 07.
Módosítás:
Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2017. augusztus 31.
2017. augusztus 31.
Postára adás határideje: 2017.09.07.24:00
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, MTA intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg
1 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
50 db
Igényelhető támogatás
20 MFt
Pályázat futamideje
24 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal
A felhívás célja a kiváló eredményeikkel nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportok ösztönzése, hogy projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításával újabb, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő tudományos fórumokon mutassák be.

MÓDOSÍTÁS

2017.07.14: Újra megnyílt a felhívás a jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására

--------------------------------------------------

A felhívásra olyan magyarországi kutatóhellyel rendelkező kutatók és kutatócsoportjaik nyújthatnak be pályázatot, akik eredményeikkel jelentős nemzetközi hatást váltanak ki: van legalább egy 2014. január 1. után megjelent kiváló közleményük, amely nemzetközi szinten a szakterület felső 5 százalékába tartozó idézettséget ért el a hivatalos megjelenést követő két éven belül.

Az NKFI Hivatal – a magyar tudomány nemzetközi láthatóságának, hírnevének erősítése érdekében – ezzel is ösztönözni kívánja az egyéni kutatókat és kutatócsoportokat, hogy nemzetközi viszonylatban is jelentős tudományos eredményeket hozzanak létre, amelyeket a tudományos közösség kiválónak ismer el, és amelyekre mások további kutatásokat alapozhatnak. A pályázat lehetőséget kíván teremteni azoknak, akiknek nincs a legmagasabb impakt-faktorú folyóiratokban megjelent közleményük, de az idézettségi mutatók alapján mégis nemzetközileg jelentős hatást kiváltó, elismert kutatási eredményeket publikáltak.

A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges, legkésőbb 2017. augusztus 31-ig. Az első döntési szakaszban azok a pályázatok fogadhatók be, amelyeket 2017. március 9. 17.00 óráig elektronikus úton benyújtottak (a postai feladás határideje 2017. március 16.). A második döntési szakaszban azok a pályázatok fogadhatók be, amelyeket 2017. augusztus 31. 17.00 óráig elektronikus úton benyújtottak (a postai feladás határideje 2017. szeptember 7.). A pályázatok személyes benyújtására, valamint kizárólag elektronikusan történő benyújtásra nincs lehetőség. A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – magyar nyelven kell benyújtani (a pályázat egyes részei – az összefoglaló és a munkaterv – angol nyelven is elkészítendők).

A pályázók köre

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, amely 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, és nem tartozik az EVA hatálya alá (támogatás kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhető)
  • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet.

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A pályázatot benyújtó kutató kizárólag az első vagy utolsó, illetve levelező szerzője lehet a pályázat alapjául szolgáló kiváló közleménynek. Egy kutatócsoport tagjai kizárólag egy pályázatot nyújthatnak be.

A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában doktori (PhD/DLA) fokozattal vagy az egyetemi doktori tanács igazolásával kell rendelkeznie, és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie.

Egy adott kutató legfeljebb egy KH-pályázatban vehet részt vezető kutatóként és egyszerre legfeljebb két további, az NKFI Hivatal által támogatott kutatási témapályázatban (FK, K, NK, NF, NN típusok) lehet vezető kutató. A KH_17 felhívás alapján támogatást nyert projekt vezetője és kutatócsoportja legkorábban a projekt kezdetétől számított 24 hónap elteltével részesülhet támogatásban egy következő KH típusú pályázat keretében.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján témamegkötés nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, az NKFI Hivatalhoz benyújtott projektterv megvalósításához szükséges tevékenységek támogathatók. Tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

A rendelkezésre álló keretösszeg

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2017-2020 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 1 milliárd forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2017. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás a 2017. évi programstratégia függvényében 0,5 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás mértéke

Projektenként legfeljebb 20 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%.

A projekt futamideje

A projekt futamideje kötelezően 24 hónap. A projektnek 2017. július 1. és 2017. december 1. között kell megkezdődnie (a második döntési szakaszban támogatást elnyerő projektek legkorábbi kezdési időpontja 2017. november 1.).

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
email: nkfialap@nkfih.gov.hu 
telefon: +36 (1) 795 9500

Személyes (előzetes egyeztetés alapján): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-12:00.

Újra megnyílt a felhívás a jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására
Az első döntési szakasz lezárulása után ismét beadhatók a pályázatok a nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására irányuló pályázati felhívásra (K_17). A második döntési szakaszban azok a pályázatok vesznek részt, amelyeket 2017. augusztus 31-én 17.00 óráig elektronikus úton benyújtanak, és amelyek postai úton benyújtandó dokumentumait legkésőbb 2017. szeptember 7-i feladási határidővel megküldik az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.

Az első döntési szakaszban 27 pályázat nyert összesen mintegy 530 millió forint támogatást. Az értékelési tapasztalatok alapján az NKFI Hivatal az alábbi dokumentumban olvasható módosításokra és értelmezésekre hívja fel a pályázók figyelmét:

A módosítások átvezetésre kerültek az alábbi oldalról elérhető részletes pályázati felhívásban: Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatására (KH_17)

Utolsó módosítás: 2017. december 06.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH_17) pályázat nyertesei, 2. forduló

Világszerte nő a tudományos teljesítmény nemzetközi láthatósága elismerésének jelentősége, amit a különféle innovációs eredménytáblákban és egyetemi rangsorokban a tudományos publikációk idézettségével is mérnek.

A Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH_17) című, 1 milliárd forint keretösszegű kiválósági programmal az NKFI Hivatal arra ösztönzi a hazai kutatócsoportokat, hogy szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó újabb eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos fórumokon mutassák be. A felhívásra azok a kutatók pályázhatnak, akik nemzetközi hatást kiváltó közleményükkel a szakterületük felső 5 százalékába tartozó idézettséget értek el a publikáció hivatalos megjelenését követő két éven belül.

A KH_17 második értékelési szakaszában a 33 értékelt pályázatból 30 bizonyult formai szempontból megfelelőnek. A döntés-előkészítést végző testület 25 pályázatot támogatásra, 5 pályázatot pedig forráshiány miatt elutasításra javasolt az NKFI Hivatal elnökének.

Az NKFI Hivatal a felfedező kutatást ösztönző felhívások között a jövő évben is tervezi a felhívás megjelentetését, amelyre a most forráshiány miatt elutasított pályázók ismételten benyújthatják pályázatukat. 

NYERTES PÁLYÁZATOK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. november 15.

Vezető kutató
Pályázat címe
Intézmény (kutatóhely)
FTE (összesen)
Megítélt támogatás (Ft)
Kiváló közlemény megjelenése
Kiváló közlemény címe
Novák Zoltán
Borát és fluoroalkil típusú reagensekre épülő új szerves kémiai eljárások fejlesztése
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Kémiai Intézet)
4,06
19 826 000
2014. július 28.
Efficient Copper-Catalyzed Trifluoromethylation of Aromatic and Heteroaromatic Iodides: The Beneficial Anchoring Effect of Borates
Grolmusz Vince
Biológiai gráfok matematikai elemzése
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Számítógéptudományi Tanszék)
1
20 000 000
2015. június-augusztus
A Note on the PageRank of Undirected Graphs
Deák-Valkó Orsolya Emőke
Magbank és fajkészlet-szerveződés szerepe a gyepi biodiverzitás fenntartásában
Debreceni Egyetem (TTK Ökológiai Tanszék)
4,4
18 275 000
2014. január 1.
Environmental factors driving vegetation and seed bank diversity in alkali grasslands
Tóthmérész Béla
A biodiverzitás és az ökoszisztéma funkciók és szolgáltatások kapcsolata
Debreceni Egyetem (TTK Ökológiai Tanszék)
2
19 502 000
2014. január 1.
Soil extracellular enzyme activities are sensitive indicators of detrital inputs and carbon availability
Kotroczó Zsolt
A talaj szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai a lebontó talajbiológiai folyamatokra és tápanyagforgalomra
Szent István Egyetem (Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszék)
2
20 000 000
2014. március
Soil enzyme activity in response to long-term organic matter manipulation
Kundrát-Simon Edina
Városi ökoszisztémák funkcionalitása: ökológia, városi zöld felület és levegőminőség kapcsolata
Debreceni Egyetem (TTK Ökológiai Tanszék)
1,8
19 912 000
2014. május 7.
Elemental concentrations in deposited dust on leaves along an urbanization gradient
Nagy Sándor
Kvantum renormálási csoport
Debreceni Egyetem (TTK Elméleti Fizikai Tanszék)
2,4
6 606 000
2014. november
Lectures on renormalization and asymptotic safety
Szabó Tamás
Kompozitmembránok szelektív rétegének fejlesztése grafén-oxid felhasználásával
Szegedi Tudományegyetem (Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék)
2,4
19 992 000
2014. január 7. 
The structure of graphene oxide membranes in liquid water,ethanol and water-ethanol mixtures 
Németh Péter
Különleges gyémánt nanoszerkezetek nyomában
MTA Természettudományi Kutatóközpont (Anyag- és Környezetkémiai Intézet)
3,4
19 948 000
2014. november 20. 
Lonsdaleite is faulted and twinned cubic diamond
and does not exist as a discrete material
Rásonyi Miklós
Stacionárius folyamatok a pénzügyi matematikában
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet ()
3,4
19 961 000
2015. április
Fragility of arbitrage and bubbles in local martingale diffusion models
Majdik András László
Robot tájékozódás képi információk alapján
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet ()
0,6
19 099 000
2015. október
Air‐ground Matching: Appearance‐based GPS‐denied Urban Localization of Micro Aerial Vehicles
Turányi Tamás
Földgáz-égési reakciómechanizmusok vizsgálata és összehasonlítása
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Kémiai Intézet)
1,6
19 996 000
2014. szeptember
Comparison of the performance of several recenthydrogen combustion mechanisms 
Bányai Krisztián
Rotavírus interferon antagonizmus
MTA Agrártudományi Kutatóközpont (Állatorvos-tudományi Intézet)
4,6
19 984 000
2015. április
Candidate new rotavirus species in sheltered dogs, Hungary
Czédli Gábor
Hálóelmélet és geometria által motivált kérdések, valamint speciális hálók
Szegedi Tudományegyetem (Bolyai Intézet)
3,89
11 595 000
2014. október
Patch extensions and trajectory colorings of slimrectangular lattices
Manno-Kovács Andrea
Multimodális jellemzők fúziója új 3D szaliencia modellek kidolgozásához
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet ()
1
19 252 000
2015. október
Orientation-selective building detection in aerial images
Bödör Csaba
Új terápiás célpontok azonosítása és nyomonkövetése folyadék-biopsziás mintákból B-sejtes limfómákban
Semmelweis Egyetem (Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet I. sz.)
6,9
19 320 000
2014. február
Integrated genomic analysis identifies recurrent mutations and
evolution patterns driving the initiation and progression of
follicular lymphoma
Pásztor László
A talajok egyes funkcióira, illetve folyamataira vonatkozó térbeli predikciók kidolgozása és ezek bizonytalanságának modellezése térstatisztikai és gépi tanulási módszerekkel
MTA Agrártudományi Kutatóközpont (Talajtani és Agrokémiai Intézet)
5,3
19 936 000
2016. szeptember 15.
Maps of hevy metals in the soils of the European Union and proposed priority for detailed assessment
Ostoros Gyula
A KRAS státusz és az anti-VEGF kezelés hatékonyságának vizsgálata előrehaladott tüdő adenokarcinómában
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet ()
4,1
19 886 000
2014. július
Subtype-specific KRAS mutations in advanced lung adenocarcinoma: A retrospective study of patients treated with palatinum-based chemoherapy
Nagy Péter
A tioredoxin és glutation rendszerek és a CARS2 rendszer együttműködése a fehérje poliszulfidáció szabályozásában
Országos Onkológiai Intézet (Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály)
3
19 932 000
2016. január 22.
A novel persulfide detection method reveals protein persulfide- and polysulfide-reducing functions of thioredoxin and glutathione systems.
Maurovich-Horvat Pál
Iteratív képrekonstrukció és alacsony dózisú dinamikus perfúzió CT kombinált alkalmazhatóságának vizsgálata
Semmelweis Egyetem (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika)
2
18 912 000
2015. augisztus 11.
The effect of interative model reconstruction on coronary artery calcium quantification
Erdos Péter
Fokszámsorozatok realizációjának mintavételezése (DegreeSampling)
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet ()
5,4
16 435 000
 2015. augusztus 26.
Exact sampling of graphs with prescribed degree
correlations
Acsády László
A stressz indukálta alvászavar idegrendszeri alapjai
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (Thalamus Kutatócsoport)
0,4
20 000 000
2014. december
Convergence of Cortical and Sensory Driver Inputs on
Single Thalamocortical Cells
Nagy László
A makrofágok angiogenikus hatésénak transzkripciós alapjai
Debreceni Egyetem (ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet)
2
20 000 000
2014. július 15.
The active enhancer network operated by liganded RXRsupports angiogenic activity in machrophages
Tőkési Károly
Ultragyors folyamatok vizsgálata intenzív lézer-anyag ütközésekben
MTA Atommagkutató Intézet (Elektronikai és Detektorfejlesztési Laboratórium)
3,2
20 000 000
2016. július 19.
Semiclassical two-step model for strong-field
ionization
Horváth Róbert
Baktériumok optikai biochipeken: alapjelenségek és modell rendszerek
MTA Energiatudományi Kutatóközpont (Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet)
1,4
19 972 000
2014. február 7.
Dependence of cancer cell adhesion kinetics on integrin ligand surface density measured by a high-throughput label-free resonant waveguide grating biosensor

 

Az első forduló nyertesei: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nemzeti-kutatasi/jelentos-nemzetkozi-kh-17Utolsó módosítás: 2018. augusztus 07.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
A jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása című pályázat nyertesei (KH_17), 1 ford.

Világszerte nő a tudományos teljesítmény nemzetközi láthatósága elismerésének jelentősége, amit a különféle innovációs eredménytáblákban és egyetemi rangsorokban a tudományos publikációk idézettségével is mérnek.

A Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH_17) című, 1 milliárd forint keretösszegű kiválósági program meghirdetésével az NKFI Hivatal arra ösztönzi a hazai kutatócsoportokat, szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó újabb eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos fórumokon mutassák be.

A KH_17 felhívás keretösszege 50, a kiírásnak megfelelő kutatócsoport támogatására adott volna lehetőséget, azonban csak 30 pályázó jelentkezett, akik közül 27 felelt meg a szigorú feltételnek, hogy élvonalbeli eredményeikkel nemzetközi hatást kiváltó közleményükkel a szakterületük felső 5 százalékába tartozó idézettséget értek el a hivatalos megjelenést követő két éven belül.   Ebben a pályázatban is az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói emelkednek ki, ahonnan 7 pályázat nyert támogatást. A tudományterületi rangsort a fizika és az idegtudomány vezeti 4-4 támogatott pályázattal.

A KH_17 felhívásra beérkezett pályázatok közül, elfogadva a döntés-előkészítő testületek javaslatát, az NKFI Hivatal elnöke 27 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött, az alábbiak szerint:

 
Benyújtott pályázatok
(db)

Támogatott pályázatok
(db)

Támogatási igény összesen
(ezer Ft)

Megítélt támogatás összesen
(ezer Ft)

KH_17
30
27
582 842
529 972

A fennmaradó keretösszegre újabb pályázatok 2017. augusztus 31-ig nyújthatók be.

A felfedező kutatásokat ösztönző pályázati konstrukciók értékelési folyamatának újabb tapasztalatairól, tanulságairól az NKFI Hivatal elnöke 2017 februárjában nyilvános pályázói-értékelői fórumon adott tájékoztatást, a jövő évi felhívás megalapozása, a pályázók hatékony felkészülése és az értékelési rendszer folyamatos korszerűsítése céljából: KFI versenypályázati tükör a felfedező kutatást ösztönző programokról (2017. február 1.)

A NYERTES PÁLYÁZATOK

Támogató: NKFI Hivatal
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2017. július 10.

Szakértői testület
Projekt azonosító száma
Vezető kutató/Projekt címe/Kutatóhely
A projektek további adatai az EPR-ben (hozzáférhetők 2017. július 14-től)
Futamidő
(hó)

Odaítélt támogatás
(EFt)

Kiváló hatású közlemények bizottsága
124293
Szalay Péter: Biológiai makromolekulák leírásához használt QM/MM és fragmens alapú módszerek kvantumkémiai összetevőire vonatkozó referenciaszámítások elvégzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 998
Kiváló hatású közlemények bizottsága
124345
Gulyás Attila: Hogyan modulálja a bazális előagyból eredő kevert kolinerg-GABAerg pálya a neocortex eltérő területeinek aktivitását? (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
24
19 794
Kiváló hatású közlemények bizottsága
124472
Pál Magda: Poliaminok szerepének vizsgálata a növényi hormonokkal való kapcsolatrendszerének függvényében (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
24
18 884
Kiváló hatású közlemények bizottsága
124541
Nagy Zsombor Kristóf: Nanoszálgyártási technológiák és új, nanoszál alapú gyógyszerkészítmények fejlesztése (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
24
19 989
Kiváló hatású közlemények bizottsága
124765
Tóth Brigitta: 3D talaj-vízgazdálkodási térképkészítés új módszertanának kidolgozása és alkalmazásának tesztelése a Balaton vízgyűjtőjén (MTA Agrártudományi Kutatóközpont)
24
19 292
Kiváló hatású közlemények bizottsága
124972
Katona István: A DGL-alfa enzim szerepe hippokampális GABAerg neurotranszmisszió szabályozásában (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
24
19 980
Kiváló hatású közlemények bizottsága
124985
Garab Győző: A reakciócentrum-komplex konformációváltozásai a második fotokémiai rendszerben:  kimutatásuk, mechanizmusuk és funkcionális jelentőségük (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
24
19 966
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125096
Pál Károly Ferenc: Eszközfüggetlen kvantumprotokollok nem desztillálható kvantumrendszerek tesztelésére (MTA Atommagkutató Intézet)
24
19 995
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125108
Takáts Szabolcs: Kis GTPázok és kölcsönható partnereik szerepe a lizoszomális lebontó útvonalak szabályozásában (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125280
Vattay Gábor: Szocio-ökonómiai adatok skálázás a városméret függvényében (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 972
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125294
Hangya Balázs: A bazális előagy kolinerg és GABAerg sejtjeinek szerepe egészséges és kóros öregedési folyamatokban (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
24
19 994
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125380
Ispánovity Péter Dusán: Diszlokációlavinák kísérleti és elméleti vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 979
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125527
Andics Attila: Összehasonlító hallási fMRI vizsgálatok törpemalacon: egy új modellfaj bevezetése a kognitív neuroetológiába (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125566
Tory Kálmán: Az NPHS2 interallelikus interakcióinak vizsgálata in vivo (Semmelweis Egyetem)
24
19 968
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125567
Pozsgai Balázs Sándor: Spinláncok nemegyensúlyi dinamikája (MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
24
19 896
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125570
Ferdinandy Péter: Gyógyszertámadáspontok azonosítása iszkémiás szívbetegségben és komorbiditásaiban transzkriptomikai adatok bioinformatikai predikciójával és a támadáspontok kísérletes validálásával (Semmelweis Egyetem)
24
19 670
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125584
Kele Sándor: Paleohőmérsékleti rekonstrukció édesvízi karbonátok stabil- és clumped izotóp geokémiai vizsgálata alapján (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
24
19 400
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125597
Kardos József: Szerkezetvizsgáló módszer fejlesztése a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak vizsgálatára (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
19 988
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125607
Tusnády Gábor: Nagy áteresztő képességű kísérleti módszer fejlesztése transzmembrán fehérjék szerkezetvizsgálatára (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125608
Héberger Károly: Hasonlósági és különbözőségi indexekre vonatkozó új fúziós stratégiák (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
24
19 166
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125616
Papp Balázs: Horizontális génátvitel és enzim-promiszkuitás a mikrobiális anyagcserehálózatok evolúciójában (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
24
19 997
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125628
Röst Gergely: Metapopulációk dinamikája és kontrollja (Szegedi Tudományegyetem)
24
19 926
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125675
Kocsis Bence: Galaxismagok fekete lyukai (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125678
Hegyi Péter: Heveny hasnyálmirigy-gyulladás a laboratóriumtól a betegágyig (Pécsi Tudományegyetem)
24
19 442
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125681
Benedek Csaba: Változásdetekció és eseményfelismerés képi és Lidar mérések fúziójával (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
24
19 628
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125688
Fekete István Csaba: Klímaváltozás hatása a hazai nedves, mezofil és száraz tölgyesekre és azok talajainak szerves szén raktározó képességére (Szent István Egyetem)
24
20 000
Kiváló hatású közlemények bizottsága
125698
Csáji Balázs Csanád: Markov döntési folyamatok becslése és közelítő megoldása (MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
24
15 048


Utolsó módosítás: 2018. augusztus 07.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A felfedező és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén nagy számban beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához az NKFI Hivatal minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát.

Az NKFI Hivatal szakértői adatbázisába regisztrált szakemberek anonim szakértőként felelős közreműködői lehetnek annak az értékelési folyamatnak, amelyben a benyújtott pályázatok szakmai színvonalát, újdonságtartalmát, gazdasági hasznosulásának lehetőségét és a kért támogatási összeg indokoltságát kiemelt szempontként kell véleményezni.

A regisztrációt a szakértői adatbázisba az NKFI Hivatal honlapjának erre szolgáló regisztrációs felületén a „regisztráció” funkció kiválasztásával és a kért adatok megadásával, valamint a „Szakértő vagyok” pont kijelölésével lehet megkezdeni. A regisztráció folyamatos.

A szakértői regisztrációs űrlapon szereplő főbb adatok:

  • személyi adatok, elérhetőségek (melyek egy-egy szakértői feladatra kötendő megbízási szerződés elkészítéséhez szükségesek);
  • a szakmai és kutatási területek, kompetenciák besorolása (hogy a szakterületének leginkább megfelelő bírálatra kapjon felkérést);
  • a korábban már értékelt pályázatok témaköre;
  • jelenlegi és korábbi munkahelyek, érdekkapcsolatok (egy-egy szakértői feladattal való összeférhetetlenség előszűrése céljából), végzettség(ek), tudományos fokozat(ok),  legfontosabb publikációk és szellemi alkotások, amelyek a szakmai tapasztalatot mutatják;
  • idegennyelv-ismeret.

A szakértői adatbázisban regisztrált szakembereket az NKFI Hivatal a beérkező pályaművek szakmai bírálatára, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékelésére és szakpolitikai vélemények megalapozásához kérheti fel.

Egy-egy pályázat értékelését párhuzamosan több felkért szakértő végzi. Az egyes pályázatok és beszámolók értékelésére, a szakvélemények elkészítésére a szakértői adatbázisból kiválasztott szakértővel az NKFI Hivatal eseti megbízási szerződést köt, amelyben arról is nyilatkozni kell, hogy a bírálót a pályamű bírálatának elkészítésében semmilyen összeférhetetlenségi ok nem akadályozza. A bírálónak az írásos szakvéleményt pályázattípustól függően 15-28 munkanapon belül kell elkészítenie, és az NKFI Hivatal bírálati fogadó rendszerén keresztül elektronikusan beküldenie.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk: a (06 1) 795 9500 telefonszámon és/vagy a szakerto_regisztracio@nkfih.gov.hu e-mail címen.

Az NKFI Alap 2024. évi Programstratégiája, a Neumann János Program végrehajtását támogatja, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll. A 2024. évi Programstratégia kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a magyar eredmények javításához az emberi erőforrások (kutatói utánpótlás, doktori képzésben résztvevők száma, STEM (MTMI) területen a felsőoktatásban tanulók száma) területén, az innovátor vállalkozások száma és aránya (termékinnovációt és / vagy folyamatinnovációt végrehajtó KKV-k száma és aránya) területén, valamint a szellemi tulajdonjogok (intellectual property, IP) (szabadalmak, védjegyek, formatervezési mintaoltalmak) területén.

Az alábbi táblázat a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó, az NKFI Alapból meghirdetni tervezett valamint meghirdetett felhívásokat és azok keretösszegét tartalmazza, évek szerinti bontásban.

  2021 2022 2023 2024
NKFI Alap  pályázatainak  keretösszege
(milliárd forint)
189,844 89,838 63,779 176,263*
  Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2021)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2022)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2023)
Összes keret
(Mrd Ft)
Konstrukció megnevezése/
Meghirdetett felhívás
(2024)
Összes keret
(Mrd Ft)
Innovációs Alaprész
2021-2024
Piacvezérelt vállalati KFI támogatása
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
2020-1.1.2-PIACI KFI
59,06     Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
Fókuszterületi innovációs projektek támogatása
2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
30,149 KKV Fókuszterületi Innovációs Program
KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
50,00
Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV
3,00 Gyorsítósáv program
Gyorsítósáv
2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV
12,85 Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
2,00 Spin-off Program: kutatási eredmények piacravitele Gyorsítósáv program
2023-1.1.2-GYORSÍTÓSÁV
7,00
Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjog
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,40 Iparjogvédelem
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50 Iparjogvédelmi Pályázat (IP)
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
2020-1.1.3-IPARJOG,
2021-1.1.1-IPARJOG
0,50
Nemzetközi programok
ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL
;
Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása 
2019-2.1.2-NEMZ
;
Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2021-ben Hollandiára is kiterjesztve)
2020-1.2.1-GYAK;
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel támogatása
2021-1.2.1-EIT-KIC;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2021-1.2.4-TÉT
;
A Magyar-Orosz alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.5-TÉT-IPARI-RU
;
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2020-1.2.3-EUREKA;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA
3,50 Nemzetközi programok
Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2019-2.1.7-ERA-NET
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat
2021-1.2.2-EU_KKV
;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR
;
Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása
2022-1.2.3-GYAK
;
A magyar-üzbég alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.2-TÉT-IPARI-UZ;
A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR
6,00 Nemzetközi programok
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése
2021-1.2.3-EU_KP
;
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI
;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
2022-1.2.4-EUREKA
;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása
2022-1.2.8-KDT;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása
2022-1.2.7-EUROSTARS;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.1-ERA-NET;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására
2023-1.2.2-HE_PARTNERSÉG;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2023-1.2.4-TÉT
6,10 Nemzetközi Programok
HU-rizont Program
2024-1.2.3-HU-RIZONT;
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködések támogatása;
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására;
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása;
A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása;
EUROSTARS – Az innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar részvételének támogatása;
Az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (EU_KP);
Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázat (EU_KKV);
Nemzetközi szakmai szervezetben való aktív részvétel támogatása kutatók és kutatási menedzserek részére (Networking+);
Teaming of Excellence 2025. kiírásra rásegítő pályázat,
Előkészítés alatt álló nemzetközi együttműködések.
17,155
Nemzetközi programokon belül meghirdetve.
(Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI)
  Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi programokon belül meghirdetve.   Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
2021-4.1.2-NEMZ_KI;
0,10
            Nagyvállalati Fókuszterületi Innovációs Program
(Felhívás később jelenik meg)
15,00
            Innovációs Kockázati Tőkeprogram
(Felhívás később jelenik meg)
9,50
            Alkalmazott kutatási és innnovációs szolgáltatások fejlesztése
(Felhívás később jelenik meg)
2,50
Befektetés a jövőbe Alap
Befektetés a jövőbe
2020-1.1.6-JÖVŐ
7,00            
Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése
Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel
2021-1.1.2-AKH
1,63            
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
Egyetemi innovációs ökoszisztéma
2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO
2,46            
Start KKV Program
KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START
12,00            
    Kompetencia Központok
Kompetencia központok létrehozása és fejlesztése
2022-1.1.1-KK
20,60        
    Startup Program
Startup Program
2022-1.1.2-STARTUP
4,06        
        Inkubátor támogatási program
STARTUP FACTORY 2023
2023-1.1.3-STARTUP
5,75    
Kutatási Alaprész
2021-2024
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_21, FK_21, K_21, ANN_21, SNN_21
12,90 Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22
13,50 Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
Kutatási témapályázatok, Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok ("OTKA")
PD_23FK_23K_23, SNN_23
13,50 Kiválósági alapú kutatási támogatások
EXCELLENCE kutatási pályázati program
EXCELLENCE_24
ADVANCED kutatási pályázati program
ADVANCED_24
STARTING kutatási pályázati program
STARTING_24
Magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programok
ANN_24, SNN_24
19,00
Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_21
3,00 Élvonal - Kutatási Kiválósági Program
Élvonal – Kutatási Kiválósági Program
KKP_22
3,00    
Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3, ÚNKP-21-4, ÚNKP-21-5, ÚNKP-21-6
4,00 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-22-1, ÚNKP-22-2, ÚNKP-22-3, ÚNKP-22-4, ÚNKP-22-5, ÚNKP-22-6
0,828 Új Nemzeti Kiválósági Program
ÚNKP-23-1, ÚNKP-23-2, ÚNKP-23-3, ÚNKP-23-4, ÚNKP-23-5, ÚNKP-23-6
0,710 Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program
(Felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatok)
10,00
Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2021
4,894     Kooperatív Doktori Program
Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj
KDP-2023
5,070
Mecenatúra pályázat
Mecenatúra pályázat
MEC_21
1,00         Tudományos mecenatúra program
Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz
MEC_24
1,00
            Research Grant Hungary
Felhívás Research Grant Hungary kutatási pályázathoz
RGH_S_24, RGH_L_24
6,00
            Nyugdíj - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,244
            Önköltség - matching fund
(Felhívás később jelenik meg)
0,264
            Proof of Concept: fejlesztési potenciál értékelés
(Felhívás később jelenik meg)
3,00
Tématerületi Kiválósági Program 2021
(Nemzeti-Egészség-Védelmi)

Tématerületi Kiválósági Program 2021
TKP2021
(A keretösszeg magában foglalja a TKP2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogramjához szorosan kapcsolódó Kooperatív Doktori Program Nemzetvédelmi Alprogram (NVKDP-2021) 1 milliárd Ft-os keretösszegét.)
75,00            
    Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
Selye János Diáklabor hálózat kiépítése
2022-3.1.1-DIÁKLABOR
2,00        
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész
2022
    Nemzeti Laboratórumok
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése
2022-2.1.1-NL
26,60        

*A 2024. évi Programstartégia teljes keretösszege.

Visszajelzés
Hasznos volt az oldal információtartalma az Ön számára?